MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1940: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (3)
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 7-2016

CN 1940: ĐỨC MẸ MARIA ĐẠP ĐẦU CON RẮN (3)

Nguồn: “Mary Crushes the Serpent

Tập sách này được viết ra do sự vâng lời của một vị linh mục người Đức. Ngài là nhà trừ quỷ trong suốt hơn 30 năm, từ năm 1874 đến năm 1909 là năm ngài chết lành. Cuốn sách này bắt đầu viết sau 25 năm kinh nghiệm của vị linh mục.

Lm Trừ quỷ tiếp tục kể:

"Ngoài những linh hồn con người mà ma quỷ chiếm hữu, chúng còn sử dụng xã hội bí mật như những đoàn quân của chúng. Do đó, sự dữ lan tràn như lửa rừng. Dù vậy, ma quỷ thú nhận rằng chúng thất bại về các xã hội bí mật." 

‘Chúng tôi sẽ phải trở về hỏa ngục nhưng không biết là bao giờ mà thôi. Giờ giấc là do Chúa của ông và cũng là Chúa của chúng tôi quyết định. Lucifer không phải là chủ của chúng tôi vì hắn chỉ là kẽ lãnh đạo mà thôi.’

“Chúa cho phép ma quỷ ở trên mặt đất để thử thách nhân loại nhưng kẻ lãnh đạo của ma quỷ phải trở về hỏa ngục và những ma quỷ còn ở trên trái đất sẽ suy yếu đi. Chúng sẽ không thể cám dỗ con người được. Chính ma quỷ nói cho tôi biết điều này. Chúng cũng nói cho tôi biết một khi chúng bị đánh bại thì đó là thời điểm mà những thành viên trong các xã hội bí mật chịu nhục nhã.”

‘Đức Trinh Nữ sẽ phá huỷ các xã hội bí mật. Bà luôn đứng ở vị trí chống lại chúng tôi. Các bạn sẽ biết về “Tháp Babel”‘

" Tôi tự hỏi “Tháp Babel" mà ma quỷ nhắc đến có phải là những mưu chước quỷ quyệt, những cuộc tấn công của kẻ kiêu căng và sẽ kết thúc trong nhục nhã và bối rối giống như những người độc ác của Thời Cựu Ước khi họ muốn dựng tháp Babel để họ bước vào Thiên Đàng không?" 

Ma quỷ nói rằng:

‘Những linh hồn chịu đóng đinh là những kẻ gây chiến với chúng tôi. Một linh hồn trung thành thì mạnh mẽ hơn cả hỏa ngục nhưng một linh hồn chịu đóng đinh thì mạnh mẽ hơn cả ngàn cái hỏa ngục.’

“Do đó các linh hồn nạn nhân sẽ mang bình an lại cho giáo hội khi họ chấm dứt sự đau khổ của họ. Khi ma quỷ xưng thú về sự thất bại trong tương lai của hắn thì tôi bắt hắn nói thêm các tin tức khác:

‘Như vậy đến thời gian ấy, chúng ta sẽ chia nhau lòng Chúa thương xót thay vì sự trừng phạt của Ngài?’

Hắn đáp:

‘Thật đúng như vậy và nếu không phải là quyền năng của Đức Trinh Nữ. Bà ấy có cánh tay đầy quyền năng!’

‘Có phải cánh tay của Đức Mẹ Maria đã giữ chặt cánh tay của Chúa mà không cho Ngài trừng phạt không?’

‘Vâng, đó là lý do mà Đức Trinh Nữ mong muốn có những linh hồn nạn nhân. ‘

"Từ những lời xưng thú ấy của ma quỷ thì ta có thể kết luận rằng Đức Trinh Nữ đang chọn lựa những linh hồn nạn nhân tốt lành là những người sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu họ dành cho Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ cho phép họ chiến đấu với ma quỷ là những kẻ chuyên đi rảo chung quanh trái đất để hòng phá hoại giáo hội và làm cho các linh hồn hư mất."

"Đức Trinh Nữ cung cấp một phương thức chữa trị cho tất cả. Mẹ giải thoát giáo hội và các linh hồn khỏi quyền lực của kẽ dữ và ma quỷ. Mẹ an ủi và đặt Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ nơi họ. Mẹ đền tạ Sự Công Thẳng của Chúa thay cho những kẻ tội lỗi. Mẹ kêu cầu lòng Chúa thương xót thay cho kẻ có tội. Cuối cùng, Mẹ lấy đi khỏi chúng ta những đòi hỏi mà Công lý của Chúa đặt ra hay ít nhất Mẹ xin giảm thiểu những sự trừng phạt của Ngài."

"Mẹ Maria không quên những linh hồn nạn nhân tốt lành đã giúp Mẹ thi hành chương trình của Mẹ. Họ được thánh hóa qua những thánh giá mà họ chấp nhận cách tự nguyện. Và qua Đức Trinh Nữ, một phần thưởng được chuẩn bị cho họ trước Tòa Chúa cũng lớn lao như lòng suy phục và sự vĩ đại của tình yêu họ."

"Hiển nhiên những mục tiêu mà Đức Mẹ Maria hoạch định rất là quan trọng và lớn lao vô cùng. Điều này khiến Chúa cho phép những linh hồn được tuyển chọn phải chịu đau khổ qua ảnh hưởng và sự ám hại của ma quỷ."

"Sự thực hành cuối cùng này mang kết quả là Thiên Chúa Toàn Năng sẽ tha thứ hay nhìn lại những thử thách để đạt được mục tiêu của Ngài. Điều chân thật là có những linh hồn vô tội tín thác vào sự tàn nhẫn của ma quỷ. Tuy nhiên, Chúa Cha đã cho phép Người Con Duy Nhất của Ngài là Chúa Giêsu, Đấng vô tội và thánh thiện, chịu nhiều đau khổ và chết trên thánh giá để giải thoát toàn thế giới khỏi ảnh hưởng và quyền lực của Satan và đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn." 

"Đó không phải là đường lối giảng dạy và lối cầu nguyện của Ngài nhưng bằng Cuộc Tử  Nạn và cái chết đau đớn mà Ngài cứu chuộc chúng ta. Và Đức Trinh nữ đã cùng đồng công cứu chuộc với sự hy sinh của Con Yêu Dấu Mẹ khi Mẹ đứng dưới cây thánh giá. Mẹ đã dâng hiến sự thống khổ của Mẹ để đạp nát quyền lực của hỏa ngục và mang ơn cứu độ cho các linh hồn. Những gì anh dũng mà Mẹ đã làm cho nhân loại qua sự hy sinh của Con Yêu Dấu Mẹ thì nay Mẹ vẫn tiếp tục làm cho chúng ta lúc này."

"Dù cho Trái Tim Mẹ thông cảm và thương xót nhưng Mẹ vẫn hy sinh các con yêu dấu của Mẹ, các linh hồn nạn nhân, và cho phép họ chịu đau khổ cho lợi ích của giáo hội và cho sự cứu dộ của các linh hồn. Để rồi chiến thắng vinh quang mà Mẹ nhận được sẽ toàn thắng quyền lực của hỏa ngục."

"Đó là chương trình của Đức Trinh Nữ, những gì mà tôi nói ra là những điều chân thật. Đó không phải là lý thuyết, không phải là lối giảng dạy mà tôi học được mà đó là những điều tôi nhận xét qua thực tế, qua những cuộc trừ quỷ mà tôi có thể chứng minh. Những lời xưng thú của ma quỷ chứng thực điều ấy, và những mạc khải thiêng liêng chứng mình điều đó."

"Khi tôi bắt đầu công việc của nhà trừ quỷ thì tôi ghi chép các chi tiết của những mạc khải mà tôi nhận được sau mỗi lần trừ quỷ. Tôi ghi chép từng ngày về các hiện tượng siêu nhiên xẩy ra trong lúc trừ quỷ và giữa những cuộc trừ quỷ. Tôi cho rằng mình có thẩm quyền trình bày cách chi tiết chính xác về những vấn đề xẩy ra  mà không cần ghi chép lại những gì đã viết. Tôi có thể diễn tả những lời nói chính xác khi được nói ra. Tôi xác nhận rằng tôi đã thấy và nghe và ghi chép một cách trung thực trong 25 năm mà tôi làm việc với tư cách là một nhà trừ quỷ."

"Chính là qua sự đau khổ quảng đại của các linh hồn nạn nhân mà Đức Trinh Nữ có thể làm việc đền tạ thay cho những sự phạm thánh tiếp diễn chống lại Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Yêu Dấu Của Mẹ. Do đó, Mẹ muốn làm giảm đi sự giận dữ của Chúa. Mẹ xin đền tạ và hy sinh đền tạ cho Công lý Thánh của  Chúa. Và Mẹ xin ơn lành và lòng Chúa thương xót cho những kẻ tội lỗi. Mẹ và các linh hồn nạn nhân luôn luôn chiến đấu với ma quỷ. Mẹ  đã chiếm lại rất nhiều linh hồn đã bị ma quỷ chiếm hữu và Mẹ đã đẩy nhiều ma quỷ bại trần vào lại hỏa ngục. Công việc của những linh hồn nạn nhân là công việc của lòng Chúa thương xót đối với các người tội lỗi cũng như là việc đền tội và đền tạ cho tội lỗi của họ.”

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin thương xót chúng con!

Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con!

Ôi, lòng Mẹ hy sinh lớn lao, nhân đức Mẹ cao cả tuyệt vời. Mẹ cứu toàn thể nhân loại chúng con bằng tình yêu và sự hy sinh cao cả của Chúa và của Mẹ. Chúng con xin tri ân Chúa Giêsu và Mẹ Maria đời đời. Ave Maria!

(Hết)

Kim Hà
5/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/19/2016)
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
15 Điều Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi (7/17/2016)
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2016)
Trò Chơi Của Ma Quỷ (7/10/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (7/5/2016)
Tin/Bài khác
Con Về Với Mẹ (7/4/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768