MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (98)
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 12-2010

Hạt Châu Ngọc (98)

Đức Mẹ nói với Jelena :

            25-4-1983 : “Hãy hối cải, kẻo khi Dấu Lạ xuất hiện thì đã quá trễ ! Trước đó, thế giới sẽ nhận được nhiều cảnh báo. Hãy mau mau hối cải ! Mẹ cần các con cầu nguyện và làm việc đền tội.”

“Trái tim Mẹ cháy bỏng tình yêu các con. Các con chỉ cần hối cải. Đặt câu hỏi là việc không quan trọng. Hãy hối cải ! Hãy gấp rút công bố điều ấy! Hãy bảo với mọi người đó là ước muốn của Mẹ, và Mẹ không ngừng nhắc lại điều ấy. Hãy sám hối, ăn năn ! Vì các con, Mẹ có thể chịu mọi đau khổ không khó khăn gì. Mẹ chỉ van nài các con hối cải thôi !”

“Mẹ sẽ xin Con của Mẹ tha trừng phạt các con. Hãy hối cải, không chậm trễ ! Các con không biết được kế hoạch của Thiên Chúa, mà cũng không có khả năng để biết. Các con không biết Thiên Chúa sẽ cho điều gì xảy ra, cũng không biết Người sẽ làm gì. Mẹ chỉ xin các con hối cải. Đó là điều Mẹ mong muốn. Hãy hối cải ! Hãy sẵn sàng cho mọi sự, vì đó cũng là một phần của sự hối cải. Mẹ tạm biệt và chúc các con bình an.”

MỜI BẠN SUY NGHĨ

Nếu bạn đã đọc kỹ những lời Mẹ nói trên đây, thì không thể không thấy mấy lời này ngầm chứa một sự đe dọa, song rất nhẹ nhàng kín đáo. “Hãy hối cải ! Hãy gấp rút công bố điều ấy! Hãy bảo với mọi người đó là ước muốn của Mẹ, và Mẹ không ngừng nhắc lại điều ấy. Hãy sám hối, ăn năn !... Mẹ sẽ xin Con của Mẹ tha trừng phạt các con… Các con không biết được kế hoạch của Thiên Chúa... Các con không biết Thiên Chúa sẽ cho điều gì xảy ra, cũng không biết Người sẽ làm gì". Dù "thiên cơ bất khả lậu", song lòng nhân từ, hiền hậu và thương xót của một người mẹ đã khiến Đức Mẹ tiết lộ ra đôi chút, mờ mờ kín đáo… – dĩ nhiên là đã được Thiên Chúa cho phép – nhưng Mẹ không thể nói trắng ra rằng 5 năm hay 10 năm hay 20 năm nữa v.v… sẽ có chiến tranh nguyên tử, sẽ có động đất khủng khiếp, sẽ có sao chổi va chạm vào làm tan tành trái đất v.v... Trời cao luôn tôn trọng sự tự do của con người, để họ tùy ý chọn lựa hòa bình hay chiến tranh, hạnh phúc hay bất hạnh, sự sống hay sự chết … Bởi vậy Mẹ hối thúc tất cả thế giới mau mau ăn năn hối cải để tránh khỏi tai kiếp: “Hãy hối cải, kẻo khi Dấu Lạ xuất hiện thì đã quá trễ ! Trước đó, thế giới sẽ nhận được nhiều cảnh báo. Hãy mau mau hối cải !...” và Mẹ nói câu "hối cải" này đến 10 lần trong vỏn vẹn một Sứ Điệp hôm nay (25-4-1983) !!

Đức Mẹ không đến để hăm dọa chúng ta, nhưng chỉ vì tình thương của một người Mẹ, như chính Mẹ đã nói : "Lòng Mẹ cháy bỏng tình yêu các con". Vì thương yêu cho nên Mẹ lo lắng cho tương lai con cái mình, và cũng vì thế mà phải nói lên sự thật, là cảnh báo tai họa có thể xảy đến nếu chúng ta không hối cải. Như thế cốt để chúng ta nghe những tai hoạ có thể xảy ra mà giật mình ăn năn hối cải. Vì Mẹ biết loài người chúng ta thường có thói "thân lừa ưa nặng", nói nhỏ nhẹ không nghe, cứ phải đòn vọt mới chịu. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" như người ta thường nói. Bằng chứng là Mẹ đã thúc giục chúng ta hối cải từ khi Mẹ hiện ra tại Mễ Du năm 1981, chưa kể hiện ra ở nhiều nơi khác Mẹ cũng đã tha thiết kêu gọi…, mà xem ra nhân loại và có lẽ cả chính chúng ta đây, bạn và tôi, vẫn làm ngơ, vẫn sống theo tính mê xác thịt… Thật là nguy hiểm !

Fatima, năm 1917, Mẹ đã cảnh cáo : Nếu loài người không hối cải sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh còn kinh khủng hơn cuộc thế chiến thứ nhất 1914-1918. Đáng buồn là thế giới đã làm ngơ không ăn năn trở lại… và thế là đã xảy ra một cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại (từ 1939 đến 1945), với con số 58 triệu người chết, chưa kể con số không thể nào biết hết được về những người bị thương tật, về những tổn thất vật chất như nhà cửa, tài sản bị huỷ hoại… với đủ mọi thứ tai ương khác…

"Bài học rút ra từ đó cho thế giới chúng ta ngày nay là đây. Từ 1981 cho đến năm nay, 2010, Đức Mẹ vẫn còn đang tiếp tục hiện ra hàng ngày cho ít nhất ba thị nhân ở Mễ Du, và vẫn hằng kêu gọi thế giới hồi tâm ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa và làm hòa với nhau, và cảnh báo cho nhân loại trước những đại họa đang chờ chực, nếu nhân loại vẫn ngoan cố tiếp tục lầm lỳ sống trong tội lỗi chống nghịch Thiên Chúa… Không nói chơi, Đức Mẹ đã trao cho các thị nhân ở Mễ Du một số 9-10 bí mật, trong đó có vài cái chứa đựng những điều liên can đến tương lai và vận mệnh thế giới, chứa đựng một số những trừng phạt tội lỗi của nhân loại. Rồi Đức Mẹ bảo: "Tất cả những điều ấy sẽ xảy ra hay không là tùy các con". Đấy, tùy ở các con !... Những ai tinh ý và biết đọc các "dấu chỉ thời thế" đều có thể thấy những mầm mống của đại họa đã manh nha… Liệu thế giới lần này có để tai nghe các cảnh báo và chỉ dạy của Đức Mẹ không, hầu tránh được tai kiếp có thể sẽ còn khủng khiếp hơn bao giờ hết ?...

"Ngược lại, nếu nhân loại nghe lời cảnh báo mà ăn năn hối cải, quay đầu trở lại cùng Thiên Chúa, và tuân giữ các huấn lệnh của Người, thì mọi sự sẽ đổi khác, tai họa và chiến tranh có thể bị chận đứng… như Đức Mẹ đã mấy lần cho biết :

"Các con quên rồi sao : cầu nguyện và ăn chay có thể ngăn chận được chiến tranh (do loài người gây ra) và đình chỉ các định luật của thiên nhiên".

(Trích lược từ "Học trường của Mẹ", chương 6).

Một điểm sáng loé lên từ trong bối cảnh u tối buồn thảm ấy là lời Mẹ nói : “Mẹ sẽ xin Con của Mẹ tha trừng phạt các con". Đấy Đức Mẹ thương ta đến như thế đó ! Không những từ trời Mẹ thân hành đến với thế giới để nói đi nói lại không biết mỏi mệt lời kêu mời chúng ta ăn năn hối cải,  mà Mẹ còn đến cảnh báo cho chúng ta trước những đại hoạ. Chưa hết, hôm nay Mẹ còn nói : Mẹ sẽ xin Con của Mẹ tha trừng phạt chúng ta nữa! Nghe vậy, những ai là con cái Đức Mẹ, có lòng lo cho tương lai thế giới, cũng muốn hiệp lời cầu xin cùng với Đức Mẹ. Nhất là khi đi dự Thánh Lễ, đến chỗ linh mục chủ tế dâng chén Máu Thánh Chúa Giêsu lên, chúng ta nguyện xin : Cúi xin Chúa Cha nhớ đến giao ước tha tội mà Con Cha đã ký kết khi nói: "Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con và muôn muôn người được tha tội", mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại chúng con ! Nếu nhờ lời cầu xin của Đức Mẹ và nếu tất cả chúng ta hết lòng tha thiết cầu xin mỗi ngày như thế trong Thánh lễ, chúng ta thấy có hi vọng : cho dù hiện thời thấy thế gian tràn đầy tội lỗi, nhưng chúng ta tin vào lời Chúa phán : "Ở đâu tội lỗi tràn trề thì ở đó ơn sủng sẽ nhân lên gấp bội" (Rm 5.20). Chúng ta tin Thiên Chúa sẽ mở lượng từ bi thương xót hải hà, mở kho tàng ơn sủng vô lượng vô biên ban ơn cho loài người được biết ăn năn hối cải, bỏ đường tội lỗi, quay trở về thờ phượng yêu mến Thiên Chúa và hoà giải với nhau. Và thế giới sẽ thoát những tai kiếp khôn lường, được bình an thái hoà.

TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

Chúng con xin hết lòng cảm tạ Mẹ Maria,/ vì Mẹ đã không đành lòng để mặc thế giới chúng con phải chịu những tai kiếp hãi hùng,/ cho nên từ chốn Thiên Đàng hạnh phúc/ Mẹ đã thân hành đến kêu gọi và hối thúc chúng con mau ăn năn hối cải,/ và cảnh báo cho chúng con thấy trước những tai hoạ mà lo sợ./ Mẹ còn cầu xin Con Cực thánh Mẹ tha trừng phạt chúng con./ Vất vả như thế để làm gì ?/ Mẹ nói "Vì các con, Mẹ có thể chịu mọi đau khổ"./ Nhưng Mẹ ơi!/ Loài người xem ra vẫn coi thường lời cảnh báo và hối thúc của Mẹ./ Ngay cả chúng con đây cũng chưa thật lòng chừa bỏ tội lỗi, đam mê, nết xấu./ Vậy xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con/ được ơn thật lòng hoán cải thay đổi đời sống./ Đó là ơn độc nhất chúng con xin Mẹ hôm nay. AMEN.

THỰC HÀNH

Tôi nhất quyết từ bỏ lần này một tội nào đó, nhất là tội trọng thường phạm.

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)

Lưu hành nội bộ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chính Đức Mẹ Maria Hướng Dẫn Con (1/5/2011)
Lòng Nhân Hậu Bao La Của Mẹ :chân Trắng, Chân Đen (1/1/2011)
Tiến Trình Tín Điều Mẹ Thiên Chúa (12/31/2010)
Đức Mẹ Đang Bị "mạ Lị" Trong Một Vở Kịch Tại Đại Học Columbia (12/15/2010)
Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe (12/12/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Maria, Viên Ngọc Bích Tuyệt Hảo, 8/12/2010 (12/7/2010)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngày 8/12 (12/8/2017)
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/6/2010)
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2010)
Nét Đẹp Tuyệt Vời Của Mẹ Maria (12/6/2010)
Linh Đạo Tông Đồ Fatima, Lm F.x.m Hoàng Văn Nghĩa (12/5/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768