MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ ca-mê-lô (16/7)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giáo Lý Thánh Mẫu Về Các Ngày Lễ Ðức Mẹ Trong Năm Phụng Vụ
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 7-2015

Giáo Lý Thánh Mu 
V
Các Ngày L Ðc M Trong Năm Phng V

L M THIÊN CHÚA

ÐTC Gioan Phaolô II

Ðaminh Maria Cao Tn Tĩnh tuyn dch

Li M Ðu

Trưc hết, v s l kính M trong năm, tt c có 14 l cho c Giáo Hi hoàn vũ. Theo th t ngày tháng trong năm chúng ta thy: th nht L M Thiên Chúa 1/1, th hai L M Dâng Con 2/2, th ba L M L Ðc 11/2, th bn L Truyn Tin Li Nhp Th cho M 25/3, th năm L M Thăm Viếng 31/5, th sáu L Trái Tim M sau L Thánh Tâm trong Tháng Sáu, th by L M Carmêlô 16/7, th tám L M Mông Triu 15/8, th chín L M N Vương 22/8, th mưi L Sinh Nht M 8/9, mưi mt L M Ðau Thương 15/9, mưi hai L M Mân Côi 7/10, mưi ba L M Dâng Mình Vào Ðn Thánh 21/11, mưi bn L M Vô Nhim Nguyên Ti 8/12.

Tiếp đến, v mi liên h ca các ngày l M vi nhau. Như ti sao L M Su Bi li đưc Giáo Hi xếp ngay sau L Sinh Nht M mt tun. Tht vy, nếu L M N Vương 22/8 sau L M Mông Triu 15/8 mt tun, hay L M Dâng Con 2/2 sau L Giáng Sinh 25/12 40 ngày, hoc L Sinh Nht M 8/9 sau L M Vô Nhim Nguyên Ti 9 tháng v.v. đu ăn khp vi nhau v ý nghĩa thế nào, thì L M Su Bi 15/9 sau Sinh Nht M 15/9 cũng vy. Theo tôi, ngoài s kin L M Su Bi đưc Giáo Hi sp xếp ngay sau L Thánh Giá (14/9), mà còn ch là M Su Bi nói lên vai trò Ðng Công ca M Maria trong D Án và Công Cuc Cu Ð loài ngưi ca Thiên Chúa, mt vai trò là nguyên nhân hin hu ca M trên đi, là ơn gi M vào đi vy.

Sau hết, v ý nghĩa phng v nơi các ngày l ca M. Nếu Phng V v Chúa đưc kết thúc L Chúa Kitô Vua cui tháng 11 hng năm, ri sau đó Phng Niên đưc tái bt đu bng Mùa Vng mà tuyt đnh là L Chúa Giáng Sinh thế nào, thì Phng V v M cũng đưc kết thúc L M Mông Triu và L N Vương, đ ri li đưc m ra bng L Sinh Nht M 8/9 hng năm như vy. L Sinh Nht M Maria đưc Giáo Hi sp xếp vào ngày 8/9, chng nhng ăn khp vi ý nghĩa ca L M N Vương 22/8 và L M Mông Triu 15/8 trưc đó, mà còn khít khao ý nghĩa vi c L M Vô Nhim 8/12 sau đó na. Tht ra, nếu xét theo th t v d kin thi gian thì L Sinh Nht M chính là thi đim bt đu cuc đi ca M, nhưng nếu xét v phương din ân sng thì L M Vô Nhim mi là L tht s m màn cho Phng Niên v M. Bi thế, theo Phng Niên L M Vô Nhim 8/12 phi c hành 9 tháng trưc L Sinh Nht M. Vic cách nhau đúng 9 tháng gia hai L M Vô Nhim và L Sinh Nht M này cho thy Giáo Hi thc s tin tưng M đã đưc hưng trưc Ơn Cu Ð ca Chúa Kitô Con M ngay t khi M đưc th thai trong lòng thai mu. Do đó, vic M vào đi chng khác gì như Rng Ðông báo hiu Mt Tri Công Chính là Chúa Cu Thế sp xut hin. 

Ð có th mi ngày mt "nhn biết và yêu mến" Ðng mà các thánh cho rng "de Mariam nunquam satis" (nói v Maria không bao gi cùng), chúng ta hãy cùng nhau li dng nhng ngày L Kính M mà chiêm ngưng các ân đc cao sang siêu vit ca M. Và vic chiêm ngưng này không gì bng vic chúng ta hãy nghin gm li nhng bài Giáo Lý Thánh Mu ca Ðc Thánh Cha Gioan Phaolô II, v Giáo Hoàng ly khu hiu "totus tuus" (tt c ca con là ca M), nhng bài giáo lý chn lc theo ý nghĩa ca ngày l trong lot 70 bài giáo lý Ngài đã chia s vào các Bui Triu Kiến Chung Th Tư hng tun, trong thi khong t ngày 6/9/1995 đến 12/11/1997.

 L M Thiên Chúa
1/1/2002 

Giáo Hi công b Maria là ‘M Thiên Chúa’

1- Chiêm ngưng mu nhim giáng sinh ca Chúa Cu Thế đã làm cho dân Kitô giáo chng nhng kêu cu Rt Thánh Trinh N là M Chúa Giêsu, mà còn nhn biết M là M Thiên Chúa. Ðây là s tht đã đưc công nhn và coi như thuc v gia sn đc tin ca Giáo Hi t nhng thế k đu ca k nguyên Kitô giáo, cho đến khi s tht này đưc Công Ðng Chung Êphêsô long trng công b vào năm 431.

Nơi cng đng Kitô hu tiên khi, thi đim các môn đ càng ngày càng t ra nhn biết Ðc Giêsu là Con Thiên Chúa thì cũng là lúc tưc hiu M Maria là Theotókos, là M Thiên Chúa sáng t hơn. Ðây là mt tưc hiu không đưc các bn văn Phúc Âm nói đến mt cách t tưng, nhưng các văn bn Phúc Âm này đã nhc đến danh xưng "M Ðc Giêsu" và đã xác nhn Ðc Giêsu là Thiên Chúa (Jn 20:28; x. 5:18, 10:30, 33). M Maria vào trưng hp nào cũng đưc trình bày cho thy là M ca Emmanuel, tc M ca "Thiên Chúa cùng chúng ta" (x Mt 1:22-23). 

Vào thế k th ba, như các chng t văn bn xa xưa cho thy, các Kitô hu Ai Cp đã dâng lên M Maria li nguyn sau đây: "Ôi M Thiên Chúa thánh ho, chúng con chy đến kêu xin M cu bu: xin M đng chê b li chúng con cu khn trong nhng ni thiếu thn ca chúng con, nhưng xin hãy cu chúng con khi mi s d, Ôi N Trinh hin vinh và phúc đc" (trích Phng V Gi Kinh). Li din t Theotókos ln đu tiên xut hin t tưng trong chng t văn bn c kính này. 

Huyn thoi ngoi giáo thưng hay nói đến mt v n thn đóng vai trò làm m ca mt v thn nào đó. Chng hn, thn Zeus ti cao có m là n thn Rhea. Ý nghĩa tương quan này giúp Kitô hu có th s dng tưc hiu "Theotókos", "M Thiên Chúa" đ gi M Ðc Giêsu. Tuy nhiên, phi lưu ý là tưc hiu này vn không có mà là do Kitô hu đt ra đ din t nim tin không liên quan gi đến huyn thoi ngoi đo, nim tin vào vic đu thai trinh nguyên nơi lòng Ðc Maria ca Ðng vn là Li hng hu Thiên Chúa. 

2- Vào thế k th tư, t ng Theotókos thưng đưc s dng c Ðông phương ln Tây phương. Càng ngày t ng này càng đưc nhc đến nơi vic tôn sùng và thn hc, mt t ng cho đến lúc y đã làm nên gia sn đc tin ca Giáo Hi. 

Bi thế, ngưi ta mi có th thy đưc trào lưu chng đi mnh m ni lên thế k th năm, thi đim Nestoriô nêu lên s nghi ng v tính cách chính xác ca tưc hiu "M Thiên Chúa". Tht vy, vi khuynh hưng ch trương Maria ch là m ca con ngưi Giêsu, ông đã cho rng "M Ðc Kitô" mi là li din t đúng nht v tín lý. Nestôriô s dĩ đã phm li lm này là vì ông b trc trc trong vn đ chp nhn mi hip nht nơi ngôi v ca Chúa Kitô, cũng như vì vic ông ct nghĩa sai lc v s khác bit gia hai bn tính, thn linh và nhân loi, nơi Ngưi. 

Năm 431, Công Ðng Chung Êphêsô đã lên án lun thuyết ca ông, và trong vic xác nhn s hin hu ca bn tính nhân thn nơi ngôi v ca Ngôi Con, đã công b Maria là M Thiên Chúa. 

3- Gi đây nhng trc trc và chng đi ca Nestôriô đã hiến cho chúng ta cơ hi đ nêu lên mt vài suy tư hu ích trong vic hiu và ct nghĩa mt cách đúng đn tưc hiu này. Kiu nói Theotókos, theo nghĩa đen tc là "ngưi đã sinh ra Thiên Chúa", mt cách nói mà thot nghe chúng ta có th ly làm ngc nhiên, ch, vn đ là mt to vt li có th h sinh Thiên Chúa. Ðc tin ca Giáo Hi đã tr li rõ ràng là vai trò làm m ca Ðc Maria ch liên quan đến vic h sinh Con Thiên Chúa v phương din loài ngưi mà thôi, ch không liên quan đến vic sinh h thn linh. Con Thiên Chúa t đi đi đưc h sinh bi Thiên Chúa Cha, và đng bn th vi Cha. Dĩ nhiên Ðc Maria không dính dáng gì đến cuc h sinh đi đi này. Tuy nhiên, Con Thiên Chúa, Ðng mc ly bn tính nhân loi 2000 năm trưc đây, cũng đã đưc th thai và h sinh bi Ðc Maria.

Trong vic công b Maria là "M Thiên Chúa", Giáo Hi do đó mun xác nhn rng Ngưi là "M ca Li Nhp Th, Ðng là Thiên Chúa". Tuy nhiên, vai trò làm m ca M không bao gm c Ba Ngôi, mà ch bao gm Ngôi Hai, tc Ngôi Con, Ðng khi tr thành nhc th đã mc ly bn tính nhân loi t M.

Vai trò làm m là mt mi liên h gia ngưi vi ngưi, ch, mt ngưi m không phi ch là m ca thân th hay là m ca to vt v th lý do bà sinh ra, mà là m ca con ngưi bà h sinh na. Vy, vì h sinh ra con ngưi Giêsu v nhân tính, Ðng cũng là mt ngôi v thn linh, mà Ðc Maria là M Thiên Chúa. 

4- Trong vic công b Ðc Maria là "M Thiên Chúa", bng mt câu duy nht, Giáo Hi đã tuyên xưng nim tin ca mình liên quan đến c Con ln M. Mi hip nht này đã xy ra nơi Công Ðng Chung Êphêsô; trong vic xác nhn vai trò làm M Thiên Chúa ca Ðc Maria, các Ngh Ph có ý nhn mnh đến nim tin ca mình vào thn tính ca Chúa Kitô. Bt chp nhng chng đi xưa kia và cn đi v tính cách xng hp trong vic nhn biết M Maria bng tưc hiu này, Kitô hu mi thi, nh hiu biết ý nghĩa đúng đn v vai trò làm m y, đã dùng tưc hiu này đ nói lên vic bc l đc bit đc tin ca mình vào thn tính ca Chúa Kitô cũng như đ din t tình h yêu mến Ðc Trinh N.

 Mt đàng Giáo Hi nhn biết tưc hiu Theotókos như đ bo toàn cho thc ti Nhp Th, vì, như Thánh Âu Quc Tinh nói, "Nếu M gi to, thì xác tht cũng gi to. c nhng vết tích ca Phc Sinh na" (Tract in Ev. Joannis, 8, 6-7). Ðàng khác, Giáo Hi cũng ngt ngây chiêm ngưng và cung kính c hành s cao trng c th Ðc Maria nhn đưc t Ðng mun làm con ca M. Li xưng tng "M Thiên Chúa" liên quan đến Li Thiên Chúa, Ðng mc ly tình trng thp hèn ca thân phn con ngưi đ nâng con ngưi lên đến vai trò làm con cái thn linh. Thế nhưng, theo ý nghĩa ca phm v cao trng Trinh N Nazarét đã nhn đưc thì tưc hiu này cũng công b c tính cách cao c ca ngưi ph n cùng vi ơn gi tuyt vi ca h na. Tht vy, Thiên Chúa đã đi x vi M Maria như mt con ngưi t do và hu trách, và không thc hin vic Nhp Th ca Con Ngài cho đến khi Ngài thy M ưng thun.

 Theo gương ca Kitô hu c xưa Ai Cp, tín hu hãy phó mình cho M, Ðng là M Thiên Chúa, có th chiếm đưc t Ngưi Con thn linh ca mình ơn gii thoát khi s dơn cu đ đi đi.

(ÐTC Gioan Phaolô II, Th Tư 27/11/1996,
Tu
n san L’Osservatore Romano, ngày 4/12/1996)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3639: Người Chết Sống Lại Qua Áo Đức Bà (7/22/2016)
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2016)
Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (2/21/2016)
Cn 3081: Lợi Ích Áo Đức Bà Mầu Nâu (2) (7/18/2015)
Cn 3080: Tại Sao Satan Ghét Áo Đức Bà Mầu Nâu? (1) (7/17/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Ðức Mẹ Núi Carmelô (ngày 16 Tháng 7) (7/16/2015)
Ðức Bà Núi Camêlô, 16/7 (7/16/2015)
Tin/Bài khác
Kính Dâng Đức Bà Núi Carmelo, Hoa Hồng Vàng (7/18/2019)
Đức Mẹ Ca-mê-lô (7/17/2019)
Cn 2255: Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Các Áo Đức Bà (7/17/2019)
Việc Tưởng Niệm Trọng Thể Đức Bà Camêlô (7/17/2019)
Cn 2507: Cha Xứ Khuyến Khích Mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu (7/17/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768