MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Là Đầy Tớ Trung Thành - Suy Niệm Chúa Nhật Thứ Xix Thường Niên – Năm C
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 8-2019


[Xin Ấn Đây Vào Để Coi===> Hãy Chọn Cái Bền Vững Và Bỏ Cái Tạm Thời - Suy niệm Chúa nhật XVIII Năm – C
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa - Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (9/14/2019)
Để Làm Môn Đệ Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật Xxiii Năm C (9/12/2019)
Mẹ (1) : Ai Hiền Hơn ? --- Mẹ (2) : Tay Vịn Cây Cầu (9/12/2019)
Khiêm Nhường Chúa Lại Nâng Lên - Chúa Nhật Xxii Năm – C (9/4/2019)
Thu Mình Để Qua Cửa Hẹp Giêsu - Chúa Nhật Xxi Thường Niên C (8/29/2019)
Tin/Bài khác
Hãy Chọn Cái Bền Vững Và Bỏ Cái Tạm Thời - Suy Niệm Chúa Nhật Xviii Năm – C (8/8/2019)
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang | Miền Đông Bắc Hoa Kỳ | Ngày 27 Tháng 7 Năm 2019 | Attleboro, Ma (8/7/2019)
Tin Tưởng Vào Chúa Và Tha Thiết Nguyện Cầu (8/3/2019)
Cầu Nguyện Và Làm Việc - Suy Niệm Chúa Nhật Xvi Thường Niên C (7/24/2019)
Hãy Đi Và Làm Như Vậy - Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên C (7/18/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768