MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (114)
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 11-2011

Hạt Châu Ngọc (114)

28-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện ! Hãy kêu gọi giáo xứ cầu nguyện mỗi ngày với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ, trong Tuần Chín Ngày dọn Lễ kính Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Cũng vào ngày này, Đức Mẹ đã ban hai kinh nguyện   sau đây (xin dời xuống cuối)  

29-11-1983 : “Hãy cầu nguyện !”

Đức Mẹ nói cho nhóm cầu nguyện : “Mẹ là Người Mẹ giàu lòng nhân hậu của các con, còn Chúa Giêsu là Người Bạn tuyệt vời của các con. Có Người hiện diện, các con đừng sợ hãi gì ! Hãy trao cho Người trái tim các con, và từ đáy lòng hãy kể với Người nỗi đau khổ của mình ! Bằng cách ấy, các con sẽ được tiếp thêm sinh lực trong sự cầu nguyện, với một trái tim tự do, trong bình an không sợ hãi.”

30-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện !”

Tháng 11-1983: Đức Trinh Nữ Hồng Phúc bảo Jelena rằng :

“Trước Thánh Lễ, cần phải cầu nguyện với Chúa Thánh  Thần.”

1-12-1983 : “Cám ơn tất cả các con năm nay đã đến đây thật đông đảo để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, mặc dù băng tuyết và thời tiết xấu. Hãy tiếp tục kiên vững chịu đau khổ ! Các con dư biết rằng các con sẽ không từ chối khi một người bạn xin mình điều gì. Với Chúa Giêsu cũng thế ! Khi các con cầu nguyện liên lỉ, và đến đây không nề hà mệt mỏi, Người sẽ ban cho các con tất cả những gì các con xin Người. Vì thế, hãy cầu nguyện !”

MỜI BẠN SUY NIỆM

Hôm nay, Đức Mẹ nói với chúng ta những điều gây niềm tin cậy lớn lao cho chúng ta, đang phải sống lao đao vất vả trong hoàn cảnh xã hội và thế giới đầy xáo trộn, đầy âu lo này. Trước hết Mẹ nói về Mẹ : “Mẹ là Người Mẹ giàu lòng nhân hậu của các con". Ở đời ai cũng cần một người mẹ, từ lúc lọt lòng ra cho đến khi trưởng thành, ai lo lắng, săn sóc từng chút một… cho chúng ta ? Không thể kể hết bao nhiêu khó nhọc, hi sinh của người mẹ trong từng ấy năm tháng. Ngay cả khi đã trưởng thành và thành đạt trên đời, tuy người mẹ không còn gần gũi như trước, song vẫn có những lúc chẳng hạn như thất bại, thất tình, đau khổ đổ vỡ v.v…, chúng ta vẫn lại tìm thấy nơi mẹ chúng ta một sự nâng đỡ và niềm an ủi vỗ về.

Thiên Chúa đã biết thế, cho nên Người đã ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng : Mẹ Maria. Có thể ở trần gian, chúng ta có một người mẹ không như lòng chúng ta mong muốn, điều này chẳng cần nói ai cũng biết. Nhưng Mẹ Maria thì không thế, Mẹ là người Mẹ lý tưởng. Giáo Hội vẫn dạy và các thánh cũng thường ca tụng Mẹ như thế. Nên chúng ta luôn tin như thế, Nhưng cái khác thường hôm nay là chính Mẹ tự nói về mình : “Mẹ là Người Mẹ giàu lòng nhân hậu của các con". Bạn có tin lời Mẹ không ? Bạn có một người Mẹ thiêng liêng, song là một người Mẹ đích thật, giàu lòng nhân hậu, không nhìn vào các tội lỗi hay những bất xứng của bạn, mà chỉ biết thương yêu, ân cần săn sóc cho bạn trên mọi nẻo đường, ngay cả lúc bạn sa ngã phạm tội, ngay cả khi bạn lìa bỏ Chúa…

Sau đó Mẹ giới thiệu Chúa Giêsu :"Còn Chúa Giêsu là Người Bạn tuyệt vời của các con." Thường thường, chúng ta tôn kính Chúa, kính thì có kính, song vẫn để Chúa ở xa xa : "kính nhi viễn chi", vì thấy Chúa quá lớn lao, cao cả, vì Ngài là "Chúa" cơ mà ! Khổ nỗi chính Hội Thánh cũng luôn luôn dạy chúng ta nào là cúi mình thờ lạy Chúa, quì gối bái Chúa trong phép Thánh Thể, khi rước lễ… Cứ như thế, riết rồi chúng ta nhập tâm in trí, không dám coi Ngài là bạn bao giờ ! Bạn nghĩ xem có đúng thế không ? Thế mà hôm nay Mẹ lại nói với chúng ta : Đành rằng Ngài là Chúa, song Ngài cũng "là Người Bạn tuyệt vời của các con." Thật ra, Mẹ chỉ nhắc lại lời Chúa nói trong Tin Mừng:  "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, mà gọi là bạn hữu" (Ga 15.15). Nghe thì vẫn nghe, song không dám coi là thế.

 Vậy Mẹ có ý gì khi nói Mẹ giàu lòng nhân hậu và giới thiệu Chúa Giêsu là Bạn tuyệt vời của chúng ta ? Đó là: Hãy yên tâm, "Có Người hiện diện, các con đừng sợ hãi gì ! Hãy trao cho Người trái tim các con, và từ đáy lòng hãy kể với Người nỗi đau khổ của mình !...” Bạn bè với nhau là như thế đấy !

Chưa hết, sống ở đời, chúng ta cần biết bao nhiêu điều, có những điều mình tự sức đạt được, nhưng cũng không thiếu những điều tự sức mình không tài nào đạt được, lúc ấy Mẹ bảo chúng ta hãy đến cầu xin với Chúa Giêsu, phải! cầu xin trực tiếp với Chúa Giêsu ! Quả thật chúng ta rất ít cầu xin trực tiếp với Chúa Giêsu, mà thường loanh quanh chạy đi nhờ Đức Mẹ và các thánh hay những người đạo đức, tốt lành cầu thay nguyện giúp cho mình, vì nghĩ mình tội lỗi bất xứng. Hôm nay Mẹ bảo cứ đến cầu xin trực tiếp với Chúa Giêsu, vì chẳng phải Mẹ đã bảo Ngài là Người Bạn tuyệt vời của chúng ta đó sao : "Các con dư biết rằng các con sẽ không từ chối khi một người bạn xin mình điều gì. Với Chúa Giêsu cũng thế !" Chỉ có một điều kiện đó là : "Các con cầu nguyện liên lỉ, và … không nề hà mệt mỏi, Người sẽ ban cho các con tất cả những gì các con xin Người."

MỜI MỌI NGƯỜI QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con nhận biết Chúa rất dịu hiền/ và Chúa đã ban Trái Tim Chúa cho chúng con,/ Trái Tim bị quấn vòng gai nhọn bởi tội lỗi chúng con./ Chúng con biết/ ngày nay Chúa vẫn cầu nguyện cho chúng con/ ngõ hầu chúng con không bị hư mất.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã phạm tội./ Cậy nhờ Trái Tim Cực Thánh Chúa,/ xin làm cho mọi người chúng con yêu thương nhau./ Xin cất khỏi loài người lòng thù hận./ Xin bày tỏ Tình Yêu Chúa cho chúng con./ Tất cả chúng con đều yêu mến Chúa/ và mong ước được Trái Tim Mục Tử nhân lành Chúa che chở, hộ phù.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin ngự vào trái tim chúng con./ Xin gõ cửa trái tim chúng con./ Xin Chúa kiên nhẫn với chúng con/ và đừng khi nào buông bỏ./ Chúng con vẫn còn khép kín lòng mình/ vì chúng con chưa hiểu được Thánh Ý Chúa./ Xin hãy không ngừng gõ cửa trái tim chúng con.

Ôi, Chúa Giêsu,/ xin hãy khiến trái tim chúng con mở ra đón Chúa,/ ít là đang khi chúng con tưởng nhớ cuộc Thương Khó/ Chúa đã chịu vì chúng con. Amen.

Kinh Dâng Mình

Cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

Ôi ! Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ trái tim chan chứa tình nhân hậu,/ xin bày tỏ tình yêu Mẹ cho chúng con.

Ôi ! Mẹ Maria,/ chớ gì ngọn lửa nơi Trái tim Mẹ tỏa xuống trên toàn thể nhân loại./ Chúng con mến yêu Mẹ vô ngần./ Xin Mẹ in sâu vào trái tim chúng con một tình yêu chân thật./ Chớ gì trái tim chúng con luôn khát vọng về Mẹ.

Ôi ! Mẹ Maria,/ Mẹ hiền lành và khiêm nhường trong lòng,/ xin Mẹ nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã phạm tội./ Mẹ biết rõ loài người chúng con đều là tội nhân./ Cậy nhờ Trái Tim Từ Mẫu Rất Thánh của Mẹ,/ xin chữa lành chúng con khỏi mọi bệnh tật phần hồn./ Xin làm cho chúng con thấy được lòng nhân hậu nơi Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ./ Và như thế,/ nhờ ngọn lửa của Trái Tim Mẹ,/ chúng con sẽ được hoán cải. Amen.

THỰC HÀNH : Tin cho đến mức cảm nghiệm được Chúa Giêsu là người Bạn tuyệt vời.               

Lm. Ph.Hoàng Minh Tuấn,(CSsR)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (12/9/2011)
Địa Vị Của Đức Mẹ Trong Giáo Hội (công Đồng Vatican Ii) (12/5/2011)
Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (11/29/2011)
59 Điều Đức Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Chuỗi Mân Côi (11/28/2011)
Áo Đức Bà Carmêlô Và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy (11/25/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Tràng Chuỗi Mân Côi Bảo Tồn Đức Tin Công Giáo (11/19/2011)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Là Lời Đối Thoại Ngọt Ngào Với Đức Mẹ Maria (11/18/2011)
Định Lý Căn Bản Về Chuỗi Mân Côi (11/15/2011)
Kinh Mân Côi Được Toàn Thể Thiên Quốc Quý Chuộng (11/13/2011)
Đức Mẹ ‘‘hiện Ra Riêng’’ Với Jacinta (11/7/2011)
Thư Gởi Mẹ Maria (10/29/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768