MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
150 Lời Nguyện Trước Thánh Thể (66-100)
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 4-2010

BÀI 66
"Sứ mệnh truyền giáo"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là tình thương vô biên Chúa đã nhập thể giáng trần truyền đạo, tử nạn, phục sinh và thành lập Hội thánh để cứu rỗi mọi linh hồn. Và trước khi về trời Chúa đã trao cho dân Chúa một sứ mệnh hết sức cao quí và khẩn thiết: Sứ mệnh truyền giáo và phán rằng: "Chúng con hãy đi khắp thế gian truyền giảng phúc âm cho hết mọi người. Bởi vậy chúng con xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương dạy chúng con và yêu thương các linh hồn ý thức nhiệm vụ truyền giáo và nhiệt thành tích cực hoạt động tông đồ. Bởi vì bảo vệ đức tin xây dựng nước Chúa, đó là một nhiệm vụ, một sứ mệnh, một vinh dự của người Kitô hữu. Bởi vì Chúa là Chúa chí tôn, Cha chung khả ái và mọi người là anh chị em của chúng con. Vì thế, nếu không truyền giáo chúng con sẽ bất hiếu với Chúa và bất nhẫn với anh chị em chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong nhà chầu trước mặt chúng con. Chúa đã dạy rằng: Ánh sáng chúng con phải chiếu rạng ngời trước mặt người thế, để kẻ nhìn thấy các việc thiện hảo của chúng con, mà biết ca tụng Cha chúng con ở trên trời, chúng con hãy là chứng nhân cho Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con quyết tâm nhiệt thành xây dựng nước Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng cách đi xem lễ viếng Mình Thánh Chúa, bằng hy sinh, bằng gương sáng đời sống đức tin rạng ngời, bằng công cuộc bác ái xã hội, vì nếu cần bằng máu đào, bằng cái chết của chúng con, để nước Chúa được vinh quang, để chúng con và anh chị em được hạnh phúc thật muôn đời.

Lạy rất thánh Ðức Bà Maria, là Nữ Vương tình thương, chúng con đoan chắc Ðức Mẹ sẽ phù trì chúng con với một mỹ thể cao cả, với một lòng nhân từ vượt trên hết những gì chúng con có thể tưởng tượng được.

Lạy Mẹ Maria, trong mọi cuộc đời cũng như trong hết mọi cơn cám dỗ của kẻ thù vây bủa chúng con, chúng con muốn luôn luôn kêu gọi thánh danh Maria. Ðó là điều hy vọng trót đời chúng con và nhất là trong giờ chết, để chúng con được ca tụng thánh danh chí ái Mẹ đời đời.

Ôi khoan thay! nhơn thay! thánh Maria trọn đời đồng trinh.

BÀI 67
"Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán rằng: Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Rồi tâm hồn các con sẽ được an vui. Hạnh phúc cho những kẻ hiền lành vì sẽ được là con Thiên Chúa. Hạnh phúc cho những người khiêm nhượng vì sẽ được đất Chúa hứa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa là gương mẫu phi thường của kẻ hiền lành và khiêm nhượng xin Chúa cho chúng con được học với Chúa sống theo gương mẫu của Chúa hiền lành khiêm nhượng trong lòng, để tâm hồn và đời sống chúng con được an vui, để chúng con gieo rắc bình an vui tươi cho mọi người. Bởi vì Chúa đã dạy: kiêu căng là nguồn gốc mọi tội lỗi, kiêu ngạo là mẹ đẻ mọi tính xấu, là tên phá hoại mọi nhân đức, cho nên chúng con xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con tiêu diệt mọi mầm móng kiêu căng nóng nảy trong mình chúng con và luyện tập được nhiều nhân đức quí báu cần thiết. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn sống khiêm nhường hiền lành với mọi người để tâm hồn chúng con được hoà bình và gieo rắc hoà bình cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiền lành và khiêm nhượng vô biên, xin Chúa cho chúng con được quyết tâm ghi nhớ và thực hiện bài học rất châu báu của Chúa, để chúng con xứng đáng là những môn đệ đích thực của Chúa, để tâm hồn chúng con được an vui và đem lại an vui cho kẻ khác.

Lạy Nữ Vương Maria là sự sống của chúng con trong ơn tha thứ. Sách Ngạn ngữ nói rằng: Ai tìm được Mẹ là tìm được sự sống và được Chúa ban vinh phúc đời sau.

Lạy Ðức Mẹ Ðồng Trinh Maria là ánh bình minh chiếu rạng tâm hồn, như lời thánh Germanô nói rằng: Ơn phù trợ của Mẹ đuổi xa sự chết. Lạy Nữ Vương tình thương, toàn thể nhân loại sẽ ca tụng Mẹ là diễm phúc, vì tôi tớ Mẹ qua mọi thời đại đều nhờ Mẹ mà sống trong ân sủng và vinh hiển thiên đàng. Nay chúng con chạy đến Ðức Mẹ nài xin Ðức Mẹ thương xót và cứu giúp chúng con.

BÀI 68
"Hãy thương yêu và tha thứ cho nhau".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể tràn ngập yêu thương và nhân hậu. Chúa đã phán rằng: "Các con có tha thứ những lỗi lầm của anh chị em, thì Cha trên trời mới tha thứ những tội lỗi của các con". Chúa đã làm gương cho các con: Chúa đã không kết án tử hình người phụ nữ ngoại tình, cũng như đã không hất hủi cô Madalêna đàng điếm. Nhưng Chúa đã nhân hậu tha thứ hết, chỉ đòi hỏi không được phạm tội nữa. Chúa đã chữa lành các bệnh nhân. Và trên thánh giá Chúa đã tha thứ cho tên cướp thống hối và đã xin Ðức Chúa Cha tha thứ cho những người đã bắt bớ hành hạ Chúa vì chúng không biết việc chúng làm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm mến, tin tưởng ở tình thương và lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con hiểu biết và quyết tâm thực hành bài học bác ái và tha thứ, tinh hoa cao nhất của Kitô giáo. Bởi vì cha mẹ thực tình yêu thương mọi con cái, thì cũng muốn cho con cái thực tình yêu nhau. Cho nên Chúa đã long trọng ban hành luật bái ái rằng: "Cha truyền cho các con một luật mới là các con hãy thương yêu nhau như Cha đã thương yêu các con". Và Chúa đã trả lời thánh Phêrô khi hỏi Chúa phài tha thứ cho kẻ làm mất lòng mình mấy lần, rằng: Chẳng những tha 7 lần mà phải tha cho đến 70 lần 7 nghĩa là tha mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con biết thực thi bác ái chân thành và tránh giả dỗ  như thế tục. Ngoài miệng thì Nam mô trong bụng chứa đựng ba bồ dao găm. Miệng thơn thớt, dạ ớt ngầm, để chúng con được đón nhận ơn tha thứ, tình yêu thương và hạnh phúc của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là ngôi sao sáng, là ánh trăng thanh bình, Ðức Mẹ soi sáng cho người xấu số lạc bước trong đêm tối và sa ngã trong vòng tội lỗi thảm thương, để giúp họ trở về trong ơn nghĩa Chúa. Chúng con tin tưởng vào Mẹ với một lòng tin tưởng bao la, xin Mẹ thương cứu giúp chúng con mà ban cho chúng con ơn khóc lóc ăn năn những lỗi lầm chúng con cho xứng. Ôi Maria! chúng con hy vọng tất cả nơi Mẹ, người Mẹ có đủ uy lực cứu trợ được chúng con, vì ngoài Chúa ra, thì chỉ có Mẹ là làm được mọi sự để chúng con được hưởng phúc trường sinh trên nước thiên đàng.

BÀI 69
"Ðức bác ái"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là tình thương vô biên, là lò lửa yêu thương nồng cháy, xin Chúa giúp chúng con hiểu biết vẻ cao đẹp và tầm quan trọng của đức bác ái Kitô giáo. Chính Chúa đã phán dạy: "Nếu các con thương yêu nhau, thì nhân loại mới nhận biết các con là môn đệ đích thực của Cha". Bởi vì tất cả các con là anh chị em với nhau con một Cha trên trời. Các con hãy yêu mến Chúa hết lòng và thương yêu kẻ khác như chính mình. Hãy làm như vậy sẽ được sống muôn đời. Vì vậy mỗi việc các con làm cho người hèn mọn nhất trong anh chị em đó là làm cho chính Ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu thương, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn thực hiện đức bác ái của Chúa với mọi người, ở mọi nơi trong mọi sự, để đời sống bác ái chúng con là một chứng nhân sống động của Chúa. Thánh Phaolô quả quyết: "Ai giữ đức bác ái là giữ trọn lề luật. Hằng ngày người ta phạm biết bao tội lỗi, gây nên bao sầu khổ cho mình và cho kẻ khác, chỉ vì người ta không thực hiện hay thiếu đức thương yêu chân thành của Chúa. Cho nên trong Phúc âm Chúa đã dạy rõ: "Ðến ngày thẩm phán Chúa sẽ căn cứ đức bác ái của mỗi người mà thưởng phạt".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quyết tâm thực hành đức bác ái, để đẹp lòng Chúa, để bớt tội lỗi, để bảo toàn an vui hạnh phúc cho chúng con và cho anh chị em chúng con. Bởi vì bác ái là con đường tươi sáng nhất và chắc chắn nhất dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời.

Lạy Mẹ Maria nhân lành yêu dấu, giờ chết của chúng con đây là những người tội lỗi khốn nạn sẽ ra sao? Ôi Maria! chúng con xin đặt trót niềm tin tưởng của chúng con nơi lời cầu bầu của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ là Nữ Vương thiên đàng, là Nữ Vương cả vũ trụ, là Mẹ Thiên Chúa. Chúng con ca tụng Chúa và cảm tạ Chúa đã kết hợp nơi Ðức Mẹ bấy nhiêu hy vọng với bấy nhiêu dịu dàng, bấy nhiêu cao cả với bấy nhiêu yêu đương, vì hạnh phúc của Ðức Mẹ làm nên hạnh phúc của chúng con.

Lạy Mẹ an ủi kẻ âu lo, xin Ðức Mẹ an ủi linh hồn chúng con gặp sầu khổ đến dâng mình cho Ðức Mẹ.

BÀI 7O
"Hãy nên thánh"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật và thờ lạy Chúa ngự trong phép Thánh Thể trên bàn thờ và Chúa đã phán dạy: Ai theo Ta sẽ không lầm lạc, nhưng sẽ tìm được ánh sáng của sự sống. Ta đến để mọi người được sống, sống phong phú. Nhờ ơn tái sinh qua Bí Tích rửa tội, chúng con đã được ơn thánh hoá, ơn làm con Chúa chí thánh, và Chúa đã dạy chúng con rằng: "chúng con hãy nên thánh như Cha chúng con ở trên trời là Ðấng Thánh".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ở địa vị rất cao sang: được làm con Chúa chí thánh. Và chúng con được Chúa kêu gọi phải nên thánh, nên thánh trên cõi đời và trên trời. Ðời sống thánh thiện là đời sống công chính, vui tươi bình an. Ðời sống thánh thiện sẽ dẫn tới hạnh phúc làm thánh trên trời. Sau đời tạm gởi ở trần gian, đi về cõi sống muôn kiếp, con người sẽ ở một trong hai địa vị này: hoặc là làm thánh trên trời hay làm quĩ dưới hỏa ngục. Sống sao chết vậy, muốn làm thánh trên trời, trước hết phải làm thánh dưới đất. Muốn làm thánh phải sống tinh thần Kitô giáo, là tinh thần phúc âm, tinh thần của Chúa Thánh Thần: trong sạch công bình bác ái và kết quả là bình an dưới đất cũng như trên trời. Tinh thần Kitô giáo đối lập với tinh thần xác thịt và thế tục là dâm ô, oán thù, bất công và kết quả là không được hưởng nước trời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần Kitô giáo, để đời sống được an vui, tốt đẹp thánh thiện và sau được hạnh phúc làm thánh trên trời.

Lạy Mẹ Maria, là hy vọng của nhân loại. Vì tôn sùng Ðức Mẹ biết bao người đã trở nên khiêm nhường, biết bao người lạc lõng được cứu thoát. Trong Mẹ những người lành thánh sẽ được bền tâm với ân sủng, tội nhân được tha thứ và hết mọi người được sống đời đời.

Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ là sự sống, là nơi nương ẩn là niềm hy vọng độc nhất của chúng con, xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con như chúng con đã đáng. Xin Mẹ hãy mũi lòng xem sự túng ngặt của chúng con, xin Mẹ cấp cứu và giải thoát chúng con.

Ôi Maria! chúng con tin tưởng nơi Mẹ. Nhờ Mẹ chúng con được sống đầy hy vọng ngày sau sẽ hưởng phúc muôn đời.

BÀI 71
"Sống công chính"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán dạy: chúng con hãy thu tích những của cải trên trời, nơi mà mối mọt không nhắm nát được và trộm cướp không chiếm đoạt được. Và Chúa sẽ trả công cho từng người tuỳ theo công việc họ đã làm. Người nào bền chí làm việc lành, thì Chúa sẽ cho sống muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương nhắc chúng con lên địa vị cao sang, chọn chúng con làm dân thánh dân riêng của Chúa, một dân đã được Chúa tận hiến hy sinh cứu chuộc. Vì thế Chúa đã kêu gọi chúng con bỏ đời gian tà, thoát ly đam mê thế tục xác thịt, và sống tiết độ, công chính đạo đức, nhiệt thành làm việc lành, để sống an vui tốt đẹp, phong phú trên đời và sống hạnh phúc vinh hiển trên trời.

Vì vậy cho nên, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin quyết tâm sống tiết độ công chính không dám đam mê xác thịt, say sưa rượu chè cờ bạc chơi bời, vì những tội đó xúc phạm đến Chúa Giêsu chí ái, vì những tội đó làm cho chúng con hư hỏng hồn xác, gây sầu khổ cho cá nhân gia đình xã hội, và làm ố nhục cho giáo hội Chúa.

Và vì như lời thánh Phaolô đã quả quyết những ai mê đắm những thú vui đê hèn đó sẽ không được vào nước trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quyết tâm làm việc lành bằng cách chu toàn nhiệm vụ hàng ngày, bằng cách thánh hoá vui chịu những đau khổ hàng ngày, bằng cách sống vui tươi nhẫn nại hoà thuận với hết mọi người. Chúng con sẽ dùng đời sống công chính để thắng đời sống gian tà. Bởi vì Chúa đã dạy: "Vô phúc cho người gian tà, hạnh phúc cho người công chính".

Lạy Mẹ Maria chí ái, chúng con cảm tạ Chúa đời đời vì đã tạo dựng nên đức mẹ rất thuỳ mỵ rất nhân từ đối với tội nhân. Bởi vì thánh Ephrem quả quyết: Ðức Mẹ là nữ trạng sư duy nhất của tội nhân, hy vọng của hết những người đau khổ vô vọng, là nơi trú ngụ của những ai bị cám dỗ hay bị ruồng bỏ bạc đãi. Ôi Nữ Vương Maria tinh tuyền vẹn sạch, chúng con xin kính dâng một niềm kính ái thiết tha lên trái tim Mẹ. Chúng con không đến xin Mẹ cho giàu sang danh vọng phàm trần, chúng con chỉ xin Mẹ cho chúng con được ơn nghĩa cùng Chúa, được trung thành phụng sự Chúa và được lên thiên đàng yêu mến Chúa và cảm tạ Ðức Mẹ muôn đời.

BÀI 72
"Muốn hãm mình"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán dạy: chúng con là muối của đời, có nhẫn nại hy sinh mới cứu rỗi được linh hồn, và ai thuộc về Chúa Kitô phải đóng đinh tính xác thịt với các dục vọng đê hèn của nó vào thánh giá. Như lời thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô rằng: Tôi làm khổ thân xác tôi, bắt nó làm nô lệ cho linh hồn và tôi chết hàng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con thấu hiểu hy sinh hãm mình rất cần thiết để giữ gìn con người chống khỏi hư đốn, cũng như muối mặn để gìn giữ thịt cá khỏi ươn thúi, ghi nhớ hy sinh hãm mình rất cần thiết để thánh hoá, để chống lại dục vọng đê hèn của xác thịt, chống lại gọng kềm của thế gian và cám dỗ của ma quỉ, cũng như dây cương cần cho con ngựa, dây thắng cần cho chiếc xe khỏi lao mình vào hố chết. Bởi vì có tinh thần hy sinh hãm mình, chúng con mới chiến thắng được thế gian đầy cạm bẫy, và quyến rũ chúng con vào đường tội lỗi, mới chiến thắng được ma quỷ ngày đêm tấn công chúng con như vũ bảo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp cho chúng con hàng ngày biết chết cho xác thịt, khỏi giết linh hồn, biết đóng đinh xác thịt diệt trừ tội lỗi và những dục vọng đê hèn. Xin Chúa giúp cho chúng con biết chết hàng ngày cho tội lỗi và xác thịt, để khi xác thịt chết đi, chúng con được sống vinh quang hạnh phúc muôn đời, như lời Chúa đã phán. Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình đi, vác thánh giá hàng ngày mà theo Ta.

Lạy Mẹ Maria, chính Ðức Mẹ đã phán trong ngạn ngữ rằng: Hạnh phúc cho người lắng nghe lời Mẹ dẫn dụ, hạnh phúc cho người biết ngày ngày canh thức trước cửa tình thương, để van xin Ðức Mẹ can thiệp hộ phù. Vì vậy, lạy Mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương các thiên thần và hy vọng của loài người, giờ đây chúng con là những tên nô lệ khốn nạn của hỏa ngục. Chúng con xin sấp mình dưới chân Ðức Mẹ, xin đem hết sức phụng sự tôn kính Ðức Mẹ suốt cuộc đời chúng con. Lạy Mẹ Maria, là nguồn an ủi của thế gian, là nơi trú ẩn của kẻ khốn cùng, xin Mẹ nhận chúng con là con Ðức Mẹ, xin Mẹ đừng đưổi chúng con đi, hôm nay chúng con xin phó dâng trót linh hồn chúng con cho Ðức Mẹ, xin Ðức Mẹ hãy cứu thoát chúng con.

BÀI 73
"Men nước trời"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã khẳng định rằng: Không phải những kẻ kêu rằng "Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha trên trời". Làm theo ý Cha trên trời là sống men nước trời, sống theo đức tin. Bời vì Kitô giáo không phải là một thứ đạo mị dân cầu danh tranh lợi, chỉ có lễ bái với đọc kinh, nhưng người sống đạo thật, là người biết tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Và Chúa Giêsu dạy: chúng con hãy đề phòng cho khỏi men biệt phái và men thế tục. Men biệt phái là men đạo hình thức, đạo xu thời, vụ lợi kiêu căng tự ái. Còn men thế tục là men dâm ô, oán thù, bất công, sa đoạ, men vô đạo, men tiền tài. Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ chúng con rằng: Nếu không sống đức tin thì đức tin vô ích, và nếu không sống men nước trời thì chúng con không vào nước trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con thực sự biết sống men nước trời, là sự sống của Chúa, là ơn nghĩa thánh, là đạo lý của Chúa, là dấn thân truyền giáo, để men nước trời ngày càng thấm nhiễn trong tư tưởng ngôn ngữ hành động và làm dậy bột thơm ngon tất cả con ngườivà đời sống chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa còn ban mệnh lệnh khẩn thiết: là chúng con hãy đi khắp trần gian, tuyên giảng phúc âm cho mọi người. Chúng con hãy làm chứng về Cha cho đến tận cùng trái đất. dỗ là công cuộc đem men nướctrời trộn vào bột cá nhân gia đình xã hội, để cho tất cả bột dậy men, làm cho nhân loại được sống công chính, an vui hạnh phúc đích thực bằng men sự sống đạo lý và tình thương của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, là hơi thở của giáo hữu, vì linh hồn không thể sống động nếu không ân cần nương cậy vào Mẹ Maria, như lời Ðức Gioáo Hoàng Innocente thứ 3 nói rằng: "Mẹ Maria là ánh trăng trong đêm, bình minh ban sáng và vầng dương ban ngày để soi sáng cho người tội lỗi thoát ly xiềng xích và trở về trong ơn nghĩa Chúa.

Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là Mẹ tình thương, chúng con hết lòng tin tưởng nơi Mẹ, vì chúng con biết chúng con tội lỗi khốn nạn, thì Ðức Mẹ mũi lỏng càng thương xót chúng con hơn. Chúng con xin Ðức Mẹ tỏ lượng khoan hồng và phù trì cho chúng con để chúng con được an toàn trong vĩnh phúc thiên đàng.

BÀI 74
"Chúa Giêsu là Vua"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sách thánh đã tuyên bố về Chúa Giêsu rằng: "Ta là chân lý, đế quốc Ta là đế quốc chân lý". Chúng con xin suy tôn khâm phục và thợ lạy Chúa là Vua, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu vua chân lý mới trả lại hoà bình được cho nhân loại,, bởi vì có nhận biết Chúa Giêsu là vua sự thật cá nhân mới có sự bình an trong lương tâm, gia đình có bình an trong tổ ấm, quốc gia mới xây dựng hoà bình và quốc tế mới đạt được cơ sở hoà bình chắc chắn trong các nước bang giao.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc Viêt Nam chúng con xin nói lên lòng trung thành bất diệt của chúng con với Vua Giêsu: chúng con xin Chúa là Vua nhận lấy nào đức tin, nào đức cậy, nào đức mến, mà chúng con dâng lên Vua cả chúng con là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Vua cả tuyệt đối, duy nhất. Xin Chúa chiếu cố đặt quyền thống trị chân lý công bằng bác ái hoà bình trên cả nhân loại. Và chúng con cũng xin húc cho mọi người, mọi quốc gia, cho toàn thể nhân loại được phúc sống trong nước Vua Giêsu, vua đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẵn sàng phục vụ hoàn toàn nước Vua Giêsu với bất cứ giá nào, dầu chúng con sẽ bị thử thách nhiều, chúng con không nao, dầu bị thế gian cười chê nhạo báng, dầu phải nhiều gian nan bất công, dầu sẽ bị xuống hạ tầng xã hội.Vì danh Giêsu chúng con không quản ngại, dầu chúng con sẽ bị tước quyền công dân, quyền sống vì danh Vua Giêsu, thì nhờ danh Chúa Giêsu chúng con sẽ lấy máu đào làm giá mua chức công dân nước trời của Chúa. Ðó là hạnh phúc đời đời của chúng con.

Ôi Maria! Danh thánh Mẹ vinh hiển mà kỳ diệu biết bao. Khi lâm nguy, ai ân cần kêu đến tên Ðức Mẹ thì không phải sợ gì quyền phép của ma quỷ hoả ngục nữa. Ôi Maria! Mẹ Vua cả Giêsu, đến giờ sau hết chúng con xin Ðức Mẹ cho chúng con được trút hơi thở đang khi chúng con vẫn ngập tràn hơi thở dịu dàng của Mẹ để chúng con được phúc vào nước thiên đàng chúc tụng và ca ngợi Mẹ đời đời.

BÀI 75
"Gia đình"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là vua tình thương của gia đình, Chúa đã sáng tạo nên gia đình khi dựng nên nguyên tổ loài người chúng con. Vì gia đình là nền tảng của giáo hội và xã hội, cho nên Chúa đã chúc phúc và thánh hoá gia đình, khi đi dự tiệc cưới tại Cana Chúa đã sống trong một gia đình gương mẫu. Ðức Maria và Thánh cả Giuse đã hứa ban tràn ngập ơn lành cho nhữnggia đình biết tôn kính thờ lạy trái tim Chúa. Và Chúa đã tuyên bố: "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, không ai có quyền phân ly". Như thế là Chúa đã yêu thương các gia đình cách đặc biệt, và Chúa khát khao cho mọi gia đình chúng con được hạnh phúc thật trên cõi đời và trên nước trời. nhưng muốn cho gia đình chúng con được an vui hạnh phúc bền vững, Chúa dạy chúng con phải xây dựng và thánh hoá gia đình trên nền tảng vững chắc là tinh thần Phúc âm. Thánh Augustino nói: Tình yêu chân thành là tìm sự lành thánh cho nhau. Thánh Phaolô cũng nói: Tình yêu chân thành thì quảng đại, hy sinh, nhịn nhục, vợ chồng chịu đựng lẫn nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con thấu hiểu và thực hiện được điều đó cho gia đình chúng con. Bởi vì có tình yêu chân thành, chúng con mới có thể hy sinh cho nhau, chúng con mới có thể thông cảm tha thứ, nhịn nhục, chịu đựng lẫn nhau, chúng con mới có thể chu toàn nhiệm vụ gia đình là tận tâm giáo dục con cái, trung thành với nhau. Và gánh gia đình mới trở nên dịu dàng êm ái.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ngự trị trong gia đình chúng con, và xin cho mọi người trong gia đình chúng con sống với nhau bằng một tình yêu chân thành bắt nguồn từ tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Thánh Thể. Như vậy chắc chắn gia đình chúng con sẽ được sống hạnh phúc tốt đẹp trong tình thương vô biên của Chúa.

Lạy rất thánh Ðức Bà Maria là Nữ Vương cứu nhân độ thế, xin Mẹ đoái thương chúng con là những kẻ nghèo khổ, vô công ít đức, xin Mẹ cho chúng con vào ẩn náu dưới chân Mẹ phù trì, chúng con quyết tâm dỗ  bước theo chân Mẹ chí thánh với tất cả niềm rung động mến yêu, với tất cả ân tình và trọn đời chúng con. Vì thánh ý Chúa muốn gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và nước Việt Nam chúng con đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria, vậy giờ đây chúng con xin phó trót tất cả cho Ðức Mẹ bầu chữa và phù trợ chúng con.

BÀI 76
"Sống muôn đời"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con rằng: "Ðược lời lãi cả và thế gian mà lỗ mất linh hồn nào được ích gì!". Lời Chúa phán trên đây nói lên 2 chân lý rất quan hệ. Chân lý thứ nhất: Ðời người mau qua. Ðời người khác thể là hoa. Sớm còn tối mất nở ra lại tàn. Trần gian chưa phải là nhà. Thiên đàng hạnh phúc mới là quê hương. Trần gian chỉ một bước đường. Ðể ta tiến tới quê hương muôn đời. Chân lý thứ 2: linh hồn hằng sống châu báu vô cùng, là hình ảnh Chúa, không gì ở trần gian có thể mua nỗi một linh hồn, vì thế Chúa đã phải làm người để đến giọt máu cuối cùng cứu sống linh hồn chúng con. Ðời sống trần gian ngắn ngủi tràn ngập đau thương, nhưng Chúa muốn chúng con dùng đời sống tạm thời để tiến về đời sống vĩnh cửu. Chúa muốn chúng con noi gương Chúa: can đải, vui tươi, thánh hoá những đau khổ hàng ngày, để đau khổ trở nên hạnh phúc và nên lễ vật hy sinh cứu rỗi chúng con và anh chị em chúng con. Ðời sống tươi đẹp biết bao! nếu đời sống đưa ta đến Chúa. Cái chết êm đềm biết mấy! Nếu cái chết mở cửa trời cho ta. Như lời sách gương phước nói rằng: Phúc cho ai năng nghĩ đến giờ chết và dỗ  mình chết mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con biết sống và biết chết cho Chúa. Và Chúa dạy chúng con: Ai muốn theo Ta phải bỏ mình đi vác khổ giá mà theo Ta. Muốn lên trời cao phải bỏ đất thấp. Muốn làm thánh trên trời phải làm thánh đời. Sống sao chết vậy, muốn chết lành phải sống thánh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con sống theo Chúa là sống công chính tốt đẹp và chết trong Chúa là chết êm đềm hạnh phúc.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương tình thương, Mẹ đã đem trót tấm lòng đại lượng ban ơn cho hết những ai chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ đem hết lòng âu yếm mà ban ơn cho chúng con. Xin Mẹ rộng lượng với chúng con là kẻ tội lỗi. Vì nếu Mẹ chỉ nói một lời nâng đỡ, thì Chúa liền tha tội cho chúng con ngay. Ôi Maria! là Mẹ chúng con, là ánh sáng chúng con, là an vui của lòng chúng con, là nơi chúng con nương ẩn, để khỏi sa ngã trong đường tội lỗi, và để chúng con hy vọng ngày sau được vào nước thiên đàng ca ngợi cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ muôn đời.

BÀI 77
"Hy sinh chiến đấu"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con: Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình đi vác thập giá hàng ngày mà theo Ta. Nước trời là của những anh hùng biết chiến đấu anh dũng. Lời Chúa dạy thật sâu xa, mệnh lệnh Chúa ra thật là khẩn thiết. Vì ba thù là ma quỷ thế gian xác thịt, ngày đêm tấn công ồ ạt, quyết liệt để tiêu diệt chúng con. Ma quỷ là lãnh tụ, ma quỷ sàng chúng con như sàng gạo. Thế gian là tay sai, là tiền tài kiêu căng và dục vọng, nên Chúa đã chúc dữ: Khốn nạn cho thế gian và những gương xấu của nó. Còn xác thịt là nội công phản loạn nguy hiểm. Muốn chiến thắng ba thù đó, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là đề phòng cẩn mật và chiến đấu anh dũng, cầu nguyện để có sức mạnh của ơn Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho chúng con biết can đảm hy sinh nhẫn nại chịu đựng tất cả mọi vất vả đau khổ hàng ngày để theo Chúa. Vì nước trời là của những người biết chiến đấu anh dũng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con chiến đấu anh dũng với ma quỷ là tên ma đầu đại gian ác, với thế tục đầy gương xấu và cạm bẩy, với chính xác thịt hèn hạ yếu đuối nặng nề của chúng con. Nên thánh Phaolô nói rằng: tôi đã cương kiên bảo toàn đức tin, tôi chết lên chết xuống hàng ngày. Ðó là gương chiến đấu hy sinh và bỏ mình. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con thực hiện hy sinh bỏ mình, chiến đấu anh dũng với kẻ thù, đó là con đường duy nhất để theo Chúa, để chiến thắng ba thù và để chiếm được nước trời.

Ôi Maria! Mẹ uy nghi Thiên Chúa, chúng con là đội quân Ðức Mẹ, chúng con nhất tâm phụng sự Ðức Mẹ hết tình và vinh dự của chúng con là được sống dưới sự phù trì Ðức Mẹ. Ôi Maria Mẹ tình thương, thánh Bênađô phán quyết rằng: Tình thương của Mẹ Thiên Chúa vừa cực kỳ uy thế, vừa cực kỳ nhân từ, Mẹ tràn trề tình thương cảm. Chúng con xin kính dâng linh hồn và xác chúng con cho Mẹ. Nhưng than Ôi! tội lỗi như đã cuốn lấy linh hồn chúng con. Giờ đây chúng con xin dâng lên Mẹ để Mẹ thanh tẩy linh hồn chúng con, ngõ hầu chúng con được ơn thống hối thật, được lòng kính yêu Chúa, được ơn bền đổ và được hưởng phúc thiên đàng.

BÀI 78
"Nguồn sống"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật và có Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể trên bàn thờ và lắng nghe lời kêu gọi thiết tha yêu đương của Chúa từ trong nhà chầu phán ra: "Ðây Cha ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hỡi tất cả những ai vất vả sầu khổ, gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta bổ sức lại cho".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con người chúng con yếu đuối lắm, đời sống chúng con vất vả sầu khổ lắm, và đường đời muôn ngàn éo le gian truân thử thách, nhưng nếu chúng con kết tìm nguồn sống nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sẽ tìm được nguồn sức mạnh, nguồn an ủi cuộc sống. Và Chúa Giêsu Thánh Thể là lò lửa yêu thương là kho tàng mọi sự khôn ngoan thông thái và là nguồn mọi ân phúc.

Sống đạo là gì? Là hết lòng yêu mến và tận tình phụng sự Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là Thiên Chúa chí tôn, là Thầy chí thánh, là vị cứu tinh đã yêu thương loài người đến tận cùng. Người Kitô hữu được cứu sống được nuôi sống và đã dược sống muôn đời chính vì được hưởng thụ tình yêu bao la và giòng máu cực thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Chúa Giêsu Thánh Thể là sự sống cùng là sự sống lại của chúng con. Chúa Giêsu sống động thật trong phép Thánh Thể và ngày đêm tha thiết kêu gọi chúng con đến múc nguồn sống vô biên trong phép Thánh Thể. chúng con tin tưởng với phép Thánh Thể, chúng con có đầy đủ những ơn cần thiết cho hồn xác, để sống xứng đáng là những môn đệ của Chúa, để đủ sức chịu đựng và vượt thắng mọi gian lao thử thách trên đường đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con hết lòng yêu mến phép Thánh Thể và thực tình đi lễ viếng Mình Thánh Chúa luôn. Như vậy chúng con tin tưởng chắc đời sống chúng con sẽ tốt đẹp an vui và sẽ được sống cõi phúc muôn đời với Chúa Giêsu Thánh Thể trên nước trời.

Ôi Maria! Mẹ uy nghi Thiên Chúa xin Ðức Mẹ nói lên một lời biện hộ cho lũ người quẫn bách là chúng con. Chúng con xin thành tâm tôn kính Ðức Mẹ, yêu mến Ðức Mẹ và hằng tin nơi Mẹ. Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đầy ơn phúc, xin giúp chúng con trong giờ lâm tử, lạy Mẹ Maria chí thánh xin Mẹ cầu bầu cho chúng con từ bây giờ cho đến giờ sau hết để được nước trời đời đời.

BÀI 79
"Quê trời"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán rằng: "Lòng các con đừng âu lo xao xuyến nữa. Hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Ta. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở lắm. Nay Ta đi dỗ  chỗ cho các con. Và khi đã dỗ  chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con theo Ta, để Ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó". Lời Chúa hằng sống dạy trên đây cho chúng con biết: chúng con là con Thiên Chúa, quê thật chúng con là quê trời. Chúa bảo đảm hạnh phúc quê trời cho chúng con. Chúa dạy cho chúng con hãy tin tưởng hạnh phúc ở quê trời, và nhắn nhủ chúng con: Ðời chỉ là tạm gởi, trần gian chưa phải là nhà, thiên đàng hạnh phúc mới là quê hương. Trần gian chỉ một bước đường, để ta tiến tới quê hương muôn đời. Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua là nắm cỏ khâu xanh rì. Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ tình thương bao la và nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, chúng con đã được cải tạo hoàn sinh và được nâng lên địa vị rất quan trọng là được làm con Thiên Chúa, làm Kitô hữu, làm công dân nước trời, và bảo đảm được quê trời. Xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với địa vị cao sang và trung kiên tiến tới hạnh phúc quê trời, để khỏi phụ bạc tình thương của Chúa. Ðể khỏi dày đạp giòng máu cực thánh cứu chuộc của Chúa và để khỏi vô phước cho chúng con. Con đường duy nhất phải đi để sống tốt đẹp là theo Chúa về quê trời. Là con đường bỏ mình hy sinh chiến đấu. Chúa dạy: chúng con hãy trung thành cho đến chết. Cha sẽ trao triều thiên hằng sống cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời Chúa gieo vui tươi phấn khởi và tin tưởng cho cõi lòng chúng con. Lời Chúa cho chúng con sống trung thành và chết trung thành với Chúa hằng sống cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời Chúa gieo vui tươi phấn khởi và tin tưởng cho cõi lòng chúng con. Lời Chúa cho chúng con sống trung thành và chết trung thành với Chúa, để đời sống chúng con được an vui tốt đẹp và thẳng tiến về quê trời muôn đời.

Lạy Nữ Vương Maria là trạng sư đầy tình thương, không bao giờ chúng con có thể hiểu được hết những ơn quyền năng và tình yêu của Mẹ đã ban xuống chan hoà trên chúng con, không bao giờ tội lỗi chúng con lại có thể ngăn lối tình thương của Mẹ trao dâng cho chúng con.

Lạy Nữ Vương Maria chí ái, xin Ðức Mẹ luôn luôn dỗ  theo bước chân chúng con để nâng đở, cứu giúp, cầu bầu với Ðức Chúa Giêsu là con Mẹ ngõ hầu chúng con mới đến quê trời thật. Mẹ ơi, chúng con cầu xin Mẹ nhậm lời chúng con.

BÀI 80
"Hoà bình"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Vua công chính và hoà bình. Chúng con khẩn cầu Chúa ban ơn cho chúng con: hoà bình trong tâm hồn hoà bình trong gia đình, hoà bình trong cộng đồng giáo dân, hoà bình trong xã hội. Nhưng muốn hoà bình thực sự của Chúa, chúng con phải thực hiện điều căn bản là sống công chính. Sống công chính trước mặt Chúa, sống công chính nơi chính mình, sống công chính với mọi người. Bởi vì thánh kinh quả quyết: Những con người gian tà không thể có hoà bình. Người gian tà sống rối loạn đau khổ cho mình và cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con quyết tâm thực hiện đời sống công chính, như thánh Phêrô thủ lãnh tối cao của giáo hội Chúa đã chỉ rõ cho chúng con thấy rằng: Tất cả anh em phải đồng tâm yêu mến, phải nhân từ và khiêm tốn.đừng lấy điều gian ác mà báo thù, lấy chửi rủa đáp lại chửi rủa. Trái lại phải chúc lành. Chính vì thế mà anh em được kêu gọi để được thực hiện ơn chúc lành. Thật thế, ai muốn qúy sự sống, muốn được thấy những ngày tốt đẹp thì phải giữ miệng lưỡi đừng nói điều ác và man trá, phải lánh việc xấu và làm việc tốt tìm hoà biả và theo đuổi hoà bình. Bởi vì có mắt Chúa trên người công chính và tai Chúa sẵn sàng nghe lời kêu xin. Nhưng top6n nhan Chúa chống lại những kẻ làm diều ác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn sống công chính trước tôn nhan Chúa, để chúng con sẽ được hưởng hoà bình thực sự của Chúa, nhứt là hoà bình trong tâm hồn, và để chúng con được sống an vui, chết an vui trong tình thương bao la của Chúa. Vì Chúa đã bảo đảm: Binh an dưới thế cho người thiện tâm.

Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ là vĩ nhân kiến tạo hoà bình và giúp địch thù Thiên Chúa giao hoà được lại với Người, giúp những người tộilỗiđược ân xá và người tuyệt vọng được tình thương. Như lời thánh Bônaventura nói rằng: Như vầng nguyệt làm trung gian giữa đất và trời, thì Ðức Nữ Vương Ðồng Trinh cũng luôn luôn đứng giữa Thiên Chúa và tộinhân, để làm dịu lòng Chúa, soi sánh cho tôi nhân và đưa tội nhân về cùng Chúa.

Lạy Mẹ nhân ái, là nơi ẩn náu những người tội lỗi, xin Mẹ cứ tiếp tục cứu trợ chúng con, xin Mẹ đừng chán, phù trì chúng con đang tin tưởng nơi Mẹ. Ôi Maria là nữ trạng sư của chúng con, chúng con xin yêu mến Mẹ, và mong ước yêu mến Ðức Mẹ đời đời trên nước thiên đàng.

BÀI 81
"Nguồn an ủi"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đang sống động trong phép Mình Thánh Chúa và trong lòng chúng con, chúng con thờ lạy Chúa hết lòng, chúng con yêu Chúa hết tình. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn tình yêu, nguồn ân lành, nguồn an ủi vô biên, ngày xưa cũng như ngày nay và cho đến muôn đời. Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa một câu hết sức vắn tắt mà hết sức đầy đủ: "Thiên Chúa là tình yêu". Tình yêu cao cả bao la, sâu xa của Thiên Chúa đã biểu lộ cụ thể nơi con người Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng thịt, bằng máu của Chúa Giêsu, là Ngôi thứ hai con Thiên Chúa nhập thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể lân tuất chúng con tin thật Chúa ngự giữa chúng con và trước mặt chúng con trong nhà chầu, ngày đêm tha thiết yêu thương kêu gọi chúng con dâng hết những lo buồn sầu khổ, gồng gánh nặng nề lên cùng Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Xin Chúa ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chí ái, chúng con chạy đến ẩn náu trong Mình Máu Rất Thánh Chúa để tìm nguồn sống siêu nhiên phong phú, để tìm tình yêu tha thiết bao la, để tìm nguồn an ủi, nguồn sức mạnh cho tâm hồn và cho đời sống chúng con. Cho dầu xác thịt nặng nề, ma quỷ tinh quái, thế tục lưu manh, tình đời đen bạc, dời sống vất vả, nhưng chúng con không lo sợ, vì có Chúa Giêsu Thánh Thể là có tất cả.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được ẩn náu trong phép Thánh Thể chúngh con không lo sợ gì nữa. Chúng con chi xin tha thiết một điều là gìn giữ chúng con trung thành với Chúa, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hết lòng, sống theo lề luật công chính của Chúa, đặt hết tin tưởng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. như vậy chắc chắn Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống, nguồn ân lành nguồn an ủi, nguồn tình yêu và nguồn cứu rỗi chúng con.

Lạy Mẹ Maria, chúng con nài xin Mẹ vì lòng Mẹ yêu mến Chúa Giêsu, xin Mẹ hãy duy trì và làm tăng trưởng nơi con lòng tin tưởng và quyền cầu bầu của Mẹ sẽ mở cho chúng con một cửa rộng đi vào tình thân của Chúa, và cũng nhờ Mẹ chúng con duy trì được tình thân này. Lạy Nữ Vương Maria, Mẹ hiền dịu của chúng con là trạng sư cao cả, là nơi chúng con ẩn náu, là hy vọng của chúng con, Chúa đã đặt vào tay Mẹ tất cả định mệnh đời đời của chúng con, xin Mẹ cứu thoát chúng con, để chúng con được vào nước trời, ca tụng tình Chúa và cảm tạ tình Mẹ thương xót chúng con cho đến muôn đời.

BÀI 82
"Jesu, via et vita nostra"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con biết Chúa là đàng cùng là sự sống của chúng con. Trần gian chỉ một bước đường, để ta tiến tới quê hương thiên đàng. Và con đường đời đầy đã muôn ngàn éo le gian truân thử thách: nào ba thù, quỷ dữ, thế gian, xác thịt, nào phú quý vinh hoa lợi lộc, hằng quyến rũ chúng ta dễ sa nga trong đường tội lỗi, dễ lạc đường lên thiên đàng. Nhưng chúng con biết tìm được nguồn sức mạnh, nguồn an ủi nơi Chúa Giêsu Thánh Thể là đường ngay nẻo chính, là đường sáng vinh quang, thì chúng con sẽ vững vàng chiến thắng mọi kẻ thù, mọi gian nguy trở ngại, để được đến bến bình an, là cõi phúc trường sinh.

Hơn nữa, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, làsự sống của chúng con, bởi vì Chúa thương yêu chúng con vô cùng, đãdùng phép Thánh Thể để sống cùng chúng con, kết hợp làm một cùng chúng con, để ban mọi ơn lành cho chúng con, ban mọi sức mạnh cho chúng con, để chiến đấu và sống trên đời tạm gởi này, hầu tiến tới đời sống đời đời trên nước thiên đàng. Vì vậy chúng con đầy lòng tin cậy ở nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ giúp đỡ chúng con luôn an vui, luôn vững vàng chiến thắng mọi kẻ thù cùng phần rỗi, vì chúng con sống nhưng không phải chúng con sống, song chính Chúa Giêsu sống trong chúng con. Chúng con làm việc và phấn đấu với Chúa trong Chúa và vì Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được sống trong phép Thánh Thể, chúng con không còn lo sợ gì nữa. Chúng con chỉ xin Chúa cho chúng con được tha thiết yêu mến Chúa, dể Chúa nhớ con, con nhớ Chúa. Mến say quên hẳn cuộc đời phù vân. Như vậy chắc chắn Chúa là đường cùng là sự sống của chúng con để chúng con hưởng phúc đời đời.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương, xin Mẹ ghé mắt thương xem chúng con, bởi vì mắt Mẹ lúc nào cũng chăm chú nhìn để cứu vớt chúng con đang rên siết trên đời. Thánh Benaventura nói rằng:"Ai sống dưới gầm trời, mà lại không hưởng ánh sáng mặt trời, thế thì có linh hồn nào mà ánh sáng tình thương của Mẹ Maria lại không chiếu gởi tới sao?". Cho nên hết những lời kêu xin Ðức Mẹ đều được hưởng phần tình Mẹ xót thương. Lạy Nữ Vương tình thương, xin Mẹ thương ban cho chúng con, nhứt là từ nay chúng con sẽ không bội nghĩa vong ân làm phiền Ðức Mẹ và Chúa Giêsu con chí thánh của mẹ nữa.

BÀI 83
"Jesu, ressurtio nostra"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con hiểu biết Chúa là sự sống của chúng con. Chúa đã vì thương yêu chúng con mà chịu chết vì chúng con, thì Chúa cũng đã sống lại cho chúng con, để đến ngày tận chúng con cũng sống lại đời đời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin đồng ca với thánh vịnh để ca tụng Chúa: Chúa đã bẻ tan lòi tói cho con, con sẽ dâng lên Chúa của lễ ngợi khen đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con được bằng lòng can đảm vui chịu mọi sự gian nan trong suốt cuộc sống ở đời này, để đi theo con đường gai góc gồ ghề, mà mỗi bước chân đi Chúa đã in vết chân đẫm máu, bởi vì cuộc vinh quanh sáng ngời và vô biên của Chúa sống lại đã phải mua bằng một giá rất đắt là Chúa đã phải qua cuộc đau khổ là cuộc tử nạn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con trông cậy Chúa, xin Chúa hãy thương xót chúng con, chúng con đã chết trong vòng tội lỗi, nhưng Chúa đã cho chúng con sống lại phần hồn. Xin Chúa hãy dùng động lực phục sinh của Chúa kéo chúng con ra khỏi sự khiếm khuyết của chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh của Chúa phục sinh là sức mạnh cho chúng con dùng để lướt thắng mọi hiểm nguy đau khổ ở đời này một cách nhẫn nại và bác ái, để chúng con quyết tâm sống kết hợp với Chúa Giêsu trong mọi công việc hàng ngày và sống hoà thuận thương yêu giúp đỡ mọi người tuỳ sức chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hãy canh tân linh hồn chúng con, để nó được thuấm nhuần ánh sáng của Chúa, được trút bỏ những ảnh hưởng của xác thịt, hầu chỉ sống cho một mình Chúa, ngõ hầu ngày sau chúng con được sống lại vinh hiển đời đời trên nước Thiên đàng.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương rất thánh, từ lòng thương của Mẹ, chúng con kêu lên Mẹ, đây là tiếng kêu xin của những kẻ cơ cực đã vô phúc làm mất lòng Thiên Chúa. Và tình thương của Mẹ nào có ích gì cho chúng con, nếu chúng con lại rơi vào tội thất trung, thất tin, mà phải hư đi. Thì đây chúng con xin Mẹ ban cho chúng con hai ơn này chúng con hy vọng sẽ được: Một là xin Mẹ cho chúng con được trung tín mãi mãi cùng Chúa và đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Hai là được yêu mến Chúa đến hết cuộc đời chúng con và trung thành phụng sự Ðức Mẹ, để nhờ lời cầu bầu của Ðức Mẹ, chúng con sẽ đuợc vào nước trời mến yêu ca tụng Ðức Mẹ cho đến muôn đời.

BÀI 84
"Từ bỏ mình để theo Chúa"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cao cả toàn năng toàn thiện, Chúa đã vì yêu chúng con mà dựng nên muôn vật, để ra sự vinh quanh vô cùng của Chúa. Chúng con hết lòng tin kính ngợi khen và thờ phượng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Con Một Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống cuộc đời khó khăn, khiêm nhường đau khổ, đã chịu chết trên Thập giá để cứu chuộc chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là kho tàng mọi công nghiệp và ân phúc, Chúa đã lập phép Thánh Thể để nuôi linh hồn chúng con, và để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa hằng muốn ban ơn phúc xuống cho chúng con, như lời Chúa đã kêu gọi rằng: Hỡi những kẻ đói khát, hãy đến với Ta, kẻ đến với Ta sẽ tìm thấy sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn sống của chúng con, chúng con chỉ tìm thấy hạnh phúc thật của chúng con, khi trở về với Chúa, nhưng chúng con làm thế nào để trở về với Chúa? Nếu không từ bỏ mình đi, như chính Chúa Giêsu đã phán: "Ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ chính bản thân mình".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy dỗ và ban cho chúng con ơn cần thiết này là nhận biết mình và nhận biết Thiên Chúa, chúng con biết mình là hư vô, tội lỗi khốn nạn, nếu có sự gì tốt lành, thì đó là của Chúa ban cho. Nên chúng con chỉ là những tạo vật đáng gớm ghiết, đáng bỏ đi, còn Chúa là Ðấng tốt lành vô cùng chúng con phải hết lòng tin thờ, kính mến và làm tôi Chúa suốt đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất nhân lành, xin Chúa hãy ban sức mạnh cho chúng con, để từ bỏ mình mà theo Chúa cho đến ngày chúng con được về quê trời hưởng phuớc trường sinh.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chí ái của chúng con nếu bao lần bàn tay nhân từ Mẹ đã không gìn giữ chúng con thì này đây biết chúng con đã rơi xuống hang sâu vực thẩm đầy tai nạn kinh khủng nào rồi. Lạy Mẹ Maria là sự sống, là hy vọng của chúng con, xin Mẹ giải cứu chúng con khỏi tội lỗi, mà chúng con lại có thể sa ngã vào. Và nhất là xin Ðức Mẹ đừng để bao giờ chúng con phải dỗ  vào hỏa ngục và xúc phạm Mẹ. Chúng con xin phó thác linh hồn và xác chúng con cho Ðức Mẹ và mến yêu Ðức Mẹ. Lạy Mẹ tình thương, xin hãy phù trì ủng hộ chúng con.

BÀI 85
"Mến yêu là cốt yếu sự trọn lành".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con hiểu biết: cốt yếu sự trọn lành và nên thánh không ở tại việc lớn, việc lạ phi thường, nhưng là ở tại yêu mến. Chính Chúa Giêsu đã phán: "Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con ở trên trời là Ðấng trọn lành". Nhưng chúng con không thể nên trọn lành như Thiên Chúa bằng cách nào khác ngoài sự yêu mến. Vì Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta phải trọn lành như Thiên Chúa nghĩa là chúng con phải hết sức nên giống Thiên Chúa trong sự yêu mến.

Trước mặt Chúa, tất cả công việc của chúng con dù cao cả, dù là công việc của Ðấng thánh, cũng vẫ là bé mọn hèn hạ và vẫn có khuyết điểm, chỉ có yêu mến làm cho các công việc của ta có giá trị và hoàn hảo. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, công việc chúng ta càng có giá trị và có công phúc bấy nhiêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dầu là những kẻ tội lỗi khốn nạn, chúng con cũng xin trao phó hết mọi sự thuộc về chúng con trong tay Chúa: những lợi lộc, sức khoẻ, tiền tài, danh vọng, những điều hy vọng và tất cả mọi tình yêu linh hồn và xác chúng con, chúng con xin ký thác trong tay nhân lành Chúa, chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn này là hoàn toàn tuân theo ý Chúa trên hết mọi sự.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương chí nhân chí ái, chúng con nài xin Mẹ cho chúng con ơn không bạc nghĩa với Ðức Mẹ và với Chúa nữa. Ôi lạy Mẹ Maria, ngoài Chúa ra thì Mẹ chính là tình yêu của hồn chúng con. Ước chi chúng con luôn luôn tưởng nhớ Ðức Mẹ, phụng sự Ðức Mẹ, ca tụng Ðức Mẹ, tôn vinh Ðức Mẹ và cao tiếng kêu mời mọi người yêu mến Ðức Mẹ. Chúng con xin yêu mến Ðức Mẹ và chúng con hy vọng được mến yêu Ðức Mẹ mãi đời này và đời sau trên nước thiên đàng.

BÀI 86
"Tinh thần cầu nguyện"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con biết cầu nguyện là sự hô hấp của linh hồn. Cũng như người ta không thể sống mà không có hô hấp, linh hồn cũng vậy không thể sống mà không cầu nguyện. Sự cầu nguyện cũng tiếp tế cho linh hồn chúng ta những ơn thần lực. Nếu thiếu ơn Chúa linh hồn chúng ta sẽ tắt thở ngay như ngọn đèn trước gió. Vì thế Chúa Giêsu căn dặn: chúng con hãy cầu nguyện, cầu nguyện luôn. Cầu nguyện liên lỉ bằng cách kết hoợp với Chúa trong yêu mến, sinh hoạt và đi lại như tự nhiên trong địa hạt siêu nhiên.

Muốn cầu nguyện liên lỉ, chúng ta hãy xây dựng lấy mộtphòng nội tâm và đừng xa rời khỏi đâybao giờ. nghĩalà chúng ta phải hết sức giữ sự bình lặng của tâm hồn, tránh những sự xôn xao, những nỗi bận tâm quá đáng, và những lo nghĩ dòng dài vô ích. Tâm hồn ta hướng tất cả về Chúa, cho Chúa và trong tình yêu mến Chúa. Trái lại chúng ta phải lấy chính những việc bổn phận, việc sinh nhai lao động, buôn bán, đi đường, giải trí, là những buổi cầu nguyện bằng cách dâng tất cả cho Chúa, tuân theo thánh ý Chúa và bình thản hành động tuỳ theo đòi hỏi của từng thứ việc và xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn dắt và ban ơn hộ giúp mỗi khi gặp nghịch cảnh trên đường đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã truyền dạy cho chúng con phải cầu nguyện luôn. Nhưng than Ôi! Chúng con là kẻ khốn nạn từ bấy lâu nay đã quên lời Chúa, nên trong thời gian qua, chúng con đã sa lầy trong bùn nhơ tội lỗi. Hôn nay chúng con làm việc kính viếng Thánh Thể, chúng con hồi tâm nghĩ lại và đau đớn về những tội bội bạc của chúng con, xin Chúa giàu lòng thương yêu tha thứ tội lỗi chúng con. Từ nay chúng con quyết tình làm tôi Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn cầu nguyện dể chúng con sống kết hợp với Chúa trong mọi nơi, mọi việc và vâng theo thánh ý Chúa trót đời chúng con.

Lạy Mẹ Maria, bởi vì để chúng con tránh khỏi mọi dỗ bẩy ba thù, khỏi vấp phải những cồn sạn trên biển cả trần gian, Ðức Mẹ đã khấn tỏ mình ra cho chúng con biết là Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Lạy Mẹ đồng trinh vinh hiển, Chúa khôn ngoan hằng hữu đã chọn Mẹ làm Mẹ Ngôi hai giáng thế, là Ðấng ban phát mọi ân thánh, làm trạng sư cho tội nhân. Chúng con là những tôi tớ bất xứng nhất của Mẹ, chạy đến khấn xin Mẹ, xin Mẹ đoái thương làm Ðấng chỉ bảo đàng lành đưa dẫn chúng con nơi thung lũng nước mắt. Xin vì giá máu châu báu con chí thánh Mẹ, xin Mẹ hãy xin Chúa ban cho chúng con ơn tha thứ tội lỗi, ơn được rỗi linh hồn và những phương thế cần thiết để được những ơn ấy. Lại xin Mẹ ban cho Hội thánh được chiến thắng kẻ thù nghịch, cho nước Chúa Kitô được mở rộng khắp thế gian.

BÀI 87
"Yêu mến Ðức Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho chúng con được tham gia vào lòng hiếu thảo của Chúa đối với Ðức Mẹ Maria, một chương trình tốt đẹp biết bao. Nhưng chúng con là kẻ tội lỗi làm sao có thể thực hiện và hiểu rõ lý tưởng siêu việt đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa làm con Ðức Mẹ Maria chỉ vì Chúa muốn thế, chỉ vì lòng yêu. Xuống thế để cứu rỗi loài người. Chúa đã dành 30 năm cho Ðức Mẹ Maria, còn 3 năm lẻ thì dành cho nhân loại. Không những Chúa cho Ðức Mẹ tham gia vào các đặc ân và tình thân mật với Chúa, Chúa còn cho Ðức Mẹ trở nên Ðấng Ðồng công cứu thế với Chúa. Và ngay cả trên trời Chúa cũng muốn cho Ðức Mẹ cộng tác với Chúa làm Nữ Vương kề ở toà Chúa để phát cho nhân loại những công ơn người đã làm với Chúa trên trời cũng như ở dưới đất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, làm thế nào bắt chước nỗi các tình hữu thảo của Chúa đối với Mẹ Maria, chúng con chỉ biết ngắm xem và khen ngợi những điều kỳ lạ biết bao Chúa làm cho Mẹ Maria.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa trời cao, ước gì chúng con đừng bao giờ bất nghĩa với Chúa, ước gì chúng con đừng bao giờ bỏ xa Chúa, xin Chúa hằng ở cùng chúng con, trong trí nhớ, trong tư tưởng, trong ý muốn, trong tâm tình, trong trái tim, trong trí vẽ chúng con.

Xin Chúa hằng ở với chúng con trong mắt thấy, trong mọi ý nghĩ, trong việc làm và trong mọi hy vọng của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hằng ở với chúng con trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, trong khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, luôn mọi lúc trong đời con, trong giờ con hấp hối lâm chung, xin Chúa hằng ở với chúng con đời đời.

Thánh Thần xuống thế gian. Xin Chúa cho Thánh Thần ngự vào lòng các dân tộc hầu tránh khỏi trụy lạc, tai hoạ và chiến tranh. Lạy Ðức Bà Maria là Nữ Vương các dân tộc, xin đoái thương bênh vực chúng con.

Ôi Mẹ Maria Nữ Vương hiền dịu, Ðức Mẹ làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại đã được chứng tỏ trong vườn địa đàng tại tiệc cưới Cana, và trên núi Calvariô.

Vì thế xưa kia Mẹ chỉ là thiếu nữ Maria, thì nay Mẹ đã được tặng danh hiệu là Nữ Vương các dân tộc. Bởi vì Ðức Mẹ đã cảm thấy đau đớn và mật thiết kết hợp với thánh giá, cho nên Ðức Mẹ là Ðấng đồng công cứu chuộc loài người chúng con. Xin Ðức Mẹ khấn tỏa bàn tay Mẹ trên địa cầu và trên các dân tộc ơn cứu rỗi và hoà bình, ơn Ðức Mẹ đã lãnh nhận nơi thánh giá, để sẵn lòng ban cho những ai hằng ngày đến cầu xin Ðức Mẹ là Nữ Vương các dân tộc trước một cây thánh giá. Xin Ðức Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Giêsu con Chúa Cha, xin Chúa hãy chóng gởi Thánh Thần Chúa trên các dân tộc để các dân tộc được sống trong hoà bình và thương yêu nhau.

BÀI 88
"Hiệp cùng Chúa Giêsu để chúc tụng Ðức Chúa Cha".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mở miệng lưỡi con ra để con chúc tụng thánh danh Chúa, xin rửa lòng con cho sạch mọi ý tưởng viễn vong xấu xa vô ích, xin soi sáng trí khôn con, đốt nóng ý chí con, để con chăm chỉ sốt sắng nguyện cầu trước tôn nhan Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hiệp cùng Chúa để chúc tụng Ðức Chúa Cha như Chúa đã chúc tụng Người lúc Chúa còn ở thế gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cùng quỳ đây trước tôn nhan Chúa ngự trong phép Thánh Thể trên bàn thờ, để hoan hô ca ngợi Chúa, vì.(còn thiếu).

BÀI 89
"Tạ ơn Chúa ngày tất niên"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đáng chúc tụng, bởi vì mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa, thời gian là của Chúa, Chúa Giêsu Kitô hôm nay, hôm qua và chính Người hằng sống đến muôn đời. Chúng con xin thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn loài tinh tú mà Chúa còn gầy dựng, thì nhân loại chúng con là chi mà Chúa nhớ tới, con người chúng con là chi mà Chúa để ý chăm nom. Chúa dựng nên chúng con kém thiên thần một chút. Chúa trang sức cho loài người chúng con bằng danh dự và vinh quang. Chúa ban quyền hành và Chúa đặt muôn vật dưới chân người chúng con: nào chiên nào bò, thôi thì tất cả, cho tới muôn thú ở rừng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. Ôi lạy Chúa chí tôn! Chúng con ca ngợi Chúa, lạ lùng thay công việc Chúa khắp nơi hoàn cầu.

Và hôm nay, Tết đến và năm cùng tháng hết, Chúa đã ban cho chúng con một năm đầy hồng ân và cánh đồng của Chúa tràn đầy phong phú. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ phép giải tội, Chúa đã rộng rãi tha thứ và với phép Thánh Thể, Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Giữa bao nhiêu nguy hiểm hằng đe dỗ , Chúa vẫn gìn giữ mạng sống chúng con cho đến ngày nay. Trong năm qua Chúa đã ban cho linh hồn và thể xác chúng con nhiều ơn phúc. Chúa cũng đã ban ơn cho những kẻ đã vong ân và khinh rẻ Chúa muôn ngàn ơn thánh. Và tất cả những công ơn Chúa đã làm cho toàn thể nhân loại chúng con, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa và yêu mến Chúa.

Lạy Nữ Vương Maria, chúng con chân nhận rằng: trong bao năm trường chúng con đã xúc phạm đến Chúa và Ðức Mẹ rất nhiều, vì chúng con tệ bạc, xin Ðức Mẹ tha thứ cho chúng con. Giờ đây chúng con xin đem hết tâm hồn yêu mến Ðức Mẹ để bù lại sự chúng con bội bạc đã qua và để đáp ứng tình Mẹ thương yêu chúng con.

Ôi Maria, là nơi chúng con nương ẩn, là hy vọng của chúng con, xin Mẹ cứu thoát chúng con, chúng con xin phó thác chúng con vào tay Ðức Mẹ linh hồn chúng con và trót cả định mệnh đời đời của chúng con. Xin Ðức Mẹ phù hộ chúng con.

BÀI 9O
"Mừng Tết Nguyên đán"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, năm cũ sắp qua Tết lại sắp đến. Xin Chúa ban ơn cho chúng con hiểu biết thời gian trÔi qua không bao giờ trở lại, để nhận biết thời giờ là quí giá, nhứt thốn quang âm nhứt thốn kim - một tấc thời gian một tấc vàng - thời gian để sống là ơn Chúa ban cho thật là quí báu. Quí báu là vì có thời giờ, chúng con thực hiện ý Chúa, sống thánh thiện, nếu không làm thánh hôm nay ở đời này, chúng con không có giờ nào để làm thánh được. Vậy chúng con phải lo thánh hoá đời sống chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện thân lòng nhân ái sung mãn của Chúa Cha. Chúa đã bày tỏ tình yêu cứu độ, nơi thương tích lưỡi đồng đâm qua, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, nhờ Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội thánh và là Mẹ chúng con. Chúng con xin dâng mình cho Chúa để Chúa làm cho chúng con ngày càng sống lại mầu nhiệm phục sinh của Chúa và trở nên giống hình ảnh Chúa, theo gương thánh Giuse và Mẹ Maria, nên mùa xuân mới cho Hội thánh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa chúc phúc cho năm mới này, Xin Chúa bảo vệ Ðức Thánh Cha, các Ðức Giám mục và các Linh mục. Xin Chúa soi sáng nâng đỡ nhà cầm quyền và những vị lãnh đạo chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con gìn giữ ơn nghĩa thánh và cho tâm hồn chúng con luôn luôn sống nhờ phép Thánh Thể. Xin Chúa cho việc truyền giáo của các vị Thừa sai được nhiều kết quả phong phú. Xin Chúa ban cho sức mạnh tinh thần và sức khỏe thể xác cho chúng con. Xin Chúa bảo vệ hồn xác chúng con được khỏi mọi gian nguy. Xin Chúa ban cho phụ huynh và những nhà giáo dục được ơn soi sáng và khôn ngoan.

Xin Chúa đặc biệt bảo vệvà gìn giữ con cái chúng con trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa tăng cường tình huynh đệ giữa chúng con. Xin Chúa nên nguồn an ủi chúng con khi chúng con còn ở trần gian và nên phần thưởng đời đời cho chúng con trên nước thiên đàng. Nguyện xin Chúa nhậm lời chúng con. Vì vinh quang Chúa Cha, với quyền lực Chúa Thánh Thần trong và nhờ Hội thánh Công giáo.

BÀI 91
"Nhân dịp Tết đến"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân dịp Tết đến, xin Chúa giúp cho chúng con biết nghĩ đến những người khác, biết yêu thương những người tội lỗi, yêu thương những người khác, như Chúa đã yêu thương chúng con là những người tội lỗi.

Những người khác là ai? Tất nhiên là người chúng con có liên hệ, hoặc dỗ tình cốt nhục, hoặc dỗ ơn nghĩa hoặc dỗ quen thân, hoặc dỗ những bổn phận của công bình bác ái. Họ là những người đã có phần xây dựng đời sống chúng con. Họ là những ai đang chờ đợi trong cảnh cô đơn túng nghèo. Nghèo của, nghèo tình, nghèo bạn nghèo sức khỏe, nghèo khả năng nghèo ơn nghĩa Chúa. Họ là những ai không có mùa xuân, không có tiếng nói, không có chỗ đứng trong cộng đồng xã hội. Tóm lại người khác của chúng con: đây là những ai chúng con đã chọn hoặc Chúa đã chọn cho con. Tất cả đều là anh em của chúng con. Chúng con phải yêu thương họ. Nghĩ tới họ cách đặc biệt trong dịp tết là nghĩ tới cách làm cho được hạnh phúc. Vì hạnh phúc là khát vọng lớn nhứt của họ. Nhưng làm cách nào để họ luôn khoẻ mạnh, để họ khỏi nghèo, để họ đạo đức, để họ an vui. Chúng con tìm hoài nhưng không thấy? Tìm nơi con ư? Thì thấy con cũng nghèo cũng khổ cũng yếu đuối. Tìm nơi người khác ư? Thì thấy chẳng có ai đủ quyền năng và đủ tình thương để thực hiện. Nhìn chung quanh, chúng con chẳng thấy cách nào là chắc chắn.

Dỗ đó chúng con mới nhận ra rằng muốn xây dựng hạnh phúc cho bất cứ ai, chúng con cần phải liên lạc thẳng với Ðấng chính là hạnh phúc. Ðấng ấy là Thiên Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là Ðàng là Sự thật và là Sự sống. Chúa là đường chắc chắn đưa tới hạnh phúc vì Chúa là tình yêu và quyền phép vô biên. Chúng con không thấy Chúa nhưng Chúa ở bên con, con liên lạc với Chúa bằng lòng trí, bằng tâm tình, bằng lời nguyện. Con tin ở Chúa.

Nghĩ tới ai là sẽ nghĩ tới Chúa để gởi gắm họ cho Chúa, để cầu xin với Chúa cho họ. Có như vậy lời chúc Tết của chúng con mới chân thành và hữu hiệu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa yêu con, Chúa là hạnh phúc của con, Chúa Ôi! Chúa là hoan lạc đời con. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn biết ơn. Xin Chúa xuống phước lành cho tất cả những người chúng con có liên hệ gần xa, cho tất cả những ai có làm ơn cho chúng con. Xin Chúa cho họ được gặp Chúa là chính hạnh phúc trọn đầy và vĩnh cửu đời đời.

Ôi Maria, Lạy Nữ Vương chúng con, Mẹ ngự trong Cung khuyết Vua Trời, Chúa truyền Mẹ làm Nữ Vương cao trọng, mục đích của Chúa Cha chính là cốt để Mẹ cảm thương nỗi thống khổ chúng con mà cứu vớt chúng con.

Vậy lạy Nữ Vương thương xót, xin Ðức Mẹ hãy hiển trị trên chúng con, xin Ðức Mẹ hãy đoái thương chúng con, chúng con nguyện làm tôi tá kính yêu Mẹ, xin Mẹ nhận lấy nhiệm vụ lo cho chúng con được sống đời đời trên nước thiên đàng.

BÀI 92
"Những lời thề hứa"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nay chúng con thề hứa sẽ luôn luôn sống theo phúc âm Chúa Giêsu trong đường lối của Hội thánh, trong đức khó nghèo, trong đời trong trắng, trong khiêm nhường vâng lời và bác ái huynh đệ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con thề hứa kiên trì trong việc đi viếng Mình Thánh Chúa, trong việc cầu nguyện đem Tin Mừng cho mọi người mà Hội thánh sai chúng con đến và theo gương Chúa Giêsu, đặc biệt lưu tâm đến người nghèo khổ, kẻ tội lỗi, người cô đơn, cùng tất cả những ai bị đời xua đuổi và bỏ rơi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin nhận lãnh mọi sứ mạng Hội thánh giao phó, chỉ muốn phục vụ mà không đòi hỏi một đặc ân nào. xin Ðức Chúa Chúa Thánh Thần thực hiện trong chúng con điều Ngài đã soi sáng và làm cho chúng con được nên giống Chúa Giêsu con yêu dấu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được hiệp nhất trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con biết yêu thương nhau, trong lý tưởng phục vụ người khác. Ðể chúng con biết chia sẻ với nhau trong mọi nỗi vui buồn, yên ủi nhau trong những ngày đau khổ, nâng đỡ nhau trong những yếu hèn, hoan lạc với nhau trong những thành công.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con hiệp thành một thân thể duy nhất, biết nhìn nhau trong các chi thể Chúa Kitô, săn sóc nhau như chính bản thân mình, sống với nhau trong một ý chí phụng sự, phấn đấu với nhau trong cùng một hàng ngũ Hội thánh, tận hiến cuộc đời trong lý tưởng tin yêu. Và niềm yêu thương giữa chúng con hoàn toàn bền vững.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin thề hứa hoàn toàn giúp đỡ nhau, sống chết không rời nhau trên đường phụngsự Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Lạy Mẹ Maria, xin thương nhận chúng con làm con yêu dấu của Mẹ, xin Mẹ chứng nhận thiện chí của mỗi người trong chúng con. Xin Mẹ chúc lành cho lòng nguyện ước của chúng con. Amen.

BÀI 93
"Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là đường là chân lý và là sự sống. Chính Chúa đã phán rằng: "Ai ăn mình Ta và uống máu Ta sẽ sống muôn đời". Bởi thế, chính tinh thần Chúa đang ngự trong các tín hữu có ơn nghĩa Chúa, và ai không dự vào tinh thần ấy, mà cả dám rước Chúa, đều ăn và uống án phạt cho mình. Này đây mỗi ngày Chúa rời lòng Ðức Chúa Cha, hạ mình xuống ngự trên bàn thờ trên tay thầy cả.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng thờ lạy và cảm mến Chúa, vì Chúa đã thương khấn lập phép Thánh Thể để cho chúng con được sống muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như xưa Chúa đã hiện ra cùng các thánh Tông đồ trong một thể xác thật, thì ngày nay Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng con trong hình bánh như vậy. Và cũng như xưa con mắt xác thịt của các thánh tông đồ chỉ trông thấy thể xác của Ngài, nhưng họ tin rằng Ngài là con Thiên Chúa, vì họ tin Ngài với con mắt tinh thần. Ngày nay cũng thế, khi con mắt thịt chúng con trông thấy bánh và rượu, chúng con cũng nhìn và tin vững vàng đó là Mình và Máu Thánh hằng sống và chân thật của Chúa.

Ðó là phương thế Chúa dùng để ở mãi với chúng con trên trần ai tục lụy này, như lời Chúa đã phán: "Này Ta hằng ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật chúng con được phúc vô cùng, chúng con xin đội ơn Chúa vì nhờ phép Thánh Thể Chúa, chúng con sẽ được về cùng Ðức Chúa Cha, sẽ được thất và dược biết Ðức Chúa Cha, vì Chúa đã pán với các môn đệ rằng: Không ai đến cùng Cha mà khôngqua Thầy, nếu chúng con biết Cha tất cũng biết Cha Ta nữa. Bởi vì Ðức Chúa Cha ngự trong ánh sáng cao vời, và Thiên Chúa là tinh thần nếu chẳng ai hề trông thấy Chúa bao giờ. Vì vậy, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Chúa ngang hàng với Ðức Chúa Cha, nên chúng con chỉ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể như nhìn thất Ðức Chúa Cha, và chúng chỉ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhiệm tích Mình Thánh Chúa Kitô, dỗ lời Chúa thánh hoá trên bàn thờ trong tay thầy cả dưới hình bánh và hình rượu.

Ôi lạy Mẹ Maria yêu dấu, chúng con rất vui mừng và tin tưởng nơi Mẹ, chúng con xin chạy đến cùng Ðức Mẹ. Bởi vì sách ngạn ngữ nói rằng: "Ai thơ dại hãy chạy đến cùng Mẹ". Ôi Maria Mẹ ơi! Mẹ rất thuỳ mỵ, Mẹ rất yêu thương, Mẹ từng chờ đợi chúng con bé nhỏ lại như trẻ thơ biết kêu cầu Mẹ trong mọi nỗi gian nan chạy đến cùng Mẹ trong mọi cảnh ngộ éo le của đời. Mẹ sẽ cứu độ chúng con như Mẹ đã từng cứu độ hết những người đến cầu xin Mẹ.

BÀI 94
"Chúa Giêsu hợp nhất bền chặt với chúng ta trong phép Thánh thể".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để viếng thăm thờ lạy kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa để xin Chúa thương khấn ban cho chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và cho toàn thể nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an và thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ phù hộ Ðức Giáo Hoàng là Ðấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục giáo phận chúng con và Cha sở họ đạo chúng con. Chúng con lại xin Chúa đoái thương cách riêng các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng thờ tôn kính phép Thánh Thể.

Ông thánh Phanxicô Salêsiô nói rằng: "Trong các việc Ðấng Cứu thế làm, không việc nào tỏ ra lòng Người thương yêu thiết tha chúng ta cho bằng việc này là Người đã hủy mình đi đã đổi mình Người ra thịt máu để thấu nhập vào linh hồn và hợp nhất bền chặt với thân thể chúng ta trong phép Thánh Thể. Bởi vậy, việc đi viếng Mình Thánh Chúa là phương thế hiệu nghiệm nhất để nuôi lòng sốt sắng và đốt lòng chúng ta cháy lửa kính mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng kính mến, Ôi để được kết hợp cùng linh hồn chúng con trong phép Thánh Thể Chúa đã phải trèo qua biết bao nhiêu đèo cao núi dốc! Chúa là Chúa tể mà đã hạ mình xuống làm người phàm trần, Chúa là Ðấng cao cả, mà lại hạ mình xuống làm người hèn mọn, Chúa là Ðấng quyền phép mà lại hạ mình xuống làm kẻ nô lệ, Chúa đã bỏ trời xuống ở chuồng bò lạnh lẽo, Chúa bỏ toà vàng rực rỡ vinh hiển xuống treo mình trên cây gổ hèn hạ, là hình phạt của quân ác phạm. Và hiện nay Chúa giam mình trong nhà tạm trên bàn thờ. Người ẩn mình trong hình bánh. Người làm gì ở đó? "Này Người đứng sau bức tường chúng con mà nhìn qua cửa sổ và trông qua chấn song".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là đấng con kính mến, lạy Chúa là Ðấng đang ẩn mình, là đấng phần nhiều người chưa nhìn biết, chúng con xin nhận biết Chúa và thờ lạy Chúa trong phép bí tích cực trọng này. Chúng con xin hy sinh mạng sống để làm chứng điều chân thật đó. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là chủ đích mọi tình luyến ái của chúng con. Chúng con xin kính mến Chúa hết lòng và trên hết mọi sự hơn cả linh hồn và xác chúng con.

Lạy Nữ Vương chí ái, chúng con đợi chờ ở Mẹ tất cả những hạnh phúc chúng con mong mỏi. Mẹ sẽ xin cùng Chúa ơn tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con. Mẹ sẽ đến cứu trợ chúng con trong giờ hấp hối, và Mẹ sẽ cứu chúng con khỏi luyện ngục và đem lên thiên đàng. Tất cả những ơn lành này chúng con chờ mong ở Mẹ, vì chúng con yêu mến Ðức Mẹ hết tâm hồn chúng con. Lạy Ðức Bà Maria là Ðấng ban ơn kính mến, xin Mẹ giúp chúng con kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể là Ðấng Mẹ ước ao được người ta kính mến dường ấy.

BÀI 95
"Chúa ban trót mình Chúa cho chúng ta trong phép Thánh Thể".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để thờ lạy viếng thăm kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và cho toàn thể nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an và thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ Ðức Giáo Hoàng là đấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo phận chúng con và Cha sở họ đạo chúng con, chúng con lại xin Chúa đoái thương cách riêng các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Ðấng linh hồn chúng con kính mến thật và chỉ kính mến một mình Chúa. Chúa có thể làm gì hơn nữa để ép chúng con kính mến Chúa sao? Chúa đã chịu chết cho chúng con, nhưng Chúa chưa lấy làm đủ, Chúa lại lập phép bí tích Thánh Thể rất đáng kính mến này để ban trót mình Chúa cho chúng con là loài thụ tạo đáng ghét và tệ bạc. Ôi lòng lành Chúa thương yêu lạ lùng quá, chúng con không tài nào suy thấu được. Ôi lòng Chúa thương yêu vô cùng! Chớ gì chúng con được kính mến Chúa hết lòng hết sức chúng con, chớ gì chúng con được thấy mọi người kính mến Chúa và chớ gì chúng con được làm cho mọi người kính mến Chúa như Chúa đáng kính mến.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết Chúa là Ðấng uy nghi vô cùng và chúng con là đứa khốn nạn vô ngằn. Chúng con lấy làm xấu hổ vì cả dám đến trước mặt Chúa. Nhưng lạy Chúa là sự sống chúng con, nếu chúng con tránh xa Chúa, thì chúng con biết sẽ đi đâu? Sẽ chạy đến cùng ai và sẽ ra làm sao? Không, không, chúng con không muốn rời xa Chúa, trái lại chúng con ước ao càng ngày càng đến gần Chúa hơn. Chúng con chỉ xin Chúa tha thứ các tội lỗi chúng con, chúng con đau đớn phàn nàn quá bội, vì từ xưa đến nay chúng con đã chẳng kính mến Chúa, lại còn phạm tội xúc phạm và làm cực lòng Chúa là đấng rất tốt lành vô cùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được nóng nảy kính mến Chúa và làm đẹp lòng Chúa, để từ này về sau chúng con không còn muốn gì nữa mà chỉ muốn những sự Chúa muốn và tuân theo thánh ý Chúa trong hết mọi sự.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, Mẹ cao cả tuyệt sang và đáng kính mến hơn hết mọi loài thụ tạo. Mặc dù dưới trần gian còn nhiều người chưa chịu nhìn nhận Ðức Mẹ và yêu mến Ðức Mẹ, nhưng trên trời đã có hàng triệu triệu thần thánh không ngớt mến yêu ca tụng Ðức Mẹ. Và ngay dưới đất này cũng có biết bao nhiêu linh hồn nồng cháy một tình yêu Mẹ và sống say sưa trong lòng từ ái Mẹ. Mà chúng con đây là những con sâu đất khốn nạn, lẽ nào lại không yêu mến Ðức Mẹ, Ôi không! Lạy Mẹ rất dịu hiền, không thể thế được, chúng con cũng ước mong yêu mến Ðức Mẹ muôn vàn và đem hết lòng hết sức làm cho mọi người yêu mến Ðức Mẹ. Xin Ðức Mẹ thương xót và giúp đỡ chúng con thực hiện được nguyện vọng này để ngày sau chúng con được ca tụng Ðức Mẹ đời đời trên nước Thiên đàng.

BÀI 96
"Ôi con sẽ lấy gì mà trả lại cho Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để thờ lạy viếng thăm kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và cho toàn thể nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an và thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ Ðức Giáo Hoàng là đấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo phận chúng con và Cha sở họ đạo chúng con, chúng con lại xin Chúa đoái thương cách riêng các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể trên bàn thờ này, để lấy thịt máu mình nuôi dưỡng linh hồn chúng con mà ban cho chúng con mọi ơn lành và ở cùng chúng con cho đến tận thế, chỉ một mình Chúa là thương yêu chúng con thật và thương yêu vô cùng. Nào Chúa còn có thể tưởng tượng được cách gì hơn nữa, để bắt chúng con phải kính mến Chúa sao.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa. Chúng con ước ao được tỏ lòng biết ơn Chúa cho xứng với sự cao trọng và ơn cả thể Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con xin mượn lời thánh Ða vít mà than thở rằng: Ôi tôi sẽ lấy gì mà trả lại cho Chúa vì hết mọi ơn lành Chúa đã làm cho chúng con. Hỡi các kẻ có lòng kính mến Chúa, hãy đến mà xem những việc lạ lùng Chúa đã làm cho linh hồn tôi. Hãy đến mà hát mừng ngợi khen ca tụng và cám ơn Chúa vì đã xử với tôi cách quảng đại vô cùng dường ấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, rất êm ái và hiền từ, Chúa ngự trong hình bánh trong nhà tạm cốt để ban mọi ơn lành cho chúng con. Chúa ước ao cho chúng con xin ơn với Chúa. Nhưng chúng con không xin Chúa ban cho chúng con một của gì ở thế gian này như của cải chức quyền vui sướng. Vậy chúng con sẽ xin gì? Trước hết xin Chúa ban cho chúng con được hết lòng đau đớn ăn năn về những tội lỗi đã phạm mất lòng Chúa. Rồi xin Chúa ban cho chúng con hiểu biết thế gian này giả trá dường bao và Chúa có quyền buộc tôi phải kính mến Chúa thế nào? sau hết xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng mới là hằng biết vâng phục thánh ý Chúa, chỉ ước ao làm đẹp lòng Chúa và chỉ ước ao kính mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy dựng nên cho chúng con tấm lòng thanh sạch như vậy.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương chí nhân chí ái! thánh Augustinô nói rằng: Hết mọi người đều có thể đến bên Mẹ Maria nếu hưởng dầu thơm tình thương của Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân từ, rất ước ao làm ơn lành cho những người khổ, thấy và ban cho họ hết những gì họ xin, chúng con là những kẻ khốn nạn hơn hết mọi người, xin Mẹ cho chúng con được quí yêu Ðấng khiêm nhượng, chịu khinh thị, biết nhẫn nại trong nghịch cảnh. Xin Mẹ ban cho chúng con được một tình yêu trong sạch thánh thiện, biết thương yêu hết mọi người nhứt là những người kình địch với chúng con. Sau hết xin Mẹ ban cho chúng con được hoàn toàn tuân phục hết mọi thánh ý Chúa định đoạt về chúng con. Lạy Mẹ Maria xin Mẹ thánh hoá chúng con để chúng con ngày sau được hưởng phước đời đời trên nước thiên đàng.

BÀI 97
"Thà chết"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để thờ lạy viếng thăm kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và cho toàn thể nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an và thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ Ðức Giáo Hoàng là đấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo phận chúng con và Cha sở họ đạo chúng con, chúng con lại xin Chúa đoái thương cách riêng các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin có Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể vì lòng thương yêu chúng con quá bội, để nuôi dưỡng và ban cho linh hồn chúng con đầy đủ mọi ơn thiêng liêng phần hồn phần xác. Chúng con muốn làm người xứng đáng huống lựa là muốn làm người Công giáo thành thật, không bao giờ bằng lúc này cần phải có nghị lực, phải có lòng quả quyết, phải có chí khí hiên ngang mà bước đi trên đường ngay thẳng. Vì vậy chúng con xin Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có Chúa mới ban ơn cho chúng con đủ can đảm anh hùng để sống xứng vị con Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con thành thật quyết tâm trung thành với Chúa. Chỉ có Chúa mới dạy cho chúng con biết đứng trước mọi quyến rũ của thế gian mà nói rằng: "Thà chết". Thà chết trăm ngàn lần, chẳng thà sống phụ bạc với Thánh giá Chúa. "Thà chết" hai tiếng ấy đã tạo nên biết bao anh hùng hào kiệt xưa nay. Có mấy triệu người thà chịu gông cùm, chịu chết thiêu, chết chém, chịu xử giảo, chịu bá đao để giữ toàn danh nghĩa người có đạo Thiên Chúa. Ôi cái chết vẻ vang thay!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đường chúng con đi rồi đây sẽ có những gian khổ, con đường chúng con đi đã đưa Con Chúa hằng sống đến chỗ chết trên cây Thánh giá. Xin Chúa hãy ban cho chúng con quyết tâm theo Chúa đến cùng. Sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mới, chúng con chỉ có thể trông cậy ở Chúa Giêsu Thánh Thể mà thôi. Ngoài Chúa, chúng con không biết trông cậy ai nữa. Bởi vì Chúa không bỏ chúng con trơ trọi trên đời nguy nan cực khổ này. Vì Chúa đã phán: Này Cha ở lại với các con cho đến tận thế. Kìa con chim sẻ không gieo, không gặt mà Chúa còn nuôi dưỡng nó, không bao giờ thiếu đi gì hết. Huống chi là các con, mặc dù các con bị bỏ rơi, nhưng Cha trên trời không bỏ rơi các con. Cha không nỡ bỏ các con mồ côi dưới thế. Cha đã lập phép Thánh Thể đã ở cùng các con, kết hiệp cùng các con. Các con hãy vững tâm lên. Các con hãy làm hết sức mình đi, thì Chúa sẽ cho kết quả tốt đẹp. Thành tâm giữ đạo đi, thì Chúa sẽ lại cấp cho mọi sự cần. Các con không có một mình đâu! Lúc cầu nguyện, lúc cố gắng, lúc tù ngục, lúc làm lụng, lúc đau khổ, lúc khóc than, lúc sống và lúc chết, lúc nào kẻ có đạo cũng mật thiết kết hợp với nhau trong nhiệm thể Chúa Kitô và luôn luôn có Chúa ở giữa các con.

Lạy Mẹ Maria, đời chúng con như một tràng hạt mà các hạt là một sự vui buồn liên tiếp nhau. Kính Mừng Maria lúc gặp sự vui. Kính mừng Maria lúc gặp sự buồn. Kính mừng Maria lúc gặp sự mừng. Kính mừng Maria lúc vui buồn ở đời. Kính mừng Maria lúc vào cõi trường sinh. Bởi vậy chúng con xin năng lần hạt chuỗi Mân Côi, lần hạt mà suy điều mầu nhiệm trong đời Chúa và đời Mẹ. Vui để vui cùng Chúa và Ðức Mẹ, buồn để buồn cùng Chúa và Ðức Mẹ. Mừng để sau được mừng cùng Chúa và Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng. Mẹ Maria ơi! Ðời sống chúng con là một tràng hạt liên tiếp, bắt đầu bằng Kinh Kính Mừng và kết liễu cũng bằng Kinh Kính Mừng. Xin Ðức Mẹ phù hộ cho chúng con.

BÀI 98
"Ðức Tin"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để viếng thăm thờ lạy kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, cho gia đình chúng con, cho giáo xứ chúng con và cho toàn nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ phù hộ Ðức Giáo Hoàng là Ðấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo Phận chúng con và Cha sở giáo xứ chúng con. Chúng con lại xin Chúa đoái thương các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững rằng có Chúa Cả phép tắc vô cùng, đã thương yêu chúng con từ thuở đời đời, đã dựng nên chúng con, đã xuống thế làm người và chịu chết trên cậy Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con cho đặng hưởng hạnh phúc vô cùng và nhất là đã lập phép Thánh Thể để ở cùng chúng con cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chế độ xã hội mới xui giục mọi công dân hãy tận tâm hiệp lực xây đắp lại hạnh phúc quốc gia trên nền tảng vật chất, trên kỷ nghệ chuyên môn. về phương diện công dân chúng con cũng phải nhiệt thành cộng tác vào các nông trường, công trường, mở đường đắp đê v. v.. nhưng cậy sức mình chúng con để bền lòng giữ đạo không sai, thì nhất định chúng con phải chênh vênh sa ngã. Vì vậy, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có đức tin, một đức tin mạnh mẻ, một đức tin sáng suốt, một đức tin cường tráng mới cứu chúng con được. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con được tin mạnh lên.

Với một chế độ xã hội mới, người ta tin chắc rằng họ có thể tô điểm đời sống cho mỹ lệ, cải thiện đời sống cho hoàn hảo, nên họ buộc chúng con hợp tác dựng nên một địa đàng đầy hạnh phúc ở trần gian. Nhưng phần chính trong chúng con là một linh hồn thiêng liêng và bất diệt. Nên chúng con biết chắc rằng xây dựng hạnh phúc trên xương thịt hay vật chất, thì chúng con không bao giờ được mãn nguyện. Vì sao? Vì xương thịt tan đi và vật chất thì biến đổi, còn hạnh phúc chúng con mong ước phải lâu bền và bất diệt. Bởi thế, dầu chúng con phải cộng tác vào những cố gắng xã hội tổ chức nhưng chúng con không cầm được tâm trí chúng con tự nhiên bay lên cùng Chúa. Mong đến ngày xác thịt tan đi để cho được tự dỗ kết hợp với Thiên Chúa muôn đời. Vì vậy Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đối với chúng con chỉ có Chúa mới là ánh sáng, mới là tình yêu, mới là hạnh phúc như lòng chúng con mong ước. Chúng con tin Chúa là chân lý, là công bằng phần hồn chúng con muốn biết và tìm kiếm. Chúng con tin Chúa là thương xót, là sức mạnh nâng đỡ kẻ yếu đuối, là sự vui vẻ kẻ âu sầu, chúng con tin Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con. Hơn thế nữa chúng con tin Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa đã giáng sinh làm người để dạy bảo chúng con, để làm gương cho chúng con, để lập nghiệp ban ơn cứu chúng con đến cùng. Và muốn giữ lòng tin, muốn ơn kết hợp mật thiết với Chúa. Chúng con quyết sống trong Hội thánh, là nơi chứa chan mọi chân lý Chúa dạy, mọi ân phúc Chúa ban và mọi của quý Chúa dành.

Lạy Mẹ Maria, là máng thông ơn của Chúa. Xin Ðức Mẹ hãy ban cho chúng con ơn được cải thiện đời sống, ơn tấn tới trong đàng nhân đức, ơn kết hiệp trong tình yêu mà Chúa Thánh Thần đổ xuống trong các linh hồn. Lạy Mẹ Ðồng trinh Maria, xin Mẹ cầu cùng Ðức Chúa Thánh Thần, ban 7 ơn Ðức Chúa Thánh Thần cho chúng con, nhứt là ơn đức sốt mến để chúng con được kính mến Chúa và Ðức Mẹ ở đời này và đời sau vô cùng trên nước thiên đàng. Xin Ðức Mẹ cầu cho chúng con.

BÀI 99
"Hiệp với Chúa trong sự vui cũng như sự thương để sống lạivới Chúa trong sự mừng"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để viếng thăm thờ lạy kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, cho gia đình chúng con, cho giáo xứ chúng con và cho toàn nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ phù hộ Ðức Giáo Hoàng là Ðấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo Phận chúng con và Cha sở giáo xứ chúng con. Chúng con lại xin Chúa đoái thương các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy cho chúng con hiểu biết: vì cảm thương số phận loài người Ngôi hai Thiên Chúa Ðấng ngự trong ánh sáng cao siêu đã nhập thể và ở giữ chúng con cách riêng trong phép Thánh Thể, để soi sáng cho mọi người sinh ra trên cõi trần, và đưa mọi người không những đến chân lý toàn vẹn mà còn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa dạy cho chúng con hiểu biết qua phép rửa tội chúng con đã là phần thân thể trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu mà chúng con là chân tay. Chúa Giêsu là cây nho mà chúng con là cành nho. Cho nên sự gì mà chúng con làm cho một người dù bé nhỏ hèn hạ nhất ấy là làm cho chính Thiên Chúa. Ðã là con Thiên Chúa, là phần thân thể của Chúa thì chúng con càng phải trở nên giống Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu. Vậy chúng con hãy vui mầng khi tưởng nhớ đến công ơn Chúa đã ra đời làm người, thì chúng con cũng bắt chước Chúa Giêsu chịu nạn chịu khổ hình, chịu mọi nguy nan cơ cực đói khát đến chết trên thập giá là chúng con hãy bằng lòng vui chịu mọi sự gian nan đau khổ đói khát cho dầu bị bắt bớ hành hình và bị chết đi nữa chúng con cũng hãy sẵn sàng vui lòng chịu mọi sự vì lòng mến Chúa, theo thánh ý Chúa và để đền tội lập công ngõ hầu chúng con sẽ được vui mừng cùng Chúa Kitô khi sống lại lên trời và hưởng phước đời đời.

Ôi Maria, Mẹ là Nữ Vương tình thương, thì có thể nào Mẹ từ khước không cấp cứu những người khổ thống được. Ðối tượng của tình thương là những người xấu số, Mẹ là Trinh Vương thương xót mà chúng con đây là những tội nhân bi thảm nhất, thì tất nhiên chúng con là những đối tượng đầu tiên, đối tượng lớn nhất của tình thương, cho nên chúng con có quyền được Mẹ thương mến nhất, được Mẹ săn sóc ân cần đến nhất. Vậy lạy Mẹ Trinh Vương thương xót, xin hãy hiển trị trên chúng con, nhận lấy nhiệm vụ lo cho chúng con được sống đời đời.

BÀI 100
"Nhiệm thể Chúa Kitô"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để viếng thăm thờ lạy kính mến cám ơn và phạt tạ Chúa, để xin Chúa khấn thương ban cho chúng con, cho gia đình chúng con, cho giáo xứ chúng con và cho toàn nước Việt Nam chúng con được ơn sốt sắng bình an thịnh vượng. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ phù hộ Ðức Giáo Hoàng là Ðấng đại diện Thiên Chúa ở trần gian, Ðức Giám Mục Giáo Phận chúng con và Cha sở giáo xứ chúng con. Chúng con lại xin Chúa đoái thương các linh hồn trong lửa luyện ngục nhất là những linh hồn khi còn sống đã có lòng tôn kính phép Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa soi lòng cho chúng con được hiểu biết nhờ phép Thánh Thể, khi còn sống ở đời này tất cả chúng ta tức là Hội thánh cũng gọi là nhiệm thể Chúa Kitô được kết hợp rất thắm thiết với vị thủ lãnh của Giáo hội là Chúa Kitô biết là ngằn nào. Chính thánh ý Chúa Kitô muốn sợi dây kỳ diệu nối kết chúng con với Chúa nhờ thánh lễ mà biểu lộ ra cho chúng con biết rõ: Khi tế lễ, chẳng những thầy cả đại diện cho Chúa Cứu thế mà người cũng thay cho cả giáo hội và cho mỗi một tín hữu chúng con nữa. Khi tế lễ, chính các tín hữu đầy lòng khẩn nguyện chúc tụng cùng kết hợp thầy cả để tiến dâng lên Ðức Chúa Cha vĩnh cửu Con Chiên Vẹn Sạch. Nhưng Con Chiên Vẹn Sạch có hiện diện trên bàn thờ là dỗ lời đọc của một mình thầy cả mà thôi.

Các tín hữu tôn dâng lên Chúa Cha con chiên tinh tuyền nhờ tay cũng một thầy cả ấy. Chúa Kitô như một lễ vật tạ ơn và đền tội rất tốt đẹp để xin những nhu cầu cho Giáo hội và cho chúng ta. Khi chết trên thập giá, cũng như trong thánh lễ Misa, Chúa Giêsu hiến dâng mình đồng thời hiến dâng chúng ta là chi thể mầu nhiệm ở trong tay Ngài dể tế lễ Ðức Chúa Cha vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn sống của chúng con, là dây liên kết giữa các tín hữu chúng con, xin Chúa hãy gây tình thân ái giữa các giáo dân và các phần tử còn ở ngoài Giáo hội. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn gốc sức mạnh của Giáo hội, là lý do trường tồn của Giáo hội qua bao cơn sóng gió, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con được can đảm truyền bá Phúc âm để củng cố và bành trướng nhiệm thể Chúa Kitô chống lại mọi tà thuyết sai lầm đang đe dỗ  và gây nguy hại cho Giáo hội.

Lạy rất thánh Ðức Bà Maria, là Mẹ kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ đã đem trót tấm lòng đại lượng ban ơn cho hết thảy những ai chạy đến cùng Mẹ, xin Mẹ hết lòng âu yếm mà ban ơn cho chúng con, xin Mẹ rộng lượng với chúng con là kẻ tội lỗi.

Ôi Maria là Mẹ chúng con, là ánh sáng của chúng con, là an ủi của lòng chúng con, là nơi nương ẩn để khỏi sa ngã trong đường tội lỗi, xin Mẹ cho chúng con hy vọng ngày sau được vào nước thiên đàng ca ngợi cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ muôn đời.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tâm Sự Với Chúa Giêsu Thánh Thể, Tuần Lễ Sau Chúa Nhật Thứ Bốn Phục Sinh, Ngày 26/4-1/5/10 (4/24/2010)
Tâm Sự Với Chúa Giêsu Thánh Thể, Tuần Lễ Sau Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh (4/15/2010)
Những Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Ðáng Cứu Chuộc Chúng Ta (4/14/2010)
Chữa Lành Qua Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa = Quantum Healing ----lm. Trần Cao Tường (4/11/2010)
Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Từ Ngày 12/4-17/4/2010 (4/7/2010)
Tin/Bài cùng ngày
150 Lời Nguyện Trước Thánh Thể (131-150) (4/4/2010)
150 Lời Nguyện Trước Thánh Thể (101-130) (4/4/2010)
150 Lời Nguyện Trước Thánh Thể (31-65) (4/4/2010)
150 Lời Nguyện Trước Thánh Thể (1-30) (4/4/2010)
Lợi Ích Của Sự Ngắm Ðàng Thánh Giá- The Way Of The Cross (4/4/2010)
Tin/Bài khác
Con Đường Chúa Đã Đi Qua (10 Phan ) -- Lm. Nguyễn Tầm Thường Dẫn Giải (4/23/2011)
Thiên Chúa Biến Đổi (4/3/2010)
Vượt Qua Cõi Chết (4/2/2010)
Thần Học Về Thập Giá (4/2/2010)
Con Đường Chúa Đã Đi Qua (phan 9/10) -- Con Đường Chúa Đã Đi Qua #1- Lm. Nguyễn Tầm Thường Dẫn Giải (3/31/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768