MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 124 --- Thiên Đàng Dành Riêng Cho Loài Người
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 5-2017
BÀI LỜI CHÚA 124

Thiên đàng  DÀNH RIÊNG CHO LOÀI NGƯỜI

Trích sách tiên tri Isaia, ch. 65.17-25

            17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,
không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.
18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan
vì những gì chính Ta sáng tạo.
Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ
và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.
Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.
20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu
và người già tuổi thọ không tròn ;
vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,
và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.
21 Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái. […]…..

23 Chúng sẽ không luống công vất vả,
không sinh con cho con chết bất ưng,
vì chúng sẽ là dòng dõi
những người được ĐỨC CHÚA ban phúc lành,
bản thân chúng cũng như cả nòi giống.
24 Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời,
chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.
25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta.” ĐỨC CHÚA phán như vậy.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

            Từ tất cả những điều chúng ta đã học hỏi từ trước đến đây về Nước Trời, về Thiên đàng, cũng gọi là “Trời mới Đất mới” mà bài Thánh Kinh trên đây vừa phác họa qua hình ảnh thành Giêrusalem được Thiên Chúa tái tạo, thì thấy Thành thánh ấy sẽ là nguồn hoan lạc cho cả Thiên Chúa nữa, không còn có khóc than sầu khổ, vì sẽ không còn ai tác hại và tàn phá; trong đó người ta sẽ sống lâu trăm tuổi, họ sẽ là dòng dõi những người được Thiên Chúa ban phúc lành ; Chúa với họ sống thân mật gần gũi đến nỗi họ chưa mở miệng kêu cầu thì Chúa đã đáp lời họ xin… Ngay cả dã thú cũng sống yên bình không sát hại lẫn nhau nữa : Sói cũng ăn cỏ như chiên, sư tử cũng ăn rơm như bò…

            Vậy từ tất cả những điều chúng ta đã nghe mô tả đó khiến chúng ta có thể kết luận rằng : “Trời mới Đất mới” hay Thiên đàng là dành riêng cho loài người chúng ta ! Nghĩa là không có loài sinh vật thông minh và có linh hồn bất tử nào khác, ngoài loài người chúng ta, sẽ được ở trong thiên đàng ấy!

            Khẳng định như vậy là vì muốn ngăn ngừa người ta – cách riêng những nhà bác học, khoa học – đừng bỏ ra nhiều công sức và tiền của, chế tạo ra những phương tiện tối tân… để tìm tòi vô vọng những dấu vết hay chứng cứ về sự hiện hữu của những loài sinh vật thông minh trong vũ trụ, ngoài hành tinh xanh của chúng ta đây. Họ suy tính rằng : chắc chắn phải có những loài sinh vật khác, có thể giống hay khác loài người chúng ta, song cũng thông minh có khi còn thông minh hơn chúng ta, và có thể đã hiện hữu sớm hơn chúng ta, và có lẽ có một nền văn minh tiến bộ xa hơn chúng ta nhiều … Nhiều lần, những bộ óc giàu tưởng tượng còn đã sáng tác và cho đóng thành phim những truyện “người Sao Hỏa” (Les Martiens /The Martians) hình thù kỳ dị…đã dùng những loại đĩa bay cực kỳ tối tân…đổ bộ xuống trái đất chúng ta !

            Không chỉ những người giảu tưởng tượng thôi đâu, mà thực tế, cách đây mười mấy hai chục năm, tin tức cho biết người Mỹ đã phóng một phi thuyền không bay quanh một quỹ đạo, song đi thẳng vào không gian vô tận, mang trong nó một cái đĩa không thể hư hỏng, trên đó ghi bằng mã số : tọa độ của hành tinh chúng ta trong vũ trụ, hình dáng con người một nam một nữ, các thành tựu khoa học và kỹ thuật, và trong suốt hành trình đi vào vô tận ấy, nó phát ra liên tục những tín hiệu âm thanh, để mong có một loài sinh vật thông minh nào trong vũ trụ, sẽ nhận được tín hiệu và đáp lại…, và biết đâu sẽ liên lạc với loài người chúng ta...?? Công cuộc ấy tính tới nay đã mười lăm hai mươi năm rồi, phi thyền ấy không biết đã đi tới đâu trong vũ trụ, mà các nhà bác học vẫn hình như chưa nhận được tín hiệu của sinh vật thông mình nào trong vũ trụ đáp lại. Dĩ nhiên là người ta cứ chờ…

            Song phần chúng ta, chúng ta không nhân danh ai cả, cũng chẳng nhận mình có danh chức gì mà dám lên mặt nói với ai, song chỉ là những người nhờ được học hỏi mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, nên nghĩ mình là những người “được biết các bí mật của Thiên Chúa” (Ga 15.15), cho phép chúng ta đưa ra một vài nhận xét, với thiện chí muốn gợi ý cho người ta Đừng phí tiền, phí công vô ích vào công cuộc ấy làm chi, vì chúng ta tin chắc : chẳng có loài thông minh nào khác ngoài loài người trong vũ trụ đâu !

            Trên kia vừa nói, niềm tin đó của ta là dựa vào mặc khải Kinh Thánh của Thiên Chúa và thần học của Hội Thánh. Đây xin sơ phác vài điểm :

            Điểm một : Chỉ có một chủ.

            Kinh Thánh, cách riêng sách Sáng Thế, cho biết : Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, vô thủy vô chung, quyền phép vô biên, Người đã có từ trước vô cùng, trước cả khi chưa có trời đất, Người ngự trong ánh sáng vô phương đạt thấu (1 Tm 6.16) ; rồi vào một lúc nào đó Người khởi sự tạo dựng vũ trụ này (St 1.1 – 2.4) (Khoa học cho biết là khoảng 14 tỷ năm). Người xưa chưa có khoa học, nên họ coi vũ trụ chỉ là trái đất trên có vòm trời gắn những cái đèn là mặt trời, mặt trăng và các tinh tú ; trên đất Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật, và sau cùng là loài người. Và Thiên Chúa đặt họ làm bá chủ trái đất và muôn loài (St 1.26,28). Thiên Chúa không thể lại tạo dựng ở đâu đó một loài thứ hai làm bá chủ nữa, như vậy vũ trụ này có hai chủ. Không bao giờ Thiên Chúa lại làm một việc nghịch lý như vậy.

            Điểm 2 : Công trình cứu độ.

            Sau khi loài người bất tuân lệnh Thiên Chúa, sa ngã phạm tội…(St 3.), Thiên Chúa Cha đầy lòng thương xót, không muốn để mặc họ bị trầm luân muôn kiếp, Người ra tay cứu loài người bằng cách sai Con Một của Người xuống thế làm người. Mà làm người thì cụ thể Con Thiên Chúa phải mặc lấy một thân xác loài người, thân xác ấy tất nhiên dính dấp tội lỗi (Rm 8.3; 2Cor 5.21), do ông tổ của họ là Ađam Eva đã phạm tội truyền lại. Rồi nhờ bởi việc Tử Nạn Phục Sinh, Ngài thanh tẩy, thánh hóa và thần hóa “cái nhân tính (cụ thể là cái thân xác) Ngài đang mang đó. (Pl 2.6-11). Và việc cứu độ hay cứu chuộc loài người sẽ là như thế này: Ai muốn được cứu chuộc, thì phải tin vào Ngài (và chịu Phép Rửa) để được tháp nhập vào thân xác đã được thánh hóa, “thần hóa” của Ngài (1 Cor 12.12-13), mà thành một Thân Thể (xem hình), trong đó họ được tẩy sạch tội lỗi, và được trở nên con cái Thiên Chúa và xứng đáng vào Thiên đàng. Thánh Thư Hípri bảo: Như vậy Ngài chỉ thánh hóa những kẻ cùng chung máu thịt loài người với Ngài : “vì Đấng tác thánh và những người được thánh hóa là cùng một gốc” (Hr 2.11, 14-16).

            Hệ quả là : Một loài nào khác, không phải cùng một gốc loài người, tức thị là ở ngoài Chúa Giêsu, và không được Ngài thánh hóa và cứu chuộc. Mà hễ bất kỳ loài nào có hai phần : thể chất và linh hồn, thì chắc chắn rồi ra thể nào cũng sa ngã. Sa ngã mà không được Ngài thánh hóa, cứu chuộc và hợp thành thân thể với Ngài thì làm sao vào được thiên đàng ?

            Đàng khác, Kinh Thánh cho biết Ngài chỉ mặc xác phàm làm người một lần và chỉ chết có “một lần” để đền tội (Hr 9.24-28), chứ không hề mặc xác phàm một lần nữa ở đâu đấy mà cứu chuộc những loài nào khác.

            Phải chăng những loài người ấy sẽ nhờ một Đấng cứu độ nào khác ?

            Xin trả lời :  Theo Kinh Thánh, thì Đức Giêsu là “Đấng Trung gian độc giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2.5) ; “Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát” (Cv 4.12). Do vậy “không ai đến được với Chúa Cha mà không phải nhờ Ngài” (Ga 15.5), mà đến với Chúa Cha là vào thiên đàng vậy. Mà vì chỉ có một Thiên Chúa, nên cũng chỉ có một Thiên đàng, tức là một trời mới và một đất mới :1Và tôi đã thấy một trời mới và một đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua, và biển không còn nữa. …. 3Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: "Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ là dân của Người; còn Người: Thiên Chúa ở cùng họ, sẽ là Thiên Chúa của họ…” (Kh 21,1-5)

            Điểm 3 :  Luật nhất phu nhất phụ.

            Nhân loại mà Chúa Kitô chịu chết đổ máu ra cứu chuộc và thánh hóa, nay gọi là Hội Thánh, nên Ngài yêu mến Hội Thánh như một “Phu quân” yêu mến “Hiền thê” của mình. Thư gửi tín hữu Êphêsô nói như vậy : “Đức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26để tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích… 31 Vì có lời Kinh Thánh rằng : “đàn ông sẽ lìa bỏ cả cha mẹ và khắn khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác”. 32 Đó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Đức Kitô và Hội thánh (cũng khắn khít nên một thân xác như vậy).”(Ep 5.25-32).

            Nói nôm na, Đức Kitô là chồng, Hội Thánh chúng ta là vợ. Vậy nếu chính Thiên Chúa đã ra luật “nhất phụ nhất phụ” (Mt 19.3-8), thì Đức Kitô cũng không thể có một loài nào khác, cũng được Ngài yêu thương đến nỗi đổ máu mình chịu chết mà tẩy rửa thánh hóa, để nhận làm vợ hai.

Tích truyện

Chúa hứa với một bà nọ là Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói : “Không, hôm nay tôi không giúp anh điều gì, vì tôi đang đợi Chúa đến”. Bà đuổi anh và đóng cửa lại. Mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước. Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn. ”Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các người”. Rồi bà đóng sầm cửa lại. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua đêm. ”Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”. Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ. Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu. Cuối cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà, bà liền thắc mắc :

“Sao Chúa hứa mà không đến ?”

Chúa đáp : “Hôm nay Ta đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con đều đuổi Ta”. 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 136 B – Những Ơn Huệ Của Thần Khí (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 135: Thần Khí Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 134: Thần Khí Là Vật Chứng Bảo Đảm (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 133: Không Thấy Thánh Thần Đâu Cả ! (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 128: Bí Tích Thêm Sức (6/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng... (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng (5/29/2017)
Tin/Bài khác
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 117: Nước Thiên Chúa (phần I) (4/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768