MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (11)
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 1-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (11)

 

31-8-1982 : “Không phải Mẹ nắm giữ hết mọi ơn mà ban xuống. Mẹ nhận từ Thiên Chúa những gì mà nhờ cầu nguyện Mẹ có được. Thiên Chúa đã đặt hoàn toàn tín nhiệm nơi Mẹ. Mẹ đặc biệt bảo vệ những ai đã dâng mình cho Mẹ. (Thiên Chúa đã chấp nhận) ban Dấu lạ vĩ đại, và nó sẽ xuất hiện không phụ thuộc vào việc con người có hối cải hay không.”

4-9-1982 : “Chúa Giê-su muốn các con thưa chuyện trực tiếp với Ngài hơn là qua một trung gian. Trong lúc này, nếu các con muốn dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, và nếu các con muốn Mẹ làm người bảo hộ cho các con, thì hãy giao phó cho Mẹ tất cả những ý định, những hy sinh và chay tịnh của các con, để Mẹ có thể tùy nghi sử dụng theo ý Thiên Chúa”.

26-9-1982 : Về một nữ tu ở Rôma :

“Nữ tu ấy hãy củng cố lòng tin của những người đã được ủy thác cho mình.”

Liên quan đến cha Robert Faricy và cha Forrest :

“Họ đang đi đúng đường và họ hãy kiên trung !”

Liên quan tới Ðức Giáo Hoàng (Gioan Phaolô II):

Hình chụp năm 1984: Vicka, Sơ Janja

và Cha Tom Forrest, CSsR. Ngài là cha Dòng Chúa Cứu Thế

đầu tiên đã đến Mễ Du rất sớm để tìm hiểu cuộc hiện ra của Ðức Mẹ ở đấy.

Sơ Janja đang dịch lại cho ngài nghe những gì Vicka nói về Ðức Mẹ Mễ Du

và sứ điệp của Mẹ. Lời Ðức Mẹ nói

trên đây là nói cho ngài (Forrest)

và cha Faricy, Dòng Tên.

“Ngài hãy coi mình là cha của tất cả nhân loại, chứ không chỉ của các Ki-tô hữu. Ngài hãy loan truyền trong toàn thể nhân loại sứ điệp hòa bình và tình yêu, một cách can đảm và không mệt mỏi”.

1-10-1982 : “Mẹ sung sướng vì các con đã bắt đầu chuẩn bị tuân giữ việc lãnh chịu bí tích Hòa Giải hàng tháng.

Ðiều này sẽ rất tốt cho toàn thế giới. Hãy kiên trì cầu nguyện ! Ðó là đúng là con đường sẽ dẫn các con đến với Con của Mẹ.”

4-11-1982 : Liên quan đến thị kiến của một phụ nữ tên là Andja, sống ở thành phố Mostar. Cô thấy 13 người đến từ phương Ðông, và một dịp khác cô thấy 6 người  :

“Ðó là một thị kiến thật, và những người ấy là các linh hồn của họ hàng thân thích của cô trong luyện ngục. Cần phải cầu nguyện cho họ !(1)

6-11-1982 : Liên quan đến bí mật thứ tám. Mirjana kinh hoàng và xin Ðức Mẹ thương xót nhân loại :

“Mẹ đã cầu nguyện ; hình phạt (ở bí mật thứ 7) đã được giảm nhẹ. Cầu nguyện và ăn chay liên lỉ sẽ làm giảm bớt những hình phạt từ Thiên Chúa, nhưng không thể tránh được toàn bộ hình phạt. Hãy đi ra phố và đếm xem số người làm vinh danh Thiên Chúa và số người xúc phạm đến Người là bao nhiêu.(2) Người không còn có thể chịu đựng mãi được nữa.”

8-11-1982 : Về câu hỏi có cần viết thơ cho Ðức giám mục và các linh mục, để yêu cầu giáo dân tăng cường cầu nguyện, hay là nên đợi thêm các sự kiện khác, Ðức Mẹ đáp :

“Nên đợi.”

15-11-1982 : Jakov hỏi Ðức Mẹ về chứng bệnh của Vicka, và muốn biết có nên đưa Vicka vào bệnh viện ở Zagreb hay không. Em hỏi vì Vicka không chịu hỏi, mà muốn để theo ý Thiên Chúa :

“Cần đưa Vicka đến Zagreb.”(3)

18-12-1982 : Về việc đáp lại bài viết của Ðức Giám Mục giáo phận Mostar đề cập đến những biến cố ở Mễ Du :(4)

“Phải, hãy đáp lại !”

20-12-1982 : Cũng về bài viết ấy, các thị nhân muốn biết có cần cung cấp những thông tin khách quan cho các tín hữu toàn miền Hec-xê-go-vi-na hay không.

Không !"

Phải chăng các thị nhân chỉ nên cầu nguyện với Ðức Mẹ, còn những người hành hương thì nên đặt câu hỏi chỉ với các linh mục mà thôi ?

“Phải, tốt hơn các trẻ (thị nhân) cầu nguyện với Mẹ, còn người hành hương thì hỏi ý kiến các linh mục, để tìm giải đáp cho các vấn đề của họ. Trong khi đó, Mẹ sẽ tiếp tục trả lời những câu họ hỏi Mẹ.”

25-12-1982 : Ðây là thông tin thị nhân Mirjana trao cho cha Tomislav Vlasic, (5) vào ngày 05.11.1983. Cha đã chuyển cho Ðức Giáo Hoàng ngày 2 (?) hay 16.12.1983. Lá thư ấy của cha Vlasic đã được đăng trong quyển “Phải chăng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a đang hiện ra tại Mễ Du ?” (của cha R.Laurentin, Paris 1984) (6) với lời nhập đề sau đây :

“Theo lời thị nhân Mirjana, trong lần hiện ra ngày 25 tháng 12 năm 1982, Ðức Mẹ đã trao cho em bí mật thứ mười, cũng là bí mật cuối cùng, và cho em biết ngày giờ các bí mật sẽ thể hiện. Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc tiết lộ vài khía cạnh của tương lai, cho đến nay, so với các thị nhân khác thì có nhiều chi tiết hơn. Vì lý do đó, con xin tường trình những gì Mirjana đã nói với con trong lần nói chuyện hôm 05.11.1983. Con xin tóm tắt những điều chính yếu em đã nói, mà không trích dẫn nguyên văn. Mirjana nói với con :

“Trước khi Dấu lạ hữu hình được ban cho nhân loại, sẽ có ba cảnh báo cho thế giới. Những cảnh báo này sẽ xảy đến dưới dạng những biến cố trên mặt địa cầu, Mirjana sẽ là nhân chứng về chúng. Mười ngày trước khi xảy ra một trong những cảnh báo đó, Mirjana sẽ báo cho một linh mục do em chọn. (7) Chứng tá của Mirjana sẽ là một sự xác nhận sự kiện hiện ra là thật, và cũng là sự thúc giục mọi người ăn năn hối cải.

Sau những cảnh báo này, một dấu lạ hữu hình sẽ xuất hiện tại địa điểm các cuộc hiện ra ở Mễ Du, để toàn thể nhân loại được trông thấy. Dấu lạ đó sẽ được ban ra như một bằng chứng cho những cuộc hiện ra, và cốt để kêu gọi loài người trở lại với đức tin.

“Bí mật thứ chín và thứ mười rất nghiêm trọng. Chúng liên hệ đến sự trừng phạt đối với tội lỗi của thế giới : Trừng phạt không thể tránh được, vì chúng ta không trông mong toàn thể thế giới sẽ cải hối. Hình phạt có thể được giảm bớt bởi cầu nguyện và đền tội, nhưng không thể bỏ hẳn. Mirjana nói rằng một trong những tai họa đe dọa thế giới, chất chứa trong bí mật thứ 7, đã được đẩy lui nhờ cầu nguyện và ăn chay. Vì lý do đó, Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc tiếp tục khuyến khích (chúng ta) cầu nguyện và ăn chay : “Các con đã quên là nhờ cầu nguyện và ăn chay, các con có thể tránh khỏi chiến tranh, và làm ngưng lại các định luật tự nhiên.”

Sau cảnh báo đầu tiên, những cảnh báo khác sẽ theo sau trong khoảng thời gian khá ngắn, như thế, người ta có một khoảng thời gian để hối cải. Thời gian ngắn nói đây sẽ là thời của ân sủng và hối cải. Sau khi dấu lạ hữu hình xuất hiện, những người còn sống sẽ có rất ít thời gian để hối cải. Chính vì lý do đó, Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc mời gọi chúng ta cấp bách cải hối và hòa giải. Lời mời gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy lui cái ác và chiến tranh, nhưng trên hết là cứu các linh hồn.

Theo lời Marjana, những biến cố do Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc tiên báo đang gần kề. Trên cơ sở đó, Mirjana tuyên bố với thế giới : ‘Hãy ăn năn hối cải càng sớm càng tốt ! Hãy mở lòng ra với Thiên Chúa !’

                                                  

-- (Còn tiếp) –


(1)    Có lần (10-1-1983) Ðức M M Du nói: Các linh hn nơi luyn ngc đôi khi cũng (được Thiên Chúa cho phép) t mình ra vi người còn sng để nhc nh h cu nguyn cho mình. Nhưng v chuyn này, phi thn trng, vì ch xy ra rt ha hiếm. Chính vì thn trng  mà chúng ta thy đây các th nhân đem đến hi Ðc M xem có tht hay chăng. đã được Ðc M tr li. Nhiu người nht là ph n, vì quá thương nh người thân vừa mi qua đời, thường d tưởng tượng người y hin v.

(2)   Lời Ðc M nói đây phi làm cho nhng ai là con cái Thiên Chúa và Ðc M va lo lng và va đau bun. Lo lắng vì sự thánh thin Thiên Chúa không th làm ngơ trước ti li mãi được, và hình pht s xy đến, điu này Thánh Kinh đã nói rõ. Ðau bun vì thy thc trng loài người ngày nay s nhng người xúc phm đến Thiên Chúa vì ti li nhiu hơn s người sng đẹp lòng Người gp bi. Th hi trong s y có chúng ta và con cái chúng ta không ? Vy hãy mau tnh ng, mau kíp hoán ci.

(3)    Ngay cả các con cưng ca Ðc M, được Người hiện ra hng ngày, mà M cũng không làm phép l cha bnh cho… nhưng li bo phi đi vào nhà thương nh người ta cha cho! Như vy, nếu khi ta b bnh, mà cu xin Ðc M không thy Người cha cho, ta hãy nh đến tích đây và đừng bun.

(4)    Chúng ta được biết: Ð.G.Mc s ti (Pavao Zanic) là người chng đối vic hin ra ca Ðc M M Du là giáo x thuc quyn cai qun ca ngài. (Mun biết rõ hơn, mi đọc trong quyn Mẹ Ðến Ln Cui).

(5)   Lúc đó làm Cha S thay thế cha Jozo b cm tù vì ng h vic hin ra ca Ðc Mẹ.

(6)    Lá thư y cũng được đăng quyn M ÐN LN CUI, s 817.

(7)   Và chúng ta được biết là Mirjana đã chn mt linh mc tu sĩ dòng Phan Sinh tên là Petar Liubicic. Cô đã trình bày lên Ðc Mđã được chp thun.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Tin/Bài khác
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 34 (chương 312-319) (1/18/2009)
Mầu Nhiệm Kinh Kính Mừng (1/17/2009)
Ðược Nghĩa Cùng Mẹ (1/17/2009)
Đức Maria, Người Nữ Trọn Hảo Mười Phân Vẹn Mười (1/15/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768