MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (155)
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 9-2016
Hạt  Châu  Ngọc (155)

èTHÔNG BÁO

Từ HCNgọc 155, chúng ta trở lại suy niệm các sứ điệp         “HÀNG THÁNG” đã bị gián đoạn ở HCNgọc 77.

Đức Mẹ Mễ Du khai mở giai đoạn ba của chương trình sư phạm giáo hóa của Mẹ, bằng các sứ điệp hàng tháng, ban vào ngày 25, qua thị nhân Marija.

Trước hết, Mẹ mào đầu bằng một lời nhắc nhở :

1-1-1987 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi tất cả các con hãy sống Sứ Điệp Mẹ ban cho các con trong Năm Mới này. Các con yêu dấu, các con biết rằng vì phúc lợi của các con mà Mẹ đã ở lại đây lâu dài, để dạy dỗ các con cách tiến tới trên con đường thánh thiện. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện không ngừng và sống Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con. Mẹ làm vậy chỉ bởi hết lòng yêu mến Chúa và các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

       Nhận thấy giáo xứ Mễ Du (cũng như các con cái Đức Mẹ Mễ Du mọi nơi) đã đáp ứng và thực hành các Sứ Điệp Mẹ, Mẹ vui lòng lắm và nói :

 8-1-1987 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cám ơn các con về từng sự đáp lại với các Sứ Điệp của Mẹ. Nhất là, các con yêu dấu, Mẹ cám ơn tất cả những hy sinh và những lời cầu nguyện các con dâng lên cho Mẹ. Các con yêu dấu ! Mẹ muốn tiếp tục ban thêm các Sứ Điệp cho các con, nhưng Mẹ không ban Sứ Điệp vào mỗi thứ Năm nữa (thường gọi là sứ điệp hàng tuần), mà Mẹ sẽ ban vào ngày 25 mỗi tháng. Thời gian đã tới, khi những gì Thiên Chúa muốn đều được hoàn tất. Từ nay về sau, Mẹ sẽ ban cho các con ít Sứ Điệp hơn, nhưng Mẹ vẫn ở với các con luôn. Vì thế, các con yêu dấu, Mẹ năn nỉ các con hãy lắng nghe và sống Sứ Điệp của Mẹ để Mẹ có thể dẫn dắt các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Sau đây là sứ điệp hàng tháng đầu tiên :

25-1-1987 : Các con yêu dấu ! Các con hãy để ý đây, hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy bắt đầu sống cuộc sống mới từ nay về sau. Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu rằng : Thiên Chúa đã chọn mỗi người các con để sử dụng vào Đại Chương Trình Cứu Rỗi Nhân Loại của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Chúa. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện các con có thể hiểu được chương trình của  Thiên Chúa muốn thực hiện qua các con. Mẹ ở với các con, để các con có thể thực hiện được vai trò của mình cách trọn vẹn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

CÙNG NHAU SUY NIỆM

Đức Mẹ lập lại một lần nữa điều đã nói ở Sứ Điệp ngày 6-5-1986 : Thiên Chúa có một Đại Chương Trình Cứu Rỗi Nhân Loại… Vừa nghe câu này, lòng chúng ta đã dậy lên một niềm vui sướng : Trước cảnh tội lỗi tràn trề thời nay, Thiên Chúa không bỏ mặc loài người lầm lũi tuột dốc hư vong, Người đã ghé mắt nhân từ thương xót : Lập một Đại Chương Trình Cứu Rỗi Nhân Loại. Ngay đây, xin anh chị em ngưng một phút để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn lòng thương xót của Người.

Thú thật, nhiều khi nhìn vào tình trạng tồi tệ thê thảm của thế giới ngày nay, bạn cũng như chúng tôi có lẽ chỉ biết thở dài thất vọng, vì xót xa cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước cơn lũ hung hãn của tội ác trong thế giới. Nhưng nay, nghe Đức Mẹ nói, chúng ta lại thấy lóe lên niềm hy vọng : Thế giới chắc chắn sẽ được cứu vì Thiên Chúa đã ra tay.

Sau phút sung sướng, chúng ta hãy lắng nghe Mẹ nói tiếp : Thiên Chúa không tự mình làm tất cả mọi sự, Người muốn các con cái cộng tác, không những muốn suông, mà còn đã chọn mỗi người các con để sử dụng vào Đại Chương Trình ấy.

Chúa Mẹ ơi ! Con là cái thá gì mà Chúa chọn con đóng một vai trò quan trọng trong Đại cuộc ấy ? - Con là cái thá gì ư? Không cần biết, chỉ biết rằng con là Kitô hữu, mà Kitô hữu thì luôn có phận sự cứu rỗi các linh hồn. Điều ấy Kinh Thánh nói rõ ràng:

“Chúa Kitô đã đổ máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi mọi nước, mọi dân,

 Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc,
thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta...” (Khải huyền 5.9-10)

Chúa Kitô đổ máu đào chuộc chúng ta và làm chúng ta thành những tư tế, không phải là làm thành những linh mục bước lên bàn thờ dâng tế lễ, nhưng theo nghĩa của Kinh Thánh là thành những người trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, thờ Chúa thay mặt họ và dẫn dắt cho họ biết Chúa và thờ Chúa.

Nhưng chúng ta lại phản ứng có vẻ tiêu cực muốn thoái thác, nên Đức Mẹ bảo : Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Chúa. Vai trò các con quan trọng lắm, Thiên Chúa muốn dùng các con, còn có thể nói : Thiên Chúa cần đến các con. Đừng thoái thác, rút lui. Vì có lời Th.Aogutinô nói rằng : “Khi Thiên Chúa tạo dựng chúng ta Người không cần chúng ta cộng tác, nhưng Người không thể cứu rỗi nếu chúng ta không cộng tác!” Song chỉ vì loài người đang sống trong tội lỗi và hư đốn, làm sao họ có thể cộng tác vào việc cứu rỗi chính mình? Họ hầu như không có khả năng. Vì vậy Thiên Chúa mới nhờ đến chúng ta.

Bởi vậy Mẹ mới bảo chúng ta cầu nguyện : Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện các con có thể hiểu được chương trình của  Thiên Chúa muốn thực hiện qua các con. Vậy chúng ta hãy làm như Mẹ bảo. Chúng ta còn nhớ không, ngày xưa ở tiệc cưới Cana, Mẹ cũng bảo những người giúp việc : “Thầy bảo gì anh em hãy làm theo” (Ga 2.5), và chúng ta đã biết kết quả là thế nào rồi. Ngày nay Mẹ cũng bảo, vậy chúng ta hãy làm theo. Và kết quả là : nhờ cầu nguyện, dần dần chúng ta sẽ hiểu điều gì Thiên Chúa muốn nhờ ta thực hiện. Dù chưa hiểu và chưa biết Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta những việc gì, thì cũng đừng sợ! Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những việc lớn lao vĩ đại mà chỉ những anh hùng mới kham nổi.

Nhất là chúng ta lại có Mẹ ở bên trợ giúp : Mẹ ở với các con, để các con có thể thực hiện được vai trò của mình cách trọn vẹn.

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

Mẹ Maria ơi !/ Ơn đầu hết chúng con xin Mẹ/ là cho chúng con hiểu việc Thiên Chúa chọn chúng con/ để dự phần vào việc thực hiện Đại chương trình cứu rỗi nhân loại/ là một hồng ân, là một phúc lộc lớn,/ chứ không phải là một gánh nặng mà chúng con muốn tránh trút./ Và ơn thứ hai là xin Mẹ giúp chúng con cầu nguyện/ để hiểu được vai trò của mình./ Ơn thứ ba là khi đã hiểu được phần nào,/ đã biết Thiên Chúa muốn chúng con làm việc gì,/ xin Mẹ giúp chúng con thi hành phần đó, làm việc đó…/ Vì chẳng phải Mẹ đã hứa ở bên chúng con để giúp con thực hiện được vai trò của mình đó sao ?

THỰC HÀNH

Hãy bắt đầu cầu nguyện như Mẹ bảo.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Suy Niệm Kinh Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/26/2016)
Hình Thánh Giá Và Mẹ Fatima Thánh Du, 19/9/2016 (9/26/2016)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/25/2016)
Xin Đức Mẹ Fatima Thánh Du Chúc Phúc Lành Bình An Cho Quý Vị (9/23/2016)
Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa! (9/22/2016)
Tin/Bài khác
Thơ Kính Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Uy Danh Của Đức Mẹ Maria (9/20/2016)
Cn 3695: Kính Chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du (9/20/2016)
Đức Mẹ Cười (9/17/2016)
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768