MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (132)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 9-2013
Hạt Châu Ngọc (132)

(Nghe tiếp những lời Đức Mẹ nói với Jelena)

21-4-1984 - Thứ bảy Tuần thánh : “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu, vì trong sự Phục Sinh của Người, Người muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho các con. Hãy hân hoan về sự Phục Sinh ! Tất cả Chúng Ta trên Thiên Đàng đều vui mừng, nhưng Chúng Ta vẫn cần niềm vui từ trái tim các con. Quà tặng của Con của Mẹ và là của Mẹ vào lúc này là : các con sẽ được an ủi trong các cơn thử thách, chúng sẽ trở nên nhẹ nhàng cho các con, vì Chúa Giêsu và Mẹ ở bên các con. Nếu các con lắng nghe Chúng Ta, Chúng Ta sẽ chỉ cho các con cách vượt qua các thử thách.

       “Ngày mai, hãy cầu nguyện thật nhiều ! Chớ   Chúa Giêsu thật sự sống lại trong gia đình các con ! Chớ gì hòa bình đến với nơi nào có chiến tranh ! Mẹ cầu mong một con người mới được sinh ra trong tâm hồn các con. Các con của Mẹ, Mẹ cám ơn các con. Hãy tiếp tục đem đến cho mọi người sự Phục Sinh của Chúa Giêsu ! Năm Thánh đã kết thúc, nhưng chỉ tiêu biểu một bước trong cuộc đời chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện!”

       MỜI BẠN SUY NIỆM

       Hôm nay, chúng ta đọc sứ điệp Đức Mẹ nói cho Jelena ngày thứ bảy Tuần thánh áp lễ Phục sinh, quả thật là dịp may, để chúng ta được tiếp cận với mầu nhiệm phục sinh của Chúa nguồn gốc của sự sống lại của ta.

       Mẹ bắt đầu với câu : “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu.” Mẹ bảo chúng ta khao khát Chúa Giêsu, và biểu lộ lòng khao khát bằng cử chỉ dang hai tay lên. Tại sao phải làm như vậy ? Mẹ cho biết lý do : Vì trong sự Phục Sinh của Người, Người muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho các con.” Vậy thì ra, sự phục sinh của Chúa Kitô là nguồn ơn phúc và Người muốn ban xuống cho ta, nếu ta biết đón nhận. Lời Mẹ dạy chúng ta hôm nay đáng trân trọng và cũng rất hữu ích, vì đa số chúng ta thường coi nhẹ việc phục sinh của Chúa Giêsu, nghĩa là chỉ coi như một ngày lễ trọng như bao lễ trọng khác, ta mặc áo đi nhà thờ, dự lễ mừng Chúa đã sống lại xong là thôi. Với thái độ vô tình như thế, bao nhiêu ơn phúc lớn lao rất cần cho đời sống chúng ta, mà Chúa Phục sinh muốn và sẵn sàng ban cho chúng ta bị bỏ mất !

Bạn có biết không : Sau khi Chúa Cha thấy Đức Giêsu, Con mình, vâng phục đến mức tuyệt đối mà chịu chết đóng đinh thập giá để chuộc tội nhân loại (Pl 2.8), Chúa Cha rất hài lòng, và ân thưởng cho Người được phục sinh, được tôn vinh lên làm Chúa, như thư Thánh Phaolô làm chứng : Thiên Chúa đã siêu tôn Người” đến mức “khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và phải mở miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”(Pl 2.9-11). Chúa Cha còn “ban cho Người ngay cả nơi thân xác, có tất cả sự viên mãn của thần tính” (Cl 2.9), tức là đầy tràn Thần khí, tràn trề Sự Sống thần linh, sự Thánh Thiện, Vinh Quang và Quyền Năng như Chúa Cha vậy. Và Người sẵn sàng tuôn đổ tất cả sự phong phú ơn phúc ấy xuống cho những ai mở lòng ra đón nhận. Vì thế Đức Mẹ mới bảo chúng ta : “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu, vì trong sự Phục Sinh của Người, Người muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho các con.” Sung sướng chưa !

       Có người nghĩ rằng, chỉ lễ phục sinh Chúa Giêsu mới ban các ơn phúc ấy. Đối với Thiên Chúa sự phục sinh là miên viễn trường cửu, không hạn chế vào một thời gian nào, bởi vậy, ngay bây giờ, dù không phải Mùa phục sinh, nếu bạn mở lòng ra, dang tay lên, khao khát Chúa, khao khát các ơn phúc của sự Phục sinh Người, thì Người cũng ban cho bạn ngay.

Những ơn phúc nào ? Cần cho đời sống chúng ta làm sao ? Muốn biết, ta phải nhờ Thánh Kinh chỉ bảo về thân phận trước đó của loài người khốn khổ chừng nào ! Đây ta hãy nghe : Từ khi nguyên tổ phạm tội, tội đã xâm nhập vào trần gian, và tội gây ra sự chết. Mà bởi vì ai cũng đã phạm tội cho nên hết mọi người đều phải chết (Rm 5.12). Hằng ngày, ta thấy người ta chết… riết rồi ta tưởng nó là quy luật bình thường tất nhiên của đời con người. Chẳng phải ta thường nói: “Ai mà chẳng phải chết” đó ư ? Không phải thế đâu, do tội mới có sự chết. Ban đầu Thiên Chúa dựng nên chúng ta bất tử : “Thiên Chúa không làm ra cái chết… Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên theo hình ảnh của bản tính (bất diệt của) Người.” (Kn 1.13-14; 2.23). Nhưng loài người “đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của mình…. khi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Vì vậy họ là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” (xem Ep 2.1-3). Đúng vậy, nếu ta phạm tội, chắc chắn ta sẽ phải chết, vì tội cắt đứt ta khỏi nguồn sống là Thiên Chúa, không những chết phần xác (Kn 3.19), mà cả linh hồn cũng sẽ phải chết đời đời, là sa hỏa ngục trầm luân muôn kiếp.

Ngày nay, rất nhiều Kitô hữu không còn nhớ đến chân lý ấy nữa, họ nhởn nhơ phạm đủ thứ tội, coi như chẳng hề gì. Thấy vậy, Đức Mẹ xót xa than rằng : “Họ là con cái của Mẹ. Mẹ đau khổ vì họ. Họ không biết cái gì đang chờ đợi họ. Các con phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho họ.”( 25-10-1985). Mẹ không nói huỵch tẹt ra là “hỏa ngục đang chờ đợi họ”, song câu nói nhẹ nhàng, tế nhị của Mẹ lại gây ớn lạnh xương sống.

Muốn thoát cảnh trầm luân nguy khốn, phải diệt tội và tuân theo các lề luật của Thiên Chúa. Nhưng xác thịt ta vốn yếu đuối bạc nhược, nên ta chỉ có sức diệt trừ được những hành vi ô uế tội lỗi và tuân giữ các lề luật Chúa truyền nhờ quyền lực của Thần Khí. Thiên Chúa đã phán : “Ta sẽ rảy nước thanh sạch (nước chỉ về Thần khí) trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.”(Ed 36.25,27). Chúa Giêsu cũng dạy : “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.” (Cv 1.8). Đây là vấn đề sống hay chết vì : “Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của thân xác tội lỗi nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.” (Rm 8.13)

Mà Thần khí thì lại do Chúa phục sinh ban cho : “Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại ; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2.32-33). Nhờ Thần khí, chúng ta được sống lại trong đời sống mới, tinh tuyền thánh thiện.

TA CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

 Lạy Mẹ thân ái ! Chúng con biết ơn Mẹ vì sứ điệp hôm nay. Chúng con sẽ thi hành lời Mẹ dạy để cho Chúa và Mẹ được vui mừng như lời Mẹ nói :Tất cả Chúng Ta trên Thiên Đàng đều vui mừng”, nhắc lại lời Thánh Tử của Mẹ đã nói xưa kia : “Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15.7). Đúng thế, trên trời sẽ được vui mừng nếu mỗi người chúng con, cũng như cả gia đình, hối cải từ bỏ tội lỗi, thực hiện lời Mẹ mong ước : Chớ gì Chúa Giêsu thật sự sống lại trong gia đình các con!” Vậy Hãy cầu nguyện thật nhiều!” Chỉ bằng cách ấy, chúng con cũng sẽ hưởng được sự vui mừng mà Chúa và Mẹ mong tìm thấy nơi chúng con : “Nhưng Chúng Ta vẫn cần niềm vui từ trái tim các con”.

MỜI BẠN THỰC HÀNH

“Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu” phục sinh, hai tay Người tràn đầy ơn phúc !

                               L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2100: Tượng Của Nhà Vicka Sáng Là Dấu Hiệu Cho Thế Giới Đen Tối (9/27/2013)
Chuỗi Mân Côi Và Thánh Đa Minh (9/27/2013)
Sống Đức Tin Với Đức Mẹ (9/27/2013)
Cn 2099: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Miền Tây Philadelphia (9/26/2013)
Lễ Dâng Đức Maria Vào Đền Thánh (9/24/2013)
Tin/Bài khác
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Kính Nhớ Lễ Mẹ Sầu Bi! (15/09/) (9/15/2015)
Cn 2086: Bức Hình Và Tay Của Thị Nhân Chẩy Dầu Ở Damascus, Nước Syria (1) (9/28/2013)
Tháng 10 : Kính Đức Mẹ Mân Côi (9/21/2013)
Cn 2089: Mẹ Dạy Từ Michigan: Lời Chúa Chữa Lành Và Thêm Sức Mạnh (3) (9/20/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768