Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Photo: Pontifical Solemn Mass At Basilica Of The National Shrine Of The Immaculate Conception, Washington, Dc.
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 5-2018
[Xin Ấn Vào Đây Để Coi]--> Photo: Pontifical Solemn Mass at Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về