MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ?
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 4-2017
BÀI LỜI CHÚA 120

NưỚc thiên chúa NHƯ THẾ NÀO ?

 Anh chị em đã biết, Nước Thiên Chúa hay Nước Trời được Đức Giêsu thiết lập hiện tại ngay ở trần gian này. Có lẽ anh chị em tự hỏi, không biết Nước ấy nó như thế nào ? Vậy :

Xin giới thiệu cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi !

Nhìn vào lối sống của họ, người ta có thể thấy Nước Thiên Chúa là như thế nào! Mời nghe đoạn :

Trích sách Công Vụ Tông Đồ 2.41tt

       Sau khi Chúa Thánh Thần Hiện xuống, dân chúng nghe thấy những sự lạ, tuốn đến xem và họ được ông Phêrô rao giảng. Những người đã nghe lời đầy ân sủng của ông, thì cảm thấy xúc động sâu xa, và xin ông chỉ bảo phải sống thế nào, và sau khi được lời dạy bảo, họ đã tin vào Đức Giêsu và chịu phép Thánh tẩy, số những người ấy lối chừng ba ngàn, làm thành cộng đoàn tiên khởi.

       Về mặt tôn giáo, họ sốt sắng thờ phượng Chúa hết mực : ngày ngày họ lui tới Đền Thờ cầu nguyện, họ chuyên cần nghe giáo huấn của các Tông đồ, và chuyên cần kinh nguyện. chuyên cần với sự hiệp thông, với việc bẻ bánh (nay gọi là Thánh Lễ) cử hành tại các tư gia (nơi nào rộng rãi và tiện lợi), rồi họ chia sẻ cho nhau của ăn, thức uống.

       Vì những tín hữu ấy tin Chúa là Cha và họ là anh chị em một nhà với nhau, đến nỗi mọi người thay thảy đều coi mọi sự như của chung: trừ những gì cần dùng còn thì đất đai, nhà cửa, của cải..., đem bán đi mà đặt tiền vào quĩ chung do các Tông đồ quản lý, để phân phát cho ai nấy tùy theo nhu cầu của mình. Thành ra, giữa họ không có ai còn phải túng thiếu đói khổ nữa.       

       Sống như thế, nên ai ai cũng thấy lòng hân hoan, vui sướng, tâm hồn thơ thới, đơn sơ, không tính toán, hoàn toàn phú thác cho Chúa. Họ không ngớt ngợi khen Thiên Chúa đã cho họ sống trong Vương quốc đầy yêu thương, công bình, bác ái như thế.

Quang cảnh tốt đẹp của cộng đoàn ấy làm cho người ngoài, ai thấy cũng phải cảm phục. Toàn dân ca ngợi họ, mến phục họ. Hơn nữa, cộng đoàn tốt đẹp ấy còn lôi cuốn nhiều người gia nhập đạo càng ngày càng đông.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Đời sống cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi phản ánh Nước Trời. Ở đó, không chỉ có mặt thiêng liêng là thờ phụng Chúa, dự Thánh Lễ, Rước lễ, kinh nguyện cầu Chúa và cầu nguyện cho nhau, mà về mặt tinh thần, họ tuy đông song tâm đồng ý hợp đến nỗi như “chỉ có một tấm lòng, một linh hồn” (Cv 4.32), không còn tranh giành đấu đá, luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau những xúc phạm, lại còn có cả mặt kinh tế và đời sống nữa : người ta coi nhau như anh chị em một nhà, chia sẻ với nhau của ăn, thức uống hằng ngày, đặc biệt người có của còn vui lòng san sẻ cho người túng thiếu mà không tiếc xót, vì coi như cho chính mình Chúa Kitô, đúng như lời Ngài dạy :

34 “Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: “Hãy đến! hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa.[…] Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta." (Mt 25.34-40).

Sách Công vụ (4.36-37) đã ghi lại một vài trường hợp quảng đại điển hình cụ thể : họ bán nhà cửa, ruộng đất… đem tiền giao cho các Tông đồ để phân phát cho người thiếu thốn. Chẳng hạn ông Giuse, biệt danh là Barnaba - nghĩa là Con của sự an ủi - một Lêvit, người gốc Kyprô, có một thửa ruộng, ông đã bán đi và đem bạc đặt dưới chân các Tông đồ.

       Còn những người nghèo, nay được của ăn, áo mặc, khỏi túng thiếu, cùng quẫn, thì vui mừng ; và tất cả người cho, kẻ nhận, đều dâng lời lên ngợi khen Thiên Chúa, đã cho họ sống sung sướng trong Vương quốc đầy yêu thương, công bình, bác ái như thế : “Anh em hãy hân hoan cảm tạ Cha... là Đấng đã kéo anh em ra khỏi quyền lực tối tăm (của ma vương, quỉ dữ),  và chuyển anh em vào Vương quốc của Đức Giêsu, Con chí ái của Người” (Col 1.12-13).

Cộng đoàn ấy có thực và đã sống đúng như thế, sử sách còn ghi. Chúng ta thường gọi là Giáo Hội sơ khai, hay Hội Thánh tiên khởi. Ôi ! giá thế giới của ta mà sống được như thế, thì đâu còn cảnh nhồi da xáo thịt thương tâm, khốn khổ như bây giờ !

Tại sao họ có thể sống được như thế ?

Trước hết, đó là do họ tuân theo lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Ta hãy mở các sách Tin Mừng mà đọc từ đầu chí cuối, sẽ thấy rằng : trong suốt ba năm giảng dạy, Đức Giêsu không ngớt rao giảng về Nước Thiên Chúa và dạy cách thức phải sống trong Nước ấy :

-         Ngài bảo ai muốn sống trong Nước Trời thì Tám Mối phúc thật (Mt 5.1-10) là điều kiện cần phải có. Rồi lối sống đạo mới của môn đệ phải vượt trên lối sống đạo hình thức, mà đi sâu vào tinh thần (Mt 5.20 – 7.27). Trong sinh hoạt Hội Thánh, phải ăn ở đối xử với nhau thế nào (Mt 18.1tt) :

-         Ai làm đầu không phải là để đè đầu cưỡi cổ người khác, trái lại phải làm người cuối hết và làm đầy tớ phục vụ anh em. Người lớn nhất trong Nước Trời là người trở nên như trẻ nhỏ.

-          Không được làm gương xấu, phải tha thứ, phải sửa lỗi cho nhau…; cùng nhau cầu nguyện. Khi làm những việc đạo đức hay từ thiện thì đừng khoe khoang. Gia đình thì nhất phu nhất phụ, và không được ly dị.  

-         Gắng sức thi hành ý Cha trên trời, chứ đừng chỉ cứ đọc kinh nhiều là được !

-         Nhất là lệnh truyền tối thượng phải thương yêu nhau (Ga 13.34-35; 15.12,17…)….

Thứ đến, nếu Cộng đoàn tiên khởi, vâng lời Đức Giêsu dạy, đã có thể sống đúng theo qui cách Nước Thiên Chúa như Đức Giêsu đề ra, đó là nhờ ơn Chúa Thánh Thần ! Đây là Hồn của Nước Thiên Chúa, linh hồn của Hội Thánh ! Đức Giêsu biết thế lắm, nên Ngài dặn các môn đệ sốt sắng cầu nguyện, ròng rã nhiều ngày, để đón nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống trên họ, ngõ hầu nhờ sức mạnh của Ngài, họ có thể bắt đầu sống Nước Thiên Chúa và rao truyền cho người khác biết, để gia nhập làm thành cộng đoàn tốt đẹp, lý tưởng mà ta đã xem trên đây.

Thấy người lại nghĩ đến ta, thấy cộng đoàn tiên khởi lại nghĩ đến cộng đoàn xứ đạo chúng ta, chắc ai cũng muốn cộng đoàn xứ đạo cũng sống sao cho tốt đẹp, giống như cộng đoàn tiên khởi... Chúng ta đã nhập vào Nước Thiên Chúa rồi bởi đức tin và Phép Rửa, chỉ có điều ta có sống trong Vương quốc Chúa đúng theo qui cách Chúa đòi hỏi chưa ? Chúng ta thiếu cái gì để sống được như vậy ?

Thưa : Có thể nói là thiếu hai chuyện:

Thứ nhất, thiếu học hỏi Hiến pháp Nước Thiên Chúa (tức sách Tin Mừng),

thứ hai, thiếu ơn Chúa Thánh Thần, do ít cầu xin với Ngài.

Vậy anh chị em hãy mau mau bổ khuyết hai thiếu sót ấy, hầu làm cho không những xứ đạo, mà còn ngay cả gia đình mỗi người, dù đang sống giữa thế gian ô trọc, đầy tranh giành, đầy tội ác, tham vọng, căm thù..., trở nên cộng đoàn tốt đẹp như cộng đoàn tiên khởi ; nói khác đi, làm cho gia đình và xứ đạo anh chị em trở nên như một thiên đàng ngay dưới trần thế.

Tích truyện

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống thờ cúng ông bà. Ngày Rằm, Mồng Một thì ăn chay. Lúc hữu sự thì niệm Phật. Riêng tôi, tôi là một kẻ vô thần.

Tôi là một giáo viên dạy văn. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm năm 1985. Hơn 20 năm dạy học trong một nền giáo dục, chạy theo thành tích, chữ nghĩa trở thành hàng hóa, mắt tôi bị mờ đi, lòng tôi bị chai đi. Một kẻ vô thần như tôi, thời kinh tế khó khăn chỉ thấy tem phiếu, thời kinh tế thị trường thì chỉ thở một mùi tiền. Trời ư? Thiên Thần ư? Tất cả đối với tôi chỉ là trò nhảm nhí.

Giữa lúc bị đồng tiền nhơ bẩn cuốn vào vòng xoáy, đánh mất niềm tin yêu đối với con người thì tôi lâm vào một căn bệnh chết người : Lao phổi kháng thuốc. Căn bệnh quái ác ấy hành hạ tôi suốt hơn 10 năm trời. Tôi vẫn kiên trì chống chọi với bệnh tật. Vừa dạy học, vừa chữa bệnh, vừa lấy vợ sinh con. Ơn trời, tôi có 2 con trai, 16 tuổi và 10 tuổi. Đó có lẽ là một kỳ tích mà tôi đã làm được trong khi những bạn đồng bệnh của tôi tất cả đều xanh cỏ. Nhưng có lẽ sức tôi chỉ đến đó…

Năm 2004 tôi phát bệnh nặng ở giai đoạn cuối. Tôi được nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh tại Bệnh Viện Lao Khánh Hòa. Trong thời gian nằm ở bệnh viện, tôi khó lòng vượt qua nếu không có sự lo lắng của gia đình, sự tận tâm của các thầy thuốc, sự động viên giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức từ thiện. Tôi trân trọng từng gói mì, hộp sữa… Nhưng tôi xúc động nhất là những lời thăm hỏi chân thành, những cái nắm tay không kỳ thị bệnh lao của một nhóm anh chị em Công Giáo, mà sau này tôi mới biết là Nhóm Tông đồ cầu nguyện Mễ Du. Họ không cho quà, phát quà mà là tặng quà tận giường, tận tay người bệnh cùng lời cầu chúc an lành.

Nó đánh thức trong tôi bao điều mà trước đây tôi ngộ nhận. TÌNH YÊU VÀ SỰ HY SINH mới chính là thứ mà thiếu nó con người trở nên nhỏ bé ! Những ngày nằm bệnh viện tôi được ăn ở bếp từ thiện. Các Xơ phụ trách bếp ăn như người mẹ của đàn con là những bệnh nhân nghèo. Họ không kể nắng mưa, trưa sớm để bệnh nhân có được bữa ăn no. Tôi chẳng thể nào quên hình ảnh Xơ Thúy, Xơ Tỉnh, Xơ Mai, Xơ Vinh, Xơ Tài… Tôi cảm nhận ở họ lòng nhân ái và đức hy sinh cao cả. Nhưng tôi cũng sẽ chỉ dừng lại ở lòng biết ơn… nếu không có một sự cố xảy ra.

Vào khoảng tháng 4 năm 2008 tôi được bố trí nằm chung với những bệnh nhân tù và bệnh nhân Sida. Hầu hết bệnh lao của họ là giai đoạn cuối của bệnh Sida. Họ bị mọi người kỳ thị đến mức ghê tởm, nhưng sống với họ tôi mới biết hết mặt trái của cuộc đời. Tôi nhớ có một em tên Phương nhà ở Nha Trang, Em thuộc loại “phá gia chi tử”, đã từng ngồi tù và giờ thì Em bị Sida, bị gia đình ruồng bỏ. Bệnh viện tiếp nhận em, họ chỉ đến xem Em còn sống hay không. Em không tự phục vụ được nhưng không ai chăm sóc, phân, nước tiểu, ghẻ lở làm cho em hôi thối, đau đớn đến cùng cực. Em cố tìm cái chết nhưng không được. Rất may lúc ấy, Xơ Tỉnh và Xơ Tài biết được, hai Xơ đã không một chút ngại ngần, xin phép bệnh viện dọn dẹp tắm rửa thay áo quần và cho Em ăn cháo, uống sữa. Đứng nhìn các Xơ làm việc ấy tôi xốn xang vô cùng. Bao giá trị chân lí, bao học thuyết chính trị, bao lời hay ý đẹp bỗng trở nên vô nghĩa. Con người chỉ cần tình yêu ! Tôi chợt nhớ mình đã đọc ở đâu đó : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Và tôi đã hiểu vì sao các Xơ làm vậy.

Trước khi Em chết, bệnh viện báo cho gia đình em và họ đã chở Em ra… vứt ngoài nghĩa địa. Em Toàn một trong các bệnh nhân tù, đã báo cho Nhóm Mễ Du biết kịp thời đến rửa tội và mai táng chu đáo cho Em. Lại một lần nữa tôi trăn trở, nghĩ suy rất nhiều. Mình đã đứng trên bục rao giảng cho bao thế hệ học trò về nhân văn, đạo đức! Nhưng mình đã làm gì cho ai bớt đắng cay chưa ?

Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định trình bày quyết định cảm nhận của mình về Thiên Chúa với mấy Xơ và họ đã giới thiệu tôi cho Sư huynh Nghĩa. Đó là người thầy đáng kính đã dạy tôi vỡ lòng về ĐỨC TIN.

Thứ Sáu, tháng 6 năm 2008, tôi đã được Cha linh hướng ban phép Rửa và trở thành con Chúa. Gia đình tôi cũng rất vui mừng vì điều tốt đẹp này…. Cuộc sống của tôi giờ đang tính từng ngày. Viết xong bài này có thể rồi tôi sẽ đi về Nước Chúa, nhưng tâm hồn tôi đang rất lành lặn, thanh thản.

Đá Bàn – Ninh Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2009 

Giuse Trương văn Cẩm

è Sau đó, chúng tôi được tin Anh Giuse TRƯƠNG VĂN CẨM đã về Trời ngày 07-01-2010.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng... (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 124 --- Thiên Đàng Dành Riêng Cho Loài Người (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng (5/29/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 117: Nước Thiên Chúa (phần I) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 121: Không Có Thánh Thần, Nước Chúa Sẽ Điêu Tàn (4/8/2017)
Tin/Bài khác
Bài Lời Chúa 116: Sống Đã Rồi Mới Ăn (4/8/2017)
Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kito (3/24/2017)
Bài Lời Chúa 115: Đạo Buồn Hay Đạo Vui ? (phần Ii) (3/8/2017)
Bài Lời Chúa 114: Đạo Buồn Hay Đạo Vui ? (phần I) (3/8/2017)
Bài Lời Chúa 113; Thân Thể Chúa Giêsu Phục Sinh Là Đền Thờ (3/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768