MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 6
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 9-2018

TIN MỪNG

NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI

Quyển 6

1. CH76. Đi về bờ phía tây sông Giođan

CH77. Tại Galgala
2. CH78. Đi về Engaddi. Chia tay với Judas và Simon

3. CH79. Tới Engaddi

CH80. Thuyết giáo và các phép lạ tại Engaddi
4. CH81. Chữa người cùi Êlisê thành Engaddi

5. CH82. Tại Masada

CH83. căn nhà ở miền quê của Maria, mẹ Judas
6. CH84. Từ biệt tại Kêriot

CH85. Anna và Maria Kêriot. Từ biệt bà mẹ Judas
7. CH86. Từ biệt tại Jutta

8. CH87. Từ biệt tại Hébron

CH88. Từ biệt tại Bétsur
9. CH89. Tại Béther

10. CH90. Giêsu với Phêrô và Batôlômêo tại Béther

CH91. Từ biệt tại Béther
11. CH92. Chiến đấu và chiến thắng siêu nhiên của Simon Jonas

CH93. Khi đi về Emmau tại đồng bằng
12. CH94. Thuyết giáo tại gần Emmau miền đồng bằng

13. CH95. Tại Joppê. Giêsu nói với Judas Kêriot và các dân ngoại

14. CH96. Trong lãnh địa của Nicôđêmô

15. CH97. Tại nhà Giuse Arimathi

16. CH98. Sabát trong nhà của Giuse Arimathi. Đại Pháp Đình viên Gioan

17. CH99. Các tông đồ nói chuyện

18. CH100. Phép lạ về việc mót lúa tại vùng đồng bằng

19. CH101. Các tông đồ với nhau và với Giêsu. Giêsu và Phêrô

20. CH102. Lễ Ngũ Tuần tại Jêrusalem

21. CH103. Giêsu tại bữa tiệc của Đại Pháp Đình viên và pharisiêu

22. CH104. Tại Bêtani

23. CH105. Giêsu với người hành khất trên đường đi Jêricô

24. CH106. Zakê hoán cải

25. CH107. “Zakê, người thâu thuế và tội lỗi, nhưng không vì ác ý”

CH108. “Phúc cho những kẻ nghèo trong tâm hồn”
26. CH109. Tại làng của Salômôn

27. CH110. Giêsu trong một làng thuộc miền Thập Tỉnh

28. CH111. Người bị qủi ám

29. CH112. Men pharisiêu

30. CH113. con phải nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô ích”

31. CH114. Nếu nó hối hận bảy lần, hãy tha cho nó bảy lần

32. CH115. “Sống để giáo huấn kẻ khác trong khi khát mong về trời, đó chính là tử đạo”

33. CH116. Tại Cêsarê Maritime

34. CH117. “Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện, nó cho ánh sáng để phán đoán”

35. CH118. “Tôn giáo là tình yêu và sự ước mong đến với đấng mà chúng ta tin”

36. CH119. Dụ ngôn vườn nho và ý muốn tự do

37. CH120. Khi đi qua đồng bằng Esdrelon

CH121. Giêsu và tổ chim bị rơi

CH122. Phúc cho kẻ biết nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự

CH123. Khi đi tiếp trong đồng bằng Esdrelon
38. CH124. Với các nông dân của Giocana

39. CH125. Tại Nazarét

40. CH126. Giêsu nói dụ ngôn về việc sơn gỗ trong khi Người làm việc

41. CH127. Các ngày Sabát trong sự bình an của Nazarét

42. CH128. “Trước khi làm mẹ, mẹ đã là con gái và là Nữ tì của Thiên Chúa”

CH129. Giêsu và Maria đàm thoại
43. CH130. Maria tại Tibêriat

Giây Phút Bên Mẹ – CS Phi Nguyễn – sáng tác LM Trần Minh
44. CH131. Phải cám ơn ân nhân của chúng ta với lòng biết ơn

Ca Vang Tình Yêu Chúa – CS Quang Minh – Sáng tác: Đinh Minh Hoàng
45. CH132. Một ngày Sabát nữa tại Nazarét

Tâm Tình Ca 3 – CS Lệ Thu và Hồng Ân – LM Thành Tâm
46. CH133. Việc khởi hành và cuộc hành trình đi Bétlem thuộc Galilê

Tình khúc tạ ơn – CS Minh Dương - Sr. Trầm Hương, FMSR
47. CH134. Judas Kêriot tại nhà Maria ở Nazarét

Vì sao Mẹ khóc (Vì sao Mẹ ơi) – CS Đình Nguyên - Anh Tuấn
48. CH135. Ông ngoại Margziam qua đời

Kiếp phù du - CS Thanh Duyên - Lm. Thanh Bình
49. CH136. Giêsu nói về đức ái với các tông đồ

Bài ca Đức Ái – CS Duyên Quỳnh - Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt
50. CH137. Giêsu tại Tibêriat

Bao la tình Mẹ - CS Tuyết Mai - Lm. Minh Trý
51. CH138. Giêsu tới Caphanaum

CH139. Giảng thuyết tại miền bờ hồ ở Caphanaum
Chúa luôn tha thứ - CS M. Phụng - Song Duyên - Lm. Thái Nguyên
52. CH140. Tại Magđala

Thuyền đời – CS Tiểu Liên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
53. CH141. Giai đoạn ở Caphanaum. Giêsu, người bảo vệ các trẻ nhỏ

Giống nên trẻ thơ – CS Trần Ngọc - Vương Huyền - Cao Quỳnh Thu
54. CH142. Tại thị trấn nhỏ ở trước Ippo

Thân phận người cùi - Lm. Tiến Linh
55. CH143. Thuyết giáo lúc sớm mai tại thị trấn nhỏ trên bờ hồ

Duyên tình - Diệu Hiền - Ca đoàn Sao Mai - Thế Thông - Ý thơ: Từ Linh
56. CH144. Giảng thuyết gần chỗ cư trú của người cùi

Câu chuyện Nước Trời – CS Minh Nguyệt - Lê Tín
57. CH145. Giêsu tại Ippo

Điểm hẹn Thầy – CS Khắc Dũng - Lửa Hồng - Từ Chuyện Tình Giêsu
58. CH146. Đi về Gamala

Đừng bỏ con Chúa ơi – CS Gia Ân - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
59. CH147. Tại Gamala

Hãy dọn đường – CS Thu Trang - Ngọc Dũng - Lm. Mi Trầm
60. CH148. Từ Gamala tới Afêca

Canh tân tâm hồn – CS Hương Lan - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
61. CH149. Thuyết giáo tại Afêca

Hãy theo Thầy – CS Gia Ân - Lm. Trần Minh
62. CH150. Tại Gerghesa và trở về Caphanaum

Lỗi hẹn – CS Nguyễn Hồng Ân - Lê Đức Hùng
63. CH151. “Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim câu”

Con đi tìm sự khôn ngoan – CS Diệu Hiền - Nam Du
64. CH152. Ngày Sabát tại Caphanaum

Mẹ Đồng Công – CS Quỳnh Lan - Lm. Cao Thăng
65. CH153. Tại nhà Jeanne Chouza. Lá thơ từ Antioche

Chỉ Một Tình Yêu – CS Diệu Hiền - Lm. Thái Nguyên
66. CH154. Tại nhà tắm hơi Emmau thuộc Tibêriat

Xin thương con – CS Hiền Thục - Lm. Thiên Ân
67. CH155. Tại Tarichée

Đức Kitô là ai – CS Gia Ân - P. Kim
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 3) Một Số Vấn Đề Luân Lý (5/31/2020)
Tin/Bài cùng ngày
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 10 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 9 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 8 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 7 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 5 (9/27/2018)
Tin/Bài khác
151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Linh Mục Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-] (8/27/2018)
Lòng Thương Xót Chúa (4/11/2015)
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
Lời Tâm Sự Của Chúa Giêsu Với Một Tâm Hồn (6/18/2014)
Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay (11/3/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768