Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> __các Bài Suy Niệm Lời Chúa Cn- A(trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.): [mv1- Cn2-ps]Fri, 08 Dec 2017 21:53:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/mp3.png"> ____năm Phụng Vụ A-2017 &#45;&#45;- Các Bài Giảng Của Đc KhảmSat, 25 Nov 2017 21:58:39 GMT______học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm A (1c-mv - Cn1-ps)Sat, 25 Nov 2017 21:25:43 GMTNăm Thánh Fatima Và Ơn Toàn XáSat, 18 Nov 2017 20:57:47 GMTThư Xin Giúp Để Sửa Chữa Tu Viện Của Dòng Kín Cát MinhSat, 13 May 2017 07:05:35 GMTTường Trình Về Việc Làm Máy Radio Bao Gồm Rất Nhiều Bải Giảng Và Bộ Sách AudioMon, 08 May 2017 13:38:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana Thông Điệp Mẹ ngày 2/4/2017 qua Thị Nhân Mirjana

Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Tue, 02 May 2017 08:10:04 GMT
<marquee> Thông Điệp Medugorje Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana </marquee>  Các tông đồ của tình yêu Mẹ ơi, nó tùy thuộc các con lan tràn tình yêu Thánh Tử Mẹ tới tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết nó; những tia sáng nhỏ của thế giới ơi, các con là người Mẹ đang dạy dỗ với tình yêu Từ Mẫu để chiếu sáng rõ ràng với đầy sức sống. Sự cầu nguyện sẽ giúp các con, bởi vì cầu nguyện cứu rỗi các con, cầu nguyện cứu thế giới. Vì thế, các con của Mẹ ơi, hãy cầu nguyện với từ ngữ, cảm giác, tình yêu xót thương và hy sinh. Thánh Tử Mẹ đã chỉ cho các con đường lối - Ngài là Đấng trở thành nhập thể và tạo thành tôi là chén rượu đầu tiên, với sự hy sinh cao cả của Ngài, Ngài đã chỉ cho các con cách các con cần phải yêu. Vì thế, các con của Mẹ ơi, đừng sợ nói sự thật. Đừng sợ thay đổi chính mình và thế giới qua sự trải rộng tình yêu, bằng việc làm mọi sự cho Thánh Tử Mẹ được biết đến và được yêu mến bởi việc yêu thương người khác vì Ngài. Như một Từ Mẫu Mẹ luôn ở với các con. Mẹ đang khẩn cầu Thánh Tử Mẹ giúp các con cho tình yêu ngự trị trong cuộc sống mình - tình yêu mà nó sống động, tình yêu mà nó cho đi, tình yêu mà nó cho sự sống. Mẹ đang dạy các con tình yêu như thế - tình yêu tinh tuyền. Các tông đồ của Mẹ ơi, nó tùy thuộc vào các con để nhận biết nó, làm sống động nó và trải rộng nó. Các con hãy cầu nguyện với cảm giác cho các mục tử mình để rồi các ngài có thể làm chứng nhân cho Thánh Tử Mẹ với yêu thương. Cám ơn các con.

(Translated by www.KinhMungMaria.com / Chuyển ngữ do trang mạng www.KinhMungMaria.com) http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/mirjana.61105441_std.jpg]]>
Tue, 02 May 2017 08:02:39 GMT
Xin Giúp Đỡ Làm Đường Giao ThôngSun, 30 Apr 2017 23:26:14 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27 > <font Color=magenta> ___151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh (bài#1 - Bài#122) </font>  151 Bài 151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

]]>
Sun, 30 Apr 2017 09:01:58 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27> <font Color="magenta" > ___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-160.c)</font> Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi. ]]>Sun, 30 Apr 2017 09:01:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2017 Qua Thị Nhân Marija Thông Điệp Mẹ ngày 25/3/2017 qua Thị Nhân Marija

Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Tue, 25 Apr 2017 13:14:58 GMT
<marquee> Thông Điệp Ngày 25/3/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija</marquee> Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở lòng mình ra tới lòng thương xót Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới qua sự cầu nguyện, sám hối và một quyết định sống đời thánh đức. Thời gian mùa Xuân này thúc đẩy các con tới một đời sống mới, tới một sự đổi mới, trong tư tưởng và tấm lòng mình. Vì thế, các con nhỏ ơi, Mẹ ở với các con để giúp các con nói "xin vâng" tới Chúa và tới giới răn Ngài với sự kiên quyết. Các con không đơn độc; Mẹ ở với các con qua ân sủng mà Đấng Tối Cao trao tới Mẹ cho các con và giòng dõi mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
(Translated/Chuyển Ngữ: www.KinhMungMaria.com) ]]>
Tue, 25 Apr 2017 13:10:37 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm]]>Tue, 25 Apr 2017 10:31:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Đức Cha Phêrô Giảng Lễ Mở Cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Đức Cha Phêrô giảng lễ mở cửa Năm Thánh Lòng Chúa thương xót]]>Tue, 25 Apr 2017 10:28:17 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Giảng Cn2-phục Sinh Của Đc Khảm #2 ]]>Tue, 25 Apr 2017 10:24:40 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tháp Cho Người Đôi Cánh Lớn Hăng Say Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
]]>
Tue, 25 Apr 2017 09:50:50 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật Đại Lễ Kính Ltxc Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật Đại Lễ Kính LTXC]]>Mon, 24 Apr 2017 21:16:10 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật Đại Lễ Kính Ltxc Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật Đại Lễ Kính LTXC]]>Mon, 24 Apr 2017 21:14:31 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> bài Giảng Chúa Nhật Đại Lễ Kính Ltxc Của Cha Đaminh Hảo Bài giảng Chúa Nhật Đại Lễ Kính LTXC của Cha Đaminh Hảo ]]>Mon, 24 Apr 2017 21:12:55 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Giảng Cn2-phục Sinh Của Đc Khảm #1 ]]>Mon, 24 Apr 2017 21:06:54 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh (cn-ltxc)Mon, 24 Apr 2017 21:03:45 GMTphụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Đại Lễ Kính LtxcMon, 24 Apr 2017 20:46:23 GMTSuy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Đại Lễ Kính LtxcMon, 24 Apr 2017 20:44:52 GMTLàm Sao Để Hóa Giải Những Bất Đồng &#45;&#45;- Trần Mỹ DuyệtMon, 24 Apr 2017 20:43:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Suy Niệm Lời Chúa Cn2-phục Sinh (trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.)Mon, 24 Apr 2017 15:46:34 GMTHạt Châu Ngọc (160c) (tiếp)Mon, 24 Apr 2017 10:01:44 GMTNgày 23.4.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch108Sun, 23 Apr 2017 19:47:23 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45; Chúa Nhật Tuần Này Gồm Có: Lịch phụng vụ, Thánh lễ trực tiếp truyền thanh, Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha ]]>Sun, 23 Apr 2017 19:14:05 GMTCn 3898: Xin Chúa Bảo Vệ Gia Đình Chúng ConSun, 23 Apr 2017 07:48:24 GMTCn 3897: Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho Các Linh Hồn Tự TửSat, 22 Apr 2017 21:37:13 GMTCn 3896: Bác Ái Là Tình Yêu Của Thiên ChúaSat, 22 Apr 2017 21:12:40 GMTCn 3895: Tín Thác Hoàn Toàn Nơi ChúaSat, 22 Apr 2017 21:11:34 GMTCn 3894: Thánh Padre Pio Luôn Kêu Cầu Thánh Gia Và Ba Vị Thánh KhácSat, 22 Apr 2017 21:08:07 GMTCuộc Sáng Tạo Mới – Lm Ignatiô Trần Ngà Ngày Thứ Nhất Của Nhân Loại Cũ &#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;Sat, 22 Apr 2017 21:03:13 GMTCủng Cố Đức Tin.Sat, 22 Apr 2017 21:02:25 GMTChúng Tôi Đã Thấy ChúaSat, 22 Apr 2017 21:01:28 GMTCộng Đoàn Phục Sinh (suy Niệm Của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)Sat, 22 Apr 2017 21:00:18 GMTChứng Từ Của Một Hành Trình Phục Sinh (suy Niệm Của Lm Giuse Nguyễn Hữu An)Sat, 22 Apr 2017 20:59:11 GMTNhãn Tiền [niệm Khúc Ga 20:27-28]Sat, 22 Apr 2017 20:56:35 GMTThơ : Điệu Lý Xót ThươngSat, 22 Apr 2017 20:55:00 GMTCn 3893: Gửi Tâm Tình Nhân Đại Lễ Lòng Chúa Thương XótSat, 22 Apr 2017 20:54:57 GMTĐừng Bao Giờ Mất Niềm Tin Vào Lòng Chúa Thương XótSat, 22 Apr 2017 20:52:24 GMTDấu Tình Thương XótSat, 22 Apr 2017 20:49:54 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45;- Thứ Bảy Tuần Này Gồm Có: Tin tức thời sự, Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh Mẫu học, Phút cầu nguyện ]]>Sat, 22 Apr 2017 20:10:13 GMTGiờ Tin Yêu Số 806-23/4/2017, Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Một Người Phi Luật TânSat, 22 Apr 2017 19:40:41 GMTCho Niềm Tin Quay Về &#45;&#45;&#45;&#45;-Fri, 21 Apr 2017 21:01:01 GMTCảm Thông Với Nhau (suy Niệm Của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)Fri, 21 Apr 2017 20:59:45 GMTBình An – Lm. Giuse Trần Việt HùngFri, 21 Apr 2017 20:58:40 GMTBiểu Lộ Niềm TinFri, 21 Apr 2017 20:57:13 GMTBiến Đổi Nhờ Gặp ChúaFri, 21 Apr 2017 20:56:22 GMTBình An Cho Các Con – Radio Veritas Asia (trích Trong ‘sống Tin Mừng’)Fri, 21 Apr 2017 20:55:18 GMTTất Cả Những Tác Dụng Của Listerine Đều Có Thể Thay Thế Bằng Nước Hydrogene Pyroxide ( H P )Fri, 21 Apr 2017 20:29:47 GMTMầu Nhiệm Thương Xót (chúa Nhật Ii Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót, Năm A)Fri, 21 Apr 2017 20:22:24 GMTĐức Chúa Giêsu Đã Chết Cho Bạn!Fri, 21 Apr 2017 15:40:27 GMTCái Chết Của Đức Chúa Giêsu Về Mặt Khoa HọcFri, 21 Apr 2017 15:39:02 GMTCác Tông Đồ Đã Chết Cách NàoFri, 21 Apr 2017 15:29:41 GMTBằng Chứng Chúa Đã Sống LạiFri, 21 Apr 2017 15:27:43 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh Abc: Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh AbcThu, 20 Apr 2017 20:59:30 GMTĐừng Ngăn Cản Ơn ChúaThu, 20 Apr 2017 20:52:18 GMTSuy Niệm Chúa Nhật Ii Phục Sinh 2017Thu, 20 Apr 2017 20:39:32 GMTNiềm Vui Phục SinhThu, 20 Apr 2017 20:36:18 GMTMen Gia ĐìnhThu, 20 Apr 2017 20:30:47 GMT17 Bức Ảnh Rung Động Trái Tim Về Tình Thương Khiến Bạn Rơi LệThu, 20 Apr 2017 20:29:32 GMTKhông Có Gì Là Vĩnh Cửu, Mọi Thứ Đều Vô ThườngThu, 20 Apr 2017 20:26:45 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45;- Thứ Năm Tuần Này Gồm Có: Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện]]>Thu, 20 Apr 2017 20:20:06 GMTHội Thảo Về Các Sắc Lệnh Mới Của Tt Trump Ảnh Hưởng Đến Người Việt Sống Tại MỹNếu ai đang có thẻ xanh, thuyết trình viên khuyên hãy gấp rút xin thi quốc tịch, và mọi vấn đề liên quan đến di trú, xin nhớ hãy tìm đến các luật sư di trú. Bạn có thể vào trang mạng của Luật Sư Đoàn Hoa Kỳ để biết ai là luật sư di trú.

]]>
Thu, 20 Apr 2017 15:21:51 GMT
phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Đại Lễ Phục SinhWed, 19 Apr 2017 20:50:16 GMTSuy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Đại Lễ Phục SinhWed, 19 Apr 2017 20:49:11 GMTXác Nhận Lòng Tin - MccarthyWed, 19 Apr 2017 20:46:14 GMTVì YêuWed, 19 Apr 2017 20:45:20 GMTViếng MộWed, 19 Apr 2017 20:44:16 GMTTin Chúa Phục SinhWed, 19 Apr 2017 20:43:15 GMTTrên Con Đường Mòn Của Kiếp Nhân Sinh (suy Niệm Của Lm Giuse Trương Đình Hiền)Wed, 19 Apr 2017 20:42:17 GMTTình Yêu Gặp Bối Rối - William BarclayWed, 19 Apr 2017 20:41:11 GMT