MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 25/2/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 3-2017

Các con yêu dấu,

        Hôm nay Mẹ kêu gọi các con để sống một cách sâu thẳm đức tin của mình và để khẩn cầu Đấng Tối Cao làm vững mạnh nó, để rồi những cơn gió hoặc bão táp không thể phá đổ nó được. Nguyện ước những mầm rễ đức tin của các con là sự cầu nguyện và sự tin cậy vào cuộc sống trường sinh. Các con nhỏ ơi, rồi bây giờ hãy thực hành nơi chính mình trong thời gian ân sủng này, trong đó Thiên Chúa đang ban cho các con ân sủng - qua sự bỏ mình và lời gọi hoán cải - để là người có đức tin rõ ràng và kiên trì và niềm cậy tin. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on February 25, 2017

“Dear children!
           Today I am calling you to profoundly live your faith and to implore the Most High to strengthen it, so that winds and storms cannot break it. May the roots of your faith be prayer and hope in eternal life. Already now, little children, work on yourselves in this time of grace, wherein God is giving you the grace – through renunciation and the call to conversion – to be people of clear and persevering faith and hope. Thank you for having responded to my call. ” 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (5/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2017 Qua Thị Nhân Marija (4/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/3/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (4/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/2/2017 Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/2/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/2/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/1/2017 Qua Thị Nhân Marija (2/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/1/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (2/25/2017)
Tóm Tắt Các Hông Điệp Đức Mẹ Ban Từ Medjugorje Trong Năm 2009 (2/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768