MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam :: hướng về gh việt nam (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Dòng Nữ Thánh Phaolô Saigòn Làm Đơn Khiếu Nại Và Đòi Lại Cơ Sở Của Dòng
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Dòng Thánh Phao Lô
4 Tôn Đức Thắng, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Số: TV.SPC/VPGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2008

ĐƠN KHIẾU NẠI

Yêu cầu khẩn trương chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh tiệc cưới và
dạy khiêu vũ trong cơ sở của Dòng Thánh Phao lô và đề nghị trả lại
một phần đất sử dụng không đúng mục đích phục vụ công ích để mở
rộng truờng Mầm non 6 tại Cơ sở của Dòng Thánh Phao Lô số 153
Xô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
- Ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội
- Ông Giám đốc Sở Xây dựng

Tôi, nữ tu Ngô Thị Mai Anh, Bề Trên Giám tỉnh và toàn thể Ban Cố vấn Dòng Thánh Phaolô, trụ sở tại số 4 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị quý vị Lãnh đạo chính quyền thành phố khẩn trương xem xét giải quyết yêu cầu của Dòng Thánh Phao Lô như sau:

Vừa qua, Lãnh đạo chính quyền thành phố đã trực tiếp giải quyết Đơn khiếu nại ngày 8/4/2008 của Dòng Thánh Phao lô về việc yêu cầu khẩn trương chấm dứt việc xây dựng mới mở rộng nhà hàng để kinh doanh của Trung Tâm 27/7 tại Cơ sở của Dòng Thánh Phao Lô tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ quy hoạch lại Cơ sở số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chứ không thể để lãng phí như hiện nay để sử dụng đúng mục đích, trước mắt các dịch vụ kinh doanh tại đây phải chấm dứt kể từ ngày 15/5/2008.

Tuy nhiên, ngay sau đó Công ty 27/7 vẫn công khai tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/5/2007 và dời phòng dạy khiêu vũ vào phía bên trong và vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Hành động này của cơ quan chiếm dụng nhà đất của Dòng Thánh Phaolô tại đây đã coi thường pháp luật nhà nước, thách thức với chính quyền thành phố và Dòng Thánh Phaolô đã gây nhiều tai tiếng trong dư luận giáo dân vì hoạt động kinh doanh trái mục đích, không phục vụ cho công ích nhưng lại núp bóng danh nghĩa là làm cho người tàn tật, già yếu neo đơn ! Trong khi đó, chủ trương và mục đích của Dòng Thánh Phaolô từ trước ngày giải phóng đến nay là phục vụ cho người tàn tật, người nghèo, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật, mồ côi vô điều kiện lại không được chính quyền hỗ trợ giúp đỡ !

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng trường Mầm non 6, Dòng Thánh Phaolô rất cần thêm một phần đất để phát triển hoạt động vui chơi, học tập cho các cháu thiếu nhi nên Dòng Thánh Phaolô tiếp tục đề nghị khi quy hoạch cơ sở số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh của Dòng Thánh, Lãnh đạo chính quyền thành phố trả cho Dòng Thánh Phao lô một phần đất để trường Mầm non 6 có thêm mặt bằng cho các cháu thiếu nhi.

Dòng Thánh Phaolô cám ơn sự quan tâm giải quyết khiếu nại của bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu Lãnh đạo chính quyền thành phố khẩn trương có biện pháp tích cực cho ngưng ngay các hoạt động kinh doanh tiệc cưới và dạy khiêu vũ tại cơ sở của Dòng Thánh Phao lô tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, xem xét trả lại một phần đất cho Dòng Thánh để mở rộng trường Mầm non 6.

Trân trọng kính chào.

Nữ tu Ngô Thị Mai Anh
Bề Trên Giám tỉnh và Ban Cố vấn
Dòng Thánh PhaoLô

Đơn khiếu nại Ngày 29 tháng 4 năm 2008:
Dòng Thánh Phao Lô
4 Tôn Đức Thắng, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

Số: 08/ TV.SPC/VPGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2008

ĐƠN YÊU CẦU

trả lại một phần đất để mở rộng truờng Mầm non 6 tại Cơ sở
của Dòng Thánh Phao Lô số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
- Ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội
- Ông Giám đốc Sở Xây dựng

Tôi, nữ tu Lê Thị Thành, đại diện Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolô, trụ sở tại số 4 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị quý vị Lãnh đạo chính quyền thành phố xem xét giải quyết yêu cầu của Dòng Thánh Phao Lô như sau:

Trước hết, Dòng Thánh Phaolô cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo chính quyền thành phố đã trực tiếp giải quyết Đơn khiếu nại ngày 8/4/2008 của Dòng Thánh Phao lô về việc yêu cầu khẩn trương chấm dứt việc xây dựng mới mở rộng nhà hàng để kinh doanh của Trung Tâm 27/7 tại Cơ sở của Dòng Thánh Phaolô tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện nay trước cơ sở 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh lại xuất hiện bảng hiệu Trung Tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm II, Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam trong khi Trung Tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm I gần đó cũng có cả việc giới thiệu học khiêu vũ !?

Tại cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo chính quyền thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ quy hoạch lại Cơ sở số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chứ không thể để lãng phí như hiện nay để sử dụng đúng mục đích nhưng thực tế tất cả hoạt động kinh doanh tại đây từ lâu đều nhằm mục đích kinh doanh dưới danh nghĩa cho người tàn tật chứ không phải phục vụ vô điều kiện như tôn chỉ mục đích của Dòng Thánh Phaolô đã làm từ trước giải phóng đến nay.

Ý kiến xác đáng của bà Phó Chủ tịch tuy quá trễ vì Cơ sở này đã để lãng phí trên 30 năm nay, lợi nhuận kinh doanh tại đây chắc chắn không phục vụ cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi nhưng dù sao chính quyền thành phố đã thấy sự cần thiết phải chấn chỉnh hoạt động tai tiếng này đối với việc sử dụng tài sản của tôn giáo để kinh doanh thu lợi trong thời gian qua.

Vì lý do trên, Dòng Thánh Phaolô đề nghị Lãnh đạo chính quyền thành phố cần xem xét lại việc quy hoạch cho đúng mục đích sử dụng tài sản của tôn giáo, nếu vì lý do gì không thể thực hiện được đúng mục đích, đề nghị giao trả tài sản này lại cho Dòng Thánh Phaolô.

Trước mắt, hiện nay do nhu cầu mở rộng trường Mầm non 6, Dòng Thánh Phao lô rất cần thêm một phần đất để phát triển hoạt động vui chơi, học tập cho các cháu thiếu nhi nên đề nghị khi quy hoạch Cơ sở số 153 Xô Viết Nghệ Tỉnh của Dòng Thánh Phaolô, Lãnh đạo chính quyền thành phố trả cho Dòng Thánh Phaolô một phần đất để trường Mầm non 6 có thêm mặt bằng cho các cháu thiếu nhi.

Một lần nữa, Dòng Thánh Phaolô cám ơn sự quan tâm giải quyết khiếu nại của bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và mong quý vị Lãnh đạo chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, khẩn trương giải quyết yêu cầu chính đáng của Dòng Thánh Phaolô.

Trân trọng kính chào.

Kính đơn,
Nữ tu Lê Thị Thành
Đại diện Bề Trên Giám Tỉnh
Dòng Thánh Phao Lô

Nữ tu Ngô Thị Mai Anh

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phóng Sự Đặc Biệt: Ở Nơi Chúa Cũng Ngậm Ngùi (7/18/2008)
Câu Chuyện Kontum (7/18/2008)
Cao Nguyên Có Gì Lạ Không Em (7/18/2008)
Chính Quyền Bảo Lộc Lâm Đồng Cướp Vườn Trà Của Trẻ Em Khuyết Tật Bán Cho Nước Ngoài Làm Sân Golf (7/16/2008)
Lễ Cho Dân Thuyền Chài Vĩnh Trà (7/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Đức Quốc, Tgm Hà Nội Tuyên Bố: "trọng Tâm Hiện Nay Của Hàng Giáo Phẩm Việt Nam..." (6/23/2008)
Mục Lục (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768