MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 12-2016

Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu

Dial in number: (855)890-0715/(571)-535-4360
No PIN needed

1. Dial the local number based on your location

2. Enter your host's conference number, then #.

AUSTRALIA: 02 808 4028 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

CANADA: 647 694 4842 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

NAME ABBREVIATION
MT-Mary Tuan
HH-Hoang Huong
 
10:00PM - Chúng con kính chào Cha, tất cả các anh chị trong đường dây cầu nguyện KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ Trong giây phút này, xin mời tất cả quí vị cùng với cha linh hướng và chúng con, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI…Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (HH)

Bài hát: những Bài hát Noel (HH/MT)
 
ÐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.
 
1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.
 
2. Thôi hỡi trần gian, bao tuyết sương cùng giá rét, cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng? Ôi Ðấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiết, xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương.
 
3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm. Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khổ hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm. Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen.
 
(HH) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kito, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt,  niềm vui, hy sinh  và đau khổ của nhân loại chúng con , mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chung con (kể ra..)

TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH

(HH) Trong tâm tinh hân hoan và phan khởi, tối hôm nay chúng con sẽ đón rước Chúa Giêsu Hài Nhi, Đấng Cứu Thế.

NGÀY THỨ CHÍN
Tôn Chúa Giêsu Hài Đồng vào vị trí thứ nhất

“Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng. Các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt cùng với Chúa Giêsu Hài Nhi mà Mẹ đang ôm vào lòng, Mẹ ban cho các con khả năng quyết tâm chọn bình an. Qua lời "Thưa vâng" chọn bình an và quyết tâm chọn Thiên Chúa của các con, một triển vọng mới mẻ cho hòa bình được mở ra. Các con bé nhỏ, duy chỉ như thế thì thế kỷ này mới sẽ là thời gian hòa bình và hạnh phúc cho các con. Vì thế, hãy tôn vinh Chúa Giêsu Hài Nhi mới sinh lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con và Người sẽ hướng dẫn các con trên Đường Cứu Độ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Suy gẫm và cầu nguyện:

Lạy Mẹ muôn vàn kính yêu ! Mẹ đã cho chúng con tất cả, Mẹ đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Chúng con cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế, và tối hôm nay chúng con sẽ đón rước Người vào trong trái tim chúng con trong Thánh Lễ, lúc Rước Lễ. Ôi ! Thật là một niềm vui lớn lao khi được rước Chúa Giêsu Hài Nhi vào trong trái tim chúng con. Đây là một niềm vui lớn lao mà chúng con phải sống trước tiên !

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng ! Xin hãy đến ! Chúng con thờ lạy Người !

(Chi Mary) (I) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria

Kinh Tin Kính…, (MT/HH)
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Suy Niệm 5 Sự Vui

(HH/MT)1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho ở được khiêm nhường. Amen

(HH) Thánh Ca
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

A. Kinh Lạy Cha
B. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(Huong) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục 1- 2 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(MT/HH) 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lỏng yêu người. Amen (MT/HH)

(HH) Thánh Ca

Lạy Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn và lòng yêu mến người nghèo khó. Amen (MT/HH)

(HH) Thánh Ca
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(MT/HH) 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin ơn khôn ngoan và trong sạch trong trái tim, linh hồn, tâm trí và thân xác. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(HH/MT) 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin Chúa hoán cải chúng ta cả tội nhân trên thế giới. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

Kinh lạy Nữ Vương….(MT)

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.
Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.
Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.
Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,
Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.
Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.
Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.
 
Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.
Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.

Chúng ta hãy cầu nguyện (MT/HH)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.
Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được len chốn nghỉ ngơi. Amen

Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng (MT/HH)

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: về Đức Mẹ (MT/HH)
1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ,
Dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần.
Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần.
Ru bên nôi thánh Hài nhi.
 
2. Quỳ kề bên Chúa thơ nhi cơ hàn,
Thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời,
Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi,
Bên tai Giê su Mẹ than.
 
ĐK. Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm saỵ
Dứt cung nhạc thấy im lặng chín tầng.
Khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đâỵ
Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
êm ái giọng Mẹ ru hát.
 
3. Mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng,
Mắt chẳng còn ngó Mẹ khi con mỉm cườị
Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng,
Yêu đương nung đốt Mẹ thôị
 
4. Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn,
Lúc ẵm bồng Chúa Mẹ tha thiết áp lòng.
Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng?
Trên con Thiên chúa Mẹ hôn.

KINH AN ỦI

Sự Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô

(ngày 23 tháng 6 năm 1997)

(HH/MT) (1) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Cha Hằng Hữu, Khi Cha sắp ban cho thế gian Con Một yêu dấu Cha, là Ðức Giêsu Kitô, đến thế gian với mục đích là cứu chuộc chúng con và mang thiên đàng mới đến thế gian qua Máu

Châu Báu Cực Thánh, vì yêu thương Cha phán, “Ta sẽ sai ai đi để cứu chuộc dân Ta?”  Triều thần thiên quốc im lặng cho đến khi Con Chúa đáp lời “Này Con đây, xin Cha hãy sai Con đi.”

(MT) Lạy Chúa chúng con tôn vinh và sùng kính Ngài, Ôi Tình Chúa; chúng con ngợi khen và thờ lạy Danh Ngài, Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến. Xin hãy nhận lấy sự yên ủi của chúng con, Ôi Chúa Giêsu Kitô đang chịu khổ hình vì chúng con. Sự đền đáp mà Ngài nhận được nơi loài người cho sự độ lượng của Ngài là tội lỗi. Chúng phạm tội và nhạo báng Danh Thánh Ngài ngày đêm. Chúng chống đối Ngài và không tuân giữ giới răn Ngài.

Lạy Cha, qua tiếng hát của ca đoàn thiên đàng xin Ngài hãy nguôi ngoai. Ước gì tiếng hát của các Thiên thần Quản Trị của Cha an ủi Cha.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca(HH)

Ðoàn con đến ủi an Chúa Giêsu Kitô
Máu Châu Báu Ngài
Ðổ cho chúng con
Sẽ không bao giờ phí hoài uổng công

(MT/HH) (2) KINH NGUYỆN:

(MT) Lạy Cha Hằng Hữu, Cha đã chuẩn bị một Nhà Tạm Thánh, là Cung Lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, cho Con Một yêu dấu Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Phúc thay Cung Lòng nơi cưu mang Con Một Thiên Chúa.

Lạy Cha, Con Một Cha đã sinh ra nơi máng cỏ ở Bê-lem vì không tìm được phòng trọ cho Ngài và thân mẫu Ngài. Vì thế, thế giới sẽ tìm kiếm Nước Thiên Chúa thay vì của cải hư nát của thế gian.

Lạy Cha, điều này chứng tỏ dân riêng Ngài chưa sẵn sàng đón nhận vị Vua, Ðấng Cứu Chuộc và Tạo Hóa của họ. Không có phòng trọ cho vị Vua Thiên Ðàng và Thế Gian ngay trên chính lãnh thổ của Ngài.

(HH)  Lạy Chúa, Ngài đã đến với dân riêng Ngài và họ đã không nhận ra Ngài như vị Vua của họ. Ngài đã đến nơi quê hương Ngài và họ đã không nhận biết Ngài. Khi họ nghe về Ngài thì họ lại tìm cách giết Ngài. Với ý định đó, họ đã giết chết vô số con trẻ. Tiếng khóc cay đắng và lời than van đã vang vọng trong xứ Ngài như lời chào đón vị Vua. Những phụ nữ đã từ chối được an ủi bởi vì con họ đã chết.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài mang lấy tất cả những sự việc này cho tình yêu Ngài dành cho dân ngài. Nhưng dân Ngài vẫn tiếp tục phạm tội và làm đủ điều gian ác chống lại Ngài và Chúa Cha trên trời. Ngài là một vị Vua, nhưng họ xem Ngài như kẻ thù của họ. Ngài là một vị Cứu tinh, nhưng Ngài lại là con mồi bị săn của dân riêng Ngài, dân mà Ngài muốn cứu. Với lòng thương xót và lòng từ bi Ngài dành cho dân Ngài, ai sẽ an ủi Ngài cho thật xứng đáng?

Xin Chúa hãy nhận lấy lời an ủi của chúng con. Xin hãy nguôi ngoai, Ôi Chúa Giêsu Kitô đáng yêu. Ước gì tiếng hát của Ca Ðoàn Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần trên trời ngợi khen và an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (MT)

Ngài ơi hãy đoái thương xin nguôi cơn giận

Ðoàn con hối hận
vì muôn tội tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(MT/HH) (3) KINH NGUYỆN:

(MT) Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Ngài đã đến trong thế gian để cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi. Ôi vị Chủ Chăn, Ðấng đã bị bạc đãi và khinh bỉ bởi đàn chiên của mình. Ngài đến để thấy dân Ngài làm ô uế Ðền Thờ của Cha Ngài. Cơn giận dữ của Ngài đã đuổi chúng ra khỏi Ðền Thánh. Và hôm nay, con người trở nên tục hóa hơn bao giờ hết vì việc họ thờ ơ sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm.

Chúng con xin yên ủi Ngài vì những tội lỗi loài người đã phạm đến Ngài nơi Nhà Tạm, cho sự nguội lạnh và thờ ơ mà họ tỏ ra trước sự hiện diện của Ngài, cho những ai rước Mình Thánh Chúa bất xứng, và cho mọi hành động thiếu tôn trọng mà con người xúc phạm đến Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến, xin Ngài tha thứ và đừng chấp tội chúng con.

(HH)  Mặc dù loài người cứ tiếp tục đóng đinh Ngài mãi, Lòng thương xót vĩ đại của Ngài gánh chịu hết mọi xúc phạm của thụ tạo yêu dấu của Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con, chúng con cầu nguyện, và xin Ngài thương xót cho dân Ngài. Ước gì tiếng hát của Sứ Thần Dũng Lực trên Thiên Ðàng an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ngài đã thống khổ
Ðể cứu chúng con
Xin cho Danh Ngài sáng ngời (ở) trần gian
 
(MT/HH) (4) KINH NGUYỆN:

(MT)  Ôi Chúa Giêsu Mến yêu và đầy Lòng thương xót, Ngài đã đau đớn phiền muộn và sợ hãi trong Vườn Giêt-sê-ma-ni. Ngài đã phán, “Linh hồn Thầy buồn rầu đến chết đi được.”  Chúng con xin an ủi Thánh Tâm Ngài đang mang chịu nhiều đau đớn. Ngài đau đớn vì bị đánh đòn và đội mão gai để chúng con được giao hòa với Chúa. Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn vô tội bị giết trong bào thai hằng ngày, và tiếng khóc của chúng làm thương tổn Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của loài người.

(HH)  Ước gì tiếng hát của Thiên thần Cherubim và Seraphim an ủi Ngài, và ước gì tiếng rao giảng Phúc Âm của thế gian làm Ngài nguôi ngoai.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (HH)
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
vì muôn tội tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(MT/HH) (5) KINH NGUYỆN:

(MT) Ôi Chúa Giêsu Kitô Nhân lành và đầy lòng thương xót, Ngài đã hiến thân mình làm con chiên hiến tế để cứu chuộc nhân loại, chúng con xin an ủi Ngài. Trong khiêm hạ Ngài đã bằng lòng cho quân lính Do thái lôi kéo Ngài nhẫn tâm như lôi kéo một tội nhân, Ôi lạy Chúa nhân lành, Ngài đã bị loài người xét xử.

(HH) Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả những nhục nhã Ngài đã chịu nơi tòa án thế gian. Chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả sự hành hạ tàn bạo mà Ngài gánh chịu do dân Ngài gây nên. Ước gì Ngài được tôn sùng mãi mãi.  Amen.

X: Chúng con tôn sùng những Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài.
Ð: Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, Ðấng gánh chịu hết mọi đau khổ, xin hãy nhận sự an ủi chúng con.

X: Chúng con tôn sùng Ðầu Thánh Chúa nơi chịu mang Mão Gai nhục nhã.
Ð: Chúng con xin an ủi Ngài, Ôi Trái Tim Cực Thánh, Ðấng mang hết mọi đau khổ.

X: Chúng con tôn sùng Hai Thánh Tâm của Tình yêu đã gặp nhau trên đường lên đồi Can-vê.
Ð: Ôi Trái Tim của Mẹ và Con Mẹ, xin nhận sự an ủi của chúng con.  Chúng con xin dâng lên Ngài sự an ủi cho tất cả những thống khổ và đau buồn Ngài đã chịu đựng trên đường lên đồi Can-vê.

X: Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài đổ ra trên đường phố Giêrusalem.
Ð: Lạy Chúa, xin nhận sự an ủi của chúng con, vì Máu Ngài đổ ra để đền tội chúng con. Trên đồi Can-vê, Ðấng tạo dựng trời đất đã đứng trần truồng trước mắt mọi người.

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con tôn sùng Ngài,  Ðấng đã mang lấy sự nhục nhã để tha thứ tội lỗi của thế giới.
Ð: Vinh quang, danh dự và suy tôn dành cho Ngài, Ðấng khiêm nhường chấp nhận Thánh Giá của sự cứu độ con. Khi nằm trên Thập Giá, bọn lính đã kéo thẳng Ngài ra và đóng đinh Tay Chân Ngài. Chúng con tôn vinh và sùng kính những Vết Thương Thánh và cùng với Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài. Chúng con cầu xin Ngài, được gánh hết mọi đau đớn và buồn khổ mà Ngài đã chịu đựng trên Thánh Giá.

X: Chúng con xin tôn sùng Cuộc Tử Nạn của Ngài, Con Chiên không tì uế của Chúa.
Ð: Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh và Nước từ Cạnh Sườn Ngài, hiển trị mãi mãi. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin cho nước Ngài hiển trị. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (MT)

Lạy Ðức Giê-su Ki-tô trên thập hình

Từng giọt Máu Ngài
Con đã nâng niu (đếm)
chúng con muôn đời tôn sùng tri ân

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, Ngài là Con Một Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế và Tác tạo thế giới, xin tha thứ và thương xót  toàn thế giới.

Ð: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con.  Amen. (3 lần)

KINH TÔN SÙNG (HH/MT)

Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Ở đây, Chuỗi Kinh Cầu Máu Châu Báu Chúa với những câu “Xin Máu Châu Báu …” thì nên đọc là “Xin Máu Châu Báu Cực Thánh…”  Ðây là cái mà thị nhân đã thấy và ghi nhận. Lúc đọc chuỗi kinh, chỉ cần cúi đầu là đủ, nhưng trong kinh Tôn Sùng, đầu cúi sâu hơn để trán chạm đất nếu người sùng kính có thể làm được.

(HH)  Lạy Cha Quyền Năng Hằng Hữu, mức độ của tình yêu Ngài cho chúng con phản ánh trọn vẹn trong món quà Con Một Yêu Dấu dành cho nhân loại. Chúa Con không phải chỉ bằng Chúa Cha nhưng là một với Ngài. Chúng con mang nợ Cha và món nợ đó đang ở ngay trước mắt chúng con. Chúng con thật không biết lấy gì đền đáp cho xứng. Chúng con nài xin ơn sủng Ngài trong khi chúng con bày tỏ ý nguyện yêu mến Ngài qua sự tôn sùng này. Chúng con biết ơn sự rộng lượng của Ngài và nài xin tình yêu nhân hậu của Ngài hãy tiếp tục giúp chúng con cố gắng làm thêm những nghĩa cử vừa ý hơn về sự yêu mến và lòng biết ơn qua việc hoán cải đời sống.

(MT)   Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae cùng với số đông các Thiên thần và các Thánh hiệp nhất với chúng con và dẫn đưa chúng con đến gần Ngài hơn qua kinh tôn sùng này. Chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(HH/MT)Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

(HH/MT) (1) KINH NGUYỆN:

(HH)  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Ngài là Chiên Thiên Chúa Chí Thánh, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ngài đã chịu đau khổ đầy ảo não vì tình yêu của nhân loại. Ngài đã sợ hãi và buồn khổ đổ mồ hôi máu trong vườn Giêt-sê-ma-ni.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh và sự buồn phiền trong Trái Tim Thống Khổ của Ngài. Chúng con van xin Ngài cho Giáo Hội Ngài, Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y, Giám Mục, Tu Sĩ, và giáo dân, những người đang nấp dưới bóng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài, được che chở, bình an và yêu mến, để nhờ lời cầu bàu của Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae và toàn thể các Tổng Lãnh Thiên thần trên Thiên Ðàng, để chúng con có thể chiến thắng Con Rồng Ðỏ.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Giờ phút đến đây
Cầu cho chúng  con
Khiến con nên một với Ngài từ đây

(nếu được hãy chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen

(HH/MT) (2) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa dịu dàng của con, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người, Ngài đã để cho Thánh Thể Ngài chịu trói và bị phạt đòn nơi cột đá để giãi thoát chúng con khỏi tội lỗi và mang ơn cứu độ cho nhân loại.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh từ vô số Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài. Chúng con cầu cho sự hoán cải của các tội nhân không ăn năn trên toàn thế giới. Xin Ngài hãy nhỏ một giọt Máu của Ngài trong tim họ, để nhờ lời cầu bàu của Thiên thần Cherubim và Seraphim cùng tất cả các Thiên thần trên Thiên Ðàng, để tất cả loài người sẽ quay về với Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ðoàn con kính thờ
cùng hát ca ngợi
Phúc Vinh muôn đời quy về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(HH/MT) (3) KINH NGUYỆN:

(HH)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ðầu Thánh Ngài bị đội vương miện với vòng đinh gai. Ðền thờ của sự Khôn ngoan Thiên Chúa đã bị đánh đập bằng những gậy sắt bởi những kẻ tội lỗi vô tình, để mang lại bình an cho thế giới và mở ra một Vườn Ðịa Ðàng mới.

(MT)  Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh rỉ ra từ Ðầu Thánh Ngài. Chúng con nài xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những linh hồn đang hấp hối.  Xin Chúa hãy tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài để tất cả ma quỷ bị phân tán nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Thượng Tòa và Sứ Thần Ðức Năng trên Thiên Ðàng cùng tất cả triều thần thiên quốc.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Khi con kính thờ
và chúc Danh Ngài
Vững tin trông cậy (nơi sự) An bình Ngài ban

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(HH/MT) (4) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa không tì uế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ, Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc và bước lên đường đến đồi Can-vê. Nơi đó, Ngài đã tưới rải Máu Châu Báu Ngài trên đường phố Giêrusalem. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn rơi của Ngài.

(MT) Chúng con nài xin sự giãi thoát cho những ai bị giam cầm và cho những người không công giáo trở về hiệp nhất trong cùng một giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền mà chính Ngài đã đặt nền móng. Xin tưới rảy Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài mà nhờ sự cầu bàu của Sứ Thần Quản Trị trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, để những người bị giam cầm được giãi thoát và các chiên lạc trở về trong cùng đàn chiên duy nhất.  Amen.

 Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ngợi khen vinh dự
đều quy về ngài
Xin cho muôn lòng hướng về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(MT/NH) (5) KINH NGUYỆN:

(MT)    Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc thế giới.  Ngài đã hạ mình nằm thẳng Thân Ngài trên Thánh Giá, trong khi dân riêng Ngài giữ chặt và đóng đinh Ngài vào đó. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn ra từ Tay và Chân bị đâm thâu của Ngài.

(HH) Chúng con nài xin Chúa bảo vệ các thánh sống ở trên khắp thế giới thoát khỏi những hành động của những kẻ chống đối Chúa Kitô. Xin Ngài tuôn đổ Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài trên họ, nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Dũng Lực và tất cả các Thiên thần, để họ chấm dứt những đấu tranh của họ nơi Thiên Ðàng.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Nào ta hãy cất tiếng hát ca với Mẹ
Và yêu với Mẹ
Người Con Chúa Trời
Chúa Kitô đã hiến mình vì yêu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(MT/HH) (6) KINH NGUYỆN:

(MT)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa bị hiến tế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Quân dữ trên thế gian đã đâm vào Cạnh Sườn Ngài. Máu và Nước đã hòa lẫn và chảy ra để rữa sạch và cứu thế giới khỏi tội lỗi.

(HH)   Chúng con tôn sùng Ngài, Ôi Máu và Nước Châu Báu Cực Thánh; chúng con nài xin Ngài cứu lấy mạng sống của những bào thai vô tội và rữa tội cho những em bị phá thai bằng Nước từ Cạnh Sườn Ngài, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Tổng Quyền trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, xin cho chúng đến được nơi vĩnh cửu.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ðoàn con kính thờ
Và Cảm tạ Ngài
Chúc khen Danh Ngài muôn đời thiên thu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(HH/MT) (7) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt. Làm sao chúng con bày tỏ tình yêu mến Ngài của chúng con? Ngài đã biến Máu Châu Báu Cựu Thánh của Ngài thành của uống cho các Thiên thần trên Thiên Ðàng.

(MT) Chúng con ca tụng Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con thờ lạy Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con sùng kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Muôn tạo vật cùng tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh. Amen.

Thánh ca (HH)

Nào ta hãy ca khen cảm tạ Ngôi Cha
Vinh Danh Chúc Tụng
Thiên Chúa, Ngôi Con
với Ngôi Ba Thánh-- Thần hiển vinh

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Máu Cứu Chuộc

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là sự Giao Ước Vĩnh Cửu

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Vũ khí Thiên Ðàng

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Hy vọng của trẻ em vô tội

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Sự an ủi của Thiên Chúa Cha.  Amen.

Thánh ca

(HH) Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Ngài luôn nhẫn nại
(Ðoàn) con cảm tạ Ngài
khấn xin ơn sủng hoán cải đoàn con
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Con không lỗi phạm
Xin Chúa hãy vui
Khấn xin an bình ở cùng đoàn con
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Lạy Danh Thánh Ngài
Danh Thánh Chân Thật
Xin cho nhân loại luôn thuộc về Ngài
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Xin Chúa thứ tha
Ðoàn con tội tình
Hãy thứ tha cho con nguyện-cầu cùng Ngài
 
(MT) Lạy Ðức Chúa khi Ngài treo trên thập tự
Rồng đỏ vênh vang
và nói với Ngài
hắn sẽ thống trị thế trần từ đây
 
Nào hắn có biết chi Vương quốc của Ngài
Là luôn vĩnh hằng
và không giới hạn
hắn đã phải than khóc triền-miên
 
Nguyện xin Nước Chúa luôn thống trị trên trần
Như trên Thiên Ðàng
Cho kẻ chính trung
Hay kẻ bất trung chẳng-biết Ngài là chi
 
Nào ta hãy ủi an Chúa Giê-su
Rằng ta sẽ là
niềm vui của Ngài
chính tay Ngài đã sáng tạo (ở) trần gian. Amen.
 
Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này
 
(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: Về Noel (MT/HH)
 
Đêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời sẽ chứa đựng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của đâu chi đền?
 
Ôi Chúa thiên đàng
Cam nếm cơ hàm
Nhấp trên viền, vương phong trần!
 
Than ôi Chúa, thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Chúng ta hãy cầu nguyện. (HH)

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(HH) Chương trình Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Xin chúc Cha cùng toàn thể quị vì một giấc ngủ an bình. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin quí vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn

No PIN needed
NAME ABBREVIATION
MT-Mary Tuan
HH-Hoang Huong
 
10:00PM - Chúng con kính chào Cha, tất cả các anh chị trong đường dây cầu nguyện KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ Trong giây phút này, xin mời tất cả quí vị cùng với cha linh hướng và chúng con, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI…Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (HH)

Bài hát: những Bài hát Noel (HH/MT)

ÐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.
1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.
2. Thôi hỡi trần gian, bao tuyết sương cùng giá rét, cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng? Ôi Ðấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiết, xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương.
3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm. Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khổ hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm. Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen.
 
(HH) Dâng Lời Nguyện

TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH

(HH) Trong tâm tình sám hối, chúng con xin dâng lên Chúa TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH để dọn lòng mình đón Chúa.

NGÀY THỨ CHÍN

Tôn Chúa Giêsu Hài Đồng vào vị trí thứ nhất

“Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng. Các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt cùng với Chúa Giêsu Hài Nhi mà Mẹ đang ôm vào lòng, Mẹ ban cho các con khả năng quyết tâm chọn bình an. Qua lời "Thưa vâng" chọn bình an và quyết tâm chọn Thiên Chúa của các con, một triển vọng mới mẻ cho hòa bình được mở ra. Các con bé nhỏ, duy chỉ như thế thì thế kỷ này mới sẽ là thời gian hòa bình và hạnh phúc cho các con. Vì thế, hãy tôn vinh Chúa Giêsu Hài Nhi mới sinh lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con và Người sẽ hướng dẫn các con trên Đường Cứu Độ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(HH) Suy gẫm và cầu nguyện:

Lạy Mẹ muôn vàn kính yêu ! Mẹ đã cho chúng con tất cả, Mẹ đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Chúng con cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế, và tối hôm nay chúng con sẽ đón rước Người vào trong trái tim chúng con trong Thánh Lễ, lúc Rước Lễ. Ôi ! Thật là một niềm vui lớn lao khi được rước Chúa Giêsu Hài Nhi vào trong trái tim chúng con. Đây là một niềm vui lớn lao mà chúng con phải sống trước tiên !
       
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng ! Xin hãy đến ! Chúng con thờ lạy Người !

(Chi Mary) (I) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria

(MT/HH) Kinh Tin Kính…

(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Suy Niệm 5 Sự Vui

(HH/MT)1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho ở được khiêm nhường. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

A. Kinh Lạy Cha
B. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
C. Đọc Kinh Sáng Danh
D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(Huong) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục 1- 2 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(MT/HH) 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lỏng yêu người. Amen (MT/HH)

(HH) Thánh Ca
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(MT/HH) 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn và lòng yêu mến người nghèo khó. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(MT/HH) 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin ơn khôn ngoan và trong sạch trong trái tim, linh hồn, tâm trí và thân xác. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(HH/MT) 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin Chúa hoán cải chúng ta cả tội nhân trên thế giới. Amen

(HH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(MT/HH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Kinh lạy Nữ Vương….(MT)

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.
Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.
Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.
Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,
Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.
Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.
Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.
 
Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.
Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.
Chúng ta hãy cầu nguyện (MT/HH)
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.
Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được len chốn nghỉ ngơi. Amen

Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng (MT/HH)

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: về Đức Mẹ (MT/HH)

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ,
Dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần.
Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần.
Ru bên nôi thánh Hài nhi.
 
2. Quỳ kề bên Chúa thơ nhi cơ hàn,
Thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời,
Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi,
Bên tai Giê su Mẹ than.
 
ĐK. Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm saỵ
Dứt cung nhạc thấy im lặng chín tầng.
Khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đâỵ
Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
êm ái giọng Mẹ ru hát.
 
3. Mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng,
Mắt chẳng còn ngó Mẹ khi con mỉm cườị
Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng,
Yêu đương nung đốt Mẹ thôị
 
4. Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn,
Lúc ẵm bồng Chúa Mẹ tha thiết áp lòng.
Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng?
Trên con Thiên chúa Mẹ hôn.

KINH AN ỦI

Sự Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô

(ngày 23 tháng 6 năm 1997)

(HH/MT) (1) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Cha Hằng Hữu, Khi Cha sắp ban cho thế gian Con Một yêu dấu Cha, là Ðức Giêsu Kitô, đến thế gian với mục đích là cứu chuộc chúng con và mang thiên đàng mới đến thế gian qua Máu

Châu Báu Cực Thánh, vì yêu thương Cha phán, “Ta sẽ sai ai đi để cứu chuộc dân Ta?”  Triều thần thiên quốc im lặng cho đến khi Con Chúa đáp lời “Này Con đây, xin Cha hãy sai Con đi.”

(MT) Lạy Chúa chúng con tôn vinh và sùng kính Ngài, Ôi Tình Chúa; chúng con ngợi khen và thờ lạy Danh Ngài, Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến. Xin hãy nhận lấy sự yên ủi của chúng con, Ôi Chúa Giêsu Kitô đang chịu khổ hình vì chúng con. Sự đền đáp mà Ngài nhận được nơi loài người cho sự độ lượng của Ngài là tội lỗi. Chúng phạm tội và nhạo báng Danh Thánh Ngài ngày đêm. Chúng chống đối Ngài và không tuân giữ giới răn Ngài.

Lạy Cha, qua tiếng hát của ca đoàn thiên đàng xin Ngài hãy nguôi ngoai. Ước gì tiếng hát của các Thiên thần Quản Trị của Cha an ủi Cha.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca(HH)

Ðoàn con đến ủi an Chúa Giêsu Kitô
Máu Châu Báu Ngài
Ðổ cho chúng con
Sẽ không bao giờ phí hoài uổng công

(MT/HH) (2) KINH NGUYỆN:

(MT) Lạy Cha Hằng Hữu, Cha đã chuẩn bị một Nhà Tạm Thánh, là Cung Lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, cho Con Một yêu dấu Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Phúc thay Cung Lòng nơi cưu mang Con Một Thiên Chúa.

Lạy Cha, Con Một Cha đã sinh ra nơi máng cỏ ở Bê-lem vì không tìm được phòng trọ cho Ngài và thân mẫu Ngài. Vì thế, thế giới sẽ tìm kiếm Nước Thiên Chúa thay vì của cải hư nát của thế gian.

Lạy Cha, điều này chứng tỏ dân riêng Ngài chưa sẵn sàng đón nhận vị Vua, Ðấng Cứu Chuộc và Tạo Hóa của họ. Không có phòng trọ cho vị Vua Thiên Ðàng và Thế Gian ngay trên chính lãnh thổ của Ngài.

(HH)  Lạy Chúa, Ngài đã đến với dân riêng Ngài và họ đã không nhận ra Ngài như vị Vua của họ. Ngài đã đến nơi quê hương Ngài và họ đã không nhận biết Ngài. Khi họ nghe về Ngài thì họ lại tìm cách giết Ngài. Với ý định đó, họ đã giết chết vô số con trẻ. Tiếng khóc cay đắng và lời than van đã vang vọng trong xứ Ngài như lời chào đón vị Vua. Những phụ nữ đã từ chối được an ủi bởi vì con họ đã chết.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài mang lấy tất cả những sự việc này cho tình yêu Ngài dành cho dân ngài. Nhưng dân Ngài vẫn tiếp tục phạm tội và làm đủ điều gian ác chống lại Ngài và Chúa Cha trên trời. Ngài là một vị Vua, nhưng họ xem Ngài như kẻ thù của họ. Ngài là một vị Cứu tinh, nhưng Ngài lại là con mồi bị săn của dân riêng Ngài, dân mà Ngài muốn cứu. Với lòng thương xót và lòng từ bi Ngài dành cho dân Ngài, ai sẽ an ủi Ngài cho thật xứng đáng?

Xin Chúa hãy nhận lấy lời an ủi của chúng con. Xin hãy nguôi ngoai, Ôi Chúa Giêsu Kitô đáng yêu. Ước gì tiếng hát của Ca Ðoàn Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần trên trời ngợi khen và an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (MT)

Ngài ơi hãy đoái thương xin nguôi cơn giận
Ðoàn con hối hận
vì muôn tội tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(MT/HH) (3) KINH NGUYỆN:

(MT) Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Ngài đã đến trong thế gian để cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi. Ôi vị Chủ Chăn, Ðấng đã bị bạc đãi và khinh bỉ bởi đàn chiên của mình. Ngài đến để thấy dân Ngài làm ô uế Ðền Thờ của Cha Ngài. Cơn giận dữ của Ngài đã đuổi chúng ra khỏi Ðền Thánh. Và hôm nay, con người trở nên tục hóa hơn bao giờ hết vì việc họ thờ ơ sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm.

Chúng con xin yên ủi Ngài vì những tội lỗi loài người đã phạm đến Ngài nơi Nhà Tạm, cho sự nguội lạnh và thờ ơ mà họ tỏ ra trước sự hiện diện của Ngài, cho những ai rước Mình Thánh Chúa bất xứng, và cho mọi hành động thiếu tôn trọng mà con người xúc phạm đến Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến, xin Ngài tha thứ và đừng chấp tội chúng con.

(HH)  Mặc dù loài người cứ tiếp tục đóng đinh Ngài mãi, Lòng thương xót vĩ đại của Ngài gánh chịu hết mọi xúc phạm của thụ tạo yêu dấu của Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con, chúng con cầu nguyện, và xin Ngài thương xót cho dân Ngài. Ước gì tiếng hát của Sứ Thần Dũng Lực trên Thiên Ðàng an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ngài đã thống khổ
Ðể cứu chúng con
Xin cho Danh Ngài sáng ngời (ở) trần gian
 
(MT/HH) (4) KINH NGUYỆN:

(MT)  Ôi Chúa Giêsu Mến yêu và đầy Lòng thương xót, Ngài đã đau đớn phiền muộn và sợ hãi trong Vườn Giêt-sê-ma-ni. Ngài đã phán, “Linh hồn Thầy buồn rầu đến chết đi được.”  Chúng con xin an ủi Thánh Tâm Ngài đang mang chịu nhiều đau đớn. Ngài đau đớn vì bị đánh đòn và đội mão gai để chúng con được giao hòa với Chúa. Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn vô tội bị giết trong bào thai hằng ngày, và tiếng khóc của chúng làm thương tổn Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của loài người.

(HH)  Ước gì tiếng hát của Thiên thần Cherubim và Seraphim an ủi Ngài, và ước gì tiếng rao giảng Phúc Âm của thế gian làm Ngài nguôi ngoai.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
vì muôn tội tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(MT/HH) (5) KINH NGUYỆN:

(MT) Ôi Chúa Giêsu Kitô Nhân lành và đầy lòng thương xót, Ngài đã hiến thân mình làm con chiên hiến tế để cứu chuộc nhân loại, chúng con xin an ủi Ngài. Trong khiêm hạ Ngài đã bằng lòng cho quân lính Do thái lôi kéo Ngài nhẫn tâm như lôi kéo một tội nhân, Ôi lạy Chúa nhân lành, Ngài đã bị loài người xét xử.

(HH) Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả những nhục nhã Ngài đã chịu nơi tòa án thế gian. Chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả sự hành hạ tàn bạo mà Ngài gánh chịu do dân Ngài gây nên. Ước gì Ngài được tôn sùng mãi mãi.  Amen.

X: Chúng con tôn sùng những Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài.
Ð: Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, Ðấng gánh chịu hết mọi đau khổ, xin hãy nhận sự an ủi chúng con.

X: Chúng con tôn sùng Ðầu Thánh Chúa nơi chịu mang Mão Gai nhục nhã.
Ð: Chúng con xin an ủi Ngài, Ôi Trái Tim Cực Thánh, Ðấng mang hết mọi đau khổ.

X: Chúng con tôn sùng Hai Thánh Tâm của Tình yêu đã gặp nhau trên đường lên đồi Can-vê.
Ð: Ôi Trái Tim của Mẹ và Con Mẹ, xin nhận sự an ủi của chúng con.  Chúng con xin dâng lên Ngài sự an ủi cho tất cả những thống khổ và đau buồn Ngài đã chịu đựng trên đường lên đồi Can-vê.

X: Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài đổ ra trên đường phố Giêrusalem.
Ð: Lạy Chúa, xin nhận sự an ủi của chúng con, vì Máu Ngài đổ ra để đền tội chúng con. Trên đồi Can-vê, Ðấng tạo dựng trời đất đã đứng trần truồng trước mắt mọi người.

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con tôn sùng Ngài,  Ðấng đã mang lấy sự nhục nhã để tha thứ tội lỗi của thế giới.
Ð: Vinh quang, danh dự và suy tôn dành cho Ngài, Ðấng khiêm nhường chấp nhận Thánh Giá của sự cứu độ con. Khi nằm trên Thập Giá, bọn lính đã kéo thẳng Ngài ra và đóng đinh Tay Chân Ngài. Chúng con tôn vinh và sùng kính những Vết Thương Thánh và cùng với Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài. Chúng con cầu xin Ngài, được gánh hết mọi đau đớn và buồn khổ mà Ngài đã chịu đựng trên Thánh Giá.

X: Chúng con xin tôn sùng Cuộc Tử Nạn của Ngài, Con Chiên không tì uế của Chúa.
Ð: Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh và Nước từ Cạnh Sườn Ngài, hiển trị mãi mãi. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin cho nước Ngài hiển trị. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng
Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài
Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (MT)

Lạy Ðức Giê-su Ki-tô trên thập hình
Từng giọt Máu Ngài
Con đã nâng niu (đếm)
chúng con muôn đời tôn sùng tri ân

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, Ngài là Con Một Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế và Tác tạo thế giới, xin tha thứ và thương xót  toàn thế giới.
Ð: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con.  Amen. (3 lần)

KINH TÔN SÙNG (HH/MT)

Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Ở đây, Chuỗi Kinh Cầu Máu Châu Báu Chúa với những câu “Xin Máu Châu Báu …” thì nên đọc là “Xin Máu Châu Báu Cực Thánh…”  Ðây là cái mà thị nhân đã thấy và ghi nhận. Lúc đọc chuỗi kinh, chỉ cần cúi đầu là đủ, nhưng trong kinh Tôn Sùng, đầu cúi sâu hơn để trán chạm đất nếu người sùng kính có thể làm được.

(HH)  Lạy Cha Quyền Năng Hằng Hữu, mức độ của tình yêu Ngài cho chúng con phản ánh trọn vẹn trong món quà Con Một Yêu Dấu dành cho nhân loại. Chúa Con không phải chỉ bằng Chúa Cha nhưng là một với Ngài. Chúng con mang nợ Cha và món nợ đó đang ở ngay trước mắt chúng con. Chúng con thật không biết lấy gì đền đáp cho xứng. Chúng con nài xin ơn sủng Ngài trong khi chúng con bày tỏ ý nguyện yêu mến Ngài qua sự tôn sùng này. Chúng con biết ơn sự rộng lượng của Ngài và nài xin tình yêu nhân hậu của Ngài hãy tiếp tục giúp chúng con cố gắng làm thêm những nghĩa cử vừa ý hơn về sự yêu mến và lòng biết ơn qua việc hoán cải đời sống.

(MT)   Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae cùng với số đông các Thiên thần và các Thánh hiệp nhất với chúng con và dẫn đưa chúng con đến gần Ngài hơn qua kinh tôn sùng này. Chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(HH/MT)Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu
Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

(HH/MT) (1) KINH NGUYỆN:

(HH)  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Ngài là Chiên Thiên Chúa Chí Thánh, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ngài đã chịu đau khổ đầy ảo não vì tình yêu của nhân loại. Ngài đã sợ hãi và buồn khổ đổ mồ hôi máu trong vườn Giêt-sê-ma-ni.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh và sự buồn phiền trong Trái Tim Thống Khổ của Ngài. Chúng con van xin Ngài cho Giáo Hội Ngài, Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y, Giám Mục, Tu Sĩ, và giáo dân, những người đang nấp dưới bóng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài, được che chở, bình an và yêu mến, để nhờ lời cầu bàu của Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae và toàn thể các Tổng Lãnh Thiên thần trên Thiên Ðàng, để chúng con có thể chiến thắng Con Rồng Ðỏ.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Giờ phút đến đây
Cầu cho chúng  con
Khiến con nên một với Ngài từ đây

(nếu được hãy chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen

(HH/MT) (2) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa dịu dàng của con, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người, Ngài đã để cho Thánh Thể Ngài chịu trói và bị phạt đòn nơi cột đá để giãi thoát chúng con khỏi tội lỗi và mang ơn cứu độ cho nhân loại.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh từ vô số Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài. Chúng con cầu cho sự hoán cải của các tội nhân không ăn năn trên toàn thế giới. Xin Ngài hãy nhỏ một giọt Máu của Ngài trong tim họ, để nhờ lời cầu bàu của Thiên thần Cherubim và Seraphim cùng tất cả các Thiên thần trên Thiên Ðàng, để tất cả loài người sẽ quay về với Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ðoàn con kính thờ
cùng hát ca ngợi
Phúc Vinh muôn đời quy về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(HH/MT) (3) KINH NGUYỆN:

(HH)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ðầu Thánh Ngài bị đội vương miện với vòng đinh gai. Ðền thờ của sự Khôn ngoan Thiên Chúa đã bị đánh đập bằng những gậy sắt bởi những kẻ tội lỗi vô tình, để mang lại bình an cho thế giới và mở ra một Vườn Ðịa Ðàng mới.

(MT)  Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh rỉ ra từ Ðầu Thánh Ngài. Chúng con nài xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những linh hồn đang hấp hối.  Xin Chúa hãy tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài để tất cả ma quỷ bị phân tán nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Thượng Tòa và Sứ Thần Ðức Năng trên Thiên Ðàng cùng tất cả triều thần thiên quốc.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Khi con kính thờ
và chúc Danh Ngài
Vững tin trông cậy (nơi sự) An bình Ngài ban

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(HH/MT) (4) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa không tì uế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ, Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc và bước lên đường đến đồi Can-vê. Nơi đó, Ngài đã tưới rải Máu Châu Báu Ngài trên đường phố Giêrusalem. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn rơi của Ngài.

(MT) Chúng con nài xin sự giãi thoát cho những ai bị giam cầm và cho những người không công giáo trở về hiệp nhất trong cùng một giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền mà chính Ngài đã đặt nền móng. Xin tưới rảy Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài mà nhờ sự cầu bàu của Sứ Thần Quản Trị trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, để những người bị giam cầm được giãi thoát và các chiên lạc trở về trong cùng đàn chiên duy nhất.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ngợi khen vinh dự
đều quy về ngài
Xin cho muôn lòng hướng về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(MT/NH) (5) KINH NGUYỆN:

(MT)    Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc thế giới.  Ngài đã hạ mình nằm thẳng Thân Ngài trên Thánh Giá, trong khi dân riêng Ngài giữ chặt và đóng đinh Ngài vào đó. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn ra từ Tay và Chân bị đâm thâu của Ngài.

(HH) Chúng con nài xin Chúa bảo vệ các thánh sống ở trên khắp thế giới thoát khỏi những hành động của những kẻ chống đối Chúa Kitô. Xin Ngài tuôn đổ Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài trên họ, nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Dũng Lực và tất cả các Thiên thần, để họ chấm dứt những đấu tranh của họ nơi Thiên Ðàng.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

 Thánh ca (MT)

Nào ta hãy cất tiếng hát ca với Mẹ
Và yêu với Mẹ
Người Con Chúa Trời
Chúa Kitô đã hiến mình vì yêu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(MT/HH) (6) KINH NGUYỆN:

(MT)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa bị hiến tế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Quân dữ trên thế gian đã đâm vào Cạnh Sườn Ngài. Máu và Nước đã hòa lẫn và chảy ra để rữa sạch và cứu thế giới khỏi tội lỗi.

(HH)   Chúng con tôn sùng Ngài, Ôi Máu và Nước Châu Báu Cực Thánh; chúng con nài xin Ngài cứu lấy mạng sống của những bào thai vô tội và rữa tội cho những em bị phá thai bằng Nước từ Cạnh Sườn Ngài, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Tổng Quyền trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, xin cho chúng đến được nơi vĩnh cửu.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau
Ðoàn con kính thờ
Và Cảm tạ Ngài
Chúc khen Danh Ngài muôn đời thiên thu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(HH/MT) (7) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt. Làm sao chúng con bày tỏ tình yêu mến Ngài của chúng con? Ngài đã biến Máu Châu Báu Cựu Thánh của Ngài thành của uống cho các Thiên thần trên Thiên Ðàng.

(MT) Chúng con ca tụng Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con thờ lạy Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con sùng kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Muôn tạo vật cùng tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh. Amen
.
Thánh ca (HH)

Nào ta hãy ca khen cảm tạ Ngôi Cha
Vinh Danh Chúc Tụng
Thiên Chúa, Ngôi Con
với Ngôi Ba Thánh-- Thần hiển vinh

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Máu Cứu Chuộc

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là sự Giao Ước Vĩnh Cửu

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Vũ khí Thiên Ðàng

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Hy vọng của trẻ em vô tội

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Là Sự an ủi của Thiên Chúa Cha.  Amen.

Thánh ca

(HH) Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Ngài luôn nhẫn nại

(Ðoàn) con cảm tạ Ngài
khấn xin ơn sủng hoán cải đoàn con
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Con không lỗi phạm
Xin Chúa hãy vui
Khấn xin an bình ở cùng đoàn con
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Lạy Danh Thánh Ngài
Danh Thánh Chân Thật
Xin cho nhân loại luôn thuộc về Ngài
 
Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể
Xin Chúa thứ tha
Ðoàn con tội tình
Hãy thứ tha cho con nguyện-cầu cùng Ngài
 
(MT) Lạy Ðức Chúa khi Ngài treo trên thập tự
Rồng đỏ vênh vang
và nói với Ngài
hắn sẽ thống trị thế trần từ đây
 
Nào hắn có biết chi Vương quốc của Ngài
Là luôn vĩnh hằng
và không giới hạn
hắn đã phải than khóc triền-miên
 
Nguyện xin Nước Chúa luôn thống trị trên trần
Như trên Thiên Ðàng
Cho kẻ chính trung
Hay kẻ bất trung chẳng-biết Ngài là chi
 
Nào ta hãy ủi an Chúa Giê-su
Rằng ta sẽ là
niềm vui của Ngài
chính tay Ngài đã sáng tạo (ở) trần gian.Amen.
 
Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này
 
(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: Về Noel (MT/HH)
 
Đêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời sẽ chứa đựng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của đâu chi đền?
 
Ôi Chúa thiên đàng
Cam nếm cơ hàm
Nhấp trên viền, vương phong trần!
 
Than ôi Chúa, thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù
Chúng ta hãy cầu nguyện. (HH)

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(HH) Chương trình Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Xin chúc Cha cùng toàn thể quị vì một giấc ngủ an bình. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin quí vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn

(Hết)


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
New Year Eve Prayer - December 31, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/31/2016)
Thursday Night - December 29, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (2) (12/31/2016)
1. Mạng Lưới Cầu Nguyện Các Kinh “sùng Kính Máu Châu Báu Chúa” (updated) (12/31/2016)
Tuesday Night - December 27, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/27/2016)
Monday Night - December 26, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/26/2016)
Tin/Bài khác
Friday Night-december 23, 2016-ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/23/2016)
Thursday Night - December 22 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu(3) (12/22/2016)
3 Wednesday Night-december 21,2016-tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu (12/21/2016)
2. Thứ Ba Ngày 20/12/2016, 7:00 Pm Giờ California Cùng Đọc Kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768