MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (37)
Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (37)

 

Tuần trước, Ðc M dy v cung cách mng l Giáng Sinh, tun này, M đưa ra thêm vài điu dy bo:

12-12-85 : Các con yêu dấu ! Ð mng l Giáng Sinh, M mi gi các con hãy cùng nhau chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ s đưa Ngài ra cho các con thy mt cách đặc bit trong ngày đó(1) và Mẹ mi gi các con cùng nhau chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu(2) và ngày Sinh nhật ca Ngài. Các con yêu du ! Hãy cu nguyn và tưởng nh ti Chúa Giêsu nhiu hơn trong ngày đó. Cám ơn...

19-12-85 : Ðây là điu th ba M dy v cách mng l Giáng sinh :

Các con yêu dấu ! M mi gọi các con yêu thương tha nhân.(3) Các con càng yêu thương tha nhân, các con s càng cm nghim được Chúa Giêsu nhiu hơn vào ngày l Giáng Sinh. Thiên Chúa s ban cho các con những món quà to ln, nếu các con phó mình cho Người. M mun ban cho các bà m, đặc bit là trong ngày l Giáng Sinh, chúc lành đặc bit ca lòng t mu ca riêng M,(4) và Chúa Giêsu sẽ chúc lành nhng k khác bng chúc lành riêng ca Ngài. Cám ơn...

26-12-85 : Những ai đã thc hành các điu M dy trong my s đip dn l Giáng Sinh, được nghe M bo :

Các con yêu dấu ! M mun cám ơn tt c nhng ai đã lng nghe các sứ đip ca Mđã sng ngày l Giáng Sinh như M dy bo. Nay các con đã được ty sch ti li ri. M mun hướng dn các con (tiến) thêm na trong tình yêu. Hãy trao trái tim các con cho M. Cám ơn...

***

NHỮNG  THÔNG ÐIP HÀNG TUN, M 1986

2-1-86 : Mở lòng, tn hiến và phó thác bn thân cho Thiên Chúa là điu mà M mun ta phi làm cách trit để, M nói :

Các con thân mến ! M kêu gi các con hãy quyết định hoàn toàn (sng) cho Thiên Chúa. M van nài các con hãy phó giao trn vn bn thân các con (cho Người), ri các con có th sng theo các điu M nói cho các con. Phó thác hoàn toàn bn thân các con cho Thiên Chúa không là điu khó khăn đối vi các con.(5) Cám ơn...

9-1-86 : Các con yêu dấu ! M kêu gi các con dùng li cu nguyn giúp Chúa Giêsu thc hin được trn tt c nhng kế hoch Ngài d tính đây. Và dâng các hi sinh ca các con lên Ngài, ngõ hu mi s được hoàn thành như Ngài đã hoch định, và Satan s không thể làm được trò trng gì. Cám ơn các con ...

16-1-86 : Nhớ li có ln Ðc M xin các người hành hương có mt trong lúc Ðc M hin ra hãy thôi chp hình để cu nguyn vi Chúa Giêsu trong nhng giây phút đầy hng ân đặc bit này (1-84) ! Vì sao ?

Các con yêu dấu ! Hôm nay na, M kêu gi các con cu nguyn. M rt cn li cu nguyn ca các con để Thiên Chúa được vinh hin qua tt c các con. Các con yêu du ! M xin các con hãy lng nghe và sng theo li kêu gi t mu ca M, bi vì ch bi tình yêu mà Mẹ kêu gi các con ct để M có th giúp các con.(6) Cám ơn...

23-1-86 :  Các con yêu dấu ! Mt ln na, M mi gi các con cu nguyn vi c trái tim. Nếu các con cầu nguyện vi c trái tim, các con s làm tan chy được (nhng tâm hn) lnh như đá băng ca anh em các con,(7) và những chướng ngi s biến mt. Vic hoán ci s d dàng cho những ai mun đón nhn. Ðó là ơn mà các con phi xin giùm cho người lân cn ca các con. Cám ơn...

30-1-86 : Ðiều l mi nghe ln đầu: “Là hình ảnh ca  M !”

Các con yêu dấu ! Ba nay, M mi gi tt c các con cu nguyn, để kế hoch ca Thiên Chúa d định cho chúng ta được thc hin và tt c nhng gì Người mun (hành động) qua các con cũng được như vy. Hãy giúp k khác hoán ci đời sng, nht là nhng k ti M Du. Các con yêu du ! Ðng cho phép Satan nm quyn cai qun trái tim các con, khiến các con sẽ nên ging hình nh Satan, ch không là hình nh M. M kêu gi các con cu nguyn để làm sao có th làm chng nhân cho s hin din ca M. Không có các con, Thiên Chúa không th thc hin được điu Người mun.(8) Thiên Chúa đã ban cho mi người s t do và các con nm quyn s dng nó. Cám ơn...

6-2-86 : Chia trí, lo ra, đó là du trái tim ta vng mt lúc đọc kinh cu nguyn. Mà con tim không có làm sao Thiên Chúa nghe lời ta cu nguyn, vì Kinh Thánh có câu: “Thiên Chúa không nhìn như loài người nhìn; loài người nhìn b ngoài, Thiên Chúa nhìn vào con tim”. Khi cu nguyn không bng con tim, Thiên Chúa nhìn vào s chng thy gì.

Các con yêu dấu ! Giáo x này được M tuyn chn, nó đặc bit và khác vi các giáo x khác. M ban muôn ơn ln lao cho nhng ai cu nguyn vi c con tim. Các con yêu du ! M ban nhng s đip, tiên vàn là cho nhng người trong giáo x, sau đó cho tt c nhng người khác. Các con phi lãnh nhn chúng trước, ri đến k khác. Các con s phi tr l vi M và Chúa Giêsu, Con M. Cám ơn

Còn tiếp    -


(1) Thực vậy, hầu như năm nào cũng thế, vào dịp lễ Giáng sinh, Ðức Mẹ hiện ra luôn bồng Chúa Giêsu Hài nhi sơ sinh trên tay. Các thị nhân thường thuật lại cho biết điều ấy ở các Thông điệp Giáng sinh. Có lẽ chúng ta sẽ thầm nghĩ: Mẹ bồng Chúa Hài Ðồng đến cho các thị nhân chứ đâu có cho mình. Không phải vậy. Mẹ nói rõ: “Mẹ sẽ đưa Ngài ra cho các con thấy”. Ý Mẹ muốn bảo, bồng Chúa đến cho các thị nhân là Mẹ cũng bồng Chúa đến cả cho chúng ta. Cũng như Mẹ hiện ra thì chỉ mấy thị nhân được thấy, song Mẹ hiện ra là cho tất cả chúng ta. Vì có lần các thị nhân hỏi: “Sao Mẹ không hiện ra trong nhà thờ cho mọi người được thấy? Mẹ đáp: “Phúc cho ai không thấy mà tin”… “Những ai không thấy, hãy coi như mình đã thấy”.
(2) Tuần trước, Ðức Mẹ dạy ta mừng lễ Giáng Sinh đừng chú trọng quá nhiều vào những điều vật chất bên ngoài, tuần này, tiến thêm một bước, Mẹ dạy chúng ta “tôn vinh Chúa Giêsu và tưởng nhớ tới Chúa nhiều hơn” trong ngày đại lễ ấy. Tôn vinh là làm cho Chúa được vinh hiển. Nhiều Kitô hữu lại làm Chúa buồn tủi vì nhân dịp lễ ấy họ đã sa đà phạm tội mất lòng Chúa, hoặc bởi ăn uống lu bù rượu chè, hoặc bởi những cuộc ăn chơi, khiêu vũ, truy hoan thác loạn, nhất là nơi các bạn trẻ… Người ta đã chẳng nhớ đến Chúa Giêsu nhiều hơn như Mẹ dạy, mà còn làm mất lòng Chúa nhiều hơn thì có.
(3) Tiến thêm bước nữa, Ðức Mẹ dạy cách dọn mừng Chúa Giáng Sinh bằng tình bác ái, cụ thể là làm những việc từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, già cả, những người trong hoàn cảnh cơ nhỡ, đơn côi, v.v… vì Chúa giáng trần cũng bởi yêu thương ta. Ðáng mừng là hiện nay thấy có nhiều cá nhân cũng như đoàn thể thường tổ chức những việc từ thiện như thế trong Mùa lễ này.
(4) Hãy xem, Ðức Mẹ lưu tâm và ưu ái biết bao đối với các bà mẹ. Các bà hãy đón nhận chúc lành đặc biệt của lòng từ mẫu của Mẹ Maria trong dịp lễ này, chắc chắn nó sẽ đem đến sự an ủi, những ơn ích và trợ giúp lớn lao cho chức vụ làm mẹ của các bà.
(5) Kể cũng lạ, vì luôn chúng ta nghĩ việc ấy rất khó thực hiện, lý do chỉ vì chúng ta luôn muốn làm theo ý riêng mình, chúng ta sợ Thiên Chúa dạy chúng ta làm những điều trái với ý thích của mình. Bởi vậy, Mẹ yên ủi và khuyến khích chúng ta, rằng việc ấy có khó, song không khó lắm đâu. Hãy xem đứa trẻ thơ, nó tin cậy và phó thác hoàn toàn nơi ba nó, vì biết ba nó yêu thương nó. Ðàng khác, nó coi ba nó là ông Trời đối với nó, nên mọi sự nó tin cha nó lo cho hết. Nép mình bên cha, nó không còn sợ gì. Nếu ta đọc Kinh Thánh, nghe giảng, và ra sức cầu nguyện, chúng ta sẽ dần dần hiểu ra Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô bờ bến. Mà người cha nào thương con lại chẳng muốn điều tốt cho con, huống chi người đó lại là Cha trên trời, yêu thương ta còn hơn vạn lần người cha dưới trần, lại cũng là Ðấng quyền năng phép tắc vô cùng… Ðức Mẹ muốn ta cũng hãy nên như trẻ thơ đối với Thiên Chúa, Cha chúng ta, hoàn toàn phó thác bản thân và cuộc đời nơi Người. Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em không thay đổi cách sống mà trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ không vào được Nước thiên đàng.” (Mt 18.3).
(6) Biết bao lần Mẹ đã van xin, năn nỉ ta sống theo lời dạy của Mẹ, và nói cho ta biết chỉ vì yêu mà Mẹ kêu gọi ta làm như vậy. Mà kêu gọi ta làm như vậy thì cũng chỉ cốt là để giúp ta, chứ không vì mưu ích gì cho Mẹ. Ấy thế mà trái tim ta vẫn lạnh như băng, trơ trơ như đá, ra như chai lỳ vì nó quá bận tâm đến những sự thế trần, nên những chuyện thiêng liêng coi như bỏ ngoài tai, không cần để tâm. Nguyện xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần là lửa tự trời làm tan chảy con tim chai đá của chúng con.
(7) Cầu nguyện không chỉ làm tan chảy trái tim chai đá của ta mà còn của những người khác nữa. Như có lần kia, trước hiện tượng nhiều người bỏ Công giáo mà theo các giáo phái, Ðức Mẹ nói : “Nhờ cầu nguyện, chúng con có thể hoán cải tất cả những người đã cống hiến đời họ cho các giáo phái hay tín ngưỡng khác” (9-2-84). Ðiều vô cùng khó khăn như thế mà lời cầu nguyện vẫn có thể làm được! – Xem bài của Sơ Emmanuel, đăng trong CÁC CHỨNG TỪ VỀ MẸ, tr.538tt mà đây trích một đoạn: “Khi ai dùng đời mình để cầu nguyện, họ đã chọn một nghề chuyên môn tuyệt vời: Làm kẻ chết sống lại ! (Mt 10.8)… Chúa Giêsu không bảo ta vào nghĩa địa và la to: “Tất cả mọi người trong mồ chỗi dậy đi!” Chúa bảo chuyện khác. Ðức Mẹ ở Mễ Du cho ta chìa khóa để hiểu: mỗi một lời cầu nguyện của tôi sẽ chạm tới một tâm hồn hoặc bại liệt hoặc đã chết…. để làm cho họ sống dậy.”
(8) Thoạt nghe, lời này làm ta ngạc nhiên: Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng… thế mà lại không làm được điều Người muốn ư ? Không phải vậy! Nếu nói cách chung, thì không có gì mà Thiên Chúa không làm được, Kinh Thánh nói vậy (Lc 1.37). Nhưng liên quan đến con người thì vì Thiên Chúa đã dựng nên con người có tự do, Thiên Chúa tôn trọng tự do của ta, cho nên nếu ta không muốn thì Ðấng Toàn năng phép tắc vô biên như Người cũng đành bó tay.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
Tôi Ðã Thấy Trà Kiệu (4/4/2009)
Một Trẻ 9 Tuổi Ngồi Xe Lăn Được Chữa Lành Tại Ngôi Mộ Của Đức Cố Gh Gioan Phaolo Ii (4/3/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 48, (chương 406-408) (3/31/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 4 (của 6 Chương Trình) (3/31/2009)
Hình Ảnh Nhiệm Mầu Của Đức Mẹ La Vang, Vn (3/29/2009)
Ngoại Trưởng Hillary Clinton Viếng Đức Mẹ Guadalupe Tại Mexico. (3/28/2009)
Đức Tin Dẫn Dắt: Trỗi Dậy Từ Tro Tàn Của Diệt Chủng Rwanda (3/28/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768