MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 10-2020

Tác Phẩm: SỐNG


00-Lời Giới Thiệu

Chương 1: Hồng Ân Thiên Chúa

Chương 2: Đời Sống Siêu Nhiên

Chương 3: Sự công chính hóa

Chương 4: Con cái Thiên Chúa

Chương 5: Anh em với Chúa Ki-tô

Chương 6: Những bạn của Chúa Ki-tô

Chương 7: Chi thể sống của Chúa Ki-tô

Chương 8: Con cái của Mẹ Maria

Chương 9: Những chi thể sống của nhau

Chương 10: Đền thờ Chúa Ba Ngôi

Chương 11: Đền thờ Chúa Thánh Linh

Chương 12: Sự sống lại vinh sáng

Chương 13: Đồng thừa tự với Chúa Ki-tô

Chương 14: Kho tàng giấu ẩn

Chương 15: Để bảo tồn ơn thánh sủng

Chương 16: Tội trọng

Chương 17: Xưng tội

Chương 18: Ăn năn tội cách trọn

Chương 19: Việc lành

Chương 20: Cầu nguyện

Chương 21: Thánh Lễ

Chương 22: Rước Lễ

Chương 23: Việc Tông Đồ

Chương 24: Viên ngọc quý báu
YouTube Tác Phm: SNG

  00- Lời Giới Thiệu
  Chương 1: Hồng Ân Thiên Chúa
  Chương 2: Đời Sống Siêu Nhiên
  Chương 3: Sự công chính hóa
  Chương 4: Con cái Thiên Chúa
  Chương 5: Anh em với Chúa Ki-tô
  Chương 6: Những bạn của Chúa Ki-tô 
  Chương 7: Chi thể sống của Chúa Ki-tô
  Chương 8: Con cái của Mẹ Maria
  Chương 9: Những chi thể sống của nhau
  Chương 10: Đền thờ Chúa Ba Ngôi
  Chương 11: Đền thờ Chúa Thánh Linh
  Chương 12: Sự sống lại vinh sáng
  Chương 13: Đồng thừa tự với Chúa Ki-tô
  Chương 14: Kho tàng giấu ẩn
  Chương 15: Để bảo tồn ơn thánh sủng
  Chương 16: Tội trọng
  Chương 17: Xưng tội
  Chương 18: Ăn năn tội cách trọn
  Chương 19: Việc lành
  Chương 20: Cầu nguyện

  Chương 21: Thánh Lễ
  Chương 22: Rước Lễ
  Chương 23: Việc Tông Đồ
  Chương 24: Viên ngọc quý báu

----- (HẾT) -----

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 3) Một Số Vấn Đề Luân Lý (5/31/2020)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 10 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 9 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 8 (9/27/2018)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 7 (9/27/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768