MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/6/2017 Qua Thị Nhân Mirjana
Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 7-2017
  Thông Điệp Mẹ Mễ Du ngày 2/6/2017 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
   Như trong các nơi khác ở đó Mẹ tới với các con, cũng như nơi đây Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện cho những người không biết tới Thánh Tử Mẹ, cho những người chưa tới chỗ biết tới tình yêu Thiên Chúa, chưa biết chống lại tội lỗi, cho người được thánh hiến, cho những người Thánh Tử Mẹ kêu gọi có tình yêu và tinh thần mạnh mẽ cho các con và cho Giáo Hội. Hãy cầu nguyện với Thánh Tử Mẹ, và tình yêu mà các con trải nghiệm từ sự gần gũi của Ngài sẽ cho các con sức mạnh để làm các con sẵn sàng cho những việc làm yêu thương mà các con sẽ làm trong Danh Ngài. Các con ơi, hãy sẵn sàng. Thời gian này là một điểm ngoặc. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới đức tin và đức cậy. Mẹ đang chỉ cho các con cách thức qua nó các con cần phải đi, và đó là Lời Kinh Thánh. Các tông đồ của tình yêu Mẹ ơi,thế giới đang cần đôi tay của các con dâng cao về hướng Thiên Đàng, hướng tới Thánh Tử Mẹ, hướng tới Cha Trên Trời. Nhiều sự khiệm hạ và thanh sạch tâm hồn được cần tới. Hãy tín thác nơi Thánh Tử Mẹ và biết rằng các con luôn luôn có thể tốt lành hơn. Trái tim Mẫu Tử Mẹ mong muốn cho các con, các tông đồ tình yêu Mẹ, là những ánh sáng nhỏ của thế giới, để chiếu sáng mà nơi đó sự tối tăm muốn bắt đầu thống trị, để chỉ ra đường chân lý bằng sự cầu nguyện và yêu thương của các con, để cứu các linh hồn. Mẹ ở với các con. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on May 2, 2017
"Dear My children, 
       As in the other places where I have come to you, also here I am calling you to prayer. Pray for those who do not know my Son, for those who have not come to know the love of God, against sin, for the consecrated – for those whom my Son called to have love and the spirit of strength for you, for the Church. Pray to my Son, and the love which you experience from His nearness will give you the strength to make you ready for the works of love which you will do in His name. My children, be ready. This time is a turning point. That is why I am calling you anew to faith and hope. I am showing you the way by which you need to go, and those are the words of the Gospel. Apostles of my love, the world is in such need of your arms raised towards Heaven, towards my Son, towards the Heavenly Father. Much humility and purity of heart are needed. Have trust in my Son and know that you can always be better. My motherly heart desires for you, apostles of my love, to be little lights of the world, to illuminate there where darkness wants to begin to reign, to show the true way by your prayer and love, to save souls. I am with you. Thank you.”
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/6/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (7/2/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Ngày 25/5/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (6/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2017 Qua Thị Nhân Marija (6/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/4/2017 Qua Thị Nhân Marija (5/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768