MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __thư viện audio-books (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 5) Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 5-2020

Giáo Lý Công Giáo--> Tin Mừng Theo Thánh Mác-Cô


01- Phần#1: Bài 1: Ba giai đoạn hình thành các sách Tin Mừng, Bài 2: Tin Mừng và các thể văn,

02- Phần#2: Bài 3: Sử tính các Tin Mừng : Đức Giêsu lịch sử, Bài 4: Đọc Tin Mừng Mác-cô,

03- Phần#3: Bài 5: Địa lý trong Tin Mừng Mác-cô, Bài 6: Mầu nhiệm Đức Giêsu, Bài 7: Phần mở đầu : Từ Gioan Tẩy Giả tới Đức Giêsu,

04- Phần#4: Bài 8: Sự tiếp cận Vương quốc do việc Đức Giêsu đến, Bài 9: Mầu nhiệm Vương quốc : Đức Giêsu và thân nhân,

05- Phần#5: Bài 10: Sự khuếch trương Vương quốc: Đức Giêsu, Bánh cho mọi người , Bài 11: “Anh bảo Thầy là ai?”, Bài 12: Nhập Vương quốc nhờ theo Đức Giêsu,

06- Phần#6: Bài 13: Vương quốc Đavít – Việc xét xử Giê-ru-sa-lem, Bài 14: Mặc khải về Con Người và Con Thiên Chúa ,

07- Phần#7: Bài 15: Cuối hành trình Phúc âm: Khởi đầu Tin Mừng, Bài 16: Ít chứng từ về Tin Mừng Mác-cô, Bài 17: Tính thời sự của Mác-cô --- HẾT ---
Giáo Lý Công Giáo--> Tin Mừng Theo Thánh Mác-Cô  
  01-Phần#1: Bài 1: Ba giai đoạn hình thành các sách Tin Mừng, Bài 2: Tin Mừng và các thể văn,
  02-Phần#2: Bài 3: Sử tính các Tin Mừng : Đức Giêsu lịch sử,  Bài 4: Đọc Tin Mừng Mác-cô,
  03-Phần#3: Bài 5: Địa lý trong Tin Mừng Mác-cô, Bài 6: Mầu nhiệm Đức Giêsu, Bài 7: Phần mở đầu : Từ Gioan Tẩy Giả tới Đức Giêsu,
  04-Phần#4: Bài 8: Sự tiếp cận Vương quốc do việc Đức Giêsu đến, Bài 9: Mầu nhiệm Vương quốc : Đức Giêsu và thân nhân,
  05-Phần#5: Bài 10: Sự khuếch trương Vương quốc: Đức Giêsu, Bánh cho mọi người , Bài 11: “Anh bảo Thầy là ai?”, Bài 12: Nhập Vương quốc nhờ theo Đức Giêsu,
  06-Phần#6: Bài 13: Vương quốc Đavít – Việc xét xử Giê-ru-sa-lem, Bài 14: Mặc khải về Con Người và Con Thiên Chúa ,
  07-Phần#7: Bài 15: Cuối hành trình Phúc âm: Khởi đầu Tin Mừng, Bài 16: Ít chứng từ về Tin Mừng Mác-cô, Bài 17: Tính thời sự của Mác-cô
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 4) Sống Với Đức Kitô Qua Các Thư Thánh Phaolô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 3) Một Số Vấn Đề Luân Lý (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 2) Đức Tin Công Giáo (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 1) Giáo Hội Công Giáo (5/31/2020)
Các Phép Lạ Của Thánh Giuse (11/30/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768