MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (30)
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 3-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (30)

14-8-1984 (Cuộc Hiện Ra này không ngờ trước. Ivan đang cầu nguyện trong nhà. Sau đó, cậu sửa soạn đi nhà thờ dự lễ chiều. Không ngờ Ðức Mẹ hiện ra và yêu cầu cậu chuyển sứ điệp này cho mọi người) :

Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với Mẹ trong những ngày này. Cầu nguyện nhiều chừng nào càng tốt và ăn chay nghiêm túc ngày thứ tư và thứ sáu. Mỗi ngày nguyện ít nhất cả kinh Mân Côi ba chuỗi : năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng.

Ðức Mẹ yêu cầu mọi chúng ta chấp nhận sứ điệp này với một ý chí kiên quyết. Ðức Mẹ xin điều này cách đặc biệt với giáo dân và các tín hữu những vùng quanh đây.

16-8-1984 : Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con, nhất là những người trong giáo xứ này, hãy sống các sứ điệp của Mẹ và truyền đạt lại cho những người khác, bất cứ ai các con gặp gỡ. Cám ơn...

(Kể từ đây, các thị nhân bắt đầu đi nhiều nơi trên thế giới để truyền đạt sứ điệp của Ðức Mẹ (x. Z, 141)

 

Ảnh bên :  Thị nhân Jakov đang làm chứng về các sứ điệp Ðức Mẹ ở Trung tâm Maria Dupage, Hoa Kỳ.              Người bên cạnh là cô thông dịch viên Snjezano Sego.

----------------------------------

23-8-1984 : Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện !

(Marija thông báo cho chúng tôi rằng Ðức Mẹ yêu cầu mọi người, nhất là các bạn trẻ, nên giữ trật tự trong nhà thờ lúc Thánh lễ).

30-8-1984 : Cây thập giá bằng bê tông to lớn này, dựng trên núi Krizevac ở Mễ Du, là nơi xảy ra bao kỳ tích, nhưng cũng là nơi người hành hương đến dưới chân nó để cầu nguyện. Sở dĩ như vậy là vì  Ðức Mẹ cho biết:

Các con yêu dấu ! Cây thánh giá mà các con đã xây trên ngọn núi đó, quả thật cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhất là những ngày này, các con leo lên ngọn núi và cầu nguyện dưới chân thánh giá. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cám ơn...

6-9-1984 : Các con yêu dấu ! Không cầu nguyện, không có bình an. Bởi vậy, Mẹ nói với các con, hãy cầu nguyện dưới chân thánh giá cho bình an. Cám ơn...

13-9-1984 : Thấy Ðức Mẹ hiện ra nhiều và lâu dài, khác với những nơi khác như Lộ Ðức, Fatima v.v… nên có nhiều người thắc mắc rồi đâm ngờ vực cuộc Hiện Ra của Người ở Mễ Du, vì thế Mẹ ban thông điệp này để giải thích :

Các con yêu dấu ! Mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con tự hỏi : không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì ? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi tràn ngập trái đất đến chừøng nào ! Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng. Cám ơn...

20-9-1984 : Ðức Mẹ muốn người ta ăn chay với tâm tình nào?

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ yêu cầu các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng. Có nhiều người ăn chay vì mọi người chung quanh đều ăn chay, bởi thế, nó đã trở thành một thông lệ mà không ai muốn bãi bỏ. Mẹ yêu cầu giáo xứ hãy ăn chay bởi biết ơn Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở đây lâu dài, trong giáo xứ này. Các con yêu dấu ! Hãy ăn chay và cầu nguyện với cả tấm lòng các con. Cám ơn...

27-9-1984 : Dụng cụ đích thực để thực hiện chương trình Mẹ là đây:

Các con thân mến ! Những lời cầu nguyện của các con đã giúp Mẹ thực hiện các kế hoạch của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn tất. Mẹ yêu cầu các gia đình trong giáo xứ hãy lần hạt chung trong gia đình. Cám ơn...

4-10-1984 : Tất cả những gì ta dâng hiến cho Mẹ, Mẹ dâng lên cho Chúa, chứ không giữ lại cho mình :

Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng hết lần này đến lần khác, những lời cầu nguyện của các con rất thường làm vui lòng Mẹ. Nhưng có khá những người trong giáo xứ này không cầu nguyện, làm cho Trái Tim Mẹ rất buồn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Mẹ đem tất cả những lời cầu nguyện và sự hi sinh của các con dâng lên Chúa. Cám ơn...

8-10-1984 : (Thứ hai). Một trong những mối lo lắng nhất của Ðức Mẹ là việc ăn năn hối cải, trở về của người vô tín và tội lỗi. Ở đây, Ðức Mẹ xin các gia đình chung lòng cầu nguyện cho các kẻ ấy. Sứ điệp sau đây được ban cho giáo xứ qua trung gian Jakov ở tại nhà. Cậu không tới nhà thờ bữa đó vì ngã bệnh.

“Các con yêu dấu ! Hãy dùng những việc cầu nguyện buổi tối tại nhà của các con mà cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vì thế giới đang sống trong tội lỗi tràn ngập. Hãy nguyện kinh Mân Côi mỗi tối”.

11-10-84 : Các con yêu dấu ! Cám ơn các con đã dâng tất cả những công việc nhọc nhằn cho Thiên Chúa, mặc dù bây giờ Người đang thử thách các con qua những chùm nho mà các con gặt hái. Hãy nhớ rằng Chúa yêu các con, bởi vậy, Người mới thử thách các con. Chỉ cần luôn luôn dâng những gánh nặng của các con lên cho Thiên Chúa và đừng lo âu gì. Cám ơn...

(Những thử thách nói đây có lẽ ám chỉ những trận mưa kéo dài giữa mùa hái nho, đã làm thiệt hại rất nhiều ở làng Mễ Du).

18-10-84 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con đọc Thánh Kinh trong nhà mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào dễ thấy, nhờ vậy sẽ luôn khuyến khích các con đọc và cầu nguyện. Cám ơn...

(Cha Jozo Zovko, làm Chính xứ Mễ Du hồi Ðức Mẹ hiện ra đầu tiên, kể lại : “Ðức Mẹ hiện ra với tôi, Mẹ khóc mà nói) :

“Mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng Kinh Thánh. Hãy lấy sách Kinh Thánh ra khỏi các sách khác trên kệ sách và đặt vào chỗ danh dự trong nhà... Vì các con không đọc Kinh Thánh với tình yêu như đó là lời Thiên Chúa đang sống động”. “Chỉ cần hôn kính Sách Thánh, người ta cũng lãnh được nhiều ơn rồi”).                           

- (Còn nữa) -


    Tiếng Anh ch có 1 ch “peace”, còn tiếng Vit có 2 “bình an” hoc “hòa bình”. Tr mt vài ln được ch rõ, còn nhiu khi khó biết lúc nào mun nói v “Hòa bình” trong thế gii và lúc nào nói v “bình an” trong phm vi gia đình, trong tâm hn v.v

     Thế gii thi nay tràn ngp ti li mà vn chưa b hy dit như thành Sôđôm ngày xưa mà Kinh Thánh đã thut li (St 18.20-33 và 19.23-29) là nh đâu ? Ðc tiếp s thy: Thi đó, ông Abraham biết được ý Thiên Chúa sp trng pht, đã kèo nài Thiên Chúa nếu tìm được 100, 50, 40 ri 20 và rt cùng 10 người công chính thì Thiên Chúa sẽ tha pht cho nó… Song không tìm được, và thế là nó b hy dit. Nhưng ngày nay, thế gii ti li này chưa b hy dit vì may thay có đủ s ti thiu y: Có Hi Thánh, có nhng người ăn năn hi ci sng theo Tin Mng Chúa Giêsu, và sng theo li Ðc M M Du dy ăn chay và cu nguyn, và nht là có Thánh L là ca l “hi sinh đền t các ti li không nhng ca ta mà thôi, mà ca tt c thế gian na” (1 Ga 2.2)… Chính vì thy trước các s y mà t thi đó, Thiên Chúa đã ha vi ông Noê là s không bao gi còn cho Ðại Hng thy hy dit nhân loi như thi trước, và để đảm bo, Người cho xut hin mt cái cu vng (St 9.8-17), như mt du ch cu ri. Cu vng đó hóa ra là du “tượng trưng báo trước” v du thp giá ca tế l hi sinh ca Chúa Giêsu dng nên giữa tri và đất sau này, nh đó Thiên Chúa nh li giao ước Người đã lp mà không còn hy dit thế gii này na.

    Tự nhiên chúng ta rt s ăn chay, nhưng chúng ta cũng đã nghe nói v ăn chay mang li nhng s tt lành cho c hn ln xác, đây không cn nhc li na. Ăn chay tht ra là mt s hãm mình, mt s hi sinh dâng lên Thiên Chúa để xin mt ơn gì đó. Trong Cu Ước, người Do Thái ăn chay để đền ti, và trong nhng ngày họ gp tai ha, để xin Thiên Chúa d lòng thương ban thái bình cho h. Tiếp tc truyn thng y, ngày nay, Ðc M cũng kêu gi chúng ta ăn chay vì nhng mc đích như trên. Tuy vy, hôm nay M li thêm mt lý do na: Ăn chay để t ơn Thiên Chúa đã cho Mẹ đến vi trn gian chúng ta, và đây lâu dài. Quả tht M đã đến và vi chúng ta ròng rã đã 25 năm: đây là mt ơn hu ln lao cho thi đại ca chúng ta, mà t nguyên thy Hi Thánh đến nay chưa tng có. Bn có đồng ý không? Vy nếu ăn chay mt chút để đền ơn Chúa và Ðc M k cũng không có gì quá đáng.

    Xem lại cước chú 2 trên đây, để thy ti sao Ðc M kêu gi các gia đình chung lòng cu nguyn cho k ti li.

   Ðức M nhc li li Kinh Thánh: Thư Do Thái 12.6-11. Thư này nói thêm: “Nếu anh em không được sa dy vy thì anh em ch là con gh ch không phi con đẻ… Ðã hn khi b sa dạy thì ngay ti lúc y hình như chng có vui, ch có bun; nhưng v sau mi thy nó sinh li cho nhng ai nh đó mà được luyn tp…

    Lời M dy chúng ta đây tht rất hợp vi thư ca Hi Ðng Giàm Mc VN khi động năm nay (2006) là năm Ðc và Hc Kinh Thánh. Là mt người M, Người rt thc tế, cho nên thêm mt ch dn nh, song thiết thc: “Nên để Sách Kinh Thánh ch nào d thy, nh vy s luôn khuyến khích các con đọc và cu nguyn.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
Tôi Ðã Thấy Trà Kiệu (4/4/2009)
Một Trẻ 9 Tuổi Ngồi Xe Lăn Được Chữa Lành Tại Ngôi Mộ Của Đức Cố Gh Gioan Phaolo Ii (4/3/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 48, (chương 406-408) (3/31/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 4 (của 6 Chương Trình) (3/31/2009)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Nhiệm Mầu Của Đức Mẹ La Vang, Vn (3/29/2009)
Ngoại Trưởng Hillary Clinton Viếng Đức Mẹ Guadalupe Tại Mexico. (3/28/2009)
Đức Tin Dẫn Dắt: Trỗi Dậy Từ Tro Tàn Của Diệt Chủng Rwanda (3/28/2009)
Đức Mẹ Kibeho: Đức Maria Nói Với Thế Giới Từ Trung Tâm Của Châu Phi (3/28/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 47, (chương 400-405) (3/27/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768