MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ thiên chúa (1/1, tín điều)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Thiên Chúa
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 1-2018
MẸ THIÊN CHÚA
 
Trước Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962-8/12/1965), Lễ Mẹ Thiên Chúa được Giáo Hội long trọng cử hành vào ngày 11/10 hằng năm, và công đồng chung thứ 21 này của Giáo Hội đã được khai mạc vào chính ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10 này.
 
Tuy nhiên, sau công đồng, vào thời Đức Thánh Cha Phaolô VI, Lễ Mẹ Thiên Chúa được đổi vào chính ngày đầu năm dương lịch 1/1 hằng năm, và cùng với ngày đầu năm mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa này, Đức Thánh Cha ban sứ điệp hòa bình cho chung thế giới từ năm 1968.
 
1- Tại sao Lễ Mẹ Thiên Chúa được cử hành vào chính ngày đầu năm dương lịch?
 
Xin thưa: Nếu "ngay từ ban đầu đã có Ngôi Lời" (Gioan 1:1), một "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) vào "thời điểm ấn định... sinh ra bởi một người nữ" (Galata 4:4), thì "người nữ" này, trong dự án cứu độ của Thiên Chúa, đã không thể tách lìa với Ngôi Lời, nghĩa là ở trong thượng trí của Thiên Chúa "người nữ" này cũng có từ trước với Ngôi Lời, cũng có trước hết mọi sự, trước cả chính thời gian!
 
2- Thế nhưng, làm thế nào mà một tạo vật thuần túy như "người nữ" này, được sinh ra trong thời gian, lại có thể trở nên Mẹ Thiên Chúa, tức sinh ra Đấng tạo dựng nên mình, Đấng tự hữu và hằng hữu có trước mình chứ?
 
Xin thưa: "Người nữ" ngay từ ban đầu đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa nên "có phúc hơn mọi người nữ" này (Luca 1:42) chỉ là phương tiện (means) được sử dụng, chứ không phải nguyên lý (cause) hay tác nhân (agent) gây ra hoặc làm nên biến cố Lời Nhập Thể; nguyên lý và tác nhân chính yếu cho Lời Nhập Thể chính là Thánh Linh (xem Mathêu 1:20): "Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô và quyền phép Đấng tối cao sẽ bao phủ cô, bởi thế, trẻ thánh được sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa" (Luca 1:35).
 
3- Nguyên tắc là thế: Lời Nhập Thể bởi Thánh Linh, chứ không bởi loài người, nhưng thực tế lại bởi một "người nữ" thì cho dù có được "thụ thai ... Con Đấng Tối Cao" (xem Luca 1:31-32), "người nữ" được "Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã làm những việc trọng đại" (Luca 1:49) này cùng lắm cũng chỉ sinh ra nhân tính của Lời Nhập Thể mà thôi, nghĩa là chỉ là Mẹ của "một người con trai được đặt tên là Giêsu" (Luca 1:31), chứ làm sao lại có thể sinh ra cả thiên tính của "Lời là Thiên Chúa" (Gioan 1:1) để có thể thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa?
 
Xin thưa: Ngay từ giây phút truyền tin, sau lời Fiat - Xin Vâng của trinh nữ ở Nazarét đã đính hôn với Giuse tên là Maria (xem Luca 1:38,26-27), thì nhờ mầu nhiệm ngôi hiệp (hypostatic union), nhân tính của Chúa Giêsu trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria ngay bấy giờ đã được hiệp nhất nên một với thiên tính vô cùng cao cả của Người mà trở thành một Ngôi Vị duy nhất, (chứ không phải là hai ngôi vị khác biệt nhau), Ngôi Vị của Con Thiên Chúa hóa thân Làm Người: là Thiên Chúa thật và là người thật, được sinh ra mà không đưoọc tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha (Kinh Tin Kính).
 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương Hòa Bình (1/1/2019)
Bài Số 2 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa -- Mẹ Thiên Chúa Là Nữ Vương Hòa Bình (1/1/2019)
Bài Số 1: Lễ Mẹ Thiên Chúa(1/1) --- Ôi Diệu Kỳ Thay Đấng Là Mẹ Thiên Chúa! (1/1/2019)
Bài Số 03 Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa Nữ Vương Ban Sự Bình An (12/28/2018)
Chứng Cớ Kinh Thánh Về Đức Mẹ Đồng Trinh (4/26/2018)
Tin/Bài khác
Thiên Chức Làm Mẹ (lễ Thánh Mẫu Thiên Chúa – Ngày Đầu Năm Và Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới) (12/28/2017)
Bài 02 Ngày 01 Tháng 01 ---- Ôi Diệu Kỳ Thay Đấng Là Mẹ Thiên Chúa! Lễ Mẹ Thiên Chúa (12/28/2017)
Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa Nữ Vương Ban Sự Bình An (12/28/2017)
02 Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa --- Để Nên Con Thảo Của Mẹ Ma-ri-a (12/28/2017)
Maria Mẹ Chúa Trời --- Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (12/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768