MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Friday Night-december 23, 2016-ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 12-2016

FRIDAY NIGHT-DECEMBER 23, 2016-TON SUNG KINH MAU CHAU BAU CHUA GIESU

Tối nay là chương trình đặc biệt 2 tiếng đồng hồ:

Tận Hiến toàn thế giới cho Máu Châu Báu và Vinh Quang Chúa hiển trị trên trái đất

Cầu xin phép lành cho Năm Mới 2017​
 
Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360
No PIN needed
1. Dial the local number based on your location
2. Enter your host's conference number, then #.
AUSTRALIA: 02 808 4028 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#
CANADA: 647 694 4842 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#
 
NH-Ngoc Ha
MT-Mary Tuan
HH-Hoang Huong
XN-Xuan Nguyen
 
Start Sharply at 10:00PM

10:00PM - Chúng con kính chào Cha, tất cả các anh chị trong đường dây cầu nguyện: KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ. Trong giây phút này với sự hiệp thông và bầu cử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con. Chúng con xin mời tất cả quý vị, Cha Linh Hướng cùng với tất cả chúng con, lắng đọng tâm hồn để sốt sắng dâng lên Thiên Chúa: GIỜ CẦU NGUYỆN GIÊTSEMANI. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (MT)
 
Bài hát: Mùa Vọng (SH)
 
(XN) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt, niềm vui, hy sinh và đau khổ của nhân loại chúng con, mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chúng con (kể ra..)

​Hòa bình và hiệp nhất trong nước (Hoa Kỳ và Việt Nam).

Chấm dứt khủng bố trong nước (Hoa Kỳ và Việt Nam).

Chính phủ cai trị tốt trong nước (Hoa Kỳ và Việt Nam).

Cho đất nước (Hoa Kỳ và Việt Nam) nhận thức được giá của ơn cứu chuộc và ơn ăn năn tội thật.

Cho kinh tế ổn định và bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa cho các tiên tri thánh thiện và các vị tử đạo nỗi lên trong nước (Hoa Kỳ và Việt Nam).
 
TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH
 
Trong tâm tình sám hối, chúng con xin dâng lên Chúa TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH để dọn lòng mình đón Chúa
 
(NH) NGÀY THỨ TÁM
Hãy phó thác các con cho Mẹ.
 
“Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện đặc biệt trong thời gian này, để có thể cảm nghiệm được niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu Hài Nhi. Các con yêu dấu, Mẹ ước ao các con cảm nghiệm được những ngày này như Mẹ đã trải nghiệm được. Với niềm vui, Mẹ ước ao hướng dẫn các con và tỏ cho các con niềm vui mà Mẹ muốn đưa từng người các con hòa trong niềm vui ấy. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và hoàn toàn phó thác cho Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(SĐ 11-12-1986)
 
(HH) Suy gẫm và cầu nguyện:
Lạy Mẹ muôn vàn kính yêu! Một cách đơn sơ, Mẹ yêu cầu chúng con hãy phó thác chính mình cho Mẹ và Mẹ sẽ làm tất cả cho chúng con. Vâng, chúng con xin Mẹ chỉ cho chúng con thấy làm sao gặp được Chúa Giêsu Hài Nhi, như Mẹ đã gặp nơi hang lừa. Đây là ơn huệ rất vĩ đại mà Mẹ dành cho chúng con.
Chúng con sẽ rất sợ hãi nếu như chúng con đã hiện diện trong đêm đó khi Vua Trời Đất giáng trần, vì chúng con không biết làm gì cả. Nhưng Mẹ lại mời gọi chúng con hãy kết hiệp với Mẹ trong giây phút đó, và cảm nghiệm những gì Mẹ đã cảm nghiệm. Chúng con cảm động lắm Mẹ ơi ! Chúng con xin thưa với Mẹ: Xin Vâng!
 
(I) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria (Chi Mary)
Kinh Tin Kính…, (MT/HH)
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
Suy Niệm 5 Sự Vui

1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho ở được khiêm nhường. Amen (NH/MT)

Thánh Ca (NH)
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
Lời Khẩn cầu (NH/XN)
X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

Kinh Lạy Cha
Đọc 10 Kinh Kính Mừng
Đọc Kinh Sáng Danh
Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(Huong) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục 1- 2 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lỏng yêu người. Amen (XN/HH)

Thánh Ca (NH)

Lạy Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
Lời Khẩn cầu (NH/XN)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn và lòng yêu mến người nghèo khó. Amen (MT/HH)

Thánh Ca (NH)
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
Lời Khẩn cầu (NH/XN)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin ơn khôn ngoan và trong sạch trong trái tim, linh hồn, tâm trí và thân xác. Amen (MT/XN)

Thánh Ca (NH)

Lạy Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
Lời Khẩn cầu (NH/XN)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin Chúa hoán cải chúng ta cả tội nhân trên thế giới. Amen (NH/XN)

Thánh Ca (NH)
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
Lời Khẩn cầu (NH/XN)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Kinh lạy Nữ Vương….(NH se hat)

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.
Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.
Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.
Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,
Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.
Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.
Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.
 
Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.
Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.
 
CHUỖI KINH KÍNH MÁU CHÂU BÁU

THÁNH CA

Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Cứu Ðộ trần gian.
 
Chuỗi Máu Thánh Chúa
 
(MT) Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Kinh Tin Kính...(HH/MT)
 
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, Kinh Sáng Danh…
 
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ nhất
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU  (XN/NH)
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ hai
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU (MT/HH)
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ ba
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU (XN/MT)
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen.

X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ bốn
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU (NH/HH)
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen.

X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ năm
SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU  (HH/NH)
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Cạnh Sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
 (cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Đền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)
 
Kinh Lạy Nữ Vương...(MT)
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giếu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen
Chúng ta hãy cầu nguyện (XN)
 
Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Năng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen.
 
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (MT/NH)
- Xin thương xót chúng con
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria
- Cầu cho chúng con
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
- Cầu cho chúng con
Thánh Phêrô và Phaolô
- Cầu cho chúng con
Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá
- Cầu cho chúng con
Thánh Maria Ma-đa-lê-na
- Cầu cho chúng con
Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời
- Cầu cho chúng con
Tất cả các Thánh trên trời
- Cầu cho chúng con
Tất cả Triều Thần Thiên Quốc
- Cầu cho chúng con
Ðạo Binh Ðức Mẹ
- Cầu cho chúng con
 
KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ (XN/HH)
 
Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con
 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật
- Thương xót chúng con
(3 câu sau cũng thưa như vậy)
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con
Ð: Xin che chở chúng con và toàn thế giới.
 
Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô
- Xin giãi thoát chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ
Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành (MT/NH)
- Xin cứu chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vồng trên thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð:  Xin đổi mới thế giới
X:  Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu
 
Chúng ta hãy cầu nguyện (NH/MT)
 
Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giãi thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng ngài, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)
THÁNH CA (XN)
Máu Chúa Giêsu
Máu Chúa Giêsu
Máu Chúa Giêsu, Bao phủ con (3 lần)
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Máu Chúa Giêsu Kitô
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
 
(III) KINH TẬN HIẾN CHO MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 
(MT) Lạy Ðấng Cứu Ðộ thấu suốt và đầy thương xót, trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của chúng con, chúng con xin phủ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã tỏ ra cho con, là kẻ vô ơn của Chúa. Chúng con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giãi thoát con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng Máu Châu Báu Ngài. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, với sự hiện diện của Mẹ Maria yêu dấu của chúng con, Thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của chúng con, và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con xin tự tận hiến bản thân, với lòng thành, cho Máu Châu Báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục.
 
(XN) Chúng con xin hứa, dưới sự trợ lực của ơn sủng Ngài và với hết sức lực của chúng con, chúng con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính Máu Châu Báu Ngài, Giá chuộc tội chúng con, để Máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi. Bằng cách này, chúng con mong rằng sẽ đền bù cho sự bất trung của chúng con đối với Máu Châu Báu của tình thương, và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đến Giá cứu độ đáng quý đó.
 
(NH) Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh, ước gì những tội của riêng chúng con, sự nguội lạnh, và tất cả những hành động thiếu tôn trọng mà chúng con đã phạm đến Ngài đã không từng xãy ra. Này đây hỡi Chúa Giêsu yêu dấu, con xin dâng lên Ngài tình yêu, vinh dự và lòng sùng kính, mà Mẹ Chí Thánh, các môn đệ trung thành của Ngài và toàn thể các Thánh đã dâng lên cho Máu Châu Báu Chúa. Chúng con xin Ngài hãy bỏ qua sự thất tín và sự nguội lạnh của con trước đây, và xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài. Lạy Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh, xin rảy lên chúng con và mọi người Máu Châu Báu của Ngài, để từ nay, ôi Ðấng bị đóng đinh yêu dấu, chúng con hết lòng yêu mến Ngài, và tôn vinh Giá cứu chuộc chúng con cho xứng đáng. Amen.
 
Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này
 
(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
 
KINH AN ỦI CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU KHỔ HÌNH
 
 (1) KINH NGUYỆN: (XN/NH)
XN Lạy Cha Hằng Hữu, Khi Cha sắp ban cho thế gian Con Một yêu dấu Cha, là Ðức Giêsu Kitô, đến thế gian với mục đích là cứu chuộc chúng con và mang thiên đàng mới đến thế gian qua Máu Châu Báu Cực Thánh, vì yêu thương Cha phán, “Ta sẽ sai ai đi để cứu chuộc dân Ta?” Triều thần thiên quốc im lặng cho đến khi Con Chúa đáp lời “Này Con đây, xin Cha hãy sai Con đi.”
 
NH Lạy Chúa chúng con tôn vinh và sùng kính Người, Ôi Tình Yêu Chúa; chúng con ngợi khen và thờ lạy Danh Người, Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến. Xin hãy nhận lấy sự yên ủi của chúng con, Ôi Chúa Giêsu Kitô đang chịu khổ hình. Sự đền đáp mà Chúa nhận được nơi loài người cho sự độ lượng của Người là tội lỗi. Chúng phạm tội và nhạo báng Danh Thánh Chúa ngày đêm. Chúng chống đối và không tuân giữ giới răn Chúa. Lạy Cha, qua tiếng hát của ca đoàn thiên đàng xin Cha hãy nguôi ngoai. Ước gì tiếng hát của các Thiên thần Quản Trị của Cha an ủi Cha. Amen.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Xin Chúa chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Chúng con yêu mến Chúa
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến
 
Thi ca (MT)

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,
xin nhận lấy sự an ủi
Chúng con nguyện xin cho
Máu Châu Báu Chúa
Ðổ xuống trên tất cả chúng con sẽ không bao giờ vô ích

(2) KINH NGUYỆN:  (MT/HH)

MT Lạy Cha Hằng Hữu, Cha đã chuẩn bị một Nhà Tạm Thánh, là Cung Lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, cho Con Một yêu dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Phúc thay Cung Lòng nơi cưu mang Con Một Thiên Chúa.
Lạy Cha, Con Một Cha đã sinh ra nơi máng cỏ ở Bê-lem vì không tìm được phòng trọ cho Người và thân mẫu Người. Vì thế, thế giới sẽ tìm kiếm Nước Thiên Chúa hơn là của cải hư nát của thế gian.
 
Lạy Cha, điều này chứng tỏ dân riêng của Cha chưa sẵn sàng đón nhận vị Vua, Ðấng Cứu Chuộc và Tạo Hóa của họ. Không có phòng trọ cho vị Vua trên trời và dưới đất ngay trên chính lãnh thổ của Người.
 
Lạy Chúa, Chúa đã đến với dân riêng Chúa và họ đã không nhận ra Chúa như vị Vua của họ. Chúa đã đến nơi quê hương Chúa và họ đã không nhận biết Chúa. Khi họ nghe về Chúa thì họ lại dự tính giết Người. Với dự định đó, họ đã giết chết vô số con trẻ. Tiếng khóc cay đắng và lời than van đã vang vọng trong xứ Người như lời chào đón vị Vua. Những phụ nữ đã từ chối được an ủi bởi vì con họ đã chết.
 
HH Lạy Chúa Giêsu, Chúa mang lấy tất cả những sự việc này cho tình yêu Người dành cho dân Người. Nhưng dân Người vẫn tiếp tục phạm tội và làm đủ điều gian ác chống lại Người và Chúa Cha trên trời. Người là một vị Vua, nhưng họ xem Người như kẻ thù của họ. Người là một vị Cứu tinh, nhưng Người lại là con mồi bị săn của dân riêng Người, dân mà Người muốn cứu. Với lòng thương xót và lòng từ bi Chúa dành cho dân Người, ai sẽ an ủi Người cho thật xứng đáng? Xin Chúa hãy nhận lấy lời an ủi của chúng con. Xin hãy nguôi ngoai, Ôi Chúa Giêsu Kitô đáng yêu. Ước gì tiếng hát của Ca Ðoàn Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần trên trời ngợi khen và an ủi Người. Amen.
Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Xin Chúa chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Chúng con yêu mến Chúa
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến
Thi ca (XN)
Xin Chúa hãy nguôi đi cơn nóng giận
Chúng con hối tiếc
Tất cả chúng con đều phạm tội
Chúng con sẽ không bao giờ phạm tội nữa
 
(3) KINH NGUYỆN: (NH/MT)

NH  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, Chúa đã đến trong thế gian để cứu chuộc dân Người khỏi tội lỗi. Ôi vị Chủ Chăn, Ðấng đã bị bạc đãi và khinh bỉ bởi đàn chiên của mình. Chúa đến để thấy dân Người làm ô uế Ðền Thờ của Cha Người. Cơn giận dữ của Người đã khiến cho chúng bị đuổi ra khỏi Ðền Thánh. Nhưng hôm nay, con người trở nên tục hóa hơn bao giờ hết vì việc họ thờ ơ sự hiện diện của Chúa nơi Nhà Tạm Thánh.

MT  Chúng con xin yên ủi Chúa vì những tội lỗi loài người đã phạm đến Người nơi Nhà Tạm, cho sự nguội lạnh và thờ ơ mà họ tỏ ra trước sự hiện diện của Người, cho những ai rước Mình Thánh Chúa bất xứng, và cho mọi hành động thiếu tôn trọng mà con người xúc phạm đến Chúa. Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến, xin Chúa tha thứ và đừng chấp tội chúng con. Mặc dù loài người cứ đóng đinh Người không biết bao nhiêu lần, Lòng thương xót vĩ đại của Chúa gánh chịu hết mọi xúc phạm của thụ tạo yêu dấu của Người. Ôi Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con, chúng con cầu nguyện, và xin Chúa thương xót cho dân Người. Ước gì tiếng hát của Sứ Thần Dũng Lực trên Thiên Ðàng an ủi Người. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Xin Chúa chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Chúng con yêu mến Chúa
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến
Thi ca (MT)
Lạy Trái Tim Thống Khổ Chúa Giêsu Kitô
Chúa đã chịu đựng đau khổ
Ðể trả giá cho mạng sống con
Xin cho Ý Chúa thể hiện trên địa cầu
 
(4) KINH NGUYỆN: (MT/NH)

MT Ôi Chúa Giêsu Kitô Mến yêu và đầy Lòng thương xót, Chúa đã đau đớn phiền muộn và sợ hãi trong Vườn Giêt-sê-ma-ni. CHúa đã phán, “Linh hồn Thầy buồn rầu đến chết đi được.”
Chúng con xin an ủi Thánh Tâm Chúa đang mang chịu nhiều đau đớn. Chúa đau đớn vì bị đánh đòn và đội mão gai để chúng con được giao hòa với Chúa. Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn vô tội bị giết trong bào thai hằng ngày, và tiếng khóc của chúng làm thương tổn Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của loài người.
NH Ước gì tiếng hát của Thiên thần Cherubim và Seraphim an ủi Người, và ước gì tiếng rao giảng Phúc Âm của thế gian làm cho Chúa nguôi ngoai. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Xin Chúa chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Chúng con yêu mến Chúa
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thi ca (HH)

Lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Chúng con hối tiếc
vì tất cả tội lỗi
Xúc phạm đến Chúa trên trần gian

(5) KINH NGUYỆN: (XN/HH)

XN Ôi Chúa Giêsu Kitô Nhân lành và đầy lòng thương xót, Chúa đã hiến thân mình làm Chiên Con Hiến Tế để cứu chuộc nhân loại, chúng con xin an ủi Chúa.
Trong khiêm hạ Chúa đã phục tùng cho quân lính Do thái lôi kéo Người nhẫn tâm như lôi kéo một tội nhân, Ôi lạy Chúa nhân lành, đã bị loài người xét xử. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con xin an ủi Người vì tất cả những nhục nhã Người đã chịu nơi tòa án thế gian. Chúng con xin an ủi Người vì tất cả sự hành hạ tàn bạo Chúa đã chịu đựng bởi dân Người. Ước gì Người được tôn sùng mãi mãi. Amen.
 
X: Chúng con tôn sùng những Vết Thương nơi Thánh Thể Người.
Ð: Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa, Ðấng gánh chịu hết mọi đau khổ, xin nhận lấy sự an ủi chúng con.

X: Chúng con tôn sùng Ðầu Thánh Chúa nơi chịu mang Mão Gai nhục nhã.
Ð: Chúng con xin an ủi Chúa, lạy Trái Tim Cực Thánh, Ðấng mang hết mọi đau khổ.

X: Chúng con tôn sùng Hai Thánh Tâm của Tình yêu đã gặp nhau trên đường lên đồi Calvary.
Ð: Lạy Trái Tim của Mẹ và Con Mẹ, xin nhận sự an ủi vì tất cả những thống khổ và đau buồn chịu đựng trên đường lên đồi Calvary.

X: Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu Chúa đổ ra trên đường phố Giêrusalem.
Ð: Lạy Chúa, xin nhận sự an ủi của chúng con, vì Máu Chúa đổ ra để đền tội chúng con. Trên đồi Calvary, Ðấng tạo dựng trời đất đã đứng trần truồng trước mắt mọi người.

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con tôn sùng Chúa, Ðấng đã mang lấy sự nhục nhã để tha thứ tội lỗi của thế giới.
Ð: Vinh quang, danh dự và suy tôn dành cho Người, Ðấng khiêm nhường chấp nhận Thánh Giá cứu độ con. Khi nằm trên Thập Giá, bọn lính đã kéo thẳng Người ra và đóng đinh Tay Chân Người. Chúng con tôn vinh và sùng kính những Vết Thương Thánh hòa lẫn với Máu Cực Châu Báu Người. Chúng con cầu xin Người, gánh hết mọi đau đớn và buồn khổ Chúa đã chịu đựng trên Thánh Giá.

X: Chúng con xin tôn sùng Cuộc Tử Nạn Thánh Thiện của Người, Chiên Thiên Chúa không tì uế.
Ð: Máu Cực Châu Báu và Nước từ Cạnh Sườn Người, hiển trị mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin cho nước Chúa trị đến.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Xin Chúa chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -   Chúng con yêu mến Chúa
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình -Triều đại Cha đang đến

Thi ca (NH)

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá
Tất cả những giọt Máu Chúa đều có giá trị
hầu tất cả chúng con cùng gẫm suy
 
(XN) ĐỌC CHUNG: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình,

Người là Con Một Thiên Chúa,
Ðấng Cứu Thế và Tác tạo thế giới,
xin tha thứ và thương xót toàn thế giới.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình,
xin nhận lấy sự an ủi của chúng con. Amen. (3 lần)

KINH TÔN SÙNG MÁU CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ 

XN Lạy Cha Quyền Năng Hằng Hữu, mức độ của tình yêu Cha cho chúng con phản ánh trọn vẹn trong món quà Con Một Yêu Dấu Cha dành cho nhân loại. Chúa Con không phải chỉ bằng Chúa Cha nhưng là một với Cha. Chúng con mang nợ Cha và món nợ đó đang ở ngay trước mặt chúng con.
Chúng con thật không biết lấy gì đền đáp cho xứng. Chúng con nài xin ơn sủng Cha trong khi chúng con bày tỏ ý nguyện yêu mến Cha qua việc tôn sùng này.
NH Chúng con biết ơn sự rộng lượng của Cha và nài xin tình yêu nhân hậu Cha hãy tiếp tục giúp chúng con cố gắng làm thêm những nghĩa cử vừa ý hơn về sự yêu mến và lòng biết ơn qua việc thay đổi đời sống nên tốt hơn. Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae, cùng với các Thiên thần và các Thánh, hiệp nhất với chúng con và dẫn đưa chúng con đến gần Cha hơn qua kinh tôn sùng này. Chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh… 

Thánh ca (MT)

Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
 
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

(1) KINH NGUYỆN: (NH/HH)

Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa Chí Thánh, là Con Thiên Chúa và là Con Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là Người. Người đã chịu đau khổ buồn phiền vì tình yêu thương nhân loại; Chúa đã sợ hãi và buồn khổ cùng cực đổ mồ hôi máu trong vườn Giêt-sê-ma-ni. Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu và sự buồn phiền trong Trái Tim Thống Khổ Chúa. Chúng con van xin Chúa cho Giáo Hội Người, Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y, Giám Mục, Tu Sĩ, và Giáo Dân, những người đang nấp dưới bóng Máu Cực Châu Báu Chúa, được che chở, bình an và yêu mến, để nhờ lời cầu bàu của Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae và toàn thể các Tổng Lãnh Thiên thần trên Thiên Ðàng, để chúng con có thể chiến thắng Con Rồng Ðỏ. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Thi ca (MT)

Lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ước gì thời gian tới đây
Chúa Cầu xin cho chúng con nên một trong Chúa.

(XN) ĐỌC CHUNG
Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

(2) KINH NGUYỆN: (XN/MT)

XN Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa Dịu Dàng, là Con Thiên Chúa và là Con Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là Người. Chúa đã để cho Thánh Thể Người chịu trói và bị phạt đòn nơi cột đá để giãi thoát chúng con khỏi tội lỗi và mang ơn cứu độ cho nhân loại.

MT Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu từ vô số Vết Thương nơi Thánh Thể Chúa. Chúng con cầu cho sự hoán cải của các tội nhân không ăn năn trên toàn thế giới. Xin Chúa hãy nhỏ một giọt Máu của Chúa trong tim họ, để nhờ lời cầu bàu của Thiên thần Cherubim và Seraphim cùng tất cả các Thiên thần trên Thiên Ðàng, để tất cả loài người sẽ quay về với Chúa. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh… 
Thi ca (HH)

Lạy Trái Tim Thống Khổ Chúa Giêsu Kitô
Chúng con tôn sùng và Ngợi Khen Chúa
Ước chi mọi vinh quang đều quy về Chúa

(XN) ĐỌC CHUNG

Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô…

X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

(3) KINH NGUYỆN: (NH/HH)

HH Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là Người. Ðầu Thánh Chúa chịu đội mão gai. Ðền thờ Khôn Ngoan Thiên Chúa đã bị đánh đập bằng những gậy sắt bởi những kẻ tội lỗi vô tình, hầu mang lại bình an cho thế giới và mở ra một Vườn Ðịa Ðàng mới.
HH Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu rỉ ra từ Ðầu Thánh Chúa. Chúng con nài xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những linh hồn đang hấp hối. Xin Chúa hãy tuôn đổ Máu Châu Báu Người để tất cả kẻ thù của Chúa đều bị phân tán nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Thượng Tòa và Sứ Thần Ðức Năng trên Thiên Ðàng cùng tất cả triều thần thiên quốc. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh… 

Thi ca XN

Lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Chúng con tôn sùng Chúa
Chúng con Ngợi khen Danh Chúa
và tin cậy vào Chúa để được bình an
 
(XN) ĐỌC CHUNG

Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô…

X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
 
(4) KINH NGUYỆN: (NH/MT)

(NH)Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa không Tì Vết, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người.

Trong khiêm hạ, Chúa đã nhận lấy Thánh Giá Cứu Độ và bước lên đường đến đồi Calvary. Nơi đó, Chúa đã tưới rải Máu Châu Báu Chúa trên đường phố Giêrusalem. Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu Chúa đã tuôn rơi.
 
(MT)Chúng con nài xin sự giãi thoát cho những ai bị giam cầm và cho những người không công giáo trở về hiệp nhất trong cùng một giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền mà chính Chúa đã đặt nền móng.

Xin tưới rảy Máu Cực Châu Báu Chúa mà nhờ sự cầu bàu của Sứ Thần Quản Trị trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, những người bị giam cầm được giãi thoát và các chiên lạc trở về trong cùng đàn chiên duy nhất. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thi ca (HH)
Lạy Trái Tim Thống Khổ Chúa Giêsu Kitô
Ngợi Khen và vinh dự đều thuộc về Chúa
Xin làm cho mọi tâm hồn đều hướng về Chúa

(XN) ĐỌC CHUNG

Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô…

X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
 
(5) KINH NGUYỆN: (HH/NH)

HH Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là Người.
 
NH Trong khiêm hạ Chúa đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc thế giới. Chúa đã hạ mình giang thẳng Thân Mình trên Thánh Giá; trong khi dân riêng giữ chặt Chúa lại và đóng đinh Chúa vàoThánh Giá.
 
Chúng con tôn sùng Máu Cực Châu Báu đã tuôn ra từ Tay và Chân bị đâm thâu của Chúa. Chúng con nài xin Chúa bảo vệ các thánh còn sống trên khắp thế giới chống lại những hành động của tên phản Chúa Kitô. Xin Chúa tuôn đổ Máu Cực Châu Báu của Người trên họ, nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Dũng Lực và tất cả các Thiên thần, để họ chấm dứt những đấu tranh của họ trên Thiên Ðàng.Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
Thi ca XN
Lạy Ðức Trinh Nữ
Xin đổ tràn đầy trên toàn thể nhân loại
Ngọn lửa tình yêu
Bây giờ và trong khi lâm tử chúng con
 
(XN) ĐỌC CHUNG
Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô…
 
X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
 
(6) KINH NGUYỆN: (XN/MT)

XN Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa chịu hiến tế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là Người.

Quân dữ trên thế gian đã đâm vào Cạnh Sườn Chúa. Máu và Nước đã hòa lẫn và chảy ra để rữa sạch và cứu thế giới khỏi tội lỗi.

MT Chúng con tôn sùng Chúa, lạy Máu và Nước Châu Báu Cực Thánh; chúng con nài xin Chúa cứu lấy mạng sống của những thai nhi vô tội và rữa tội cho những em bị phá thai bằng Nước từ Cạnh Sườn Chúa, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Tổng Quyền trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, chúng đến được nơi vĩnh cửu. Amen.
Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
 
Thi ca XN
Trái Tim Thống Khổ Chúa Giê-su Ki-tô
Chúng con tôn sùng và Cảm tạ Chúa
Cùng ngợi khen Chúa đến muôn đời
 
(XN) ĐỌC CHUNG
Lạy Máu Cực Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô…
 
X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
 
(7) KINH NGUYỆN: (MT/XN)
Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt. Làm sao chúng con có thể bày tỏ tình yêu mến của chúng con dành cho Chúa? Chúa đã làm cho Máu Cực Châu Báu Chúa thành của uống các Thiên thần trên Thiên Ðàng; Chúng con ngợi khen Chúa, Lạy Máu Cực Châu Báu. Chúng con thờ lạy Chúa, lạy Máu Cực Châu Báu. Chúng con sùng kính Chúa, lạy Máu Cực Châu Báu. Muôn tạo vật cùng tôn sùng Máu Cực Châu Báu. Amen.
 
Thi ca HH
Tôn Vinh và cảm tạ Ngôi Cha
Tôn Vinh và ngợi khen Chúa Kitô, Con Cha
Và Thần Khí Thiên Chúa
 
X: Chúng con tôn sùng - Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa
     Giêsu Kitô.
Ð: Là Máu Cứu Chuộc

X: Chúng con tôn sùng - Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa
     Giêsu Kitô.
Ð: Là Giao Ước Vĩnh Cửu

X: Chúng con tôn sùng - Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa
     Giêsu Kitô.
Ð: Là Vũ khí Thiên Ðàng

X: Chúng con tôn sùng - Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa
     Giêsu Kitô.
Ð: Là Hy vọng của trẻ em vô tội
X: Chúng con tôn sùng - Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa
     Giêsu Kitô.
Ð: Là niềm an ủi Chúa Cha. Amen. 

(Cầu cho những người công cụ của việc sùng kính này)

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Ghi chú:

Kinh “Lạy Máu Châu Báu Đổ ra…” đọc ở cuối mỗi chục kinh của Chuỗi Kinh Máu Châu Báu, được đọc là “Lạy Máu Cực Châu Báu…” trong Kinh Tôn Sùng. Điều này thị nhìn thấy và ghi nhận. Đối với chuỗi kinh, cúi đầu là đủ nhưng trong Kinh Tôn Sùng thì trán chạm xuống đất nếu có thể làm như vậy cách thuận lợi.

KINH THÁNH GIÁ CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN (XN)

(Thánh Cecilia, ngày 4 tháng 11 năm 2011)
(XN)Hãy chổi dậy, hỡi Chúa Kitô chiến thắng!
Hãy chổi dậy, hỡi Đấng Đánh bại Sự Chết!
Hãy chổi dậy, hỡi Đấng của những Ngày Xưa đó!
Hãy chổi dậy, hỡi Đấng Bảo Vệ đầy Quyền Năng của Israel!
Hãy chổi dậy, hỡi Sư Tử của Chi Tộc Giuđa!
Hãy chổi dậy, hỡi Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình đầy Lòng Thương Xót!
 
Chúa hứa lôi kéo mọi người về với Chúa khi Người được giương cao lên. Này đây lạy Chúa, con xin giương cao những thánh giá hằng ngày như Thánh Giá Chiến Thắng này hầu tuyên xưng Chiến Thắng Khải Hoàn của Chúa, và tuyên bố sự tự do và Chiến Tthắng cho dân Người!

(MT)Hãy chỗi dậy và bảo vệ dân Chúa đang hướng mắt, tâm trí và đức tin lên chiến thắng của Thánh Giá Chúa. Xin ban ơn cứu độ cho tất cả những ai ngắm nhìn Thánh Giá Khổ Hình của Chúa với đức Tin và Tình Yêu.
Khi Chúa được nâng lên trên Thánh Giá, xin chổi dậy và lôi kéo mọi người về với Người. Xin hãy chinh phục tâm hồn nhân loại, hỡi Đấng Chiến Thắng Sự Chết. Xin giải thoát kẻ bị giam cầm, hỡi Đấng Bảo Vệ đầy Quyền Năng của Israel. Xin hãy cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho những xương cốt khô trong Giáo Hội Chúa và trên Thế Giới, hỡi Đấng của những Ngày Xưa đó. Xin hãy đánh bại Con Thú, con Rồng Đỏ, tên Phản Kitô, kẻ Tội Đồ, Lucifer và những thuộc hạ của hắn, hỡi Sư Tử của chi tộc Giuđa. Xin ban bình an cho Đàn Chiên Chúa, hỡi Vị Mục Tử của Israel. Xin cho Chiên Chúa phụng sự Người trong sự thánh thiện và bình an. Xin cho triều đại công chính Chúa xuống trên trái đất; để dân Chúa sẽ thờ phượng Chúa với niềm vui và tự do.

(NH)Chiến Thắng, chiến thắng, chiến thắng, Hỡi Thánh Giá trên đó Đấng Cứu Thế chịu treo đổ máu vì yêu thương con.
Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng, hỡi Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng của Thế Giới.
Chiến thắng, chiến thắng, chiên thắng, hỡi Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, Dấu Chỉ của Chiến Thắng Khải Hoàn của chúng con. Amen.

LỜI KHẨN CẦU MẠNH MẼ XIN ƠN BẢO VỆ (HH)

Thờ Lạy! Thờ Lạy!! Thờ Lạy Chúa, Vũ Khí đầy quyền năng!!!

Thờ Lạy! Thờ Lạy!! Thờ Lạy Máu Châu Báu Chúa!!!

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình Đầy Lòng Thương Xót, xin tuôn đổ Máu Châu Báu Chúa trên các linh hồn, xin làm thỏa cơn khát của chúng con và xin đánh bại kẻ thù. Amen.

Lạy Máu cứu độ đầy Quyền Năng xin chiến đấu chống lại ma quỷ! (3 lần)
 
KINH TẬN HIẾN TOÀN THỂ THẾ GIỚI CHO MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ VÀ CHO VINH QUANG CHÚA HIỂN TRỊ TRÊN TRÁI ĐẤT (MT)

(MT )Lạy Chúa là Đấng nhân từ vô biên! Là Chúa tể Càn Khôn! Chúa nhân từ đã sáng tạo nên thế giới, và những gì Chúa tạo dựng đều thông phần tốt đẹp với Chúa; và này, chúng tốt đẹp. Lạy Cha, Cha yêu thương những gì Cha đã tạo dựng và chúc lành cho chúng. Theo hình ảnh Cha và trong chân dung đó, Cha đã dựng nên chúng và trong cùng lúc đó, Cha cũng làm cho loài người trở nên đền thờ của Cha trên trái đất. Lạy Cha, chúng con thật thất tín khi đền đáp ơn cha! Chúng con đền đáp ơn Cha bằng sự dữ đối với lòng nhân từ và tình yêu của Cha. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì chúng con đã phạm tội phản nghịch cùng Cha. Thật chính đáng khi Cha kết tội chúng con.

(XN) Giờ đây, Cha có quên đi tình yêu của Cha và không còn yêu thương thế giới mà Cha đã từng tạo dựng chăng? Lạy Cha, này là Con Cha, Đấng đã chịu kết án bằng một cái chết nhục nhã vì yêu thương dân Cha, và xin Cha thương xót chúng. Xin Cha nhìn đến Máu Con đã đổ ra cho nhân loại và tha thứ cho dân Cha. Ước gì Máu Cực Châu Báu Chúa Kitô chữa lành thế giới khỏi sự đui mù của sai lầm và tội lỗi. Ước gì Máu Cực Châu Báu Chúa Kitô chữa lành thế giới khỏi những vết thương thối nát và suy sụp. Ước gì Máu Cực Châu Báu Chúa Kitô mở mắt và tâm trí cho con cái Cha để chúng thấy được giá trị thật. Xin gìn giữ con cái Cha trung thành với Danh Cha. Ước gì thế giới được thanh tẩy khỏi sự đui mù nhờ công nghiệp của Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

(NH) Xin chấm dứt sự dữ khủng bố, chiến tranh và máu đổ! Lạy Máu Chúa Giêsu Kitô đầy lòng Thương Xót, xin bảo vệ người vô tội, người yếu đuối và giới trẻ! Xin chiến thắng mọi quốc gia và lôi kéo mọi người đến với kiến thức về giá cứu chuộc của họ. Lạy Máu chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, xin cũng cố trong mọi tâm hồn sự hiển trị của Vinh Quang Cha. Xin nhóm lên trong tâm hồn mọi người ngọn lửa Tình Yêu Thiêng Liêng. Xin bao phủ chúng bằng tình yêu Cha.

Hôm nay chúng con xin nhận chìm chúng con và mọi người trong đại dương Máu Châu Báu Chúa Kitô. Lạy Giá Cứu Chuộc Quý Báu, chúng con đem quốc gia chúng con, và các quốc gia trên thế giới, đến trước Ngai Tòa Lòng Thương Xót, để tận hiến chúng cho Cha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hy vọng, là nơi ẩn náu và ơn cứu độ của chúng con. Chúng con cam kết từ nay sẽ trung thành và yêu mến Chúa. Chúng con xin hứa, với sự giúp đỡ của ơn sủng Chúa, đấu tranh cho Máu Châu báu Chúa Giêsu, và cổ vũ việc sùng kính Máu Cứu Chuộc đáng tôn sùng của chúng con. Chúng con hứa bảo vệ sự sống, và dâng mình để phụng sự vương quốc Chúa. Xin chấp nhận chúng con và làm cho chúng con nên một với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

(HH) Lạy Chúa là Đấng hòa giải, xin hiến dâng chúng con trong tình yêu và canh tân mọi sự trong Chúa. Xin đem chúng con và tất cả mọi người đến với việc nhận thức rằng chúng con thuộc về một gia đình trong cùng nơi chốn – trái đất; và chúng con có cùng một Cha – là Chúa; và chúng con có một ngôi nhà vĩnh cửu – Thiên Đàng. Lạy Đấng đầy tình yêu và lòng thương xót, xin phục hồi miệng lưỡi khác biệt nơi tháp Babel xưa và giúp cho mọi người nói cùng một ngôn ngữ yêu thương! Ước gì mọi người hiệp nhất trong Chúa Kitô để hòa bình hiển trị trên thế giới!

Lạy Máu đầy quyền năng của Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin mưa xuống và tưới lên trái đất chúng con, và làm cho mọi sự nên mới trong Chúa Kitô! Xin chiến thắng sự dữ trong những ngày đời của chúng con! Xin chinh phục sức mạnh của bóng tối và ném Lucifer và thủ hạ của hắn trở vào hố thẳm. Lạy Đấng cứu chuộc, xin rảy lên trái đất và trên mọi người Máu Châu Báu Chúa, và ban cho chúng ơn cứu độ của Chúa. Xin chiến thắng và ném thủ hạ của Lucifer kẻ phục vụ như những nhà lãnh đạo dân Chúa và chấm dứt vương quốc của chúng. Xin tôn vương vị chủ chăn can đảm theo Chúa để cai trị dân Chúa. Lạy Áo Giáp Cứu Độ mạnh mẽ, xin bẻ gảy xiềng xích của kẻ cai trị gian ác, và xây dựng lại thành đô của chúng con trong chân lý và tình yêu. Xin giải thoát dân Cha khỏi gông cùm của cộng sản, vô thần, tự do giả tạo, sự gian ác của ý chí nhân loại và sự kiêu căng của Lucifer. Xin xây dựng lại thành đô chúng con trong tình yêu Chúa và tăng cường những đô thị trong lòng kính sợ danh Chúa. Xin mở ra cho mọi người cánh cổng ơn cứu độ của Chúa và cho họ nhận biết Chúa, là Giá của Ơn Cứu Chuộc. Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô là hy vọng, là sự nghĩ ngơi và là ơn cứu độ của chúng con.

(MT/XN) Hôm nay, chúng con xin nhận chìm chúng con và mọi người luôn mãi trong đại dương Máu Châu Báu khi tận hiến mình cho Chúa. Xin ấp ủ mọi người trong tình yêu Chúa và lôi kéo họ đến gần Chúa. Chúng con phụ thuộc vào ơn sủng Chúa để giữ vững lòng trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin các Thánh, các Thiên Thần và trên hết là Đức Mẹ, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Với Mẹ Maria, chúng con dâng lời tận hiến này. Xin Mẹ tăng cường và kiện toàn việc sùng kính này để danh Chúa được tôn vinh và sinh ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Hoa Hồng Bí nhiệm, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình,
- Cầu cho chúng con

Thánh Phêrô và Phaolô,
- Cầu cho chúng con

Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần,
- Cầu cho chúng con

Thánh Cecilia, bổn Mạng các phẩm,
- Cầu cho chúng con

(Đọc cùng cung giọng của Kinh Cầu các Thánh khi rước kiệu đến bệ cờ)
 
KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN (NH/HH)

Xin Chúa thương xót chúng con.
-Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
-Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con.
-Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Chúa Cha toàn năng
-Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Con hằng sống của Chúa Cha, Ðấng Cứu Chuộc thế gian
-Xin cứu chúng con

Lạy Thần Khí, sức sống dồi dào của  Ngôi Cha và Ngôi Con
-Xin Thánh Hóa chúng con

Lạy Chúa Ba Ngôi  
-Xin nhậm lời chúng con  

Lạy Chúa Thánh Thần Đấng sinh ra bởi Chúa Cha và Chúa Con,
-Xin ngự vào lòng chúng con
          
Lời Hứa của Chúa Cha
-Xin Thương xót chúng con.
 
Ánh Sáng trên Thiên Ðàng
Tác giả của mọi sự tốt lành
Nguồn nước trên Thiên Ðàng
Ngọn lửa thiêu
Lòng mến nồng cháy

Thần khí êm dịu
Thần khí Tình Yêu và Sự Thật
Thần khí Khôn Ngoan và Thông Minh
Thần khí An Ủi và Nhẫn Nại
Thần khí Hiểu Biết và Ðạo Ðức
Thần khí Kính Sợ Chúa
Thần khí của Ơn Sủng và Cầu Nguyện
Thần khí của Bình An và Hiền Lành
Thần khí của Ðứng Ðắn và Trong Sạch

Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn ơn An Ủi
Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn ơn Thánh Hóa
Ðấng được ban xuống từ trời, Ðấng Tối Cao
Thần khí bao phủ toàn vũ trụ
Thần khí được ban cho con cái Chúa
 
Lạy Chúa Thánh Thần,  
-Xin cho con ơn biết sợ tội
Lạy Chúa Thánh Thần,  
-Xin hãy đến và đổi mới bộ mặt trái đất
Lạy Chúa Thánh Thần, 
-Xin soi sáng linh hồn chúng con bằng  ánh sáng của Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần,  
- Xin ghi khắc Lề Luật của Chúa trong tim chúng con
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin thiêu đốt chúng con bằng ngọn lửa Tình Yêu của Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần,
- Xin dạy chúng con biết cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin soi sáng chúng con bằng linh ứng từ Thiên Ðàng
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin dẫn dắt chúng con trên con đường cứu chuộc
Lạy Chúa Thánh Thần,
- Xin ban cho chúng con chỉ những kiến thức cần thiết
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin truyền cho chúng con thực thi những việc làm tốt
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin ban cho chúng con công nghiệp của mọi nhân đức
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin làm cho chúng con nhẫn nại trong công lý
Lạy Chúa Thánh Thần,
-Xin Chúa hãy là phần thưởng muôn đời cho chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
-Xin ban Thánh Thần cho chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
-Xin đổ xuống linh hồn chúng con ơn Chúa thánh Thần
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
-Xin ban cho chúng con Thần Khí khôn ngoan và trong sạch.
 
X: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Ðổ đầy tâm hồn những kẻ tín trung.
Ð: Và nhóm lên trong họ ngọn lửa tình yêu Chúa.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện. (XN)

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin ban cho chúng con Thần Khí Thánh của Cha để Chúa Thánh Thần soi sáng, thiêu đốt và thanh tẩy chúng con, và thấm nhuần  chúng con với sương sa từ trời và làm cho chúng con sinh hoa kết quả trong những việc làm phúc đức, nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Con Cha, Ðấng cùng với Cha, hiệp nhất trong một Thần Khí, hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH CÂU XIN PHÉP LÀNH CHO NĂM MỚI
(Tất cả quỳ gối)

(XN) Lạy Cha là Chúa Tể càng khôn, Cha là Khởi Đầu và là Cùng Đích của mọi sự. Từ thuở ban đầu Cha đã tạo dựng nên thế giới bằng quyền năng của Lời Cha và hình thành nên loài người từ bụi đất bởi công việc của chính tay Cha. Sau khi loài người sa ngã, Cha đã hy sinh Con Một yêu Dấu của Cha, để cứu chuộc nhân loại và phục hồi vinh quang cho nhân loại.

Này đây là cây Thánh Giá được xây dựng trong Danh Dự và Vinh Quang, hầu lôi kéo mọi người đến với Chúa. Việc tôn sùng, vinh quang, danh dự và quyền năng đều thuộc về Chúa đến muôn thưở muôn đời. Amen.

(MT) Giờ đây, lạy Chúa là Chúa Tể Càng Khôn, Giao ước của Chúa bền vững đến muôn đời. Hôm nay và mãi mãi, Chúa sẽ biểu hiện tình yêu của Chúa và trung thành với các thụ tạo của Chúa. Nguyện xin cho vinh quang Chúa tràn đầy trên vùng đất mà Chúa đã chọn để thờ phượng và chúc phúc cho tất cả những người tìm kiến Nhan Cha nơi đây. Xin hướng dẫn và bảo vệ chúng ngày và đêm bằng ánh sáng của sự hiện diện của Chúa. Ước gì nước và hoa quả của vùng đất này sẽ đem lại ơn chữa lành và nuôi dưỡng mọi người hưởng dùng chúng. Xin nhậm lời cầu nguyện của các linh mục và dân Chúa khi họ tụ họp dưới chân thánh giá.Nhờ lòng thương xót của Chúa xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và tha thứ tội lỗi cho chúng con. 

Lạy Thánh Giá Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, xin giao hòa loài người với Chúa và với anh chị em khi họ ngắm nhìn. Xin là sự an ủi cho người đau khổ, sức mạnh cho người yếu đuối, hy vọng cho người thất vọng, tự do cho người bị giam cầm, là chiếc thang lên thiên đàng và là chiến thắng vinh quang cho người hấp hối. Ước gì mọi người ngắm nhìn lên Chúa, hỡi Thánh Giá chiến thắng vinh quang sẽ được chữa lành trong tâm linh và thân xác. Ước gì những người ngắm nhìn lên Chúa sẽ được thiêu đốt bởi ngọn lửa Tình Yêu Thiêng Liêng.

(NH) Lạy Cha đầy lòng thương xót xin canh tân và làm cho đức tin của dân Chúa sống lại, khi họ đến đây hay bất cứ khi nà họ nhớ tới Cây Thánh giá này. Nhờ dấu Thánh Giá này, xin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, mở mắt cho người mù, tăng sức cho người què quặt và những đầu gối rã rời. Xin cho họ bước đi, nhảy múa và vui sướng hân hoan trong sự hiện diện của Chúa khi Chúa ban ơn chữa lành cho họ.

Xin mở mắt tâm linh và thân xác cho người mù, cho thấy và tin.

Xin lau nước mắt cho phụ nữ son sẻ và am ủi họ bằng tiếng khóc trẻ thơ khi họ nhìn lên Thánh giá này. Xin cho người điếc và người câm khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, nghe được thông điệp cứu độ và tuyên xưng Vĩ Nghiệp của Chúa đến tận cùng thế giới. Khi nào dân Chúa quỳ gối trước Nhan Chúa dưới chân Thánh giá này, hay tưởng nhớ tới Thánh giá Chúa, xin rảy lên họ Máu Cực Châu Báu Chúa và cứu chữa cho họ khỏi lửa hỏa ngục. Khi dân Chúa bị tấn công bởi kẻ thù và nhìn lên Thánh Giá Chúa, xin giải thoát họ và chữa lành những vết thương cho họ.
 
(HH) Hãy chổi dậy hỡi Sư Tử của chi tộc Giuđa, chổi dậy hỡi Chúa Giêsu Kitô chiến thắng. Xin là hy vọng cho kẻ hấp hối. Xin cho kẻ chết sống lại và đem họ đến đời sống mới. Xin cho vinh quang Chúa tràn ngập vũ trụ. Bao bọc dân Chúa bằng tia sáng của sự hiện diện của Chúa và cho sương sa của Máu Cực Châu Báu tưới lên trái đất bây giờ và trong mọi nơi mọi lúc. Xin hiển trị trong tâm hồn chúng con! Hiển trị trong tâm hồn chúng con !! Ước gì chiến thắng của Chúa biểu hiện trên thế giới qua dấu Thánh Giá. Xin chiến thắng vương quốc của Satan và Lucifer và thủ hạ của chúng và đẩy lui chúng vào hố thẳm. Xin ban bình an cho dân Chúa! Ban bình an cho thế giới nhờ dấu chỉ của Thánh Giá này. Ước gì vương quốc bình an của Chúa trải rộng từ nơi này cho đến tận cùng thế giới. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa Cha và Chúa Thán hThần Một Thiên Chứa đời đời chẳng cùng. Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(NH) Chương trình Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Xin chúc Cha cùng toàn thể quị vì một giấc ngủ an bình. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin quí vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn​

(Chấm Dứt)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thursday Night - December 29, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (2) (12/31/2016)
1. Mạng Lưới Cầu Nguyện Các Kinh “sùng Kính Máu Châu Báu Chúa” (updated) (12/31/2016)
Tuesday Night - December 27, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/27/2016)
Monday Night - December 26, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/26/2016)
Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/24/2016)
Tin/Bài khác
Thursday Night - December 22 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu(3) (12/22/2016)
3 Wednesday Night-december 21,2016-tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu (12/21/2016)
2. Thứ Ba Ngày 20/12/2016, 7:00 Pm Giờ California Cùng Đọc Kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768