Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video "hành Hương Âu Châu (2007)" Với Lm. Trần Quốc Bảo, Dcct
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 2-2024

===> Phần #1/7: Phép Lạ Thánh Thể Samtarem, Rước Kiệu Tại Fatima


===> Phần #2/7: Thánh Địa Fatima, Madrid Tây Ban Nha, Lộ Đức


===> Phần #3/7: Thánh Địa Lộ Đức


===> Phần #4/7: Đền Thánh Anton Padua, Phép Lạ Thánh Thể Lanciano


===> Phần #5/7: Thánh Pio 5 Dấu, Hang Thiên Thần Micae, Hang Toại Đạo, VCTD Thánh Phaolo Ngoại Thành


===> Phần #6/7: Hý Trường La-mã, Thánh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quảng Trường Thánh Phê-rô, Phố Cổ La-mã


===> Phần #7/7: Lời Tâm SỰ và Chia Tay


===> Photo Phần #1/3: Fatima - Đền Thánh Anton Padua


===> Phần #2/3: Thánh Phanxico Assisi, ... Hang Thiên Thần


===> Phần #3/3: Thánh Pio Năm Dấu, Roma, ... Tam Biệt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về