Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chữ ''thiên Chúa Cứu Chuộc Tôi'' Mà Trinh Nữ Maria Ngợi Khen
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 5-2018
Các chữ ''Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi'' mà Trinh Nữ Maria ngợi khen

Tôi xin mạo muội tìm hiểu ý nghĩa của các chữ ''Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi'' mà Trinh Nữ Maria ca tụng trong Luca 1,46-47: ''Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi.''

Đọc chữ TÔI nằm sau chữ CỨU CHUỘC, lắm người tưởng rằng Bà Maria cũng có tội nên mới được Thiên Chúa CỨU THOÁT!

Trước khi chứng minh ''Thọ Tạo Maria'' được ''Thiên Chúa CỨU'' thể nào và, trước khi giải thích ý nghĩa các chữ ''THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC TÔI'', xin nêu một số trường hợp ''con người'' được CỨU như sau:

I- Kinh Thánh nói về con người được cứu

A- Trong Cựu Ước

a- II Samuel 7,23: ''...mà Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài.''

b- I Macabê 4,11: ''Bấy giờ, mọi dân tộc sẽ biết rằng có ĐẤNG cứu chuộc và giải thoát Israel."

c- Th.Vịnh 19,15: ''Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là ĐẤNG cứu chuộc con...''

d- Isaya 44,24: ''Chúa Hằng Hữu, ĐẤNG cứu chuộc con...''

e- Isaya 47,4: ''Đấng cứu chuộc chúng ta...''

B- Trong Tân Ước

a- Luca 1,68: "Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài.''

b- Êphêsô 5,23: ''Ngài là Đấng Cứu Chuộc của Thân Mình'', tức là Hội Thánh.

c- Gioan 12,1: ''Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô ở. Anh này đã được Ngài cho sống LẠI TỪ cõi chết.'' Như vậy, sự kiện ''Ngài cho anh ấy sống lại từ cõi chết'' có thể được ''diễn nghĩa'' thế này: Chúa CỨU Ladarô ''RA KHỎI'' cái chết của anh ta.

II- Đấng Cứu Thế

Matthêô 1,21 ghi: ''Nàng sẽ sinh con trai và ông PHẢI đặt tên cho Con Trẻ LÀ GIÊSU VÌ chính NGÀI sẽ CỨU dân Ngài KHỎI tội lỗi CỦA HỌ.'' (...for He will save His people from THEIR sins.)

Nhiều bản tiếng Việt không có chữ CỦA HỌ sau chữ TỘI. Tuy nhiên, Kitô hữu vẫn hiểu rằng ''dân Ngài'' ĐÃ bị NHIỄM tội tổ tông và mang tội MÌNH LÀM.

III- Thiên Chúa (Đấng) Cứu Chuộc tôi

Có người nghĩ rằng Trinh Nữ Maria ''mượn'' lời của Isaya 61,10 để nói với bà Êlidabet. Vậy thì xin đọc các phần sau đây:

A- Isaya 61,10

''Tôi hân hoan trong Chúa. Hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa CỦA tôi. Vì Ngài mặc cho tôi ÁO cứu độ.''

B- Luca 1,46-47

''Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa CỨU CHUỘC CỦA tôi.''

C- Nhận xét

a- Trong Isaya 61,10 và trong Luca 1,46-47, có những ý GIỐNG nhau, đó là động từ ''nhảy mừng, vui mừng'' trong THIÊN CHÚA.

b- Trong Isaya 61,10, KHÔNG có chữ CỨU CHUỘC sau chữ THIÊN CHÚA, còn chữ CỨU ĐỘ (hay CỨU CHUỘC) là từ bổ nghĩa cho chữ ÁO. Vậy, theo thiển ý của tôi, Isaya TIÊN BÁO Đấng Cứu Chuộc, đồng thời ''gián tiếp'' nhắc đến ÁO CHOÀNG bằng da thú mà Thiên Chúa đã làm và mặc cho Adam-Eva như sau: ''Ðấng Hằng Hữu là Thiên Chúa LÀM cho con người và vợ con người những chiếc ÁO bằng da thú và MẶC cho họ.'' (Sáng Thế 3,21)

c- Trong Luca 1,46-47:

1- CÓ ''vị ngữ'' (prédicat; predicate): NGỢI KHEN CHÚA! (Còn trong Isaya thì KHÔNG.)

2- Trong rất nhiều bản tiếng Việt, trạng ngữ (adverb phrase) ''trong Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi'' (KHÔNG có chữ CỦA cho dễ nghe) là cách dịch gọn các chữ ''in God MY Savior; en Dieu MON Sauveur; in Deo Salutari MEO''.

3- Trinh Nữ Maria KHÔNG dùng ĐỘNG TỪ để nói như sau: ''trong Thiên Chúa ĐÃ CỨU CHUỘC tôi'' (in God Who HAS redeemed me), NHƯNG lại dùng DANH TỪ (như vừa nêu ở số 2) để TUNG HÔ: Thiên Chúa Cứu Chuộc CỦA chính Trinh Nữ bởi vì các chữ MY, MON, MEO là từ chỉ SỞ HỮU CHỦ vốn là Trinh Nữ đang CƯU MANG TRONG DẠ Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc là điều hoàn toàn KHÁC với việc MẶC ÁO cứu độ mà Isaya đã nói.

IV- Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc-CỦA-Trinh-Nữ, tức là GIÊSU

Thật vậy, BỞI VÌ Thánh Danh GIÊSU có nghĩa là THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC: GOD SAVIOR; DIEU SAUVEUR! Do quá khiêm nhượng và do bà Êlidabét ĐÃ ĐƯỢC Thánh Linh cho biết rõ Trinh Nữ là Ai thì Trinh Nữ mới KHÔNG MUỐN khoe khoang như sau: ''Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong GIÊSU CỦA TÔI!''

ĐANG được làm MẪU HẬU (Mẹ của VUA cả Trời-Đất vì Giêsu cũng là Thiên Chúa), vậy mà Trinh Nữ không muốn báo cho Giuse công chính biết TIN MỪNG mà chính ''ông ta'' cũng đang ngóng trông như các Tổ Phụ và Tiên Tri!!! Trinh Nữ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa An Bài. Ngài đã SẮP ĐẶT (Quan Phòng) là gởi Thiên Sứ Gabriel xuống trấn an và TRUYỀN LỆNH cho Giuse như sau: ''Nàng sẽ sinh con trai và ông PHẢI đặt tên cho Con Trẻ LÀ GIÊSU VÌ chính NGÀI sẽ CỨU dân Ngài KHỎI tội lỗi CỦA HỌ.'' (Mat. 1,21) Liên từ VÌ của mệnh đề phụ nêu LÝ DO ''ông'' Giuse PHẢI đặt TÊN (Thánh Danh) cho Con Trẻ.

V- Trinh Nữ mang ''Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc-của-Nàng'' đến Nhà Dacaria

Luca 1,41-44 ghi: ''Êlisabét vừa nghe TIẾNG Maria chào THÌ đứa con trong bụng NHẢY LÊN, và bà được TRÀN ĐẦY Thánh Thần, liền la lớn tiếng và nói: Em có phúc HƠN mọi người nữ, CHO NÊN trái CỦA lòng dạ EM cũng có phúc. Bởi đâu chị được phúc là MẸ CHÚA của chị đến với chị? Vì tai chị vừa nghe tiếng EM chào THÌ đứa con trong bụng LIỀN nhảy mừng.''

Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Êlidabét TÔN VINH Trinh Nữ. ''Em có phúc hơn mọi người nữ'' bởi vì Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa CHỈ THỊ đến CHÀO Trinh Nữ bằng Biệt Danh MỚI là HỒNG ÂN khiến Nàng bối rối. Đối với Trinh Nữ, Biệt danh ấy là MỚI hoàn toàn; Nhưng, với Thiên Chúa (là Tác Giả của thời gian và không gian) thì Thánh Danh HỒNG ÂN đã được TIỀN ĐỊNH bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri. Cho nên, sau khi Adam-Eva sa ngã, Thiên Chúa mới răn đe rắn (Satan) và HỨA Tân Sáng Thế: ''Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống bà ấy; DÒNG GIỐNG ĐÓ sẽ ĐẠP đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp gót nó.'' (ST 3,15)

VI- Trinh Nữ Maria được cứu như thế nào?

A- Bằng HỒNG ÂN là Biệt Danh được Tiền Định như đã nói ở cuối phần V.

B- Bằng Thánh Chức: ''Mẹ CỦA Giêsu'', mà Thánh Danh Giêsu có nghĩa là THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC! Vậy, Mẹ CỦA THIÊN CHÚA phải được TINH TUYỀN để ĐẠP đầu RẮN, để Con Một ở TRONG Cung Lòng Cha CŨNG là CON MỘT ở TRONG Cung Lòng Trinh Nữ xứng đáng là ĐỀN THÁNH của Thiên Chúa Ngôi Hai để Kitô hữu xác tín như tông đồ Gioan: ''Và Lời đã thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta, CHO NÊN chúng ta được ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang của Con một từ nơi Cha, đầy ân sủng và sự thật.'' (Gn 1,14)

VII- Lời kết

Cô ''đầy tớ'' của Platon còn CỨU ĐƯỢC ông ta để ông khỏi bị RƠI xuống giếng thì huống chi là Thiên Chúa Toàn Năng! Ngài đã AN BÀI để CỨU Trinh Nữ Maria ''tương lai'' bằng Quyền Năng là CÁCH LY Nàng khỏi mọi thứ tội lỗi trước khi Thai Nhi Maria ''xuất hiện'' trong lòng Bà Anna.

Cho nên, Trinh Nữ Maria là ''NGOẠI LỆ DUY NHẤT'', tức là KHÔNG ''nằm'' trong các tiểu đoạn (versets) của I Timôthê 2,5-6: ''Chỉ có một Vị là Thiên Chúa. Cũng chỉ có một Vị là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: Đó là Con Người Kitô Giêsu đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người.''

''Vì, đối với Thiên Chúa, CHẲNG có gì KHÔNG thể làm được!!!'' (Luca 1,37)

''Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, CẦU cho chúng con LÀ KẺ CÓ TỘI!'' Còn Mẹ thì KHÔNG ''vì Đấng Toàn Năng đã LÀM cho Mẹ những điều trọng đại vì Danh Ngài là Thánh.''

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, con kính dâng lên Mẹ ''Thánh Ca'': Lạy Nữ Vương.

YouTube - SALVE REGINA

YouTube - Salve Regina: Hail Holy Queen (Có lời Latinh và bản dịch sang tiếng Anh. Một vài từ Latinh viết không đúng.)

Đức Quốc, 21.6.2013

(Viết trong Tháng kính ''Thánh Tâm Tâm GIÊSU'' là CON của Lòng Mẹ Vô Nhiễm.)

Đaminh Phan văn Phước

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về