MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (69)
Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 10-2009

NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (69)

6-11-86 : Hôm nay, Mẹ muốn mời gọi các con cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn nơi luyện tội. Mỗi một linh hồn ấy đều cần lời cầu nguyện và ơn sủng để họ đạt tới Thiên Chúa và tình yêu của Người. Giúp đỡ như thế, chính các con có được những kẻ cầu bầu mới, họ sẽ giúp các con còn đang sống hiểu rằng tất cả những sự thế gian này đều không quan trọng cho các con, và chỉ có cõi Trời là nơi các con cần phải nỗ lực giành lấy. Bởi vậy, các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện không ngừng, hầu các con có thể giúp chính mình và những kẻ khác mà lời cầu nguyện của các con sẽ đem lại cho họ niềm vui. Cám ơn...

CHÚNG TA SUY NIỆM

Cầu nguyện giúp các đẳng linh hồn nơi luyện tội, cũng là giúp cho chính mình! Đó là tóm tắt ý Đức Mẹ nói với ta hôm nay. “Mỗi một linh hồn ấy đều cần lời cầu nguyện và ơn sủng để họ đạt tới Thiên Chúa và tình yêu của Người.” Đức Mẹ nói “cầu nguyện” cho họ mà không cần nói dâng Thánh lễ cho họ, vì “Thánh lễ là việc cầu nguyện tốt đẹp nhất” như Mẹ đã nói nhiều lần. Đã hẳn các linh hồn nơi luyện tội cần ta cầu nguyện và “cầu nguyện hằng ngày” cho họ, vì họ không thể tự cầu cho mình, song ngược lại họ vẫn có thể cầu cho ta, như Mẹ cho biết: “Giúp đỡ họ như thế, chính các con có được những kẻ cầu bầu mới”. Họ cầu bầu cho ta được vì họ là những người sống, và đã được cứu rỗi vì đã tin Chúa, họ chỉ còn phải chịu tẩy luyện ít lâu vì chưa trong sạch và tinh tuyền đủ để vào Thiên đàng, sống với Thiên Chúa vô cùng siêu thánh.

Đây là tín điều “Các thánh thông công” của đạo ta:

1- Hội Thánh hưởng phúc trên thiên đàng;

2 - Hội Thánh còn đang lữ hành dưới thế, là chúng ta;

3 - Hội Thánh luyện hình là họ. Ba Hội Thánh ấy ở ba nơi, song cùng là một Hội Thánh, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau: các thánh trên thiên đàng giúp đỡ ta, ta ở trần gian giúp đỡ người trong luyện tội, họ ở trong đó cầu bầu cho ta. Nhiều khi ta có cảm tưởng là họ đang ở trong tù ngục, không giúp ta được việc gì, trái lại ta phải giúp đỡ họ, giống như kiểu đi thăm nuôi tù ở trần gian, mà quên mất rằng họ cũng đang sống và lo lắng cho ta, cầu bầu cùng Chúa cho ta. Không biết điều đó cho nên ta không có thói quen nói chuyện với họ, nhất là với các người thân của ta đang ở đó, bày tỏ tâm sự với họ, nỗi vui nỗi buồn, các nhu cầu của ta để xin họ cầu bầu cùng Chúa cho ta. Họ cầu bầu cách riêng cho ta điều gì ? “Họ sẽ giúp các con còn đang sống hiểu rằng tất cả những sự thế gian này đều không quan trọng cho các con, và chỉ có cõi Trời là nơi các con cần phải nỗ lực giành lấy”. Họ đã trải qua kinh nghiệm đó rồi, họ đã sống quá bám vào những sự thế gian, lơ là những sự trên trời, bây giờ họ mới phải bị tẩy luyện trong nơi hình khổ, vì thế họ biết và giúp ta tránh đừng dẫm theo dấu chân của họ. Họ cũng nói như người phú hộ trong Phúc âm: “Xin sai Ladarô đến nhà cha con, vì con có 5 anh em, ngõ hầu răn dạy chúng kẻo cũng phải sa chốn cực hình này” (Lc 16.27).

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria, thường thì chúng con vẫn yêu thương và xin lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội, nhất là để báo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ v.v.. đã qua đời. Nhưng hôm nay tạ ơn Mẹ vì đã mở mắt cho chúng con thấy một điều rất hữu ích cho đời sống đạo của chúng con: Chúng con có “những người bầu cử mới” giúp chúng con trên đường lữ thứ giữa bụi trần, biết coi những sự trần gian là tạm bợ chóng qua, mà quan trọng nhất là phải nỗ lực giành lấy hạnh phúc quê trời.

THỰC HÀNH

Từ nay tôi tập thói quen tâm sự nỗi vui nỗi buồn, bày tỏ những nhu cầu của tôi với những người thân đã qua đời, mà tôi biết là họ đang sống vì đã tin vào Chúa, dù ở luyện tội họ cũng đang lo cho tương lai của tôi, đang cầu bầu cùng Chúa cho tôi.

(Còn tiếp)

LM Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu (10/12/2009)
Thông Báo Từ Giáo Xứ Medjugorje; Các Lm Nhận Được Ơn, Xin Liên Lạc Với Medjugorje. (10/12/2009)
Việc Lần Chuỗi Mân Côi... Theo Tinh Thần Tông Thư “kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria” (10/10/2009)
* Lịch Sử Chuỗi Mân Côi (10/10/2009)
Những Gì Giáo Hội Nói Về Đức Maria (10/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi: Gia Đình Cùng Cầu Nguyện (10/9/2009)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Rước Kiệu Và Thánh Lễ Tháng Mân Côi Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. (10/8/2009)
Medjugorje: Góp Ý Vụ Đgm Peric Ra Thêm Lệnh Cấm (10/7/2009)
Lời Kinh Của Quê Hương Đất Nước (10/7/2009)
Đức Chúa Ở Cùng Bà (10/7/2009)
Canh Tân Đời Sống, Lần Chuỗi Mân Côi (10/7/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768