MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: các bài giảng của đức cha khảm
Xem 1 - 33 của 110
Số Tin
Trang của 4
Chi tiết »

Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài Giảng Lễ Mẹ Truyền Tin của Đức Cha Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Thánh Cả Giuse của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Thứ Tư Lễ Tro - Mùa Chay là mùa gặp gỡ Chúa nhiều hơn ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài Giảng Thánh Lễ Giao Thừa của Đức Cha Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Thánh Gia-94 của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Các Thánh Anh Hài năm 1997 của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Chi tiết »

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài Giảng Lễ lễ suy tôn Thánh giá Của Đức Cha Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Của Đức Cha Khảm (15/8/2004) 
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 9. Chia sẻ về mạc khải tư
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 8. Chia sẻ về sự công bằng
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 7. Giải đáp vấn nạn đồng tính
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 6. Chia sẻ nỗi lo âu về hoả ngục sau khi chết
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 5. Giài thích từ ngữ vô ngã có nghịch với đức tin và tín lý Kitô giáo không, nếu không thì giống ở điểm nào?
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 4. Giải đáp vấn nạn hiện hữu hay hư vô, cái nào tốt hơn?
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 3. Tổng quát về các vấn nạn
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 1. Chia sẻ về việc thuyên chuyển các linh mục trong TGP
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha Phêrô Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn: 2. Giải thích về việc tham dự đám cưới không có cử hành Bí tích Hôn phối
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng lễ Chúa Biến Hình (Hiển Dung) của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đại hội Giáo Lý Viên: Anh em là bạn của Thầy -- ĐC phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ lời Chúa
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Mừng lễ bổn mạng (10/7/2016)
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả của Đc Khảm (24/6/2013)
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Lễ Mẹ Thăm Viếng Của Đức cha Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ Bài Thương khó Chúa Giêsu ngày thứ Sáu Tuần Thánh 2013
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh Của Đức cha Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Bài giảng Thánh Lễ Thánh lễ Tiệc Ly 2013 của ĐC Khảm
Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Xem 1 - 33 của 110
Số Tin
Trang của 4
Giờ Bình An

Ngày 26.3.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch103-104
Ngày 19.3.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch101-102
Ngày 12.3.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch99-100
Ngày 5.3.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch96-98
Ngày 26.2.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch95
Ngày 19.2.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch93-94
Ngày 12.2.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển4 - Ch92
Ngày 5.2.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch90-91
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768