MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 5-2017
  Thông Điệp  Mẹ Mễ Du ngày 2/4/2017  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
      Các tông đồ của tình yêu Mẹ ơi, nó tùy thuộc các con lan tràn tình yêu Thánh Tử Mẹ tới tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết nó; những tia sáng nhỏ của thế giới ơi, các con là người Mẹ đang dạy dỗ với tình yêu Từ Mẫu để chiếu sáng rõ ràng với đầy sức sống. Sự cầu nguyện sẽ giúp các con, bởi vì cầu nguyện cứu rỗi các con, cầu nguyện cứu thế giới. Vì thế, các con của Mẹ ơi, hãy cầu nguyện với từ ngữ, cảm giác, tình yêu xót thương và hy sinh. Thánh Tử Mẹ đã chỉ cho các con đường lối - Ngài là Đấng trở thành nhập thể và tạo thành tôi là chén rượu đầu tiên, với sự hy sinh cao cả của Ngài, Ngài đã chỉ cho các con cách các con cần phải yêu. Vì thế, các con của Mẹ ơi, đừng sợ nói sự thật. Đừng sợ thay đổi chính mình và thế giới qua sự trải rộng tình yêu, bằng việc làm mọi sự cho Thánh Tử Mẹ được biết đến và được yêu mến bởi việc yêu thương người khác vì Ngài. Như một Từ Mẫu Mẹ luôn ở với các con. Mẹ đang khẩn cầu Thánh Tử Mẹ giúp các con cho tình yêu ngự trị trong cuộc sống mình - tình yêu mà nó sống động, tình yêu mà nó cho đi, tình yêu mà nó cho sự sống. Mẹ đang dạy các con tình yêu như thế - tình yêu tinh tuyền. Các tông đồ của Mẹ ơi, nó tùy thuộc vào các con để nhận biết nó, làm sống động nó và trải rộng nó. Các con hãy cầu nguyện với cảm giác cho các mục tử mình để rồi các ngài có thể làm chứng nhân cho Thánh Tử Mẹ với yêu thương. Cám ơn các con.
(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on April 2, 2017
"Dear My children, 
        apostles of my love, it is up to you to spread the love of my Son to all those who have not come to know it; you, the little lights of the world, whom I am teaching with motherly love to shine clearly with full brilliance. Prayer will help you, because prayer saves you, prayer saves the world. Therefore, my children, pray with words, feelings, merciful love and sacrifice. My Son has shown you the way - He who became incarnate and made of me the first chalice, with His exalted sacrifice He has shown you how you need to love. Therefore, my children, do not be afraid to speak the truth. Do not be afraid to change yourself and the world by spreading love, by doing everything for my Son to be known and loved by loving others in Him. As a mother I am always with you. I am imploring my Son to help you for love to reign in your life - love that lives, love that draws, love which gives life. I am teaching you such love - pure love. It is up to you, my apostles, to recognize it, live it and spread it. Pray with feeling for your shepherds so that they can witness my Son with love. Thank you."
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2017 Qua Thị Nhân Marija (6/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/4/2017 Qua Thị Nhân Marija (5/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/4/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (5/25/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (5/2/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2017 Qua Thị Nhân Marija (4/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/3/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (4/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Ngày 25/2/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768