MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Chinh Phục Trong Hy Sinh (biên Soạn: Lm. Nguyễn Tri Ân, O.p.)
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

Chinh Phục Trong Hy Sinh
(Biên Soạn: Lm. Nguyễn tri Ân, O.P.)


00. Lời Ngỏ Cùng Độc Giả

01-Phần #1. Giai Nhân Trên Đường Chinh Phục: Nàng! Một Giai Nhân.#1/2

02-Phần #1. Giai Nhân Trên Đường Chinh Phục: Nàng! Một Giai Nhân.#2/2

03-CHƯƠNG II TÀI TỬ GẶP GIAI NHÂN

04-CHƯƠNG III CHIẾN TRANH CÂN NÃO

05-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 4, #1/2

06-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 4, #2/2

07-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 5, #1/2

08-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 5, #2/2

09-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 6, #1/2

10-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 6, #2/2

11-Phần#2-Tài tử trên đường chinh phục, Chương 1, #1/2

12-Phần#2-Tài tử trên đường chinh phục, Chương 1, #2/2YouTube Chinh Phục Trong Hy Sinh (Biên Soạn: Lm. Nguyễn tri Ân, O.P.) (Thực Hiện: www.KinhMungMaria.com, Oct 7, 2020)

00-Lời Ngỏ Cùng Độc Giả

01-Phần #1. Giai Nhân Trên Đường Chinh Phục: Nàng! Một Giai Nhân.P#1

02-Phần #1. Giai Nhân Trên Đường Chinh Phục: Nàng! Một Giai Nhân.P#2

03-CHƯƠNG II TÀI TỬ GẶP GIAI NHÂN

04-CHƯƠNG III CHIẾN TRANH CÂN NÃO

05-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 4, #1/2

06-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 4, #2/2

07-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 5, #1/2

08-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 5, #2/2

09-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 6, #1/2

10-Phần#1-Chinh phục trong hy sinh, Chương 6, #2/2

11-Phần#2-Tài tử trên đường chinh phục, Chương 1, #1/2

12-Phần#2-Tài tử trên đường chinh phục, Chương 1, #2/2
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
[audio/youtube] Khảo Luận Về Luyện Nguc (phiên Dịch: Sóng Biển) (12/31/2020)
[audio/youtube] Tự Thú Của Thánh Augustino [#1-het] (12/31/2020)
[audio/youtube] Con Đường Nhỏ Của Tình Yêu (nguyên Tác Lm Lorenzo Sales) (chuyển Ngữ: Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng (12/31/2020)
[audio/youtube] Không Ai Là Một Hòn Đảo  (nguyên Tác Thomas Merton)---het--- (12/31/2020)
[audio] Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa (đtgm Ngô Quang Kiệt) (12/31/2020)
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Thánh Giuse Trong Phúc Âm (tác Giả: Châu Thủy), Bai#1-67 ----het--- (12/31/2020)
[audio] Tháng Thánh Tâm Chúa (bài 1- 4)-het (12/30/2020)
[audio/youtube] Thánh Inhaxio Vị Thánh Của Ý Chí (bai#1-het) (12/28/2020)
[youtube/audio] Tháng Đức Bà, Ngày 1-31 (het) (12/25/2020)
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768