MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Ơn Vô Nhiễm – Ơn Độc Nhất Vô Nhị
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 12-2023
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ƠN VÔ NHIỄM – ƠN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

(St 3, 9-15. 20 ; Ep 1, 3-6. 11-12 ; Lc 1, 26-38)

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng trọng thể lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi quyết định công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và thiết lập lễ này trong toàn thể Giáo Hội, Phụng vụ Giáo Hội muốn làm toát lên sự trinh nguyên nơi Mẹ Maria, đồng thời cũng muốn làm nổi bật sự độc nhất vô nhị trong nhân loại qua ơn vô nhiễm nguyên tội nơi Mẹ.

1.         Cơ sở để Giáo Hội tuyên tín Đặc Ân Vô Nhiễm nơi Mẹ Maria

Khi Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều này, ngài không chỉ dựa vào sự đạo đức thuần túy, nhưng còn đi xa hơn khi lấy Kinh Thánh làm kim chỉ nam soi dẫn, nhằm khám phá ra mặc khải của Thiên Chúa trên điều mà mình tuyên bố.

Khởi đi từ đoạn Kinh Thánh trong sách Sáng Thế:

Sau khi Ađam và Evà nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ để phạm tội bất tuân chống lại Thiên Chúa, nên cũng từ đấy, con người mất đi phần phúc thủa ban đầu và không còn mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa không nỡ để con người trầm luân trong tội và phải chết, vì thế, Người đã hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người khỏi tay ma quỷ và sự chết do tội mang lại qua lời tuyên phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Người Nữ mà Thiên Chúa muốn nói ở đây chính là Đức Trinh Nữ Maria sau này.

Đến thời Tân Ước, biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã kiện toàn những gì đã được tiên báo trước đó.

Theo lời thiên sứ Gabriel khi truyền tin cho Đức Maria, Thiên Chúa muốn cho vị thiên sứ làm nổi bật 3 điểm trọng tâm để nói lên đặc ân vô nhiễm nơi Mẹ.

Thứ nhất là lời chào: “Kính chào bà Đầy ơn Phúc”. Đây là cách diễn tả sự tinh tuyền trinh nguyên không tỳ tích nơi Mẹ.

Thứ hai là lời tuyên bố ân sủng của Thiên Chúa trên Mẹ cách đặc biệt: “Thiên Chúa ở cùng Bà”. Đây là lối nói Mẹ thuộc về Thiên Chúa và được Ngài yêu thương, gìn giữ cách nhiệm mầu. Khi Mẹ thuộc về Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, thì đương nhiên, Mẹ không thể mắc chút bợn nhơ.

Thứ ba là lời tôn vinh: “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ”. Xác tín này cho thấy, Mẹ Maria trổi vượt trên muôn người và trở thành người độc nhất vô nhị trên trần gian được hưởng đặc ân này. 

Kinh Thánh còn cho biết thêm, đó là: sau khi nhận lãnh vai trò làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ Maria đã lên đường viếng thăm chị họ là bà Êlizabéth. Khi vừa tới nơi, bà Êlizabéth được đầy tràn Thánh Thần nên đã thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 42-45).

Dựa vào những mặc khải trên, nên ngày 8 tháng 12 năm 1854, trong thông điệp “Ineffabilis Deus”, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngài nói: “Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai – nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa toàn năng ban cho và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô – đã được gìn giữ khỏi mọi vương vấn nguyên tội”.

Như một sự xác quyết để minh định sự vô nhiễm nơi Mẹ, nên lần hiện ra với thánh nữ Bernadette ở Lộ Đức năm 1858, Mẹ đã tự xưng mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Với tất cả những gì đã dẫn chứng trên đây, chúng ta hiểu được rằng: “Việc tiền định cho Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội là điều tất yếu. Chính vì thế, Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Người đã ban cho Mẹ nhiều ơn xứng với nhiệm vụ cao cả ấy” (x. Giáo Lý HTCG, số 490). “Mẹ đã được hoàn toàn gìn giữ khỏi tỳ ố của nguyên tội ngay từ lúc tượng thai trong lòng thân mẫu, và suốt cả đời, Mẹ vẫn luôn tinh tuyền không phạm tội riêng nào” (x. Giáo Lý HTCG, số 508; 506).

Như vậy, Thiên Chúa đã quyết định dùng con đường gìn giữ, bảo vệ Mẹ Maria khỏi mọi vết nhơ, trở nên Đấng Vô Nhiễm để lãnh nhận vai trò Thân Mẫu Đấng Cứu Thế.

Còn với chúng ta, mỗi người cũng được Thiên Chúa hoạch định cho mình một con đường cứu chuộc, con đường đó là chữa trị.

2.         Sứ điệp ngày lễ 

Điều này dễ hiểu, vì khi sinh ra, chúng ta đã mắc phải tội Tổ Tông, vì thế cần phải được chữa trị ngang qua Bí tích Rửa Tội. Hơn nữa, vì mang trong mình thân phận yếu đuối và luôn hướng chiều về sự tội như lời thánh Phaolô đã nói: “Vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7, 15), thế nên, chúng ta luôn luôn cần đến ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa để Ngài chữa trị cho mỗi chúng ta. Điểm này, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã nói rõ: “Khi ban sự sống trong ân sủng của Chúa Kitô, phép Rửa Tội xoá sạch tội Nguyên Tổ và đưa con người về với Thiên Chúa, nhưng những hậu quả của một bản tính đã bị yếu đi và nghiêng về sự ác, sẽ vẫn tồn tại nơi con người, và con người được kêu gọi hãy sẵn sàng cho cuộc chiến đấu tinh thần” (x. Số 405); “Cuộc chiến đấu này đã khởi sự từ nguyên thuỷ và sẽ kéo dài cho đến ngày sau hết. Dấn thân vào trận chiến này, con người phải luôn chiến đấu để gắn bó với sự thiện. Phải cố gắng nhiều, và với ân sủng của Chúa, con người sẽ thực hiện được sự thống nhất nội tâm của mình” (x. Gl HTCG số 409).

Chính vì điều này, mà sứ điệp ngày lễ hôm nay nhắc cho chúng ta ý thức sự mỏng giòn của thân phận con người để cố gắng chiến đấu.

Đồng thời, luôn luôn mời gọi chúng ta cần tránh xa những xu hướng tội lỗi cũng như những hành vi tội lỗi dù trong tư tưởng, lời nói hay việc làm.

Muốn chiến thắng được những đam mê tội lỗi và những yếu đuối của bản năng nơi mỗi người, chúng ta không có cách nào khác, đó là kết hiệp mật thiết với Chúa như Mẹ Maria trong việc lắng nghe, suy niệm cũng như tuân giữ Lời Chúa, để có một đời sống nội tâm sâu xa và nhạy bén với sự thiện. Siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giao Hòa và Thánh Thể.

Khi noi gương Mẹ Maria, chúng ta có quyền tin tưởng nhờ đặc ân vô nhiễm nơi Mẹ, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa thương nhận lời và ban ơn, để chúng ta chiến thắng ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin ca ngợi điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nơi Mẹ Maria, đó là cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Xin Chúa thương nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu, mà ban cho chúng con những ơn cần thiết cho phần hồn cũng như phần xác, để chúng con chiến đấu với những cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu được trung thành với Chúa trọn vẹn như Mẹ Maria khi xưa. Amen.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768