Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Xin Coi Video Này Để Lãnh Ơn Toàn Xá] Truyền Hình Trực Tiếp Với Thuyết Minh Tiếng Việt Sứ Điệp Phục Sinh Và Phép Lành Toàn Xá Urbi Et Orbi (9/4/2023).
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 4-2023


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về