Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
17b- Video: Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Quốc Tế Về Gia Đình Tại Philadelphia (sun 27/9/2015, 4pm)
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 10-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về