MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __thư viện audio-books (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 1) Giáo Hội Công Giáo
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 5-2020

Giáo Lý Công Giáo--> Giáo Hội Công Giáo


01-Phần #1: Bài 01: Giáo hội, Người là ai?, Bài 02: Tại sao chỉ có một Giáo hội?, Bài 03: Những hình ảnh về Giáo hội

02-Phần #2: Bài 04: Một câu chuyện về tình yêu, Bài 05: Một dân tư tế, Bài 06: Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong bí tích

03-Phần #3: Bài 07: Được tháp nhập vào Nhiệm thể Đức Kitô, Bài 08: Sinh vào sự sống mới

04-Phần #4: Bài 09: Thể Chế Nhóm Mười Hai, Bài 10: Các Giám mục Kế vị các Tông đồ

05-Phần #5: Bài 11: Linh mục và Phó Tế phục vụ Giáo hội, Bài 12: Làm Linh mục là để phục vụ

06-Phần #6: Bài 13: Chức tư tế của người đã chịu phép Rửa, Bài 14: Yêu cho đến cùng

07-Phần #7: Bài 15: Hôn nhân – Mầu nhiệm Tình yêu, Bài 16: Các con sẽ là Thánh

08-Phần #8: Bài 17: Đường lối và phương tiện nên Thánh, Bài 18: Theo sát Chúa Kitô

09-Phần #9: Bài 19: Khấn giữ các lời khuyên Phúc âm, Bài 20: Sơ lược lịch sử đời tu

10-Phần #10: Bài 21: Tính cánh chung của ơn gọi Kitô hữu, Bài 22: Hiệp thông các Thánh, Bài 23: Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ

11-Phần #11: Bài 24: Giáo hội tôn kính Mẹ, Bài 25: Cầu nguyện với Đức Maria


YouTube Giáo Lý Công Giáo--> Giáo Hội Công Giáo

  01-Phần #1:  Bài 01: Giáo hội, Người là ai?, Bài 02: Tại sao chỉ có một Giáo hội?, Bài 03: Những hình ảnh về Giáo hội 
  02-Phần #2: Bài 04: Một câu chuyện về tình yêu, Bài 05: Một dân tư tế, Bài 06: Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong bí tích  
  03-Phần #3:  Bài 07: Được tháp nhập vào Nhiệm thể Đức Kitô, Bài 08:  Sinh vào sự sống mới  
  04-Phần #4: Bài 09: Thể Chế Nhóm Mười Hai, Bài 10: Các Giám mục Kế vị các Tông đồ 
  05-Phần #5:  Bài 11: Linh mục và Phó Tế phục vụ Giáo hội, Bài 12: Làm Linh mục là để phục vụ 
  06-Phần #6: Bài 13: Chức tư tế của người đã chịu phép Rửa, Bài 14: Yêu cho đến cùng 
  07-Phần #7:  Bài 15: Hôn nhân – Mầu nhiệm Tình yêu, Bài 16: Các con sẽ là Thánh
  08-Phần #8: Bài 17: Đường lối và phương tiện nên Thánh, Bài 18: Theo sát Chúa Kitô  
  09-Phần #9:  Bài 19: Khấn giữ các lời khuyên Phúc âm, Bài 20: Sơ lược lịch sử đời tu 
  10-Phần #10: Bài 21: Tính cánh chung của ơn gọi Kitô hữu, Bài 22: Hiệp thông các Thánh, Bài 23: Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ  
  11-Phần #11:  Bài 24: Giáo hội tôn kính Mẹ, Bài 25: Cầu nguyện với Đức Maria
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 5) Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 4) Sống Với Đức Kitô Qua Các Thư Thánh Phaolô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 3) Một Số Vấn Đề Luân Lý (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 2) Đức Tin Công Giáo (5/31/2020)
Các Phép Lạ Của Thánh Giuse (11/30/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768