MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Monday Night - December 26, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu
Thứ Hai, Ngày 26 tháng 12-2016

MONDAY NIGHT - DECEMBER 26, 2016 - TON SUNG KINH MAU CHAU BAU CHUA GIESU

Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360
No PIN needed

1. Dial the local number based on your location

2. Enter your host's conference number, then #.

AUSTRALIA: 02 808 4028 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

CANADA: 647 694 4842 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

NAME ABBREVIATION
NH-Ngoc Ha
MT-Mary Tuan
HH-Hoang Huong
XN-Xuan Nguyen
 
(NH) 10:00PM - Chúng con kính chào Cha, tất cả các anh chị trong đường dây cầu nguyện KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ Trong giây phút này, xin mời tất cả quí vị cùng với Cha Linh Hướng và chúng con, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI…Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
(HH) Bài hát:  ​Về Noel

1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát (2x). Mừng sinh nhật Chúa vinh quang. Mừng sinh nhật Ðấng yêu đương. Sinh nhật từ ái sáng như công bình.

2. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hang Belem những mục đồng mau bước. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật Ðấng Cứu Tinh. Mừng sinh nhật Ðấng uy linh. Sinh nhật, ngày Chúa xuống ơn thái bình.

3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn. Nhìn Con mới sinh dâng tấm lòng kính mến. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa. Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai. Mừng sinh nhật Ðấng Thiên Sai. Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời
 
(MT) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt,  niềm vui, hy sinh  và đau khổ của nhân loại chúng con , mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chung con (kể ra..)

(Ib) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria.

(MT/NH) Kinh Tin Kính…,

(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
Suy Niệm 5 Sự Vui

(NH/HH) 1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho ở được khiêm nhường. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(HH/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

A. Kinh Lạy Cha
B. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(Chi Mary) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục A-D=> và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(MT/XN)  2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lỏng yêu người. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(HH/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con
 
(NH/XN)3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn và lòng yêu mến người nghèo khó. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(HH/NH) Lời Khẩn cầu
X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con
 
(MT/HH) 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin ơn khôn ngoan và trong sạch trong trái tim, linh hồn, tâm trí và thân xác. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(HH/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(XN/NH) 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin Chúa hoán cải chúng ta cả tội nhân trên thế giới. Amen

(NH) Thánh Ca
Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể
Ðoàn con hối hận
Vì muôn Tội Tình
Xúc phạm đến ngài trên trần gian
 
(HH/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(NH) Kinh lạy Nữ Vương….

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.
Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.
Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.
Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,
Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.
Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.
Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.
 
Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.
Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.
(XN/MT) KINH CẦU ĐỨC BÀ
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ Giáo Hội.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tinh.
Đức Mẹ cực trinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
 
(NH/HH) Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
 
(MT/XN) Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.
Đức Ba như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Nữ Vương các Thánh Tiên tri.
Nữ Vương các Thánh Tông đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển tu.

Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi.
Nữ Vương ban sự bằng yên.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa nhận lời chúng con.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời- xin cầu cho chúng con.

Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện (NH/HH)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.
Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được len chốn nghỉ ngơi. Amen

(MT/XN) Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: Về Đức Mẹ   (MT)

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ,
Dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần.
Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần.
Ru bên nôi thánh Hài nhi.
 
2. Quỳ kề bên Chúa thơ nhi cơ hàn,
Thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời,
Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi,
Bên tai Giê su Mẹ than.
 
ĐK. Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm saỵ
Dứt cung nhạc thấy im lặng chín tầng.
Khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đâỵ
Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm.
Vừa nghe kề sát nôi hèn,
êm ái giọng Mẹ ru hát.
 
3. Mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng,
Mắt chẳng còn ngó Mẹ khi con mỉm cườị
Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng,
Yêu đương nung đốt Mẹ thôị
 
4. Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn,
Lúc ẵm bồng Chúa Mẹ tha thiết áp lòng.
Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng?
Trên con Thiên chúa Mẹ hôn.
KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI
 (XN) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Ngài hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen
(II) Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu và Kinh Cầu Máu Châu Báu.
 
Chuỗi Máu Thánh Chúa
 
(MT) Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.
 
(NH) Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
(MT/NH) Kinh Tin Kính...
 
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, Kinh Sáng Danh…
 
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ nhất
(NH/HH) SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU 
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ hai
(MT/XN) SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ ba
(NH/MT) SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen.

X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ bốn
(XN/MT) SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen.

X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Mầu Nhiệm thứ năm
(NH/XN) SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Cạnh Sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
 (cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Đền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)
 
(HH) Kinh Lạy Nữ Vương...
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giếu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen
(Chi Mary) Chúng ta hãy cầu nguyện
 
Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Năng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen.
 
(NH/MT) Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
- Xin thương xót chúng con

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria
- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
- Cầu cho chúng con

Thánh Phêrô và Phaolô
- Cầu cho chúng con

Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá
- Cầu cho chúng con

Thánh Maria Ma-đa-lê-na
- Cầu cho chúng con

Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời
- Cầu cho chúng con

Tất cả các Thánh trên trời
- Cầu cho chúng con

Tất cả Triều Thần Thiên Quốc
- Cầu cho chúng con

Ðạo Binh Ðức Mẹ
- Cầu cho chúng con
 
(MT/XN) KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 
Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con
 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật

- Thương xót chúng con

(3 câu sau cũng thưa như vậy)
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật

Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con
Ð: Xin che chở chúng con và toàn thế giới.
 
Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô

- Xin giãi thoát chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ
Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu
 
(XN/NH) Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành
- Xin cứu chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vồng trên thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð:  Xin đổi mới thế giới
X:  Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu
 
(NH/MT) Chúng ta hãy cầu nguyện
 
Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giãi thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng ngài, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)
 
(NH) Bài hát: Mùa Noel
ÐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.
 
1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.
 
2. Thôi hỡi trần gian, bao tuyết sương cùng giá rét, cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng? Ôi Ðấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiết, xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương.
 
(III) KINH TẬN HIẾN CHO MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 
(NH) Lạy Ðấng Cứu Ðộ thấu suốt và đầy thương xót, trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của chúng con, chúng con xin phủ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã tỏ ra cho con, là kẻ vô ơn của Chúa. Chúng con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giãi thoát con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng Máu Châu Báu Ngài. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, với sự hiện diện của Mẹ Maria yêu dấu của chúng con, Thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của chúng con, và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con xin tự tận hiến bản thân, với lòng thành, cho Máu Châu Báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục.
 
(MT) Chúng con xin hứa, dưới sự trợ lực của ơn sủng Ngài và với hết sức lực của chúng con, chúng con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính Máu Châu Báu Ngài, Giá chuộc tội chúng con, để Máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi. Bằng cách này, chúng con mong rằng sẽ đền bù cho sự bất trung của chúng con đối với Máu Châu Báu của tình thương, và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đến Giá cứu độ đáng quý đó.
 
(XN) Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh, ước gì những tội của riêng chúng con, sự nguội lạnh, và tất cả những hành động thiếu tôn trọng mà chúng con đã phạm đến Ngài đã không từng xãy ra. Này đây hỡi Chúa Giêsu yêu dấu, con xin dâng lên Ngài tình yêu, vinh dự và lòng sùng kính, mà Mẹ Chí Thánh, các môn đệ trung thành của Ngài và toàn thể các Thánh đã dâng lên cho Máu Châu Báu Chúa. Chúng con xin Ngài hãy bỏ qua sự thất tín và sự nguội lạnh của con trước đây, và xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài. Lạy Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh, xin rảy lên chúng con và mọi người Máu Châu Báu của Ngài, để từ nay, ôi Ðấng bị đóng đinh yêu dấu, chúng con hết lòng yêu mến Ngài, và tôn vinh Giá cứu chuộc chúng con cho xứng đáng. Amen.
 
(HH) Chúng con lạy ơn Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn Rất Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này
 
(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

KINH CẦU NGUYÊN THỦY VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trên tay

(Ngày 12 tháng 1 năm 2001)

(MT)  (“Hãy giương cao Thánh giá Thống Khổ Ta trao cho con để chống lại quyền lực bóng tối và cầu nguyện kinh này với làm dấu Thánh Giá. Làm việc này nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con sẽ chiến thắng… Ðọc Kinh này mỗi ngày, vì cuộc chiến đấu sẽ ác liệt…”)

(HH) Lạy Tổng Lãnh Thiên thần Micae, đấng vinh quang của Triều Thần Thiên Quốc, xin bảo vệ chúng con nơi chiến trận và trong trận chiến ghê gớm mà chúng con đang đánh trả với bọn thần tổng quyền, thần đức năng, chống lại kẻ thống trị thế giới bóng tối này, và chống lại ma quỷ. Xin hãy đến giúp đỡ loài người, mà Thiên Chúa đã dựng nên bất tử với hình ảnh giống Ngài, và được cứu chuộc bằng một giá cao cả, khỏi sự thống trị bạo tàn của Satan.

(XN) Hôm nay, cùng với các Thiên thần, xin Ngài hãy chiến đấu trong trận chiến của Chúa như Ngài đã từng giao chiến với thủ lãnh của các thiên thần kiêu ngạo, là Lu-xi-phe, và đạo quân phản giáo của hắn.  Chúng đã bất lực khi kháng cự với Ngài, và chúng không còn chỗ đứng trên Thiên Ðàng nữa. Con Mãng Xà ác độc, được gọi là ma quỷ hay Satan, đang cám dỗ cả thế giới, đã bị ném vào hỏa ngục cùng với những thiên thần của chúng. Này đây, kẻ thù nguyên thủy và tên sát nhân đang lấy lại can đảm. Ðược biến dạng thành thiên thần ánh sáng, hắn rảo đi khắp nơi với vô số các quỷ dữ lan tràn khắp thế giới để xóa mờ đi Danh Thiên Chúa và của Chúa Kitô của Ngài, để chúng chiếm hữu, giết đi và tống những linh hồn được dự định lãnh nhận triều thiên vinh quang vĩnh cửu vào chốn diệt vong đời đời. Con Rồng độc ác đang phun ra nọc độc hiểm ác, như một trận lụt ô uế nhất, trên những người với tư tưởng trụy lạc, trái tim hư hỏng, với tà khí dối trá, nghịch đạo, phạm thượng, và tà khí độc hại của sự không trong sạch, của mọi thói xấu và tội lỗi.

(MT) Những kẻ thù xảo quyệt nhất này đã tràn ngập và mang đến sự cay đắng cho Giáo Hội, hiền thê của Chiên Con Vô tì vết, và đã đặt bàn tay bất kính trên những sở hữu cực thánh của Giáo Hội. Chính nơi Thánh Thiên, nơi Tòa tối cao của Thánh Phêrô và Ngai tòa Sự thật đã được đặt để như ánh sáng của thế giới, chúng đã dựng lên ngai vàng vô thần ghê tởm của chúng, với ý đồ trái với đạo lý để khi Vị Chủ Chăn bị đánh ngã thì đàn chiên có thể bị tan tác.

(NH) Hãy chổi dậy, Ôi vị Tướng Thần vô địch, xin giúp chống trả lại những thần linh tội lỗi đang tấn công vào dân Chúa, và đem lại chiến thắng cho dân Ngài. Họ tôn kính Ngài như vị bảo trợ và thánh bổn mạng của họ; trong Ngài Hội Thánh tự hào như là cánh phòng thủ chống lại sức mạnh hiểm độc của hỏa ngục; nơi Ngài Thiên Chúa giao phó các linh hồn loài người để được đưa vào vinh phúc thiên đàng. Xin Ngài hãy cầu với Thiên Chúa của bình an để Ngài có thể đặt Satan dưới chân chúng con, được chế ngự tới một mức độ mà chúng không còn có thể giam cầm loài người và làm hại Giáo Hội nữa. Xin dâng lời nguyện của chúng con lên trước nhan Ðấng tối cao, để loài người nhanh chóng tìm thấy lòng thương xót nơi Thiên Chúa; và đánh bại con rồng hay con Mãng Xà, chính là quỷ dữ và Satan. Xin Ngài một lần nữa hãy bắt giam nó trong hỏa ngục để nó không còn cám dỗ các dân tộc.  Amen.

(NH/HH)

X:  Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của các ngươi.
Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, nguồn gốc của Đa-vít đã chiến thắng.

X:  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con.
Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa

X:  Lạy Chúa, xin đoái nghe lời chúng con cầu nguyện
Ð: Và cho tiếng kêu than của chúng con vọng tới Chúa.

(NH)Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(MT) Chương trình Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Xin chúc Cha cùng toàn thể qúy vi mua Noel thanh bình, an vui và hạnh phúc. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California, tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin qúy vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.

(Hết)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuesday Night - January 3, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/3/2017)
New Year Eve Prayer - December 31, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/31/2016)
Thursday Night - December 29, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (2) (12/31/2016)
1. Mạng Lưới Cầu Nguyện Các Kinh “sùng Kính Máu Châu Báu Chúa” (updated) (12/31/2016)
Tuesday Night - December 27, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/27/2016)
Tin/Bài khác
Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/24/2016)
Friday Night-december 23, 2016-ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/23/2016)
Thursday Night - December 22 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu(3) (12/22/2016)
3 Wednesday Night-december 21,2016-tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu (12/21/2016)
2. Thứ Ba Ngày 20/12/2016, 7:00 Pm Giờ California Cùng Đọc Kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768