MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ truyền tin (25/3)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Truyền Tin (6)
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 3-2017

L Truyn TinPh
ng v ngày 25-3 mng kính Mu nhim xung thế ca Con Mt Chúa. Đưc s thn Ga-bri-ê trình bày chương trình ca Thiên Chúa, Đc Maria đã khiêm tn chp nhn, và nh đó, Ngôi Hai đã nhp th làm ngưi và gia chúng ta.

Khi suy ni
m v hai ch “xin vâng” ca Đc Maria, các giáo hu thi xưa đã quen tuyên xưng Đc M là “E-và” mi. Công đng Vat. II, trong Hiến Chế Giáo Hi dy: Đc Maria đưc so sánh như E-và mi (GH 56, 63.) S bt tuân ca E-và th nht đã khiến chúng ta phi chết, thì s ưng thun ca Đc Maria đã làm cho Ngài tr nên M ca mt dòng dõi mi, vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Chúa Giê-su ngun mch s sng.

Ngài là hình
nh ngưi n, đã đưc mô t trong Cu ưc, s làm M Đng Cu Thế (GH 55). Ngài đã đưc tin đnh (GH 56) t muôn đi đ làm M Thiên Chúa trong kế hoch nhp th (GH 61).

K
t ngày Truyn tin cho đến biến c thp giá, Đc Maria luôn tiếp tc thiên chc làm m trong nhim cc cu ri, cho ti lúc vĩnh vin hoàn tt vic cu ri mi ngưi đưc tuyn chn (GH 62). Đc Hng Y Manning đã ch ra rng: “Mt khi ngưi ta nhn biết trong thâm tâm ý nghĩa đích thc ca biến c Truyn tin và ánh sáng tràn đy v mu nhim Ngôi Li Nhp th, thì hai s thc hin nhiên phát sinh bi lý trí: đó là s hin din ca Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Th và lòng tôn kính mến yêu đi vi M Thánh ca Ngài.”

B
i đó, L Truyn tin đi vi chúng ta có tm vóc quan trng ln lao. Mi khi đc kinh Truyn tin, chúng ta nhc li biến c trng đi nht ca lch s nhân loi: mu nhim nhp th ca Con Thiên Chúa, và li kinh Kính mng đưc dâng lên M, chính là li ca tng đp đ nht mà thiên s Ga-bri-ê đã dùng đ kính chào M Chúa Tri.

Maria M
ơi, thuyn con đang lênh đênh gia bin đi đy sóng gió, nhưng lòng con luôn hưng v M. Con yêu M khi triu lòng xáo đng, cũng như khi bình thn bui chiu thu, con say hơn khi tri ph sương mù, nm tay M con ct tiếng chào: “ Ave Maria!”

LM. Tr
n Xuân Lãm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/24/2017)
Lễ Truyền Tin (3/24/2017)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768