MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (80)
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 11-2009

HẠT CHÂU NGỌC (80)

 

24-11-1998 – 10g40 sáng – Lễ Tạ Ơn : Cuộc hiện ra diễn ra bên một cây lớn, trong một cánh đồng gần nơi thị nhân Marija đang ở trọ. Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc. Người nhìn tất cả mọi người đang tụ họp và chúc lành cho họ. [….] Đức Mẹ ban Sứ điệp này:

“Mẹ mời gọi các con sống các sứ điệp của Mẹ. Mẹ ở đây để giúp các con. Mẹ sẽ chuyển cầu với Thiên Chúa cho các con theo tất cả những ý nguyện của các con”.

 

MỜI BẠN SUY NIỆM

 

Đức Mẹ hiện ra hôm nay với cô Marija tại một cánh đồng, bên cạnh một cây lớn; và có rất đông người đến dự vì đã được báo trước. Mẹ đến và rất vui sướng nhìn đoàn con đông đúc tụ họp để nghe lời Mẹ dạy bảo và đón nhận chúc lành của Mẹ. Và sứ điệp Mẹ ban hôm nay tuy vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa.

Trước tiên : Mẹ mời gọi các con sống các sứ điệp của Mẹ. Chúng ta đã nghe câu này nhiều lần, hầu như đã nhàm tai, thế thì tại sao Mẹ còn cứ nhắc đi nhắc lại hoài ? Thưa :

a - Trước hết là vì có nhiều người đã hiểu lầm về Đức Mẹ Mễ Du, nghĩa là họ đến các buổi cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du hoặc tôn sùng Người để cầu xin ơn này ơn kia, vì nghe đồn Mẹ rất linh, và thấy nhiều người đứng lên làm chứng đã được những ơn lạ lùng, những phép lạ phi thường chữa bệnh tật, hay được ban những ơn đặc biệt hồn xác… Đành rằng đã là Mẹ chúng ta, Mẹ đầy lòng thương xót và nhất là lại là Nữ Vương rất quyền thế trước mặt Thiên Chúa, lẽ dĩ nhiên Mẹ sẽ ban cho ta những ơn ta xin, sẽ làm phép lạ chữa bệnh cho ta, giúp ta thoát khỏi những hoàn cảnh hay vấn đề khó khăn ta đang gặp.

Nhưng nếu chỉ để ban ơn và làm phép lạ chữa lành thì không cần Đức Mẹ Mễ Du làm gì, vì đã có Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ La Vang v.v.. là đủ rồi. Khác với các nơi này, đặc điểm của Đức Mẹ Mễ Du là ở chỗ Mẹ đến ban các sứ điệp để dạy dỗ chúng ta. Vậy nếu Đức Mẹ đến để dạy dỗ, thì Mẹ muốn ta phải nghe và học hỏi các sứ điệp của Mẹ.

Dạy gì ? Dạy bỏ đàng tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, và giúp ta đến gần Thiên Chúa hơn, gắn bó với Người và yêu mến Người hơn, bước đi trên con đường thánh thiện.

b – Thứ đến, Mẹ lặp đi lặp lại câu "hãy sống các sứ điệp của Mẹ" là vì cho đi chúng ta đã chịu nghe các sứ điệp, song đem ra sống và thực hành thì chưa, hay qua quít. Bạn thử bình tâm xét mình xem bạn đã nghe theo lời Mẹ mà làm được bao nhiêu ? Chắc mới làm được chút ít !

Chẳng hạn như đã thực hành 5 hòn sỏi Mẹ ban là

Cầu nguyện bằng con tim ;

Siêng tham dự Thánh Lễ ;

Đọc Kinh Thánh hằng ngày ;

Xưng tội mỗi tháng ;

Ăn chay thứ tư và thứ sáu.

Tốt lắm, hoan hô bạn. Đó là những điều nền tảng, song mới chỉ là bước đầu. Và biết đâu không chừng chúng ta đã biến các điều ấy thành những việc lờn quen, làm chiếu lệ : Mẹ bảo cầu nguyện ư ? Ta sẽ đọc kinh, lần hạt, song một cách máy móc, trí lòng lo ra nghĩ về đủ chuyện công việc làm ăn buôn bán… Mẹ bảo đi dự Thánh lễ ư ? Thì đi, đến đó đứng lên ngồi xuống, nghe giảng, nghe tai này lọt qua tai khác, rước lễ xong hát vài bài, đọc vài kinh, rồi ra về, lòng vẫn trống trải như trước ; Mẹ bảo đọc Kinh Thánh ư ? Đọc thì hôm đọc hôm không, mà có đọc thì đọc qua loa, chẳng để tâm suy nghi và cầu nguyện để lời Chúa thấm vào lòng mình, rồi đem áp dụng trong đời sống. Kinh Thánh có lời rằng : "Ta cũng đã được nghe Tin Mừng như những người khác, nhưng lời đã nghe bảo đã chẳng sinh ích gì cho mình bởi không được tin để thấm nhuần vào lòng người đã nghe, vì thế phải sợ là trong khi lời hứa được vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa còn đó mà có ai trong anh em bị xét là đã đánh mất cơ hội." (Thư Do Thái 4.1-2). Mẹ bảo xưng tội ư ? Cũng đi vào tòa xưng tội, xong về nhà lại tiếp tục phạm tội như cũ …

Chính vì thế, đời sống thiêng liêng của ta chẳng tiến thêm một bước nào đến gần Chúa Giêsu Con Mẹ, chẳng thấy thân thiết gì hơn với Ngài, cũng chẳng từ bỏ những tính mê nết xấu, vẫn nguyên si con người cũ với những đam mê dục vọng và những việc làm theo tính xác thịt (Gl 5.19-21), vẫn tức giận, ghen ghét, chia bè gây gổ, vẫn hà tiện, tham lam, ăn gian nói dối, chẳng thương người, chẳng tha thứ, chẳng phục vụ v.v…

Tóm lại, vì tất cả thiếu xót của chúng ta kể trên mà Mẹ Maria cứ phải nhắc đi nhắc lại là hãy sống các sứ điệp của Mẹ.

Sau cùng Mẹ nói Mẹ không bỏ ta đơn độc một mình trong công việc khó khăn này, vì thế Mẹ bảo : Mẹ ở đây để giúp các con. "Ở đây" có nghĩa đặc biệt tức là Mẹ từ trời thân hành xuống thế gian này và ở với chúng ta hơn 27 năm rồi. Quả là một ơn vô giá ! Trong lịch sử Giáo hội từ nguyên thủy đến bây giờ chưa từng thấy như thế. Mẹ thường nhắc : "Hỡi các con, đây là thời gian ơn sủng, qua rồi thì không bao giờ có nữa. Hãy tận dụng cho tốt thời gian này !"

Mẹ ở đây để làm gì ? Để giúp các con. Giúp mọi mặt : Không chỉ ban lời dạy bảo, mà còn khuyến khích, thúc giục, an ủi, nâng đỡ lúc ta thối chí ngã lòng, và nhất là biết chúng ta không thể tự sức mình làm được việc hối cải to tát và khó khăn ấy, nên Mẹ bảo : Mẹ sẽ chuyển cầu với Thiên Chúa cho các con theo tất cả những ý nguyện của các con”.

 

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

 

Vâng Mẹ ơi, Mẹ hãy chuyển cầu cho con trước tòa Chúa đi, cho con được Thần Khí Chúa để con có thể tuân giữ các huấn lệnh Chúa và sống cùng thực hành các sứ điệp của Mẹ. Chẳng phải chính Chúa đã phán : "Bên trong các ngươi, Ta sẽ ban xuống Thần Khí của Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo luật điều của Ta, và các ngươi sẽ giữ các phán quyết của Ta mà thi hành" (Ed 36.37). Mẹ nghe rồi đó, Thiên Chúa thấy loài người không thể nào tuân giữ các giới răn của Người được, nên Người phải ban Thần khí xuống cho họ. Thần Khí là sức lực mạnh mẽ vô song. Có Thần Khí chúng con có thể giữ luật Chúa, cũng như sống và thực hành các sứ điệp của Mẹ. Bởi thế Thánh Kinh hứa : "Nhờ Thần Khí anh em sẽ giết chết các việc vàn của xác thịt và anh em sẽ sống" (Rm 8.13), hơn nữa sẽ còn trổ sinh "những hoa trái tốt lành thánh thiện như mến yêu, vui mừng, bình an, đại lượng, nhân hậu, tốt lành, tín trực, hiền từ, tiết độ" v.v…" (Gl 5.22-23).      

 

MỜI BẠN THỰC HÀNH

 

Trong kinh nguyện của tôi hằng ngày, luôn luôn phải xin Đức Mẹ chuyển cầu để Chúa ban cho tôi Thần Khí của Người.

 

 

(Còn Tiếp)


LM Hoàng Mình Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng (12/6/2009)
Ave Maria One (12/6/2009)
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1) (11/25/2009)
Thứ Bẩy 21-11, Lễ Dâng Ðức Mẹ Vào Ðền Thánh (11/21/2009)
Tin/Bài khác
Xin Cho Ai Nhìn Con... Được Trông Thấy Đức Mẹ (11/11/2009)
Lòi Mẹ Nhắn Nhủ: "và Trong Giờ Lâm Tử" (11/9/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1 -2) (11/7/2009)
video: Hay Den Cung Doc Kinh Man Coi (come, Pray Rosary) (10/31/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (phan 2: Chuong 1 - 5) (10/29/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768