MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: mục bác ái / xin giúp đỡ vn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Danh Sách Các Giáo Xứ, Đoàn Thể, Hội Dòng, Tu Hội Việt Nam Cần Sự Giúp Đỡ (80 Nơi)
Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 12-2011

Danh Sách Các Giáo Xứ, Đoàn Thể, Hội Dòng, Tu Hội Việt Nam Cần Sự Giúp Đỡ  
 
Bác Ái: Danh Sách những nơi cần giúp đỡ ở VN
(Cập nhật hóa ngày 11/10/2010)

"Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng:

"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm".

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng:

"Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25: 34-40)

1. Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Huế (Dòng Mẹ)
Liên lạc: Sơ Nguyễn T. Lợi, Bề Trên, consolata@gmail. com

Địa chỉ: 483A Chi Lăng, Huế
Điện thoại: 011 843 543 524 022
Email: fmvhue@gmail.com, catherine294@gmail.com
Giúp người bệnh, tàn tật, người già, người không nhà, người nghèo, học sinh nghèo

Chi nhánh ở Sàigòn:

Liên lạc: Sơ Nguyễn Thị Hồng,
Địa chỉ: 518/1 Lê Văn Sỹ, Saigon
Điện thoại: 011 848 931 8060
Email: betania@hcm.vnn.vn

Chi Nhánh Bình Triệu, Thủ Đức, VN:

Sr Diệu Cảnh: dieucanh@gmail.com

2. Dòng Thánh Tâm, Huế
Liên lạc: Cha Trương Quỳnh
Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, Huế
Điện thoại: 931 8060 / 011 84 543 830 012
Email: thanhtamhue@dng.vnn.vn
Giúp người nghèo, tàn tật, người già, bệnh, đồng bào bão lụt

3. Mái Ấm Nhật Hồng, Thị Nghè, Sàigòn
Liên lạc: Sơ Nguyễn Thị Hoa, Bề Trên, hay Sr. Nguyễn Thị Đức Dung
Địa chỉ: 20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Saigon
Điện thoại: 011 848 38 400 207
Email: nhathongschool.yahoo.com
Nuôi và dạy chữ, dạy nghề cho 45 trẻ em mù để các em có thể tự túc trong tương lai

4. Mái Ấm Thiên Ân, Bà Quẹo, Sàigòn
Liên lạc: Thầy Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ:  Nguyễn Quốc Phong

122 Nguyễn Ngọc Nhựt. Phường Tân Quý.
Quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh.
Cell phone: 011 84 908-363 040
Điện thoại: 011 848 38 472 406
Email: matavn@gmail.com
Nuôi trên 30 em mù, dạy Thánh Kinh, dạy nhạc, vi tính, Anh Văn

5. Gia Ðình Tình Thương Của Tu Hội Thiên Phúc(updated: 15/8/2011)
Liên lạc: Sơ Mai Thanh
Địa chỉ: 45/55 Trần Huy Liệu, P. 12, Phú Nhuận, Sàigòn
Điện thoại: 011 84 83 845 1711
Email: agentil158@yahoo.fr

Thêm các địa chỉ khác:

So Hoang Van: 011 84 168 8830 918(Cell),  Điện Thọai Bàn 011 84 623 881 077.
 
So Mai Thanh: 011 84 908 641 694(dd);  011 848 5422 4939 Điện Thoại bàn 
Dia chi so Mai Thanh: so 67/68, duong so 38, khu pho 8, phuong Hiep Binh Chanh,
Thu Duc, Tp HCM, Dien thoai: 011 84 908 641 694 C,011 848 5422 4939 Bàn
 
Nha tiep khach hanh huong Thien Phuc:  Cach cau Tapao 200m,  nha toa lac ben phai  tren duong den dai Duc Me. Dien Thoai so Hoang Van: 011 84 1688 830 918,  011 84 62 388 1077.

Nuôi 200 trẻ em mồ côi, tàn tật và cho đi học, học nghề, dạy sống đạo nghĩa

6. Cha Nguyen Van Dong

Nha Tho Thang Thien so 2 Duong Quang Trung .Thanh Pho Pleiku.Tinh Gia Lai
Phone 059-3824713    DD 0909-274705

7. Hội Dòng MẾN THÁNH GIÁ NGHĨA YẾN, HÀ TĨNH, VN

(updated Dec 10, 2011)

PHỤ TRÁCH: Sr. Nguyen Thi Lieu
Tu Vien Men Thanh Gia Nghia Yen
Xom 4, Duc Yen, Duc Tho, Ha Tinh, Viet Nam
Dien Thoai: 0393 83 10 86
Di Dong: 0974 98 97 90
 
Dạy giáo lý, nuôi dạy nhà trẻ, phòng y tế khám bệnh miễn phí, thăm viếng người nghèo, bệnh tật, mồ cô. Cộng đoàn rất nghèo, cần xây dựng nhà ở.

8. Nhà Thờ Xứ Ðại Ơn, Hà Tây
Liên lạc: Lm Giacôbê Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Nhà Thờ Xứ Đại Ơn, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây
c/o Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, 40 Phố Nhà Chung, Hà Nội
Điện thoại TTGM: 011 84 43 825 4424
Email: ttgm@fpt.vn Giáo cứ xa xôi, hẻo lánh, nghèo đói, cần xây nhà dạy giáo lý, phúc âm, sinh họat thiếu nhi thánh thể

9. Lm Trương Hồng Chương
Nhà thờ Giáo xứ Bù Ðăng, Huyện Bù Ðăng, Tỉnh Bình Phước. Việt Nam.
Ðiện thoại: 011 84 651 974 338
Email: truongchuong_bpc@hcm.vnn.vn

Cha giảng dạy cho các em đại diện cho 50 buôn làng Thượng, để các em nay mai về dạy lại giáo lý cho bà con trong buôn Thượng. Mỗi em tổn phí $150 US cho một năm. Xin giúp đỡ cha để ánh sáng Lời Chúa được đến với đồng bào thiểu số.

9. Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Huế
Liên lạc: Sơ Bề Trên Bùi Thị Bông,
Hay Nữ Tu Bác Sĩ Nguyễn Thị Điền
Địa chỉ: 32 Kim Long, Huế
Điện thoại: 011 84 54 528 484
Email: bong_fmi@yahoo.com hay mariebenedictine@gmail.com

Giúp người khuyết tật, mù, què, người già, người bệnh: lao, AIDS. Giúp các bà mẹ không chồng, đồng bào bão lụt

10. Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải - Xuân Lộc (Hải Phòng)
Liên Lạc: Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Phượng,
Ðiện thoại: 011 84 61 388 5182 hay 011 84 61 388 1148
Ðiạ chỉ: 48A/40 Khu Phố 8,
Phường Hố Nai, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Ðồng Nai.
Email: dongmtgbhxl@vnn.vn hay cao_lien@hotmail.com

Lo cho các trẻ em tàn tật mồ côi, các bịnh nhân Si Da, các sơ già về hưu, các tu sinh từ miền Bắc vào tu tập.

11. Dòng Ða Minh ở đàng sau nhà thờ Hà Nội, Hố Nai (updated 8/8/2011)
Nữ Tu Maria Phanxico Nguyễn Thị Chanh
Ðiện thoại: 613 881 276, từ Mỹ gọi về 011 84 613 881 276
Email: dmmcxl@gmail.com

Ðiạ chỉ: 106 Khu phố 5, Tân Biên, Tình Biên Hoà (gần nhà thờ Hà Nội)

Lo cho các trẻ mồ côi trong cô nhi viện, viện dưỡng lão, các sơ già, dạy các lớp học tình thương, giúp dân nghèo, tàn tật và các đồng bào nạn nhân bão lụt.

Xin giúp nhà Dòng xây lại cổng tu viện, vì cổng cũ chung với cổng nhà thờ, rất bất tiện ra, vô khi nhà thờ dâng lễ

Ðiạ chỉ Saigon: Nữ Tu Tạ Thị Mão
220/50A Xo Viet Nghe Tinh, P.21, Quan Binh Thanh, Saigon
DT: 011 84 83 512 2414

12. Dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi
Nữ Tu Vũ Thị Thanh
Ðiện thoại: 011-84-83-864-0000
Ðiạ chỉ: 94 Bành Văn Tran, Phường 7, Quân Tân Bình, Saigon

13. Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Nữ Tu Martine Lương Thị Thư hay Rafael Vũ thị Tiết Minh
Ðiện thoại: 011-84 83-844-9177
Ðiạ chỉ: 96 Ðường Thích Quảng Ðức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Saigon. Việt Nam.
Email: thanhmau@hcm.vnn.vn

Lo cho các lớp học tình thương, dạy học cho các học sinh Thượng. Dạy nghề may cho các trẻ có nghề, lo cho các sơ già hưu, lo cho các tu sinh. Ði thăm viếng và uỷ lạo những người nghèo khó, và tàn tật.

14. Dòng Đa Minh Thủ Đức

Sr. Kim Anh Hoang, OP
1906 N. Aster Place
Broken Arrow, OK 74012
Tel. 918-286-0413

Sr. Tuyet Ngoc Tran, OP (liên lạc ở Mỹ)
Tel. 617-924-1717
One Rosary Drive
Watertown, MA 02472
tuyetop1@gmail.com
tuyetop1@yahoo.com

Địa chỉ liên lạc ở Vietnam:
Sr. Bề Trên Vũ Thị Hòa, OP hay Sr. Trần Ngọc Tuyết, OP
20 duong 6, KP1, Linh Dong, Thu Duc
TP. Ho Chi Minh – Vietnam
Tel. 08 3896 0573

15. Dòng Chúa Quan Phòng, Sài Gòn và Cần Thơ
Liên lạc: Nữ tu Anne Lucie Võ Thị Ri, hay nữ tu Marie Lise Trần Thị Ngà
Ðiện thoại:  từ Mỹ gọi về 011 84 713 838 825
Ðịa chỉ: 362 Tâm Vũ, Phường Hùng Lợi, Cần Thơ
Tại Sàigòn: 157 Hai Bà Trưng, Q 3, Saigon
Email: providencect@hcm.vnn.vn

Có 80 cộng đoàn ở khắp các vùng sâu xa xôi. Buôi các em cô nhi, dạy lớp tình thương, lo cho người già, tàn tật, bịnh hoạn. Lo cho người Thượng. Có nhà nuôi các nữ tu già hưu.

16. Dòng Nữ Tu St. Paul De Charles, Ðà Nẵng
Liên lạc: Nữ tu Huỳnh Thị An
Ðiện thoại: 011 84 513 182-4735
Ðiạ chỉ: 47 Yên Bái, Hộp thư 112, Ðà Nẵng, Việt Nam
Email: huynhanspc@pmail.vnn.vn

Lien lac o SG: Nu tu Aimee Dao Thi Cuc or Nu tu Anne Therese Vinh
Dia chi: 163/1 Xo Viet Nghe Tinh, P.17, Q. Binh Thanh, Saigon
DT: 011 84 83 899 1533

Nuôi các đồng bào bị phong cùi ở vùng cao nguyên Pleiku, Kontum. Nuôi bịnh nhân Aids ở bệnh viện Huế. Nuôi các thiế nữ không chồng mà mang thai. Nuôi các em dị dạng, bị cha mẹ bỏ rơi. Nuôi các trẻ mồ côi không ai săn sóc cho.

17. Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Bến Tre
Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
Email: agnesphungcm@gmail.com hay caimonmtg@gmail. com
DT: 011 84 753 875 146

Dia chi o SG: 100 Chien Thang, Phu Nhuan, SG
Phu Trach: Nu tu Thanh Thi The, 011 84 83 544 239
Nuoi nguoi ngheo, tan tat. Trong trot nuoi ca de sinh song va giup nguoi ngheo va tan tat.

18. Dòng Mến Thánh Giá, Cần Thơ
Liên lạc: Nữ tu Marie Denise Lê Thị Ðành
Ðiện thoại: 011 84 793 820 484
Ðiạ chỉ: 99 Lương Ðình Của, Sóc Trăng.
Email: chưa có

Lo mọi công tác nuôi người tàn tật, bịnh hoạn, già cả, các tu sinh. Ðang cần xây một nhà nguyện mà chưa có tài chánh.

19. Làng Phong Cùi Hòa Vân, Ở Chân Ðèo Hải Vân
Ðây là một làng nằm dưới chân đèo Hải vân, không có đường xe hơi đi tới, chỉ có thể đi xe lửa đến môt ga nhỏ rồi đi bộ vào. Bà con phong cùi bị bỏ rơi, nghèo đói và bịnh tật. Họ ở trong tình trạng tuyệt vọng và đau khổ. Họ cần sự giúp đỡ tài chánh và tinh thần. Các nữ tu dòng Con Ðức Mẹ đi viếng, Huế vẫn thăm viếng họ hàng tuần và tiếp tế lương thực, thuốc men, và quần áo cho họ.

Liên lạc: Nữ tu Nguyễn Thị Lợi, Dòng con Ðức Mẹ Ði Viếng, Huế
Ðiện thoại: 011 84 543 524 022
Ðiạ chỉ: 483 A đường Chi Lăng, Huế
Email: fmvhue@gmail.com

20. MÁI ẤM AN BÌNH (updated Dec 10, 2011)

Phụ Trách; Sr. Thanh Lịch và Sr. Maria Quế
Địa chỉ: 182/6 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Mobile: 0932.752.386 (Sr Thanh Lịch)

Mobiel: 0123.862.5688 (Sr Quế)
Email: maiamanbinh@yahoo.com

 
21. Trung Tâm Giúp Người Bịnh Aids, Mai Hòa
Liên lạc: Nữ tu Tuệ Linh Nguyễn thị Kim Thoa, Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
Ðiện thoại: 011 84 83 892 6135
Ðiạ chỉ: Ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Saigon
Email: aidsmaihoa@yahoo.com.vn

Ðây là trung tâm nuôi người bị Aids chờ chết, người phong cùi, người bụi đời, bơ vơ không nơi nương tựa. Lo các lớp học tình thương, các nơi tình thương trong bịnh viện, những người sống vất vưởng ngoài đường. Sẽ xây một nhà cho các trẻ em nhiễm bệnh từ thân nhân. Mở lớp giáo dục dạy người ta phòng bịnh Aids.

22. Nhà Thờ Tôma, Hậu Giang
Ấp 4, Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang
Phụ trách: Lm Phêrô Trần Công Thắng
Điện thoại: 011 84 713 242 395, Di động: 011 84 919 055 484
Email: pherotct@yahoo.com,

Email: Cha Trần Minh Thái, em ruột cha Thắng: antontmt@hcm.vnn.vn

Dân nghèo khổ, luôn bị lũ lụt phá hoại mùa máng. Con cái không thể đi học vì không đủ ăn nên phải đi bắt cua, mó ốc, làm thuê. Không có cầu để qua sông.

23. Đan Viện Cát Minh, Huế
Phụ trách: Nữ tu Maria Ange de Jesus Nguyễn Thị Nhạn
Điện thoại: 011 84 543 530 973
Địa chỉ: 34 Kim Long, Huế
Email: Catminhh@dng.vnn.vn

Vì là Dòng kín nên không có hoa lợi, bây giờ nuôi nhiều đệ tử. Cần sự giúp đỡ hàng tháng 20 đô mỗi em. Xin xây một nhà Tĩnh Tâm 5 phòng

25. Nhà Thờ Đức Mẹ Thăm Viếng Proh, Lâm Đồng
Phụ trách: Lm Nguyễn Hữu Gia
Điện thoại: 011 84 633 848 644
Địa chỉ: Xã Proh, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Email: không có.
Hay Liên lạc Dòng Thánh Vinh Sơn, 40 Trần Phú, Đà Lạt,

DT: 011 84 633 823 089
Cha phụ trách cho đồng bào thiểu số, hay là đồng bào Dân Tộc. Họ nghèo đói và thiếu mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Họ cần mọi nhu cầu. Xin giúp cho giao xu

26. Nhà Thờ Rạch Đùng, Kiên Giang
Bình An, Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
Phụ trách: Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Khoan
Điện thoại: 011 84 773 854 651
Email: Matbaoliem96@hotmail.com

Liên Lạc ở Hoa Kỳ: Lm Phạm Thế Đoàn, (818) 335 4994, email: thayrua@juno.com

Đây là một vùng sâu, vùng xa, gần biên giới Miên Việt. Bà con rất nghèo và thiếu thốn mọi sự. Họ ở gần biên nên thiếu nước ngọt đã sinh sống. Số trẻ thất học cao. Cha Khoan phải mượn tiền để làm hệ thống dẫ thủy từ các suối trên núi để dẫn về vùng có cư dân, giúp họ có nước ngọt để ăn uống. Cha xin tiền để mua xe bus cho các học sinh đi học kẻo bị thất học. Xin giúp đỡ cha.

27. Tu Viện Thánh Phaolô, Pleiku
Liên Lạc: Nữ Tu Lê Thị Liên
Địa Chỉ: 44 Lê Thánh tôn, Pleiku
Điện thoại: 011 84 593 824232
Email: spcpku@dng.vnn.vn hay Spcle2003@yahoo.com

Quý sơ cộng tác với cha Nguyễn Văn Đông để lo cho người dân tộc, người cùi, các trẻ cô nhi. Các sơ cần sự giúp đỡ của quý ân nhân để lo cho người cùi sống tại nhà của họ,

28. Giáo Xứ Của Cha Nguyễn Văn Việt
Phụ Trách: LM Nguyễn Văn Việt
Địa Chỉ: 25 Nguyễn Trường Tộ, Thị Xã Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 011 84 773 875 065, hay 011 84 77 913 993 974 (cellular)
Email: nvviet2001@yahoo.com

Cha Việt có nhà nuôi 175 trẻ khuyết tật, câm điếc. Có nhiều chương trình giúp các học sinh nghèo, gia cảnh đơn côi. Xin giúp đỡ cho giáo xứ của cha Việt. Xin nghe Giờ Của Mẹ/Tin Yêu số 99, ngày 21/9/03 để biết thêm chi tiết về giáo xứ cha Việt.

29. Nhà Thờ Xứ Mông Tho, Châu Thành Kiên Giang
Phụ trách: Lm Phạm Minh Trí
Địa chỉ: Không địa chỉ, cứ gửi thư đến đó là nhận được
Điện thoại: từ Mỹ kêu về: 011 84 773 837 408
Email: paulpham@hcm.vnn.vn
Giáo xứ cha Trí có nhiều người nghèo khó ở vùng sâu xa. Không có nghề, chỉ làm nông nghiệp. Đời sống khó khăn. Xin giúp đỡ.

30. Nhà Thờ Giáo Xứ Bùi Ngọa, Giáo Phận Vinh
Liên Lạc: Lm Gioan Nguyễn Phương Hướng
Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 011 84 903 789 896
Email: duyphuong_812@yahoo.com

Giáo xứ này rất nghèo, dân đông mà không đủ ăn. Nhà thờ cũ kỹ, trên 100 tuổi. Xin giúp đỡ cha Hương.

31. Nhà Thờ Đồng Dài, Điền Khánh
Phụ trách: Lm Nguyễn Kỳ
Địa chỉ: Xa Điền Lam, Điền Khánh
Điện thoại:  011 84 583 785 005
Email: nguyenky@pmail.vnn.vn

Giáo xứ này gồm rất nhiều người Dân Tộc, họ rất nghèo, không đủ cơm áo. Mỗi lần đi dự thánh lễ, họ phải ở lại nhà thờ. Cho nên, quy cha phải lo nơi ăn, ở cho họ vào mỗi cuối tuần, rất tốn kém. Xin giúp đờ giáo xứ này.

32. Giáo Xứ Song Mỹ, Ninh Thuận

Lm Hồ Đắc Trung
Giáo Xứ Song Mỹ, Thị Trần Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại: 011 84 963 008 779
Email: martin@hcm.vnn.vn

Giao xu qua ngheo, can xay cat lai nha tho da qua cu. Can dao gieng cho dan co nuoc ngot de uong. Dan chung qua ngheo, khong co ruong dat, chi dau tu vao viec nuoi tom. Nhung gia mua tom bay gio thap qua, nen dan doi ngheo.

33. Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
Liên lạc: Nu Tu Maria Phạm thi Hiền
Địa chỉ: 118 Tran Binh Trong, P2, Q.5, Saigon
Điện thoại: 011 84 83 835 0482
Email: maryhien@yahoo.com hay mtgcq2@vnn.vn

Quy so cham lo day hoc va day giao ly cho tre nho, tham vieng nguoi ngheo, binh nhan, nguoi gia neo don, tre khuyet tat, cac thieu nu lang thang bui doi, day nghe cho cac thieu nu, phat trien cong dong. Hoi Dong co 328 nu tu, 21 tap sinh, 38 tien tap va 43 de tu. Quy so gia huu len den 65 nu tu, vua binh hoan, vua cao nien. Xin giup do Dong MTG Cho Quan.

34. Nha Tho Phú Long, Tỉnh Đồng Tháp
Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thị Xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Phu trach: Linh muc Dương Văn Ngoan
DT: 011 84 673 862 61
Email: duongvngoan@pmail.vnn.vn

Dan qua ngheo, song nghe nong, nhung ruong bi ngap lut thuong xuyen. Con cai that hoc vi khong du truong. Nha nho xay tren dat ruong nen bi sup vi nuoc lu lut hang nam. Xin giup do cho giao xu co nha truong va nha tho.

35. Nhà Thờ Phương Nghĩa, Kontum
Phu trach: LM Trương Bảo Tâm,
Dia chi: 36 Ly Tu Trong, KomTum, Viet nam
Dien thoai: 011 84 603 864 283
Email: nhi_phuong@yahoo.com

Cha phu trach lo cho giao dan nguoi Dan toc, ngheo kho, song bang nghe nuong ray. Thieu ao quan, thuoc men va moi nhu cau cap thiet khac. Thieu truong hoc, mu chu. Thieu nguon nuoc trong sach, can gieng. Xin giup do giao xu cua cha.

38. Nha Tho Giao Xu Hoa Ninh, Quang Binh
Quang Hoa, Quang Trach, Quang Binh
Phu trach: LM Hoang Minh Tam.
So dien thoai: 011 84 523 585 299
Email: tamhm@pmail.vnn.vn

Giao xu o vung nui xa xoi, cach dong Phong Nha khoang 1 gio lai xe. Dan khong co nuoc trong lanh, phai len nui ganh nuoc ve uong. Dan chung doi kho, khong co truong hoc, khong co du com an, ao mac.

39. Hoi Dong Da Minh Thanh Tam
Phu Trach: Nu Tu Justine Nguyen Thi Hoa
Dt: 011 84 613 288 1263
Email: cdcatarina02@yahoo.com
Dia chi : 155/5, kp 9, p. Tan Bien, Bien Hoa, Dong Nai

Nuoi cac binh nhan phong cui va nhiem HIV, binh Aids, nuoi cac binh nhan ngheo cua binh vien Thong Nhat, Dong Nai. Moi ngay co noi chao Tinh Thuong lo cho it nhat la 250 nguoi binh ngheo ,khong ai giup do.

40. Nha Tho Bac Hai, Soc Trang
Giao Xu Dai Hai, Ke Sach, Soc Trang
Phu Trach: Lm Nguyen Minh Van
Dia chi Nha Tho Bac Hai, Xu Dai Hai, Ke Sach, Soc Trang
DT: 011 84 793 879 184
Email: pherovan@hcm.vnn.vn

Giao xu qua ngheo, khong du nguon nuoc gieng trong lanh, khong du ruong nuong de lam lung, nha tho do nat, phai giup do giao dan moi vao dao va dang tim hieu dao tu khap noi ve vao cuoi tuan. O gan nha tho Cong Doi, muc#16 trong Phan: Xin giup do VN cua memaria.org

41. Giao Xu Phuoc Tuyen, Quang Tri
Xa Cam Thanh, Huyen Cam Lo, Quang Tri
Phu Trach: LM Phanxico Xavier Nguyen Duc Hòa
Dia chi: Giao xu Phuoc Tuyen, Xa Cam Thanh, Huyen Cam Lo, Quang Tri
DT 011 84 914 079 536
Email: phanxicoxaviehoa@yahoo.com

Giao xu xa xoi tren nui, vung Khe Sanh. Đại da so la nguoi Dan Toc, khong co phuong tien de song nen doi thuong xuyen. Vung nui rung biet lap nen kho di lai. Khong co du gao com de song. Khogn du quan ao mac. Da co nguoi tu Hoa Ky ve den noi tham vieng va chia se tren GCM. Xin giup do giao xu cha Hoa.

42. Hoi Dong Men Thanh Gia Tan Viet, Saigon
Phu Trach: Nu Tu Bui Thi Mat
Dia chi: 2/2 Duong Le Lai, P.12, P. Tan Binh, Saigon, VN
DT: 011 84 83 8426 307
Email: mtgtanviet@hcm.vnn.vn

Email: thanhthuybd04@yahoo.com, DT 011 84 653 197 4142(có thể đã đổi)
Quy so luon giup do cac ba con Dan Toc, nguoi cui, tan tat, giup day giao ly va lo cho nguoi ngheo.

43. Tu Vien Da Minh Lang Son
Lien lac: Sr. Nguyen thi My
Dia chi: 25/2 duong Le Duc Tho, P. 16, Q. Go Vap, Saigon
DT 011 84 8 91 1067, hay 011 84 83 949 285
Hay Ap 3a, Xa Tan Thanh Tay, Huyen Cu Chi, VN
DT 011 84 793 508 93
Email: mynguyen49@hcm.vnn.vn
Giup nguoi ngheo tan tat, xay nha Tinh Thuong cho cac co nhi.

44. Nhà Thờ Kinh Sáng, Chau Doc
Lien lac: LM Trần Văn Chệ
Dia chi: So 277, To 9, Ap Long Hoa, Xa Long An, Huyen Tan Chau, Tinh An Giang, VN.
Email: Khong co.
Dien thoai: 011 84 763 540 198
Giao xu o gan bien gioi Mien Viet, rat ngheo. Cha Che phai di xe dap de dang le, nhieu luc, ngai phai ca’t lu’a de co dieu kien sinh song va lo cho giao xu. Xin giup ngai va giao xu.

45. Cô Nhi Viện Dòng Đaminh Rosa Lima
Lien lac: Nu Tu Marie Nguyen Thi Trieu
Dia chi: 37/5B, Khu pho 1, Linh Xuan, THU DUC.
Dien Thoai: 011 84 83 724 0586
Email: trieurosa@yahoo.com
Quy so nuoi tre mo coi, giup do nguoi binh cui, binh Aids, nuoi de tu tu mien Bac vao. Can tien de xay nha mo coi o Pleiku.

46. Cô Nhi Viện Nam Hưng, Hốc Môn
Phu Trach: Nu Tu Thanh Hang
Dia chi: 53/8 Giao xu Nam Hung, Thong Nhat, Tan Thoi Nhi, Hoc Mon
Dien thoai: 011 84 83 713 2109

Quy so nuoi cac tre mo coi tu so sinh den 18 tuoi, can luong thuc va thuoc men cho tre mo coi.

47. Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, Gò Vấp
Liên Lạc: Sr. Theresa Rose Trần, LHC
Dia chi: 4246 90th Ave SE, Mercer Island, WA 89040
Dien thoai: (206) 275-2283
Email: rosetran1972@gmail.com

Dòng co hon 400 so khan, 48 em Tap Sinh, 56 em Thu Sinh va 160 De Tu Sinh, 44 so o vien Duong lao. Ve so cac so tre 103, mot so lon dang theo hoc Than Hoc tai que nha. Xin quy an nhan thuong giup Hoi Dong.

48. Giáo Xứ Mũi Né, Giáo phận Phan Thiết
Phường Mũi Né, Bình Thuận
Phu Trach: LM Nguyễn Văn Ngự.
Dien Thoai: 011 84 623 848 145
Email: lmpaul@pmail.vnn.vn

Giao dan ngheo, dat dai kho can, bi ha.n ha’n. Can co gieng nuoc ngot. Tre tho bi that hoc. Can cac lop hoc tinh thuong.

49. Nhà Thờ Thị Trấn Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Đia Chỉ: 182/18B Khu phố II, Thị Trấn Chợ Lách, Bến Tre.
Phụ Trách: LM Giuse Hoàng Kim Đại.
DT: 011 84 753 871 347
Email: kimdaïi@yahoo.com

50. Lm Huỳnh Đầy, Bề Trên Sở Thánh Tâm
Địa chỉ: 92 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, Saigon
DT: 011 84 83 840 0795.
Email: anthuynhday03@yahoo.com

Hay liên lạc: LM Bề Trên Trương Quỳnh, 67 Phan Đình Phùng, Huế
DT 011 84 543 830 012.
Xin xây hai cơ sở truyền giáo mới của Hội Dòng ở Huyện Nhà Bè và Huyên Long Thành. Xin ba con giúp đỡ, vì nều không xây thì sẽ mất đất.

51. Nhà Thờ Bố Liêu, Quảng Trị
Xã Triệu Hoa, Huyện Triệu Phong, T. Quảng Trị
Phu Trach: LM Giuse Trần Đức Điền
Email: giusetrandien@pmail.vnn.vn
Điện thoai: 011 84 533 868 239

Giáo xứ ở ngoại ô tỉnh Quảng Trị rất nghèo, không có phương tiện để sinh sống. Dân chúng nghèo đói, cần sự giúp đỡ của quy ân nhân.

52. Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao, Bùi Chu
Phọ Trách: Nữ Tu Phạm Thụy Cậy
Địa chỉ: Xứ An Bài, Thị Trấn Cồn, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
DT: 011 84 353 874 946
Email: dongmtgkl03@yahoo.com

hay: Dòng MTG Kiên Lao, Bùi Chu, VN
Nhà Hưu Dưỡng Toà GM Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, H. Xuân Trường, Tỉnh Nam Định,
Phone: 84 912 559 184
Email: dongmtgkl03@yahoo.com

Hội Dòng mới được tái lập năm 1998, không có nhà Mẹ nên các nữ tu phải trú ngụ ở các giáo phận, hay nhà riêng. Thiếu thốn mọi sư, mọi phương tiện. Xin quý vị ân nhân thương giúp đỡ cho Hội Dòng có nơi trú ngụ. Xin cảm ơn quý vi.

53. Dòng Don Bosco
Địa Chỉ: 4 G, Bùi thị Xuân, Đà Lạt
Phu Trach: LM Phan Huy Hoàng
DT: 011 84 633 821 527
Cell: 011 84 918 105 201
Email: pethoangsdb@yahoo.com

Các Linh mục và các thầy Dòng Don Bosco chăm lo cho các giới trẻ đang mắc bịnh Aids(SIDA), hay những người trẻ đang sống trong trụy lac, và mang hoang thai.

54. Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
Phụ trách: Sr. Maria Trần Thị Phát, Bề Trên
Địa chỉ: 10/626 Đường Bà Triệu, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá
DT: 011 84 373 855 610
Email: hdmtgth@hn.vnn.vn

Hội dòng có gần 180 tu sĩ, có nhiều tu sĩ già hưu, cần xin giúp đỡ để nuôi dưỡng các nữ tu già, cần xây nhà riêng cho các nữ tu già. Cần xin giúp đỡ tài chánh để nuôi các nữ tu đi học xa ở Hà Nội để sau này giúp đỡ cho mục vụ của Hội Dòng. Hội Dòng rất nghèo và vất vả để tự túc.

55. Đan Viện Biển Đức Thiên An, Huế
Phu Trách: LM Huỳnh Quang Sanh, Đan Phụ
Địa chỉ: Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế
DT: Từ Mỹ Gọi Về: 011 84 543 865 910
Email: abstephane@gmail.com

Quý cha, quý thầy thuộc Dòng Chiêm Niệm, cầu nguyện và lao động. Đất trồng trọt thì bị tịch thu. Quý cha và quý thầy không có lợi tức.

56. Đan viện Thiên Hoà, Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Thôn 05, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, Đắc Lắc
Hộp thư 44 Krông Pắc
ĐT: 011 84 503.524 777
Email: thienhoaosb@yahoo.com
Đan Viện Trưởng: Đan sĩ linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thanh
ĐTDĐ: 011 84 918419490

57. Đan Viện Thiên Bình, Đồng Nai
Địa chỉ: Thiên Bình – Long Thành – Đồng Nai
ĐT: 011 84 613 930 470
Email: philippeminhtuy@yahoo.fr
Đan trưởng: đan sĩ linh mục Philippe Minh Vũ Ngọc Tuy
ĐTDĐ: 011 84 918 301 780 hoặc 011 613 512 137

58. Đan Viện Biển Đức Thiên Phước
Phụ trách: LM Beda Ngô Minh Thúy (về hưu)
Địa chỉ: 294B, Khu phố II, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Sàigòn
DT: 011 84 83 729 4971, 011 84 83 977 512

Email: bedathuyosbvn@hcm.fpt.vn
Dòng tu chiêm niệm, cần sự giúp đỡ của mọi người

59. Hội Dòng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ (Bình Thuận)
Phụ trách: Nữ Tu Huỳnh Kim Túy
Địa chỉ: Giáo Xứ Gia An, Thôn 6, Xã Gia An, Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
DT: 011 84 623 588 914
Email: srhktuy@hotmail.com
Các nữ tu lo cứu giúp các người nghèo khổ, tàn tật, già cả, neo đơn.

60. Hội Dòng Nữ Tu Đa Minh Tam Hiệp
Phụ trách: Nữ tu Theresa Nguyễn thị Mừng,
Địa chỉ: 134/4 Khu phố 5, P. Tam Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai
DT: 011 84 613 813 995

Email: daminh-th@hcm.vnn.vn

Tại Hoa Kỳ: Sr. Nguyễn Thị Minh Châu
600 S. 22nd St, Fort Smith, Ar 72901
DT: 479 494 7124

Email: tchminh03@yahoo.com
Các nữ tu lo cứu các thai nhi và huấn nghệ cho các cô gái trẻ lỡ lầm, sau đó, các sơ nuôi các trẻ mồ côi. Xin giúp đỡ cho quý sơ hoàn thành công tác nhân đạo này.

61. Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình
Đia chỉ: Xóm 7, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, giáo xứ Cát Đàm,
Phụ Trách: Nữ Tu Gioanna Phạm Thị Đức, Bề Trên(Về hưu)
DT: 011 84 363 747 640,
Email: dmtbmb@s.vnn.vn.

Dòng rất nghèo, không có cơ sở vật chất, phải ở nhờ trong một Tiểu Chủng Viện hoang phế.

62. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn
Liên lạc: Lm Dominico Phạm Văn Hiền, Viện Phụ
227/18 Phước Lộc, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu
DT: 011 84 643 876 298,

Email: xitops@hcm.vnn.vn

63. Ðan Viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
Liên lạc: Lm Nguyễn Tuấn Hào (19/7/2010)
Ðiện thoại: 011 84 303 866 416 (Ninh Bình, Bắc Việt) 011 84 83 841 8195 (Saigon)

Cha Phi:Cel: (84) 0913 113 375   
(84) 0303 866 416  Bắc,
Ðiạ chỉ: Phu Son - Nho Quan, Ninh Binh
Email: p-berchmans@email.com
Trụ sở Sàigòn: Lm Nguyễn Hùng Phi, 3 Huynh Dinh Hai, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Saigon

Điện thoại:011.84. 83 841 8195  Saigon)
Email: chauson@hotmail.com
Ðào tạo các tu sĩ cho đời sống thánh hiến, chiêm niệm. Hiện nay có trên 40 tu sĩ đang học hỏi về ơn gọi tu trì. Có số tu viện bị xuống cấp, cần được xây dựng lại. Có chi nhánh tại Sàigòn.

64. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương
Lm Ephrem Trịnh Văn Đức, Viện Phụ
Xa Lạc Xuân, Huyen Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.
DT: 011 84 633.849 164 - 011 84 633.633 533
email: xtchauson@ureach.com

65. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Lý
Liên Lạc: Lm Trần Ngân, Viện Phụ (về hưu)
Xa Vinh Thanh, Huyen Nhon Trach, Tinh Dong Nai
DT: 011 84 613 519 081

Email: dvxtpl@pmail.vnn.vn

Địa chỉ #2 Saigon: 79 duong Tran Binh Trong, Quan 5, Saigon
Điện thoại SG: 011 84 83 932 9084
Email: dvxtpl@pmail.vnn.vn

Day la mot dong kho tu, chuyen lo cau nguyen cho toan the gioi va lao dong de tu tuc. Dang co khoang 140 tu si, gom 9 linh muc. Can co du luong thuc de nuoi tu si va xay phong ốc de cac tu si va chung sinh co noi cau nguyen va sinh hoat.

66. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy
Liên lạc: Cha Bề Trên: Lm Gioan Bosco Trần Văn Thành,
HT 002 Ham Tan, Binh Thuan
DT: 011 84 623.870 756

Email: chauthuyvn@pmail.vnn.vn

67. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (Dòng Nữ) (UPDATED 8/8/2011)
Chị Bề Trên Gioan Thánh Giá Pham Ghy Tạc
DT: 84 0613 984 644 - 84 919 785 994
Email: vpvinhphuoc@gmail.com hoac mdttghytac@yahoo.com.vn
105/10, KP 9, P. Tan Hoa, Tp. Bien Hoa, Tinh Dong Nai
DT: 011 84 613 984 644

68. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước
Liên lạc: Lm Nguyễn Anh Linh, Viện Phụ
140/10 Tran Phu, Bai Dau, Tp. Vung Tau
DT: 011 84 643.832 165

email: dvxitotp@vnn.vn

69. Đan viện Xitô Thánh Mẫu Fatima (Ở Thụy Sĩ)
Liên lạc: Cha Be Tren Clement Pham Dang Man
Monastere ND de Fatima CH-1694 Villorsonnens Suisse
DT: 011.41.26.6531960 Fax: 011.41.26.6532425

Email: ndfatima.ch@freesurt.ch

70. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vinh
Liên lạc: Cha Be Tren Augustino Lê Trọng Hồng
Hop thu 038 Tra Vinh
DT: 011 84 743.827 155

Email: xitopv@yahoo.com

71. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu An Phước (Mới)
Liên lạc: Lm M. Salien Tran Minh Thai O. Cist
(Nha so 01 - Ap 8 - Xa An Phuoc, Huyen Long Thanh - Tinh Dong Nai)
HT 13, Buu Dien Tam Phuoc, Long Thanh, Dong Nai
DT: 011 84 613 511 572, 011 84 909 352 372

Email: salientmt@yahoo.com

72. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải (Dòng Nữ) (Mới)
Liên lạc: Nữ TuBề Trên  Nguyễn Thị Nhẫn,
Dịa chỉ: 54/3/2 Tran Phu, F. 5, Bai Dau, Tp. Vung Tau
DT: 011 84 643.836 999

Email: xitophuochai@vnn.vn hay xitophuochai@yahoo.com

73. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên (Dòng Nữ) (Mới)
Liên lạc: Chi Phu Trach M. Cecilia Nguyen Thi Oanh
Ap Hai Son, Phuoc Hoa, Tan Thanh, Ba Ria, Vung Tau
DT: 011 84 643.876 513

Email: xitophuocthien@vnn.vn

74. Đan Viện Xitô Thánh Giuse (ở Hoa Kỳ) (Mới)
Liên lạc: Vp. Duy-Ân Vương Đình Lâm
hoặc Lm Anthony Phạm Sĩ Hanh
Saint Joseph Monastery (A Non-profit Organization)
21010 Lucerne Valley Cutoff
Lucerne Valley, CA 92356
DT: 760-949-7173 eFax: 508-749-7173
Email: anthony_pham504@yahoo.com

75. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Sacramento, Hoa Kỳ (Mới)
Liên lạc: LM Đa Minh Trần Thiết Hùng, O. Cist.
Monastery of Chau Son, Sacramento
P.O. Box 99, Walnut Grove, CA 95690
DT: 916 686 0958

Email: chausonus@gmail.com

76. Nhà thờ Phúc Lộc, Nghệ An
Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An
Liên lạc: LM AnTôn Nguyễn Thanh Đương,
DT: 011 84 383 363 5187
Cell: Di Động: 011 84 917 504 056.
Không có địa chỉ Email.

77. Hội Dòng Mân Côi, Nam Định
Lạc Nam, Xóm 9,
Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định
Phụ trách: Nữ Tu Vũ thị Lan (hay Thơm)
Điện Thoại: 011 84 912 965 263.
Không có địa chỉ Email.
Dân nghèo không có nguồn nước sạch để uống.

78. Giáo xứ Mới Tân Khai

Phụ Trách: Linh mục Phan Như Ngân, chính xứ.

Địa chỉ: giáo xứ Tân Khai, Tổ 1, Ấp 3, Tân Khai, Bình Long, Bình Phước, Việt Nam. ,

Cell phone: 011 84 909 824 257

Điện Thoại Bàn (Business): 011 84 651 633 900

Email: phanngankh@yahoo.com

79: Hội Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, Quảng Bình

Phụ Trách: Nữ Tu Cao Thị Hoa

Địa chỉ: Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình
DT: 011 84 523 512 074

Email: mtghp2005@yahoo.com


Nuôi trẻ mồ côi, tàn tật và nhiêù công tác mục vụ khác.

80. Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

Phụ Trách: Nữ Tu Anna Trần thị Hồng Túy

Địa chỉ: 113 Trần Phú, Huế
DT: 011 84 543 831 450

Email: annehongtuy@pmail.vnn.vn

Nuôi trẻ mồ côi, tàn tật và nhiêù công tác mục vụ khác nơi cao nguyên, lo cho người Dân Tộc ở biên giới Việt-Lào.

Lưu ý: Nếu quý cha, quý sơ thay đổi địa chỉ, số điện thoại hay số email, xin vui lòng email báo tin về:  memaria2000@yahoo.com để chúng tôi có thể cập nhật tin tức mới nhất để ân nhân có thể liên lạc và kịp thời giúp đỡ cho đồng bào nghèo ở VN. Xin cám ơn quý vị.

Xin quý đọc giả thông cảm nếu vì lý do nào đó mà không liên lạc được với những nơi trên là vì lý do chúng tôi không được thông báo cho biết là các tu viện hay dòng tu đã thay đổi địa chỉ.

Quý ân nhân có thể liên lạc trực tiếp các cơ sở nêu trên tại Việt Nam. Hoặc Quỹ Tình Thương (do các Linh Mục Dòng Ngôi Lời đảm trách. Tổ chức này sẽ cấp biên nhận để quý vị khai thuế. Khi liên lạc, xin nhớ nói là do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ giới thiệu trên Radio và Internet:

•QUỸ TÌNH THƯƠNG
Điện thoại: 1 (800) 373 9673(disconnected)
Địa Chỉ: P.O. Box 8792, Riverside, CA 92515
Email: trantinhthuong@aol.com, hay thuong@tinhthuong.net
Website: http://www.tinhthuong.net

•Nếu quí vị cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Kim Hà qua email: memaria2000@yahoo.com
(Cập nhật ngày 8/8/2011)
 
 
 

 
 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Hỗ Trợ Quý Sr Cứu Giúp Thai Nhi Bị Bỏ Rơi Và Các Bà Bầu Cơ Nhỡ Ở Bịnh Viện Từ Dũ (2/5/2013)
Xin Giúp Cho Cộng Đoàn Biển Đức Mới Của Đan Viện Thiên An Ở Thái Lan (1/23/2013)
Xin Giúp Cho Quý Sr. Lo Cho Người Nghèo Ở Yên Bái, Bắc Việt Nam (1/12/2013)
Tình Thương Gửi Qua 17 Vị Chúc Mừng Giáng Sinh (12/24/2012)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Tường Trình Hoạt Động Năm 2012 Của Hội Bảo Trợ Nữ Tu(vnssa) (12/21/2012)
Tin/Bài khác
Huynh Trưởng Làng Nam Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi (6/19/2011)
Thăm Viếng Và Chia Sẻ Tình Thương Với Người Dân Tộc Giáo (5/28/2011)
Chung Tay Gói Bánh (1/11/2011)
Tình Thương Trải Rộng Từ Hải Ngoại Về Quê Hương, 6 Lá Thư(2) (10/26/2010)
Tâm Tình Của Người Hải Ngoại Và Người Quốc Nội Về Nạn Lũ Lụt , 3 Thư (1) (10/23/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768