MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 15, 2008 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 30/9/2008
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 10-2008
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Medu 225: Tôi Đã Nghe Thấy Tiếng Gọi Medugorje … (10/14/2008)
Hình Medjugorje # 4: Lm Nguyễn Hoài Thương Và Cô Ana Sego Trong Luồng Ánh Sáng. (10/14/2008)
Hình Medjugorje # 3, Ánh Sáng Của Mặt Trời Công Chính, Lòng Thương Xót (10/14/2008)
Hình Medjugorje# 2: Ánh Sáng Ngũ Sắc Trên Núi Thánh Giá (10/14/2008)
Hình Medjugorje #1: Ánh Sáng Và Thánh Thể Trên Núi Krizevac, (10/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bạn Có Thấy Hình Đức Mẹ Không? (10/13/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 01/10/2008 (10/13/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 02/10/2008 (10/13/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 03/10/2008 (10/13/2008)
Tin/Bài khác
Bài 218: Ơn Lành Nhận Được Từ Chuyến Hành Hương Thứ 15 Tại Medjugorje, Tháng 9 Và 10 Năm 2008. (10/15/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 04/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 05/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 06/10/2008 (10/12/2008)
Chương Trình Sinh Hoạt Ngày 07/10/2008 (10/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768