MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thiên Chúa Kiên Nhẫn Đợi Chờ Vì Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật Xxx Thường Niên - C
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 10-2019


[Xin Ấn Đây Vào Để Coi===> Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ vì yêu - Suy Niệm Chúa nhật XXX Thường Niên - C
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trung Thành Và Bình An - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xxxiii - Năm C (11/20/2019)
Chúa Là Thiên Chúa Của Kẻ Sống - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xxxii - C (11/14/2019)
Hãy Thương Xót Như Cha Trên Trời - Suy Niệm Chúa Nhật Xxxi Thường Niên C (11/7/2019)
Các Tín Hữu Đã Ly Trần – Niềm Hoan Lạc Cùng Chư Thánh 02/11/2019 (11/3/2019)
Suy Niệm Lễ Các Thánh 01/11/2019 (11/2/2019)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Kiên Nhẫn Đợi Chờ Vì Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật Xxiv Thường Niên - C (9/19/2019)
Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa - Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (9/14/2019)
Để Làm Môn Đệ Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật Xxiii Năm C (9/12/2019)
Mẹ (1) : Ai Hiền Hơn ? --- Mẹ (2) : Tay Vịn Cây Cầu (9/12/2019)
Khiêm Nhường Chúa Lại Nâng Lên - Chúa Nhật Xxii Năm – C (9/4/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768