MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (131) Iv. Kế Hoạch Của Đức Mẹ Chống Lại Satan
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(131) IV. Kế Hoạch Của Đức Mẹ Chống Lại Satan

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

A). Thế giới sống trong tối tăm:

Trong thông điệp nêu trên kia nói cho Jêlêna (30-7-1987), Đức Mẹ thêm:

“Các con ơi! Tối tăm đang che phủ toàn cõi địa cầu. Dân chúng bị lôi cuốn bởi nhiều chuyện mà quên mất cái gì quan trọng hơn cả... Hiện nay nhiều người sống không có đức tin: một số lớn không muốn nghe nói về Chúa Giêsu, thế mà họ vẫn muốn được bình an và thỏa mãn! Hỡi các con, đây là lý do tại sao Mẹ cần lời cầu nguyện của các con: cầu nguyện là phương thế duy nhất cứu được loài người.”

Thông điệp trên toát yếu tinh thần của Mễ Du. Tất cả sứ điệp cơ bản, nền tảng là ở đấy cả. Đức Mẹ cũng nói đến “thế giới vô tín này đang bước vào trong tối tăm” (5-6-1986). Satan đang mạnh mẽ chi phối xã hội tân tiến của chúng ta ngày nay. Đức Mẹ nói với cô Mirjana ngày 4-4-1982 (số 563):

“Đây là thời gian của quyền lực ma quỉ.”

Tình trạng của thế giới đang rất xấu:

“Con của Mẹ đang tranh đấu cho mỗi người các con, nhưng Satan cũng đang chống trả Ngài kịch liệt.” (1981)

“Satan có thật! Nó chỉ tìm mọi cách để phá hủy.” (14-2-1982)

“Satan đang ráo riết hoạt động trong thế giới.” (14-1-1985)

“Satan đang nỗ lực quấy rối Giáo Hội Công giáo.” (25-6-1985, số 559 bis)

“Các con yêu dấu! Đừng cho phép Satan nắm quyền cai trị trái tim các con, khiến các con nên giống hình ảnh Satan chứ không giống hình ảnh Mẹ.” (30-1-1986, số 587)

“Satan rất mạnh mẽ và nó rình chực để thử thách mỗi người các con.” (25-9-1987)

Mặc dầu có một loạt dài những thông điệp nói về Satan, nhưng Đức Mẹ không muốn vẽ một bức tranh tuyệt vọng khi mô tả quyền lực của ma quỉ trong thế giới. Trái lại, Đức Mẹ muốn trao cho chúng ta khí giới chống lại quyền lực tối tăm. Nhưng chúng ta phải nhìn vào thực trạng cách sáng suốt: Satan rất mạnh mẽ, nó muốn quyến rũ chúng ta. Nó tích cực, ráo riết hoạt động trong thế giới. Theo Đức Mẹ cho biết: Satan cũng có mặt tại Giáo xứ Mễ Du. Nó biết nó có thể chiếm được một cuộc thắng trận lớn lao và quyết định, nếu nó có thể ngăn chặn hoặc làm hư hoại trầm trọng các kế hoạch của Mẹ Thiên Chúa ở Mễ Du. Sau đây là một trong những thông điệp Đức Mẹ ban cho Mirjana, ngày 28-1-1987, (số 638 bis):

“Chỗ nào Mẹ và Con Mẹ đến, Satan cũng đến đó. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con mà chẳng bận tâm và các con đã để nó lèo lái các con.”

Cụ thể, Satan đã ra công phá hoại một phần kế hoạch của Đức Mẹ tại Mễ Du:

“Satan đã lấy đi một phần kế hoạch và muốn chiếm giữ lấy.” (1-8-1985, số 562 bis)

Nhưng một tháng sau, sau những nỗ lực cầu nguyện mạnh mẽ của Giáo xứ, Đức Mẹ vui vẻ đến nói:

“Bữa nay, Mẹ cám ơn các con vì mọi lời cầu nguyện của các con. Hãy tiếp tục cầu nguyện hơn nữa để Satan bị tống cổ khỏi chốn này. Các con thân yêu, cái kế hoạch mà Satan mưu đồ đã bị thất bại. Hãy cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa trên giáo xứ này được thể hiện trọn vẹn.” (5-9-1985, số 566)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768