Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>[ Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu Hôm Nay]Mon, 31 Dec 2018 20:15:30 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/audio-h%e1%bb%8dc_l%e1%bb%9di_ch%c3%baa/hi%e1%bb%83u_%c4%91%e1%bb%83_s%e1%bb%91ng_%c4%91%e1%ba%a1o"> Youtube/audio- Hiểu Để Sống Đạo (lm. Ngô Tôn Huấn)</a>]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> <a Href="http://kinhmungmaria.com/fatima"> [ Audio & Youtube] 100 Năm Fatima [lời Mở Đầu - Bài 100] Hết</a> ]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Việt Nam Tuần Này (#35) </font>Mon, 31 Dec 2018 11:05:18 GMT<font Color=magenta> Xin Chân Thành Cám Ơn Quý Vị Ân Nhân, Bảo Trợ Viên, Và Thính Giả Nhân Dịp Kỷ Niệm Máy Radio-gcm Được Một Tuổi </font>Mon, 31 Dec 2018 07:44:23 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/gh_hoanvu/t%c4%91_s%e1%bb%b1_s%e1%bb%91ng_con_ng%c6%b0%e1%bb%9di"> Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm</a>]]>Sun, 30 Dec 2018 00:21:27 GMT<font Color="magenta"> Món Quà Cho Người Thân Bằng Máy Radio-gcm </font>Tue, 25 Dec 2018 12:46:17 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm B (1b-mv &#45;&#45;- Cn-34b-tn ) (kết Thúc Phụng Vụ Năm B)Tue, 04 Dec 2018 07:25:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> __các Bài Suy Niệm Lời Chúa Cn- B (trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.)Mon, 03 Dec 2018 21:07:28 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><a Href="http://vntaiwan.catholic.org.tw/veritas/rvaaudio3.htm">audio Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày 2018 (chân Lý Á Châu)Fri, 30 Nov 2018 20:47:50 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/mp3.png"> ________ Năm Phụng Vụ 2015, 2018 &#45;&#45;- Các Bài Giảng Của Đc Khảm (năm B) _____Fri, 30 Nov 2018 07:43:38 GMTTuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước MỹSun, 07 Oct 2018 08:05:31 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/gh_hoanvu/t%c3%b4ng_hu%e1%ba%a5n_gaudete_et_exsultate"> Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô &#45;&#45;het&#45;&#45;</a>]]>Sat, 15 Sep 2018 20:04:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Dai Hoi Thanh Mau 2018 Part 04 Dai Hoi Thanh Mau 2018 part 04]]>Fri, 31 Aug 2018 09:08:46 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Dai Hoi Thanh Mau 2018 Part 03 Dai Hoi Thanh Mau 2018 part 03]]>Fri, 31 Aug 2018 09:06:22 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Dai Hoi Thanh Mau 2018 Part 02 Dai Hoi Thanh Mau 2018 part 02]]>Fri, 31 Aug 2018 09:04:08 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Dai Hoi Thanh Mau 2018 Part 01 Dai Hoi Thanh Mau 2018 part 01]]>Fri, 31 Aug 2018 09:02:28 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018: Anh Là Ai? Việt Nam Tôi Đâu? Trúc Hồ - Việt Khang - Nguyên Khang - Mai Thanh Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018: Anh Là Ai? Việt Nam Tôi Đâu? Trúc Hồ - Việt Khang - Nguyên Khang - Mai Thanh Sơn]]>Fri, 31 Aug 2018 09:00:06 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Ngày Thánh Mẫu 2018 - Kiệu Và Lễ Kính Thánh Cả Giuse - Ngày 1.8.2018 Ngày Thánh Mẫu 2018 - Kiệu và Lễ Kính Thánh Cả Giuse - Ngày 1.8.2018]]>Fri, 31 Aug 2018 08:55:14 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018 Sôi Sục Lòng Yêu Nước Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018 sôi sục lòng yêu nước]]>Fri, 31 Aug 2018 08:54:48 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Marian Days 2018 - Xo So Marian Days 2018 - Xo So]]>Fri, 31 Aug 2018 08:53:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Ngày Thánh Mẫu 2018 - Sinh Hoạt Ngày Khai Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Sinh hoạt ngày Khai Mạc]]>Fri, 31 Aug 2018 08:53:13 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Ngày Thánh Mẫu 2018 - Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - Ngày 04.08.2018 Ngày Thánh Mẫu 2018 - Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - Ngày 04.08.2018]]>Fri, 31 Aug 2018 08:51:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Ngày Thánh Mẫu 2018 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria - Ngày 04.08.2018 Ngày Thánh Mẫu 2018 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria - Ngày 04.08.2018]]>Fri, 31 Aug 2018 08:50:30 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Ngày 05.08.2018 Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 - Ngày 05.08.2018]]>Fri, 31 Aug 2018 08:45:17 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Youtube-151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Lm Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-]Mon, 27 Aug 2018 14:59:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><font Color="red"> 151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Linh Mục Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-] </font>]]>Mon, 27 Aug 2018 12:43:19 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Cn20b- Thường Niên Thánh Vịnh đáp ca lễ CN20B- Thường Niên]]>Thu, 23 Aug 2018 20:29:10 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niêm Phúc Âm Cn20b- Thường Niên Suy Niêm Phúc Âm CN20B- Thường Niên]]>Thu, 23 Aug 2018 20:27:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Cn-20b-tn - Đức Maria: Mẫu Gương Yêu Mến Và Tôn Kính Thánh Thể Chúa CN-20B-TN - Đức Maria: Mẫu gương yêu mến và tôn kính Thánh Thể Chúa]]>Thu, 23 Aug 2018 20:25:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> ơn Gọi: Thiên Chúa Không Lấy Gì Cả Nhưng Cho Tất CảThu, 23 Aug 2018 20:23:29 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thần Học Kinh Thánh: Chức Tư Tế Trong Thánh Kinh Cựu ƯớcThu, 23 Aug 2018 20:20:07 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Chứng Từ Tình Yêu Trợ Giúp Tha NhânThu, 23 Aug 2018 20:18:46 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Hoa Kỳ Cũng Bách Hại Tôn GiáoThu, 23 Aug 2018 20:17:28 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>giải Đáp Thắc Mắc Tôn Giáo Về Quỷ Ám, Quỷ Hành Và Quỷ NhậpThu, 23 Aug 2018 20:15:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Cuộc Đời Thánh Sêraphinô, Tu Sỹ Dòng Anh Em Hèn MọnThu, 23 Aug 2018 20:14:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> những Nghi Thức Trước Khi Rước LễThu, 23 Aug 2018 20:12:40 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Tầm Quan Trọng Các Lễ Kính Đức Maria Trong Năm Phụng VụThu, 23 Aug 2018 20:11:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Phép Lạ Của Đức Mẹ Tại Milano Miền Bắc Nước ÝThu, 23 Aug 2018 20:09:54 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Ơn Lành Của Đức Mẹ FatimaThu, 23 Aug 2018 20:07:19 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Suy Niệm Lời Chúa Cn19b- Thường NiênSun, 19 Aug 2018 22:25:32 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Phụng Vụ Lời Chúa Cn19b- Thường NiênSat, 18 Aug 2018 22:23:02 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 874 Ngày 12/8/2018Fri, 17 Aug 2018 20:52:26 GMTKho Tàng Gia ĐìnhThu, 16 Aug 2018 20:37:34 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên BThu, 16 Aug 2018 20:35:30 GMTHãy Lo Tìm Kiếm Đức Khôn Ngoan Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xx – BThu, 16 Aug 2018 20:33:52 GMTMười Cách Tôn Kính Đức MẹThu, 16 Aug 2018 20:31:40 GMTThánh Mẫu Mông TriệuWed, 15 Aug 2018 22:29:00 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08)Wed, 15 Aug 2018 22:26:04 GMTTôi Là Bánh Từ Trời Xuống – Vikini (suy Niệm Của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm)Wed, 15 Aug 2018 22:18:06 GMTThực Phẩm Trường Sinh (suy Niệm Của Alphonse Marie Trần Bình An)Wed, 15 Aug 2018 22:17:04 GMTThánh ThểWed, 15 Aug 2018 22:16:00 GMTThần Lương Độ Đường (suy Niệm Của Lm. Gb. Văn Hào Sdb)Wed, 15 Aug 2018 22:15:04 GMTSẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)Wed, 15 Aug 2018 22:13:59 GMTNhững Lời Thầm Thì (suy Niệm Của Alphonse Marie Trần Bình An)Wed, 15 Aug 2018 22:12:53 GMTTâm Sự MừngWed, 15 Aug 2018 22:05:27 GMTMông TriệuWed, 15 Aug 2018 21:48:35 GMTPhép Lạ Đêm Vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiCâu chuyện xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý.

]]>
Wed, 15 Aug 2018 21:47:29 GMT
Suy Tư Về Lễ Đức Mẹ Về Trời Cả Hồn Và XácWed, 15 Aug 2018 21:46:17 GMTVinh Quang Của Đức MẹWed, 15 Aug 2018 21:19:45 GMTĐức Mẹ Về TrờiWed, 15 Aug 2018 21:03:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn19b- Thường Niên Thánh Vịnh Đáp Ca CN19B- Thường Niên]]>Wed, 15 Aug 2018 21:01:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Phúc Âm Cn19b- Thường Niên Suy Niệm Phúc Âm CN19B- Thường Niên]]>Wed, 15 Aug 2018 21:00:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> "me Ve Troi " Sang Tac : Tuan Kim Ca Sy : Lam Phuong & Ca Doan Sao Mai ]]>Wed, 15 Aug 2018 20:59:38 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Cn19tn - Nam B - Quyen Nang Chua Lanh Cua Thanh The Chua CN19TN - NAM B - QUYEN NANG CHUA LANH CUA THANH THE CHUA]]>Wed, 15 Aug 2018 20:59:21 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> lịch Phụng Vụ MớiWed, 15 Aug 2018 20:57:13 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Lên Trời Với Mẹ - Nguyễn Hiền Nhu Trình Bày  Lên Trời Với Mẹ - Nguyễn Hiền Nhu Trình Bày]]>Wed, 15 Aug 2018 20:56:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Giải Đáp Thắc Mắc: Vì Sao Chúa Hiển Dung Được Đgh Gioan Phaolo 2 Xếp Vào 5 Mầu Nhiệm Sự SángWed, 15 Aug 2018 20:55:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Các Nền Tảng Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Trong Lịch Sử Giáo Hội - Linh Tiến Khải & Mai Anh Trình Bày   Các Nền Tảng Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Trong Lịch Sử Giáo Hội - Linh Tiến Khải & Mai Anh Trình Bày ]]>Wed, 15 Aug 2018 20:54:51 GMTÂm Vang Kính Mừng Mẹ Hồn Xác Về TrờiMừng rước Mẹ , ôi Thiên Chúa Thánh Mẫu]]>Wed, 15 Aug 2018 20:54:38 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Bình Luận Những Cuộc Họp Mất Thời Giờ Vô ÍchWed, 15 Aug 2018 20:54:31 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Chứng Từ Ơn Gọi Linh MụcWed, 15 Aug 2018 20:53:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thần Học Kinh Thánh Về Bí Tích Truyền Chức Linh Mục - Nguồn Gốc Chức Tư Tế Trong Thánh Kinh Cựu ƯớcWed, 15 Aug 2018 20:51:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Chuyên Mục Lửa - Đón Chúa Vào NhàWed, 15 Aug 2018 20:50:36 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bên Cạnh Các Tù NhânWed, 15 Aug 2018 20:49:21 GMT