MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (184)
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 6-2019
Hạt  Châu  Ngọc (184)

 

25-9-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con và muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho từng người các con. Và rồi, các con bé nhỏ, các con có thể tiếp tục tăng tiến trên con đường thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt Mẹ ban cho các con Chúc Lành Từ Mẫu của Mẹ và Mẹ chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa để Người ban cho các con được ơn hối cải thật lòng. Bao năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa trong đơn sơ XE "đơn sơ" , giản dị, nhưng các con quá ơ thờ, lãnh đạm. Vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ xin các con hãy chấp nhận và sống các Sứ Điệp cách nghiêm túc ngõ hầu linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ không còn ở với các con, và khi Mẹ không còn dẫn dắt các con giống như những đứa trẻ chập chững tập những bước đi đầu tiên. Vì thế, các con bé nhỏ, mỗi ngày, hãy đọc những Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho các con và hãy biến đổi các Sứ Điệp ấy thành cuộc sống của mình. Mẹ yêu thương XE "yêu thương"  các con, và vì thế Mẹ kêu gọi tất cả các con đến Con Đường Cứu Độ với Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."   

          MỜI CÁC BẠN SUY NIỆM

          Hai sứ điệp Mẹ gửi đến cho ta hôm nay, có điều vui, có điều buồn. Vui là ở sứ điệp trước, buồn là ở sứ điệp sau. Ở sứ điệp trước, Mẹ nói điều vui gì? Mẹ nói ba điều:

1) Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con.”

2)Và Mẹ muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy.”

3) “Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho từng người các con.”

Trước hết Mẹ bảo chúng ta “Tạ ơn Thiên Chúa về mọi ơn lành, ngay cả những ơn nhỏ nhất.” Đúng vậy, suốt một cuộc đời, chúng ta đã nhận được không biết bao nhiêu ơn hồn xác lớn nhỏ của Chúa ban. Có lẽ chúng ta chưa tạ ơn cho đủ, vì thế Mẹ mới phải nhắc! Hơn nữa Mẹ còn bảo: “Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con”. Mẹ muốn cho thấy Mẹ đứng vào hàng ngũ chúng ta, để cùng tạ ơn mà làm tăng thêm hiệu lực cho lời cảm tạ có khi chưa đủ của ta. Các Bạn có thấy Mẹ dễ thương không? Là Mẹ Thiên Chúa, bây giờ đang ở trong vinh quang trên trời, vinh hiển, hạnh phúc, sung sướng, thế mà Mẹ không ngại cúi mình xuống, đứng cùng một hàng với ta, những kẻ tội lỗi xấu xa, mà tạ ơn Chúa với ta và cho ta.

Mẹ bảo cảm tạ “Về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời...” nhưng thiết tưởng trong số các ơn Chúa ban, thì có một ơn rất lớn phải tạ ơn: đó là Chúa đã cho Mẹ đến với chúng ta ở Mễ Du. Quả thật, nhiều lần Mẹ bảo: việc Mẹ đến với chúng ta là một “Thời gian ân sủng”. Nếu ta hiểu được rằng “Năm hồng ân của Chúa” mà Đức Giêsu công bố ở Hội đường Nadarét (Lc 4.19) là thời gian Chúa Giêsu mở ra cho nhân loại để được cứu độ, thì ta có thể hiểu Thời gian ân sủng” mà Mẹ nói, một phần nào tương tự như “Năm hồng ân” ấy của Chúa, vì Mẹ đến cũng là để cứu thế giới đã rẫy bỏ Thiên Chúa và đang lao xuống vực thẳm diệt vong. Các bạn có thấy đó là một đại ơn không? Một đại ơn “vô tiền, khoáng hậu”, chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ còn có nữa… Thật vậy,

Mẹ đến không chỉ thăm hỏi hoặc ban ơn, nhưng suốt 38 năm trường, từ 1981 đến nay năm 2019, không thiếu một ngày nào…, Mẹ ban hàng vạn các sứ điệp để kiên trì chỉ bảo, dạy dỗ từ những việc đạo đức sơ đẳng cho chí những điều cao sâu về đời sống thiêng liêng… Ai chú tâm theo dõi và nghiên cứu các sứ điệp của Mẹ đều biết rõ. Vậy các Bạn đã tạ ơn về điều ấy chưa? Thì đây là dịp để các Bạn tạ ơn, vì thật trùng hợp, khi Hạt châu ngọc (số 184) này đến tay các bạn, ngày 24-06-2019, thì trên khắp thế giới nhất là tại linh địa Mễ Du, và cách riêng tại Việt Nam, các con cái Đức Mẹ họp nhau tạ ơn Thiên Chúa và mừng đúng 38 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du…

          Năm nay chúng ta còn có một lý do đặc biệt hơn những năm trước để tạ ơn Chúa và mừng Đức Mẹ: đó là việc Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô, tháng trước đây, cho phép được tổ chức “hành hương chính thức” đến Mễ Du! Đây quả là một bước tiến mới đến việc Giáo Hội công nhận Mễ Du như là việc do tự Thiên Chúa. Mời các bạn vỗ tay reo mừng! <…> Và hát Alleluia! <…>

Trở lại với sứ điệp hôm nay, Mẹ nói thêm: “Mẹ muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy.” Mẹ muốn ta cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành, đặc biệt ơn “vô tiền khoáng hậu” nêu trên đây, chứ không chỉ tạ ơn Chúa, mừng Đức Mẹ suông. Rồi cách tốt nhất để tạ ơn Chúa và mừng Mẹ là sống các sứ điệp Mẹ ban cho ta. Điều đó dễ hiểu, vì ở đời, các bạn là bố là mẹ, là phụ huynh, khi các bạn dạy dỗ các con cháu điều gì mà chúng đều răm rắp vâng nghe, chắc hẳn các bạn vui lòng lắm. Thế mà xem ra Đức Mẹ chưa vui lòng về chúng ta trong việc này. Mẹ nhẹ nhàng trách: “Bao năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa trong đơn sơ XE "đơn sơ" , giản dị, nhưng các con quá ơ thờ, lãnh đạm.” Nói vậy, song Mẹ không nản lòng, bỏ cuộc, một người Mẹ thật, Mẹ vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ xin các con hãy chấp nhận và sống các Sứ Điệp cách nghiêm túc...” Rồi để ta biết trân trọng các sứ điệp hiện tại Mẹ đang ban cho ta, Mẹ đưa mắt ta nhìn về tương lai lúc không còn Mẹ ở bên: Khi ấy nếu các con sống sứ điệp Mẹ, “linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ không còn ở với các con,… không còn dẫn dắt các con...” Còn nếu các con đã không chấp nhận và sống các Sứ Điệp của Mẹ, các con sẽ buồn phiền, luyến tiếc…Hiện giờ vẫn chưa muộn, vậy thì mỗi ngày, hãy đọc những Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho các con và hãy biến đổi các Sứ Điệp ấy thành cuộc sống của mình.”

          CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

         Mẹ ôi! Câu nói cuối cùng của Mẹ làm chúng con buồn quá:/ “Các con hãy chấp nhận và sống các Sứ Điệp cách nghiêm túc/ ngõ hầu linh hồn các con sẽ không buồn phiền/ khi Mẹ không còn ở với các con, và khi Mẹ không còn dẫn dắt các con…”/ Nói thế là Mẹ báo trước / có ngày Mẹ không còn ở với chúng con nữa như đã ở suốt 38 năm qua…/ Thế là chúng con sẽ như những đứa trẻ mồ côi, giữa thế gian đầy hiểm ác này…/ Chúng con vẫn biết dù Mẹ về trời,/ Mẹ vẫn ở gần bên và thương yêu chúng con…/ Cụ thể, Mẹ đi, song Mẹ để lại, trối lại những lời dạy của Mẹ:/ “Các con bé nhỏ, mỗi ngày, hãy đọc những Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho các con/ và hãy biến đổi các Sứ Điệp ấy thành cuộc sống của mình.”

        Và đấy là điều chúng con quyết THỰC HÀNH.

                              Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768