MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio-audio
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Của Cha Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, Tại Nhà Thờ Chí Hòa, Việt Nam, (bài #1 - #60)
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 12-2011
Các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa của cha Trần đình Long, dòng Thánh Thể, tại nhà thờ Chí Hòa, Việt Nam.
Bài#1: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#2: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#3: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#4: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#5: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#6: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#7: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#8: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#9: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#10: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#11: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#12: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#13: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#14: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#15: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#16: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#17: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#18: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#19: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#20: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#21: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#22: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#23: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#24: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#25: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#26: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#27: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#28: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#29: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#30: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#31: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#32: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#33: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#34: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#35: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#36: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#37: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#38: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#39: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#40: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#41: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#42: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#43: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#44: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#45: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#46: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#47: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#48: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#49: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#50: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#51: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#52: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#53: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#54: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#55: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#56: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#57: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#58: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#59: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
Bài#60: [Xin Ấn Vào Đây Để Nghe Hoặc DownLoad]
----------------------------- HET ------------------------------
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giờ Tin Yêu 528, Ngày 25/12/11, Bài Giảng, Buông Mọi Sự Để Ý Chúa Thể Hiện (12/24/2011)
Audio - Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi – Ch6b (12/18/2011)
Giờ Tin Yêu 527, Ngày 18/12/11, Suy Niệm: Hãy Dọn Đường, (12/17/2011)
Audio - Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi – Ch6a (12/11/2011)
Giờ Tin Yêu 526, Ngày 11/12/11, Suy Niệm Chờ Đợi (12/10/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Giảng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Tại Nhà Thờ Chí Hoà, Sài Gòn Ngày 1.12.2011 Lm. Giuse Trần Đình Long, Sss (12/7/2011)
Tin/Bài khác
____năm Phụng Vụ 2012-b --- Các Bài Giảng Của Đc Khảm: ( Lễ Chúa Kitô Vua)____ (11/30/2012)
___phụng Vụ Lời Chúa Mỗi Tuần Năm 2012 (cn34b Mùa Thường Niên) (11/26/2012)
_____suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Năm 2012 ( Cn34b Mùa Thường Niên) (11/26/2012)
_____năm Phụng Vụ 2012 ( Cn- Mùa Thường Niên 28b, 30b) --- Suy Niệm Từ Một Câu Kinh Thánh : Do Lm Nguyễn Văn Hảo (11/5/2012)
Lời Kinh Kinh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, 3 Lần Đọc Thánh Vịnh 50 (51) (12/4/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768