MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ truyền tin (25/3)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lịch Sử Phụng Vụ Lễ Truyền Tin
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 3-2017

LCH S PHNG V L TRUYN TIN

L Truyn Tin đưc mng đu tiên ti Giáo Hi Đông Phương vào Chúa Nht 1 Mùa Vng t thế k 4 hay thế k 5 đ kính nh Mu Nhim Nhp Th. Đến thế k 7, l này lan sang Giáo Hi Tây Phương đ k nim Đc Trinh N Ma-ri-a chu thai Ngôi Li Nhp Th, đng thi k nim Chúa Ki-tô đưc xc du làm Thưng Tế và làm Trung Gian gia Thiên Chúa và loài ngưi. Đc Thánh Cha Sergio 1 lp bn l: L Đc M Tnh Ty, Đc M dâng Con vào Đn Th, l Đc M Truyn Tin, l Sinh Nht Đc M, và l Đc M lên Tri. Mi dp l này, ngài truyn dy t chc cuc rưc Đc M t Nhà Th Thánh Adriano v Đn Th Đc Bà C ti Roma. Thánh Phê-rô Kim Ngôn đã ging nhiu trong L Truyn Tin. 

Thánh Augustino đã đ
ngh mng L Truyn tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng 9 tháng trưc L Giáng Sinh, nhưng Giáo Hi Tây Ban Nha không đng ý, nên Công Đng Toledo năm 656 đã n đnh mng 8 ngày trưc L Giáng sinh ri sau li đi sang ngày 18 tháng 1 đ tránh Mùa Chay. Đc Benedicto 14 ra sc lnh n đnh khp Giáo Hi mng L Truyn tin vào ngày 25 tháng 3 theo Thánh Augustino đã đ ngh và như ngày nay.
Năm 2005,
Vit Nam chúng ta, L Truyn Tin đưc di sang ngày th hai 4.4.2005

Đăng li t Trang LL CVK s 107

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/24/2017)
Lễ Truyền Tin (3/24/2017)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768