MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Rước Lễ Phạm Thánh
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 9-2016
Rước lễ phạm Thánh
Năm 867, vua Lôtariô mê một phụ nữ kia và lấy cô ta làm vợ lẽ.  Ðức Giáo Hoàng Nicolaô can gián nhưng vua chẳng nghe, nên vua bị phạt vạ mất phép thông công. Vua Lotariô quá mê say, không sao bỏ được.  Năm sau Ðức Giáo Hoàng Adrianô lên thế vị.  Vua Lotariô liền sang Ý mừng vị tân Giáo Hoàng, nói dối mình đã bỏ vợ lẽ và xin Người giải vạ. Các quan triều đồng tình làm chứng gian.  Ðức Giáo Hoàng tin và giải vạ cho vua.  Sáng hôm sau Người dâng lễ cầu nguyện cho vua.
Trước khi cho chịu lễ, đức Giáo Hoàng cầm Mình Thánh nói với vua trước mặt các Hồng Y và các quan rằng: "Nếu vua đã thực lòng bỏ vợ lẽ, đã thực lòng hối cải, thì vua hãy lên chịu Mình Thánh Chúa.   Nếu vua không thực lòng thì đừng chịu Mình Thánh kẻo bị phạt". 
 
Ðức Giáo Hoàng lại bảo các quan rằng: "Nếu các quan chẳng có đồng tình giấu lỗi cho vua, thì Mình Thánh các quan chịu sẽ ban cho các quan sự sống đời đời".
 
Nghe lời ấy vua quan khiếp sợ.  Nhưng vua và ít nhiều quan cứ lên rước lễ.  Ðoạn Ðức Giáo Hoàng mời vua và các quan ở lại dự yến.  Hôm sau mới trở về.  Về đến thành Lucia, vua và nhiều quan mắc bệnh lạ lùng, chẳng ai luận được bệnh gì: ruột gan thì nóng như lửa, da thì tróc lột cả, tóc thì rụng hết.  Nhiều quan chết trước mặt vua.  Vua cố gắng về đến thành Plaxenxia thì bất tỉnh và qua đời ở đó, không biết có kịp ăn năn tội chăng?
 
Mọi người đều tin đó là phép lạ Chúa phạt những người cả lòng làm hư phép Mình Thánh.  Vậy ta hãy xin Ðức Mẹ hộ giúp đừng bao giờ ta phạm tội trọng ấy. 
 
(Trích sách Tháng Đức Bà, nhà xuất bản Hiện tại, 1969, trang 76-77).
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 97: Những Hoa Quả Của Thần Khí (phan #3) (12/7/2016)
Bài 96: Những Hoa Quả Của Thần Khí (phan #2) (12/7/2016)
Bài 95:những Hoa Quả Của Thần Khí (12/7/2016)
Bài 94:6.- Thứ Sáu Là Ơn Đạo Đức (pietas) (12/7/2016)
Bài 93: 4.- Thứ Tư Là Ơn Sức Mạnh (fortitudo). (12/7/2016)
Tin/Bài khác
Thánh Thể Và Lòng Mến: Trưởng Thành (9/7/2016)
Bài 92: 2.- Thứ Hai Là Ơn Thông Hiểu (intellectus) (8/23/2016)
Bài 91: Những Ơn Huệ Của Thần Khí (8/23/2016)
Bài 90: Thần Khí Của Chúa Thông Chia Cụ Thể Những Gì Cho Đời Sống Ta Và Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (8/23/2016)
Bài 89: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #3) (8/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768