Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<a Href="http://kinhmungmaria.com/medugorje"> <font Color="red"> [video/audio] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Tháng Này (ngày 2 Và 25 Mỗi Tháng) </font></a>Mon, 31 Dec 2018 20:39:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>[ Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu Hôm Nay]Mon, 31 Dec 2018 20:15:30 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/audio-h%e1%bb%8dc_l%e1%bb%9di_ch%c3%baa/hi%e1%bb%83u_%c4%91%e1%bb%83_s%e1%bb%91ng_%c4%91%e1%ba%a1o"> Youtube/audio- Hiểu Để Sống Đạo (lm. Ngô Tôn Huấn)</a>]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> <a Href="http://kinhmungmaria.com/fatima"> [ Audio & Youtube] 100 Năm Fatima [lời Mở Đầu - Bài 100] Hết</a> ]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=ệ33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Vit Nam Tuần Này (#43) </font>Mon, 31 Dec 2018 11:05:18 GMT<font Color=magenta> Xin Chân Thành Cám Ơn Quý Vị Ân Nhân, Bảo Trợ Viên, Và Thính Giả Nhân Dịp Kỷ Niệm Máy Radio-gcm Được Một Tuổi </font>Mon, 31 Dec 2018 07:44:23 GMTThư Xin Giúp Đỡ Cho Vị Linh Mục Vì Nhiệt Tâm Mà Bị Bịnh*Ngày 25/8/2018

Lời Toà Soạn:

Thưa quý vị thính giả và đọc giả của Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org, www.memaria.net và www.hddaminhthanhlinh.net, chúng tôi vừa được tin là LM Rafael Trần Xuân Nhàn thuộc gx Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, VN bị bịnh tai biến.]]>Mon, 31 Dec 2018 07:40:28 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/gh_hoanvu/t%c4%91_s%e1%bb%b1_s%e1%bb%91ng_con_ng%c6%b0%e1%bb%9di"> Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm</a>]]>Sun, 30 Dec 2018 00:21:27 GMT<font Color="magenta"> Món Quà Cho Người Thân Bằng Máy Radio-gcm </font>Tue, 25 Dec 2018 12:46:17 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm B (1b-mv &#45;&#45;- Cn-34b-tn ) (kết Thúc Phụng Vụ Năm B)Tue, 04 Dec 2018 07:25:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> __các Bài Suy Niệm Lời Chúa Cn- B (trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.)Mon, 03 Dec 2018 21:07:28 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><a Href="http://vntaiwan.catholic.org.tw/veritas/rvaaudio3.htm">audio Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày 2018 (chân Lý Á Châu)Fri, 30 Nov 2018 20:47:50 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/kinh_thanh_tan_uoc/mp3.png"> Các Phép Lạ Của Thánh GiuseFri, 30 Nov 2018 20:22:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/mp3.png"> ________ Năm Phụng Vụ 2015, 2018 &#45;&#45;- Các Bài Giảng Của Đc Khảm (năm B) _____Fri, 30 Nov 2018 07:43:38 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Giới Thiệu Vài Nét Về Công Đồng Chung Vatican IiWed, 17 Oct 2018 21:21:21 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Thần Học Về Đức TinWed, 17 Oct 2018 21:19:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 883 Ngày 14/10/2018Wed, 17 Oct 2018 20:14:54 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Cn28tn - Nam B - Khon Va Dai CN28TN - NAM B - KHON VA DAI]]>Wed, 17 Oct 2018 20:06:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Phúc Âm Cn28b- Thường Niên Suy Niệm Phúc Âm CN28B- Thường Niên]]>Wed, 17 Oct 2018 20:05:29 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn28b- Thường Niên Thánh Vịnh Đáp Ca CN28B- Thường Niên]]>Wed, 17 Oct 2018 20:03:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> chứng Từ Ơn Gọi &#45;&#45;&#45;&#45;-Wed, 17 Oct 2018 20:02:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> linh Mục Người Đã Được Thánh Hiến Cho ChúaWed, 17 Oct 2018 20:00:40 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Một Người Phụ Nữ Pháp Được Ơn Hoán CảiWed, 17 Oct 2018 19:59:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> tường Trình Về Điểm Tối Và Điểm Sáng Tại Châu ÂuWed, 17 Oct 2018 19:57:54 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> bài Giảng Lễ Cn28b- Thường Niên Của Đc KhảmWed, 17 Oct 2018 19:56:10 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> suy Niệm Lời Chúa Cn28b- Thường NiênWed, 17 Oct 2018 18:49:42 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Phụng Vụ Lời Chúa Cn28b- Thường NiênWed, 17 Oct 2018 18:47:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Cái Vĩnh Cửu Và Cái Tạm Thời - Suy Niệm Chúa Nhật Xxvii Năm B - Lm. Anton Nguyễn Văn Độ Cái vĩnh cửu và cái tạm thời - Suy niệm Chúa nhật XXVII năm B - Lm. Anton Nguyễn Văn Độ]]>Wed, 17 Oct 2018 11:02:45 GMTKhông Thể Vào Nước Trời Ư? – Yvon Daigneault. &#45;&#45;&#45;&#45;-Sun, 14 Oct 2018 20:41:49 GMTKhôn Ngoan – Đtgm. Ngô Quang Kiệt.Sun, 14 Oct 2018 20:40:37 GMTHãy Theo Tôi – Lm. Giuse Đỗ Vân LựcSun, 14 Oct 2018 20:39:24 GMTGiàu. (2)Sun, 14 Oct 2018 20:38:18 GMTGiàu: Tốt Hay Xấu - Gm. Arthur Tonne.Sun, 14 Oct 2018 20:37:11 GMT10 Thói Quen Khiến Mau Chết &#45;&#45;- 10 Thói Quen Giúp Sống LâuSat, 13 Oct 2018 21:05:36 GMTĐức Giêsu Giáo Huấn Về Của Cải. (giải Thích Và Suy Niệm Của Lm. Fx. Vũ Phan Long) &#45;&#45;&#45;&#45;-Sat, 13 Oct 2018 18:54:13 GMTĐược Gấp Trăm. (trích Trong ‘manna’)Sat, 13 Oct 2018 18:52:55 GMTDâng Hiến.Sat, 13 Oct 2018 18:51:34 GMTCủa Cải. &#45;&#45;&#45;&#45;-Fri, 12 Oct 2018 21:33:02 GMTChúa Nhìn Chàng.Fri, 12 Oct 2018 21:31:56 GMTChia Sẻ- Tiền Của.Fri, 12 Oct 2018 21:30:44 GMTBước Theo Chúa Giêsu - Lm Nguyễn Hữu An.Fri, 12 Oct 2018 21:29:31 GMTAi Là Kẻ ‘giàu Có’? – Achille Degeest. (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’).Fri, 12 Oct 2018 21:27:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi Tôn Phong 2 Vị Thánh Lên Hàng Tiến Sĩ Hội ThánhFri, 12 Oct 2018 21:22:53 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Cn 28 Tn BThu, 11 Oct 2018 20:46:17 GMTVĩnh Cửu Và Tạm Thời Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xxviii - BThu, 11 Oct 2018 20:44:28 GMTSự Sống Đời Đời Là Mục Tiêu Tối Hậu Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Xxviii– BThu, 11 Oct 2018 20:43:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 882 Ngày 7/10/2018Thu, 11 Oct 2018 19:42:19 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 7. Ơn Gọi Dấn Thân Và Nên Thánh Của Giáo Dân Giữa Trần Thế (2) - Bác Sĩ Giuse NguyễnWed, 10 Oct 2018 20:34:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 6. Ơn Gọi Dấn Thân Và Nên Thánh Của Giáo Dân Giữa Trần Thế (1) - Bác Sĩ Giuse NguyễnWed, 10 Oct 2018 20:32:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 5. Tầm Quan Trọng Của Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo Trong Đời Sống Kitô Hữu Giáo Dân - LWed, 10 Oct 2018 20:30:40 GMTVợ Chồng Bất Khả Phân Ly.Wed, 10 Oct 2018 20:24:59 GMTTìm Lại Sự Ngạc Nhiên – Lm. Mark Link.Wed, 10 Oct 2018 20:23:50 GMTSuy Niệm Của Lm Nguyễn Cao Siêu.Wed, 10 Oct 2018 20:20:08 GMTMột Tình Yêu Giống Như Tình Yêu Của Chúa Giêsu. (trích Trong ‘mở Ra Những Kho Tàng’ – Charles E. Miller)Wed, 10 Oct 2018 20:18:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> suy Niệm Lời Chúa Cn27b- Thường NiênTue, 09 Oct 2018 21:29:25 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Phụng Vụ Lời Chúa Cn27b- Thường NiênTue, 09 Oct 2018 21:27:32 GMTHôn Nhân. &#45;&#45;&#45;&#45;Tue, 09 Oct 2018 20:00:35 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn27b- Thường Niên Thánh Vịnh Đáp Ca CN27B- Thường Niên]]>Tue, 09 Oct 2018 19:59:50 GMTGia Đình. (trích Trong ‘sợi Chỉ Đỏ’)Tue, 09 Oct 2018 19:59:34 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Phúc Âm Cn27b- Thường Niên Suy Niệm Phúc Âm CN27B- Thường Niên]]>Tue, 09 Oct 2018 19:58:33 GMTĐừng Chia Tay Với Người Mình Yêu.Tue, 09 Oct 2018 19:58:31 GMTĐừng Chia Cắt Những Gì Thiên Chúa Đã Kết Hợp Suy Niệm Của Noel Quesson.Tue, 09 Oct 2018 19:57:25 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 4. Người Giáo Dân Trưởng Thành - Ông Giêrônimô Nguyễn Văn Nội Trình BàyTue, 09 Oct 2018 19:56:27 GMTĐời Đời.Tue, 09 Oct 2018 19:56:09 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 3 . Ơn Cứu Độ Trong Lịch Sử Và Trong Đời Thường - Tính Trần Thế Của Người Giáo Dân-Tue, 09 Oct 2018 19:51:29 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 2. Đề Dẫn Về Công Đồng Vatican Ii Và Người Giáo Dân Hôm Nay - Đức Cha Phaolô Nguyễn TTue, 09 Oct 2018 19:49:43 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>tọa Đàm "ơn Gọi Và Sứ Vụ Giáo Dân: 1. Chào Mừng - Thánh Hóa Buổi Tọa ĐàmTue, 09 Oct 2018 19:46:03 GMTCùng Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Vào Ngày Thứ Bảy, 13/10/2018, 12:00 Giờ Trưa Theo Giờ Nơi Mình Cư NgụTue, 09 Oct 2018 13:30:25 GMTBán ĐờiMon, 08 Oct 2018 22:03:03 GMTNgừa Thai Và Phá ThaiMon, 08 Oct 2018 22:01:42 GMTGia Đình Truyền GiáoMon, 08 Oct 2018 22:00:17 GMTKhám Phá Ơn GọiMon, 08 Oct 2018 21:58:37 GMTĐiều Thiên Chúa Kết Hợp. &#45;&#45;&#45;&#45;-Mon, 08 Oct 2018 21:26:29 GMTĐể Thành Toàn Tình Yêu – Achille Degeest. (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’).Mon, 08 Oct 2018 21:25:27 GMTCó Được Phép Rẫy Vợ Không? Suy Niệm Của Guy Marin.Mon, 08 Oct 2018 21:24:29 GMT