MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về đức mẹ (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 4-2016

THƯ CỦA LINH MỤC LAURENT LARROQUE, GIÁM ĐỐC TỔNG QUYỀN PHONG TRÀO LINH MỤC ĐỨC MẸ MARIA (MMP) #5

Ave Maria!

Genoa ngày 1 tháng 1 năm 2016

Cùng các anh chị em trong phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria,

Cuộc Khải Hoàn chiến thắng thế giới là đức tin của chúng ta.”(1 Gioan 5:4). Chúng ta tin Chúa Giêsu và 10 Điều Răn của Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Con của Người Phụ Nữ Mặc Áo Mặt Trời (KH 12:17) và chúng ta giữ truyền thống của mình.

Không có gì đơn giản hơn mà cũng khó khăn hơn, là thời đại này với những cuộc chiến tôn đồ thiêng liêng mang tính cách quyết định.

“Khi Con Người trở lại, liệu Ngài có tìm được đức tin trên trái đất ?” (Luca 18:8)

Đức Mẹ Maria trả lời: "Có!"

“Quả thực nếu Người sắp trở lại thì hành động Từ Mẫu của Mẹ phải càng ngày càng nên quan hệ và mãnh liệt, để giúp tất cả những con cái Mẹ được luôn luôn ở lại trong đức tin chân thật. Chính vì thế mà Mẹ đòi các con phải tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Chính vì thế mà trong thời đại các con, Mẹ đã phổ biến khắp nơi Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria: Để thành lập một doàn chiên nhỏ bé kết hiệp bằng lời cầu nguyện của các buổi Tiệc Ly và tỉnh thức đợi chờ -đoàn chiên được Mẹ tập trung và tổ chức để luôn luôn bảo toàn đức tin chân thật. (TĐ 420 i, ngày 13/3/1990)

“Do đó, khi Con Người trở lại, Người sẽ còn tìm thấy đức tin trên mặt đất nơi tất cả những ai đã tận hiến cho Mẹ, đang tập trung trong vườn thiên cung Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.” (TĐ 420 j, ngày 13/3/1990)

Đó là những người sùng kính và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, những người mà chính Đức Mẹ Maria đã thành lập và canh giữ trong sự nhỏ bé, trong niềm tín thác và bền tâm vững chí, để đón rước Chúa Giêsu khi Ngài trở lại trong vinh quang, của những ai vinh danh Chúa Giêsu Với Sự Hiện Diện Thật Sự của Ngài và làm cho tất cả mọi sự nên mới!

“Đúng, Ta sẽ đến sớm!”

"Amen, Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đến!” (KH 22:20)

Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ suy gẫm những lời trong lá thư này. Tôi cám ơn các bạn về những lời cầu nguyện mà tôi đang rất cần. Và tôi hứa cũng cầu nguyện cho các bạn."

Người anh em nhỏ bé của các bạn,
LM Laurent Larroque
Giám Đốc Tổng Quyền phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (MMP)

PHỤ LỤC

Cha Laurent có nhắc đến 1 trong 5 điều cho thấy thời đại cùng tận sẽ đến. Chúng tôi xin trích đăng phần dịch thuật của Lm Peter Quang Lê trong Tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Ưu Ái của Mẹ, tập 2, trích trong mục Mẹ Maria, hay mục Sách của Đức Mẹ Maria, www.memaria.org

TĐ 485

Rubbio (Vicenza) 31-12-1992 Ðêm cuối năm

Thời gian cùng tận

a. Hỡi các con yêu dấu, hãy ngoan ngoãn để Mẹ dạy dỗ các con. Trong đêm cuối năm này, hãy thu mình vào cầu nguyện và lắng nghe lời Mẹ trên trời của các con, Vị Nữ Tiên Tri của thời cuối cùng.

b. Ðừng để các giờ này trôi qua trong náo động vui chơi nhưng trong thinh lặng, cầm trí, và chiêm niệm.

c. Nhiều lần Mẹ đã báo cho các con là giờ cùng tận đã gần và Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Hôm nay Mẹ muốn giúp các con hiểu những điềm báo được mô tả trong sách Kinh Thánh chỉ rõ là biến cố tái lâm vinh hiển của Ngài đã gần kề.

d. Các điều báo ấy được chỉ rõ trong sách Tin Mừng, trong các thư của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô và những sự kiện ấy đang xảy ra trong những năm này.

e. Ðiềm báo thứ nhất là sự quảng bá các lạc thuyết, đưa đến việc mất đức tin và bỏ đạo.

f. Các lạc thuyết ấy được phổ biến ra bởi các thầy dạy giả hiệu, các thần học gia nổi tiếng không còn giảng dạy chân lý Tin Mừng nữa, mà là những tà thuyết thâm độc, dựa trên những lập luận sai lạc và phàm trần. Vì các sai lạc ấy được giảng dạy mà đức tin chân thật mất đi và nạn bỏ đạo lan tràn khắp nơi.

g. Các con hãy đề phòng và đừng để bị mắc lừa. Vì nhiều kẻ sẽ tìm cách lừa gạt nhiều người. Những tiên tri giả sẽ chỗi dậy và đánh lừa một số rất đông (Mt 24, 4-5).

h. “Ngày của Chúa sẽ chưa đến trước khi xảy ra nạn bỏ đạo lớn” (2 Thes 2,3).

i. “Sẽ xuất hiện những thầy dạy giả hiệu. Chúng sẽ tìm cách quảng bá các lạc đạo tác hại và thậm chí chúng sẽ còn chỗi dậy chống Ðấng đã cứu chúng. Nhiều người sẽ nghe theo chúng và bắt chước chúng sống một cuộc sống thác loạn. Bởi lỗi của chúng mà đức tin Kitô sẽ bị phỉ báng. Do lòng tham, chúng dùng lời lẽ gạt gẫm để lũng đoạn các ngươi" (2 Pt.2, 1-3).

j. Ðiềm báo thứ hai là chiến tranh và xung đột huynh đệ tương tàn bùng nổ, đẩy bạo lực và thù oán đến tột đỉnh, đồng thời làm nguội lạnh đi lòng bác ái đại để, trong khi các thiên tai tới tấp xảy đến như là dịch tễ, nạn đói kém, lụt lội và động đất.

k. “Khi các ngươi nghe nói đến giặc giã, gần hay xa thì đừng khiếp sợ; phải xảy ra các điều ấy. Các chủng tộc kình địch chống đối lẫn nhau, nước này chống lại nước nọ. Sẽ có chết đói và động đất nhiều nơi. Mọi điều đó chỉ mới là khởi đầu cho các đau khổ mênh mang. Nó sẽ bành trướng đến nỗi tình yêu nơi nhiều người lạnh hẳn nhưng Thiên Chúa sẽ cứu những ai bền đỗ cho đến cùng” (Mt 24 6-12).

l. Ðiềm báo thứ ba là bắt đạo đẫm máu cho những ai còn giữ lòng trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, và còn kiên trì không lay chuyển trong Ðức Tin chân thật. Tuy nhiên Tin Mừng sẽ được rao giảng trong mọi miền của thế giới.

m. Các con yêu dấu, hãy nhớ đến các cuộc bách hại lớn mà Giáo Hội đang chịu, và lòng nhiệt thành truyền giáo của các vị Giáo Hoàng cuối cùng, nhất là của Ðức Gioan-Phaolô II đang đem lời loan báo Tin Mừng đến khắp các nước của thế giới.

n. “Các con sẽ bị bắt bớ, bị hành hạ và bị giết. Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì Danh Ta. Lúc ấy, nhiều người sẽ bỏ đức tin; người ta sẽ ghen ghét và phản bội lẫn nhau. Trong khi đó, Tin Mừng về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới; để mọi đân tộc được nghe biết và mọi dân tộc đều được nghe; Và bấy giờ sẽ là giờ cùng tận." (Mt 24, 9-10, 14).

o. Ðiềm báo thứ tư là tội phạm thánh quái gở mà kẻ chống Chúa Kitô tức là phản-Kitô phạm. Nó sẽ đi vào trong Thánh điện của Thiên Chúa và ngồi lên ngai của Ngài và tự xưng là Thiên Chúa.

p. Nó sẽ đứng lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa và tôn thờ Người. Những kẻ vô đạo sẽ đến với quyền lực của Satan, với sức mạnh của những phép mầu và điềm thiêng ngụy tạo. Nó sẽ dùng nhiều kiểu gạt gẫm hiểm độc để hành tác sự dữ (Thes 2,4-9).

q. “Một ngày kia các ngươi sẽ nhìn thấy đặt trong nơi Thánh đồ ghê tởm khốc hại mà Tiên tri Ðaniel đã nói đến. Người đọc hãy lo mà hiểu” (Mt 24,15).

r. Các con yêu dấu, các con muốn hiểu thế nào là tội phạm thánh kinh tởm, các con hãy đọc lời tiên tri của ngôn sứ Ðaniel: “Ði đi! Ðaniel, những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận, nhiều người sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa, nhưng ác nhân vẫn tiếp tục làm điều ác. Không một ác nhân nào sẽ hiểu các điều ấy nhưng các hiền sĩ thì sẽ hiểu.

s. Kể từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên sẽ có 1290 ngày. Phúc cho ai kiên tâm chờ đợi suốt 1335 ngày” (Daniel 12, 9-12).

t. Thánh lễ là lễ tế hằng ngày, là hiến tế tinh tuyền được dâng lên Thiên Chúa trên các bàn thờ, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn.

u. Cuộc tế hiến của Thánh lễ diễn lại chính cuộc tế hiến Chúa Giêsu đã làm trên đồi Canvê. Khi chấp nhận lý thuyết Tin Lành, người ta sẽ nói rằng Thánh lễ không phải là tế hiến, nhưng chỉ là một bữa tiệc Thánh, tức là một cuộc tưởng niệm bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã làm. Và như thế, người ta đã bãi bỏ việc cử hành Thánh lễ. Việc bãi bỏ cuộc tế hiến hằng ngày này chính là tội phạm thượng quái gỡ do phản-Kitô thi hành, và thời gian sẽ kéo dài khoảng chừng ba năm rưỡi, tức là 1290 ngày.

v. Ðiềm báo thứ năm là các hiện tượng kỳ lạ sẽ xảy đến trên bầu trời.

w. “Mặt trời tối sầm lại, mặt trăng mất sáng, các tinh tú từ trời sa xuống, và các quyền năng tầng trời bị lay chuyển” (Mt 24, 29).

x. Phép lạ mặt trời xảy ra tại Fatima lúc Mẹ hiện ra lần cuối là có ý báo cho các con biết là các con đã bước vào thời kỳ sẽ xảy ra các biến cố dọn đường cho cuộc trở lại của Chúa Giêsu đến trong vinh quang.

y. “Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời. Mọi chi tộc trên mặt đất sẽ khóc lóc, và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến” (Mt 24, 30).

z. Các con yêu dấu đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ đã muốn dạy bảo cho các con biết về các điềm báo mà Chúa Giêsu đã chỉ cho các con trong Tin Mừng của Ngài, để chuẩn bị các con cho thời cùng tận, vì thời cùng tận ấy sắp xảy ra trong thời đại của các con.

aa. Năm sắp kết thúc và năm sắp bắt đầu là thời buổi đại thử thách, thời đang lan tràn nạn bỏ đạo, chiến tranh đang gia tăng, tai họa thiên nhiên tiếp nối nhau đang xảy ra nhiều nơi, bắt đạo thêm dữ dằn, Tin Mừng được đem đi loan báo cho mọi dân tộc, nhiều hiện tượng lạ xảy đến trên bầu trời, và thời điểm phản Kitô đang đến gần hơn bao giờ hết.

bb. Và do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức cậy và sốt sắng trong đức mến. Các con hãy để Mẹ ẵm bồng các con và tập họp tất cả các con trong nơi ẩn núp an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, mà Mẹ đã chuẩn bị cho các con đúng vào thời buổi sau cùng này. Các con hãy đọc với Mẹ các điềm báo của thời buổi các con, và hãy sống trong sự bình an của tâm hồn và trong tin tưởng.

cc. Mẹ luôn luôn ở với các con để nói cho các con biết là các điềm báo này đang đến và chắc chắn thời gian cùng tận đã đến gần, với sự trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang.

dd. “Hãy học bài học từ cây vảï: khi cành nó uốn mềm và lá trổ sinh, các ngươi biết là mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi điều ấy xảy ra, các con cũng hãy biết là cuộc giải thoát của các con đã gần kề” (Mt 24, 32-33).

Chúng con xin cảm tạ Đức Mẹ Maria, Cha Laurent Larroque và đặc biệt là cha Peter Quang Lê đã cho chúng con hiểu thêm tình yêu của Đức Mẹ Maria dành cho nhân loại và đã bỏ thì giờ viết thư và dịch thuật về những lời nói Từ Mẫu đầy tình yêu của Đức Mẹ Maria. Ave Maria!

Kim Hà,

Ngày 14/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bí Mật Kinh Mân Côi (3) - End (8/2/2016)
Bí Mật Kinh Mân Côi (2) (8/2/2016)
Bí Mật Kinh Mân Côi (1) (8/2/2016)
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Tin/Bài khác
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Phong Trào Linh Mục Và Giáo Dân Của Mẹ (3/24/2016)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768