MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (129 Bis) (ngoại Lệ) --- Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Đức Mẹ (1)
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 3-2013
HẠT CHÂU NGỌC (129 bis) (ngoại lệ)

KẾ HOẠCH CỨU THẾ GIỚI CỦA ĐỨC MẸ (1)

(BÀI GIẢNG Lễ kỷ niệm 28 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du,

Nhà thờ Huyện Sĩ, chiều 24-6-2009)

 

    Đã 28 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Mẹ tuyên bố rằng Mẹ đến để cứu thế giới. Mẹ không phải là Đấng Cứu Thế, Mẹ cứu thế giới chỉ theo nghĩa là: Tuy Chúa Giêsu đã cứu chuộc loài người bằng cái chết trên thập giá, song Mẹ thấy loài người đa số càng ngày càng từ khước ơn Cứu chuộc, lìa xa Thiên Chúa, lao vào đời sống tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn, Mẹ muốn giúp thế giới quay trở về với Chúa, đón nhận Lời Chúa, nhờ thi hành Sứ Điệp của Mẹ.

Đó là KẾ HOẠCH CỨU THẾ GIỚI CỦA MẸ.

Nhưng trước viễn ảnh đen tối hiện nay : đa số loài người sống theo vật chất, theo tính xác thịt, buông thả phóng túng, ích kỷ, tham lam, hận thù, bạo lực, chiến tranh, và vô vàn điều xấu khác nữa…Vậy thử hỏi kế hoạch mà Mẹ đưa ra có thể thành tựu không ?

Đứng trước làn sóng vô thần hiện nay, chúng ta không khỏi bi quan : còn mấy ai nghe Lời Chúa, nghe Sứ Điệp của Mẹ để sống trong sạch, tốt lành, thánh thiện nữa ? Nếu theo con mắt loài người, ta có vẻ bi quan, xem ra như thất bại trước sự dữ, trước tội lỗi…Nhưng dựa vào Lời Chúa, ta sẽ xác tín rằng kế hoạch của Mẹ sẽ thành công.

    Đây ta hãy thử hỏi : Đức Mẹ đến thế gian này 28 năm qua là do tự ý Đức Mẹ hay do Thiên Chúa sai đến? Thưa : Là do chính Thiên Chúa phái Mẹ đến để thi hành Ý định và chương trình của Thiên Chúa. Như vậy, nếu chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng TOÀN NĂNG, phép tắc vô cùng thì thử hỏi tạo vật nào, sức mạnh nào, thế lực hắc ám nào có thể cản phá được chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa ? Chính Đức Giêsu đã nói với các Tông đồ : "Nơi thế gian này, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy vững lòng ! Thầy đã thắng thế gian." (Ga 16,33)

Và theo lời thánh Phao-lô, thì Chúa Giêsu hiện nay vẫn đang cầm quyền làm Vua, để chinh phục thế gian, cho đến khi tiêu diệt mọi sự dữ, đặt mọi kẻ nghịch thù làm bệ dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng là Sự Chết cũng sẽ bị tiêu diệt.(1 Cr 15,22-24)

Theo Sách Khải Huyền (chương 20), Chúa Giêsu Kitô sẽ toàn thắng. Người sai thiên thần bắt nhốt tất cả quỉ dữ, bọn tay sai và những kẻ làm điều gian ác vào Hồ Lửa sinh diêm để chịu gia hình đời đời kiếp kiếp.

Dựa vào nền tảng vững chắc là những lời Thánh Kinh đó, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ toàn thắng và Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa sai đi đề thi hành kế hoạch của Người, tất nhiên cũng sẽ vinh thắng. Nói tóm, kế hoạch cứu thế giới của Mẹ chắc chắn sẽ thành tựu.

Nhưng lại hỏi : Kế hoạch của Mẹ sẽ thành tựu bằng cách nào? Xin trả lời : bằng cách nhờ chúng ta giúp đỡ.

Mẹ đã nói nhiều lần rằng :

+ mỗi người chúng ta đều rất quan trọng : nam nữ, già trẻ, lớn bé, tất cả đều quan trọng.

+ Và Mẹ không thể cứu thế giới nếu không có chúng ta. Mẹ cần chúng ta cộng tác.

Như thế, kế hoạch cứu thế giới của Mẹ thành tựu với điều kiện là có chúng ta cộng tác. Chúng ta đã ý thức được vai trò hết sức quan trọng của chúng ta đối với Mẹ, đối với thế giới chưa ?

Vậy xin anh chị em hãy vượt lên trên nhu cầu nhỏ bé của mình (ví dụ, xin ơn lành bệnh, xin có công ăn việc làm, xin thi đỗ v.v…) mà giúp Mẹ cứu thế giới như lòng Mẹ mong ước. Những nhu cầu thiết thân nói trên đều rất hợp lý, anh chị em cứ đến xin Mẹ, nhưng chúng ta nên vượt lên trên những nhu cầu đó để lo việc lớn hơn là cứu thế giới khỏi bị hủy diệt vì tội lỗi !

Anh chị em có đồng ý giúp Mẹ cứu thế giới không ?

(Cộng đoàn như còn trong suy nghĩ, cha hỏi đến lần thứ ba, mọi người mới bừng tỉnh và vỗ tay thay cho lời đồng ý.)

Thế là anh chị em đã đồng ý góp phần mình vào sứ mạng cứu thế giới và tức là góp phần vào chiến thắng của Đức Mẹ. Chiến thắng thế nào ?

Thứ nhất, khi mỗi người chúng ta lắng nghe Lời Mẹ, bỏ tính mê nết xấu, quay trở về với Chúa, sống các Sứ Điệp với tình con thảo, trở nên thánh thiện…Như thế, chiến lợi phẩm đầu tiên Mẹ chiếm được là chính bản thân mỗi người chúng ta ! Mà cả nhà thờ này cũng phải khoảng 1000-2000 người, nếu lắng nghe lời Mẹ, từ bỏ tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa, …đó là bấy nhiêu chiến thắng Mẹ dành được !

Thứ hai, sau khi trở về với Chúa, ta sẽ trở thành chứng nhân của Mẹ. Ta sẽ mang bình an và tình yêu của Chúa cho những người khác nữa, sẽ truyền bá các Sứ Điệp của Mẹ, thế là Mẹ có cơ may chiến thắng nơi những người ấy nữa.

Đất nước chúng ta hơn 80 triệu người, thử hỏi được bao nhiêu người biết Chúa, biết Sứ Điệp của Mẹ ? Không cần nói đâu xa, thành phố HCMinh chúng ta được bao người biết Chúa, sống Sứ Điệp của Mẹ ? Anh chị em hãy giúp Mẹ đi, bằng cách giúp người khác quay trở về với Chúa, giúp họ tin rằng có Sự Sống Đời Đời để biết sống tháng ngày hiện tại cho xứng đáng là người con thảo của Cha Trên Trời. Hãy làm chứng để thu phục các linh hồn về cho Chúa và Mẹ. Mỗi một linh hồn là một chiến thắng dâng lên Mẹ.

Thật sự là cho đến bây giờ, đông đảo tầng lớp các giáo hữu vẫn chưa biết đến Sứ Điệp Mẹ Mễ Du. Nhưng nếu chúng ta cứ làm chứng, cứ kiên nhẫn truyền bá thì rồi từ từ mọi người cũng sẽ nhận biết.

Nhưng điều kiện là chúng ta phải sống Sứ Điệp trước đã. Phải sống yêu thương, bình an trong gia đình mình trước tiên, nếu gia đình ta lủng củng, bất hòa, ghen ghét dẫn đến ly dị thì làm sao làm chứng cho người khác được ? Rồi trong các Cộng đoàn, nếu cứ kéo bè kết đảng, chia rẽ, bất hòa, ích kỷ, không lo đến ích lợi chung, không bác ái, không yêu thương… thì làm sao là gương mẫu cho mọi người ?

Nói tóm lại, người làm chứng phải là người sống Sứ Điệp trước hết.

Vậy xin nhắc lại một lần nữa Mẹ đã nói : tất cả mọi người chúng ta đều rất quan trọng và Mẹ cần chúng ta hợp tác với Mẹ để cứu thế giới đang lâm nguy này. Mỗi người chúng ta là mỗi chiến sĩ của Mẹ. Hãy ra đi và loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa ! Truyền bá các Sứ Điệp của Đức Mẹ Mễ Du !

Chúng ta hãy cùng hát lên bài ‘ Tận Hiến Cho Mẹ’, ý thức rằng từng người chúng ta đều là chiến sĩ của Mẹ.

(Cả Cộng đoàn bây giờ không khác nào một Ca đoàn lớn cất tiếng hát vang trong hân hoan, vui mừng )J

"Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến….

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng.

Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ.

Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ.

Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời".

 

(Sau đó cha mời Cộng đoàn hiệp ý với cha dâng lên Mẹ lời cầu nguyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ghi nhanh tóm tắt

 do Maria Hoàng Lan thực hiện -

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Noi Gương Mẹ Ma-ri-a (4/23/2013)
Cùng Xác Tín Với Mẹ (4/16/2013)
Nữ Vương Thiên Đàng, Đgm Giuse Vũ Duy Thống (4/16/2013)
Chuỗi Mân Côi (4/10/2013)
Lịch Sử Kinh Mân Côi (3/23/2013)
Tin/Bài khác
Ta Là Đức Bà Mỹ Quốc, Our Lady Of America (3/18/2013)
Lời Con Cái Nài Van, Xin Mẹ Đừng Chê Bỏ! (3/17/2013)
Thời Đã Điểm (2/27/2013)
Đức Maria Là Tình Yêu Và Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! (2/25/2013)
Tiếng Vọng Tình Yêu Đặc Biệt Nói Về Thiên Thạch La Guerre (2/15/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768