MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mua sách
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Băng Đọc Audio Và Sách (updated: October 4, 2019)
Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 10-2019

Băng đọc Audio và Sách

Các CD's giá $3.00, Trừ khi có giá ở bên cạnh.
 

5 MP3 gồm 597 bài giảng của DGM Nguyễn Khảm.

 

Bí Quyết Diệu Kỳ của Kinh Mân Côi, 5 CD

 

7 Lời Cuối của Chúa Giêsu Kitô, 2 CD

 

Luân Lý Công Giáo, LM Nguyễn Khắc Hy, 4 CD.

 

Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, 1 CD

 

Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa, 10 CD,TGM NQ Kiệt

 

THÁNH KINH TÂN ƯỚC TOÀN BỘ GỒM 22 CD, Đã được edit và gom 44 chương trình thành 22 CD. Giá $4.00/CD, dài từ 60 phút đến 75 phút.

 

-Thánh Kinh nói về Chúa Thánh Thần, những câu Thánh Kinh hay nhất và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, dài từ 60 phút đến 78 phút) 3 CD

-Thánh Kinh gồm 115 tuần do Đức Cha Khảm giảng năm 2012.

Loại 1: Có 115 tuần nén gọn 1 CD với dạng MP3/MONO: $5.00

 

Loại 2: Có 115 tuần nén 2 CD's với dạng MP3/STEREO: $10.00

Loại 3: Gồm CD's loại 1 + loại 2 = (3 CD's): $15.00

 

ĐỨC MẸ MEDJUGORJE, NAM TƯ:

-Mẹ Đến Lần Cuối, 40 CD (Medjugorje)

-Các Chứng Từ Về Mẹ (Medjugorje), 45 CD

-Phép Lạ từ Thánh Địa Medjugorje, 15 CD

-Bà Là Ai, (Medjugorje), 22 CD

-Thời Kỳ Ân Huệ, 3 CD ( Đức Mẹ Medjugorje)

-Mẹ Đến Chữa Lành, 2 CD

-Tận Hiến Cho Mẹ Maria: 1 CD

-Tận Hiến Cho Mẹ Maria, 5 CD, các bài giảng

-Cùng Các Linh Mục Con Cưng Mẹ, 53 CD (Đức Mẹ và LM Gobbi)

-Cùng Các LM Con Cưng Mẹ, Tập 2, 25 CD

-Mẹ Maria, Hiền Mẫu Chúa KiTô, 20 CD (Mới)       

-Áo Đức Bà Mầu Nâu, 1 CD

-Đức Mẹ là Hoa Hồng Mầu Nhiệm, 1 CD

-Các Câu Chuyện về Phép Lạ Mân Côi, 3 CD

-Các Thông Điệp Đức Mẹ Maria Ban cho Thị Nhân, 7 CD

-Đức Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng, 1 CD

-Cuộc Thánh Chiến của Mẹ Chúa Giêsu, 1 CD

-Đức Mẹ Vô Nhiễm, Kinh Tận Hiến và xin MẸ chữa lành, 1 CD

-Cầu nguyện Với Đức Mẹ, 1 CD

-Câu chuyện Đức Mẹ Maria cứu người Tử Tù, 1CD

-6 Cảm nghiệm về sự linh hiển của Mẹ Maria Long Beach, 1 CD

-Các Bài Suy Niệm về Tháng Mân Côi: 1 CD

MẶC KHẢI CỦA CHÚA GIÊSU:

-Nhật Ký Faustina: Lòng TXót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi: 27 CD

-Tiếng gọi Tình Yêu: 23 CD (Chúa Giêsu nóivới nữ tu Josefa Menendez)

-Tình Dịu Dàng: 7 CD (Lời Dạy của Chúa Giêsu với nữ tu Consolota)

-Cảm nghiệm Chết Đi Sống Lại, Gloria Polo: 6 CD

-Testimony of Gloria Polo, English, 4CD (will have more)

-Cảm nghiệm Medjugorje của LM Bill Kiel, English

-Cảm nghiệm Medjugorje của Kim Hà, tiếng Việt

-6 Cảm nghiệm Chết Đi Sống lại, 1 CD

-Chúa Với Tôi, 11 CD

-Phép Lạ Tình Yêu, cảm nghiệm của một LM, 3 CD

 

2 CD đọc sự tích và chuỗi kinh Sùng Mính Máu Châu Báu Chúa

HẠNH CÁC THÁNH:

-Tiếng Hát Lộ Đức: 8 CD (Thánh Bernadette)

-Truyện Một Tâm Hồn, 14 CD (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

-Mẹ Têrêsa Calcutta: 7 CD

-Sự Lạ Fatima: 6 CD

-Đức H.Y. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tự Thuật, 5 CD

-Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (DHY Thuận, 2 CD )

-Thánh Têrêsa Avila: 5 CD

-Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 1 CD

-Cha Thánh Padre Pio: 1 CD

-Thánh Don Bosco, 1 CD

-Thiên Thần, Thiên Sứ của Thiên Chúa, 1 CD

-Đạt Đến Thánh Đức Phi Thường Qua Lời Nói, 4 CD

-Các câu chuyện về Thánh Giuse, 1 CD

-2 Tuần Cửu Nhật Thánh Giuse, các kinh cầu T. Giuse, 1 CD

-Mẹ Teresa Calcutta, 1 CD

-Á Thánh Anna Taigi, 1 CD

-Thánh Gemma Galgani và Chân Phước Alexandrina, 1 CD

-Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, 14 CD

SUY NIỆM:

-Chúa Giêsu Là Đấng Thiên Sai, 12 CD (Quyền năng chữa lành)

-Suy nghĩ và Cầu Nguyện: 4 CD. (Những Lời Suy Gẫm Rất Hay)

-Gương Chúa Giêsu, 8 CD (Sách Gương Phúc)

-Ý Nghĩa Sự Đau Khổ, 12 CD

-Qua Cơn Bão Dữ: 14 CD (Hồi Ký Vượt Biên Đ. Bộ của Kim Hà)

-Niềm Tin Việt Nam,Chú Bé Vô Danh, 1CD $5.00 (LM Nguyễn Trung Tây)

-Bộ 3 CD Đức Tin, Cậy, Mến của LM Nguyễn Khắc Hy: $15.00

-Người Công giáo VN tại Hoa Kỳ: 1 CD, Cha Hy.

-Dạy Giáo Lý cho các em VN, 1 CD, Cha Hy.

-Đạo Đức VN Luân Lý Công giáo, 1 CD, Cha Hy.

-Chúa Vẫn Trọn Tình Thương, Cha Hy, 1 CD

-Suy Niệm Mùa Chay, LM Nguyễn Thiết Thắng, 3 CD

-Bảy Di Ngôn trên Thánh Giá, 1 CD

-Tin Mừng Về Đau Khổ, 1 CD

-Gương sống thánh, 1 CD

.

KINH NGUYỆN:

-15 Kinh Nguyện Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Brigitta, 1 CD.

-Lần Chuỗi Mân Côi, 4 MN Vui, Sáng, Thương, Mừng, 1 CD.

-Lần Chuỗi Lòng Thương xót Chúa, 6 chuỗi, 1 CD.

-6 Chuỗi Lệ Đức Mẹ Maria, 1 CD

-Kinh 7 Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria 1 CD

-Bộ 11 CD Kinh nguyện tốt cho người hấp hối và bịnh nhân gồm

-14 Kinh Trừ Tà, 1 CD

-20 Lời Kinh Trừ Tà,

-Những Lời Kinh Hay Nhất Thế Kỷ 1,

-Những Lời Kinh Hay Nhất Thế kỷ 2,

-24 Lời Kinh Hay Nhất,

-Lời Kinh Sám Hối và cầu nguyện cho gia đình,

-Những Lời Kinh Dâng Đức Mẹ Maria,

-30 Lời Kinh Chọn Lọc,

-Từ 1-40 Lời Kinh Rabbouni,

-Từ 41-80 Lời Kinh Rabbouni,

-Từ 81-120 Lời Kinh Rabbouni.

-English Healing Prayers, 1 CD

-100 Kinh Hằng Hữu Cứu Các Linh Hồn, 1 CD

CÁC TUẦN 7 NGÀY, 9 NGÀY, 10 NGÀY:

-Bắt Đầu Biết Chúa, 9 ngày Chúa Thánh Thần, 1 CD

-Tuần Thập Nhật Kính Chúa Thánh Thần, 2 CD

-Tuần Cửu Nhật xin 12 hoa quả Chúa Thánh Thần, 1 CD

-Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần (từ Dòng CTT)1 CD.

-Tuần 7 Ngày Xin & Ơn Chúa Thánh Thần, 1 CD.

-Tuần 7 Ngày Tôn Sùng Chúa Thánh Thần 1 CD

-Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Giêsu Hài Đồng, 1 CD

-Tuần Cửu Nhật (TCN) Đức Mẹ Maria Gỡ Rối Rắm: 1 CD

-TCN Thánh Giuse và các kinh: 1 CD

-TCN Thánh Antôn, 1 CD

-TCN Tôn Vinh Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu, 1 CD

-Những mạc khải của Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu, 1 CD

-Kinh Tha Thứ (LM DeGrandis) và Kinh Cầu Các Thánh: 1 CD

-Kinh Chúa Thánh Thần (2) và Kinh người hấp hối, 1 CD dài 53pt.

-Kinh Lâm Mạnh, cầu cho người hấp hối và sau khi chết, 3 CD.

-94 Tư Tưởng Của St. Gioan Vianney, 1 CD.

LUYỆN NGỤC:

-Bốn tác phẩm: Luyện Ngục, Nơi Thanh Tẩy Cuối Cùng, Các Bí Mật Lạ Lùng, Hãy giúp các linh hồn ở luyện ngục, Hãy đọc nếu không sẽ hối tiếc, 11 CD.

-Các câu chuyện về Luyện ngục: 7 CD

-Linh Hồn Mồ Côi Nói Chuyện (Kêu Cứu của 1 linh hồn): 2 CD

-Tiếng Nói Từ Luyện Ngục: 6 CD

-Luyện Ngục và Trừ Quỷ (5 câu chuyện): 1 CD

-Các câu chuyện về Luyện Hình, 1 CD

-Sáu câu chuyện về luyện ngục: 1 CD

-Truyện Các linh hồn nơi luyện ngục, Cha O'Sullivan, 1 CD

HỎA NGỤC:

-Hỏa Ngục, 2 CD về bài giảng

-Lá Thư Từ Hỏa Ngục: 1 CD

-Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời, 5 CD

-Satan và Hỏa Ngục, 1 CD

-Nữ Tu Josepha thăm hỏa ngục, 1 CD

-13 câu chuyện chọn lọc về Hỏa ngục: 1 CD

-Ăn Chay, 5 cuốn băng

-Tại Sao Mẹ Chúng Ta Khóc? 26 CD

-Tìm Kẻ Trừ Tà, 1 CD

-Đức Mẹ La Vang, 1 cuốn băng

-Sự Kỳ Diệu của Thánh Lễ Misa, 1 CD

-Tuân Theo Thánh Ý Chúa, 2 CD

-Thằng Bé Đánh Giày Vùng Nghĩa Lộ, 1 CD

-Người Bán Sách Trên Biển Nha Trang, 1 CD

-Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân, 1 CD

-Hương Lá Trong Lòng Bàn Tay, 1 CD

-Chết Lành Nhờ 9 ngày thứ sáu đầu tháng, 1 CD

*LM Quách Thế Bình: 7 CD's

-Hai Bài Cảm Nghiệm của LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Hai Bài Giảng của LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Bài giảng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ , LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Linh Đạo Chúa Thánh Thần, LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Theo Chúa và Giáo Hội Sống Động, LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Hoa Quả của Chúa Thánh Thần, LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Bài Giảng Sống Trong Ơn Chúa, LM Quách Thế Bình, 1 CD

-Tha Thứ, bài giảng, 1 CD

-Tha Thứ, ba bài suy niệm, 1 CD

-1 CD có 4 suy niệm: Mẹ ở đâu, Giải Thoát, Đôi Giày, Tha Thứ.

-Bốn Câu Chuyện Hay: 1 CD

-3 bài về Các Linh Mục: 1 CD

-Ánh Sáng Trong Mắt Người Mù: 1 CD

-LM Gordon, bị tù oan: 1 CD

-3 CD trich đọc từ tác phẩm Người Trừ Quỷ Kể Truyện.

-3 CD Ơn Ích của Nước Phép.

-Cảm nghiệm của Lm Bill Kiel về Medjugorje, 1 CD

-Cảm nghiệm của Kim Hà về Medjugorje, 1 CD

 

CÁC TÁC PHẨM CỦA KIM HÀ: CÓ SÁCH MỚI

 

1. Qua Cơn Bão Dữ, $15.00 (Hồi Ký Vượt Biên Đường Bộ)

2. Stormy Escape, English $15.00 (Hồi Ký Vượt Biên tiếng Anh)

3. Report on The Vietnamese Land Refugees: $6.00

4. Những Chặng Đường Gian Khổ, $15.00 (8 Hồi Ký VB Đg Bộ)

5. Struggle In America, $10.00

6. Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ: $10:00

7. Lời Mẹ Nhắn Nhủ từ Medjugorje: $5.00 (Sale)

8. Mẹ Thiên Chúa Tại Medjugorje, $7.00

9. Mẹ Hiện Đến Medjugorje, $7.00 (Bản dịch LM Svet)

10.Đức Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje, $7.00

11.Ơn Lành Đức Mẹ Tại Medjugorje, $7.00

12.Trời Gặp Đất Tại Mễ Du, $7.00

13.Phép Lạ Tại Thánh Địa Medjugorje,$15 (100 chuyện ơn Mẹ.)

14.Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần: $5.00

15.Thiên Chúa Là Tình Yêu, $7.00

16.Luyện Ngục: $5.00

17.Luyện Ngục Đầy Bí Ẩn, $5.00

19.Bí Mật Nơi Luyện Ngục: $7.00

20.Nhịp Cầu Thương Yêu: Giờ Của Mẹ: $7.00

21.Nhịp Cầu Thương Yêu: Gia Đình:$7.00 (Các câu chuyện hay)

22.Sức Mạnh Của Ăn Chay: $7.00

23.Người Phụ Nữ Phi Thường, $5.00

24.Bà Marthe Robin, Một Linh Hồn Ưu Tuyển, $5.00

25.Lợi Ích Của Ăn Chay, $7.00

26.Vùng Trời Tuổi Ngọc, $7.00

27 Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: $7.00, Tập 1(có kinh Trừ Quỷ)

28.Chúa Chữa Lành Hồn Xác, Tập 2, $7.00

29.Chúa Chữa Lành Gia Tộc, Tập 3, $7.00

30.Giá Trị Của Đau Khổ , Tập 4, $7.00

31.Đau Khổ Thánh, Tập 5, $7.00

32.Trận Chiến Thiêng Liêng, Tập 6, $5.00

33.Thần Phục Thánh Ý Chúa, Tập 7. $7.00

34.Chúa Biến Sự Dữ Ra Sự Lành, Tập 8, $7.00

35.Lòng Thương Xót Chúa, Tập 9, $7.00

36.Dấu Chân Trên Cát, Tập 10, $7.00

37.Chúa Thánh Thần Tác Động, Tập 11, $7.00

38.Đức Mẹ Là Nguồn Cậy Trông, Tập 12, $7.00

39.Bí Quyết Sống Đẹp, Tập 13, $7.00

40.Bàn Tay Của Chúa, Tập 14, $7.00

Sách in ở Hoa Kỳ, đẹp:

41.Ơn Ích Của Nước Thánh và Áo Đức Bà: $10.00

42.Gia Tộc Chữa Lành: $10.00

43.Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục, 355 trang, $12.00

44.Hoả Ngục Có Thật, $12.00

45. Sách 41 Tuần Cửu Nhật Cầu Nguyện, 220 trang $10.00

46. Sách 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng, $6.00

47. Sách 120 Kinh Trừ Tà, 162 trang, $10.00

48. Sách 101 Kinh Tuyệt Diệu, $10.00

49.Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu; $3.00 (mới)

50 Đức Mẹ Ban Ơn và Mề Đay Huyền Nhiệm, 104 trang, $8.00

51.Quyền Năng Lòng Thương Xót, tập 15, 262 trang,$10 mới

52.Thiên Chúa Tỏ Quyền Năng, tập 16, $10.00

53.Uy Quyền Mệnh Lệnh Fatima, tập 17, $10.00

54.Tình Yêu Mẹ  Maria Bao La, Tập 18, $10.00

55.Tuyển Tập Nhạc Vui và Nhạc Cộng Đồng, $7.00

56. Đức Mẹ Kêu Gọi Hoán Cải, Tập 19, $10.00

57. Chúc Tụng Thiên Chúa, Tập 20, $10.00

58, Đức Mẹ Đến Cứu Thế Giới, Tập 21, $10.00

59. Áo Đức Bà Bảo Chứng Tình Yêu, Tập 22, $10.00

60. Kinh Ân Huệ Tình Yêu, $10.00

61. Các Thánh Làm Phép Lạ, Tập 23, $10.00

62. Thời Đại Hiển Linh Của Đức Mẹ, Tập 24, $10.00

63. Cầu Nguyện Bằng Trái Tim, Tập 25, $10.00

64.  Chúa Giêsu Nguồn Hạnh Phúc, 274 trang,  Tập 26, $12.00

65. Đau Khổ Và Phục Vụ, Tập 27, $10.00

66.

67. Đức Mẹ, Kho Tích Ơn Thiêng, Tập 29, #10.00

68. Ánh Sáng Ân Sủng, Tập 30, $10.00 

69. Đức Mẹ Gualalupe, $5.00 100 trang (Mới)

70. Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, $5.00, 92 trang (Mới)  

 

 TÁC PHẨM CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC

-Những Thần Dược Chúa và Mẹ Ban Dành Cho Thời Mạt Thế, $4.00

-Chúa Với Tôi, mạc khải: $6.00

-Nhật Ký Tâm Hồn, Thánh GH Gioan XXIII, 376 trang, $20.00

-Mẹ Đến Lần Cuối, 1 bộ gồm 2 tập dày, $20.00 (Mới)

-Kinh Nguyện Công Giáo, 120 trang, $10.00

-Tam Điểm (Sách copy) $5.00

-Bà Là Ai? $12.00 (mới) (Medjugorje)

-Thần Đô Huyền Nhiệm: 582 trang, $20.00 (Cuộc Đời Đức Mẹ)

-(1973-1990)

.

-Người Con Điên Của Đức Mẹ: $7.00

-Đời Sống Mới Canh Tân Đặc Sủng, $5.00

-Ơn Tiếng Lạ, $5.00

-Chúa Giêsu Đấng Thiên Sai, $10.00 (LM Tardiff viết)

-Chúa Giêsu Đang Sống, (Sách Chữa Lành Cha Tardiff) $10.00

-Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa, $7.00

-Bắt Đầu Biết Chúa, Tuần Cửu Nhật C.Thánh Thần $5.00

-Thiên Đàng Trong Hiện Tại, $5.00

-Tuần Thập Nhật Chúa Thánh Thần, $5.00

-Mặc Khải Lòng Chúa Thương Xót, $5.00

-Tiếng Nói Từ Luyện Ngục: $10.00

-

-Kinh Lòng Thương Xót Chúa, $2.00

-Kinh Chìa Khoá Thiên Đàng, $2.00

-Kinh Chúa Mặc Khải 15 Kinh Nguyện: $2.00

-Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn, $1.00

-Giờ Phép Lạ: $3.00

-Hãy Giúp Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục, LM Sullivan, $3.00

-Sùng Kính Mẹ Sầu Bi:  $2.00

-Nhà Trừ Quỷ Kể Truyện, 290 trang, $15.00 (mới)

-Ma Quỷ Trong Tu Viện, 158 trang, $10.00

- 

-Biện Phân Thần Khí, $10.00

-Vâng Theo Thánh Ý Chúa: $2.00

-Kinh Tháng Kính Thánh Giuse: $2.00

-Sự Kỳ Diệu Của Thánh Lễ Misa: $ 2.00

-Kinh Nguyện Hàng Ngày: $2.00

-Sách kinh Sùng Kính Máu CBCThánh Chúa Giêsu Kitô, $1.50

-CD: Đọc Kinh Máu CB Cực Thánh Chúa Giêsu, 1 CD $3.00

-Tràng hạt nhựa màu đỏ 69 hạt Máu Thánh Chúa Giêsu $1.50

-Thánh Giá Khô Hình Lớn: $50.00 (không gửi đi xa)

 

-Hôn Nhân Và Gia Đình: $5.00 dầy 500 trang (giá đặc biệt )

-Sách Các Bài Thuốc Bằng Cây Cỏ: $10.00

-Sách Trị Bịnh bằng Cỏ Cây, tập 2 in ở VN, $5.00

-Sách Tiểu Sử Thánh Vinh Sơn(Vincent Ferrer), 96 trang $3.00

--24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô: $10.00 (Mới)

-Những Vết Thương Nơi Vai Chúa  Giêsu Kitô: $3:00 (Mới)

SÁCH TIẾNG ANH:

-The Secret of The Rosary, St Louis De Montfort, $6.00

-Prayer, The Key To Salvation, $7.00

-Catholic Prayers, $5.00

-The Pieta Prayer Booklet, $3.00

--Miracle Hour: $3.00

-The Seven Capital Sins: $5.00

-A Novena of Holy Communions: $5.00

-The Wonders Of the Mass: $5.00

-The Wonders of The Holy Name: $5.00

-My Confessions Book: $5.00

-The Blessed Sacrament God with Us: $5.00

-I Wait For You-The Way of Divine Love: $5.00

-Favorite Prayers To St. Joseph: $5.00

-Which Bible Shoul You Read? $5.00

-The Two Divine Promises: $5.00

-Let Holy Mass Be Your Life: $5.00

-Sramentals and Blessed Objects: $5.00

-Pray The Creed: $5.00

-Prayers at Medjugorje: $5.00

-30 Favorite Novenas: $2.00

-Hell: dày 250 trang $15.00

-Hell Quizzes: $5.00

-What Will Hell Be Like? $2.00

-Read Me or Rue It: $3.00

-Catechism on The Angels: $3.00

 

DVD :

1. DVD cuộc hành hương Medjugorje năm 2005, 2 DVD $10.00

2. DVD hành hương Medjugorje năm 2008, 5 DVD, $20.00 (hình  ảnh lạ)

3. DVD hành hương Medjugorje năm 2002, 2002. $5.00

4. DVD về Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với 1 thiếu niên và ban 5 dấu thánh, 3 DVD, tiếng Anh, $15.00.

5. DVD hình Đức Mẹ Lavang hiện ra với 4 người VN hành huơng Medjugorje tháng 9 năm 2003

 

CÁC VẬT THÁNH: BảoVệ Gia Đình, tiệm, nhà cửa, xe cộ.

-THÁNH GIÁ TRỪ QUỶ LỚN 8 IN: $50.00, $30. $20.  

-THÁNH GIÁ TRỪ QUỶ THÁNH BÊNÊDICTÔ LỚN: $15.00/

-THÁNH GIÁ TRỪ QUỶ GỖ CÓ DÂY, 2.5': $10.00/1 CÂY

-Thánh GiáTrừ Quỷ gỗ, đứng 5': $20.00/1 cây

-Thánh giá Trừ Quỷ gỗ 1.5, có dây: $5.00/1 cây.

-THÁNH GIÁ TRỪ QUỶ 1.5': $3.00/1 CÂY.

-Thánh Giá Trừ Quỷ 1 1/2 nhỏ: 1.50/cây

-Thánh Giá Trừ Quỷ 1 1/2 mầu vàng: $2.00

-Thánh Giá 3 Ngôi Thiên Chúa; $3.00

-Thánh Giá Chúa Giêsu và Mẹ Đồng Công lớn: $5.00/cây

-Thánh Giá Chúa Giêsuvà Mẹ Dống Công; 11/2: màu đô: $5.00

-Thánh Giá DGH John Paul II mầu vàng: $3.00

-Thánh giá Pardon& Indulgence: Tha thứ: $3.00(Quý)

-Thánh Giá Pardon & Indulgence: Tha Thứ ban ơn mầu vàng: $4.00/cây

-Thánh Giá 14 chăng Thánh Giá, và 4 Thánh Sử: $5.00

-Thánh Giá Chúa Thánh Thần: $3.00/cây

-

Mề đay Chúa Thánh Thần lớn 1 ': $3.00

-Mề Đay St. Đa Minh, St Catarina Siena: $2.00

-Mề Đay 8 Đấng; Chúa Giêsu, Me, các thánh: $2.00

-Mề Đay Đức Mẹ Maria với các tước hiệu: $2:00

-Key chain Đức Me, St. Benedict, St. Micae, St. Pio và Mẹ Maria; $5.00

-Và nhiều loại mề đay khác: $1.00(St. Peregrine,St. Teresa…)

-ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Khỏi HỎA NGỤC/ MÂN CÔI:$5.00

-ÁO ĐỨC BÀ MÀU XANH CHỮA LÀNH: $2:00/CỖ

-Áo Đức Bà Mầu Nâu Mẹ Carmêlo và Thánh Simon Stock: $3.50

-Mề Đay Thánh Benedicto (Medjugorje): $1.00

-Mề Đay Thánh Benedicto lớn 1': $2.00

-Mề Đay Huyền Nhiệm, $1.00

-Mề Đay Hình Hoa Hồng Huyền Nhiệm: $1.00

-Mề Đay Huyền Nhiệm Màu Xanh Lớn 1': $3.00

-Mề Đay Đức Mẹ Medjugorje: $2.00

-Mề Đay Đức Mẹ Đen Ba Lan: $2.00

-Mề Đay Chúa Ba Ngôi: $2.00

-Tấm Card có mề đay Chúa Giêsu Hài Đồng Prague, $2.00

-Card có mề đay Mẹ Đen Ba Lan, hay St. Anna, hay St. Martha, hay DGH Benedicto, hay Chúa Nino: $2.00

 

-Chuỗi 14 chặng đàng thánh giá:$30/00/cỗ, tặng sách kinh nhỏ  

-Mê Đay hình Thánh giá có các Đấng: Chúa Giêsu, Thanh Giuse, Mẹ Maria, Thánh Anton, Chúa Thánh Thần, $3.00

-Thánh TLTT Micae và Thiên Thần Bản Mệnh: $1.00

-Mề Đay Áo Đức Bà, $1.00

-Vòng 10 hột đeo tay để lần hạt từ Medu: $2.00.

-Chuỗi tràng hạt 50 hột bằng gỗ Medjugorje, có thánh giá trừ quỷ và Mề đay Trừ quỷ; $6.00

-Đủ loại chuỗi tràng hạt từ Medjugorje: Giá từ $5.00 đến $20.00 (ơn phúc cảa Đức Mẹ Maria).

-Tượng Đức Mẹ Medjugorje cho xe hơi, giá từ $5.00-$10.00

-Các Mề Đay có vài chạm vào xương thánh: $5.00

Gồm: St. Padre Pio, St. Giuse, St. Anton, St. Anne, St. Benedicto, St. Rita, St. Teresa Litte Flower, St. Dominic, StCatarina Sienna, St. Micae, Angels, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Guadalupe).

-Mề Đay Holy Face of Jesus, mầu vàng và giấy dạy đọc kinh Sùng Kính Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu: $2.00

Check Xin Đề Tên: Kim Hà,                                                                                                                                             

10582 MAST AVE, GARDEN GROVE, CA 92843-5116

Email: memaria2000@yahoo.com

Website: www.memaria.org

Cước phí (postage and handling): 1 cuốn sách đầu: $4.00. Mua trên 100 USD thì xin cộng 10% của tổng số tiền . Giá cước phí gửi đi Canada và các nước khác đắt hơn. (8/12/2015)

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768