MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1677
Số Tin
Trang của 42
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-7A Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-6A Thường Niên
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-5A Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-4A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-3A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-2A Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-Lễ Hiển Linh 
Chi tiết »

Hành Trình Gặp Đức Kitô 
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-mẹ Thiên Chúa
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-Đại Lễ Giáng Sinh 
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-Đại Lễ Giáng Sinh
Chi tiết »

Hài Nhi Giêsu hôm nay
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm Cn 4A-MV
Chi tiết »

Mùa Vọng Cuộc Đời
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-7A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-6A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-5A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-4A Thường Niên
Chi tiết »

Bí Quyết Dùng Người Của Chúa Giêsu
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-3A Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-2A Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN-Lễ Hiển Linh
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-mẹ Thiên Chúa
Chi tiết »

Xin Ngài Giáng Sinh Trong Tim Con (Bosco Thiện-Bản)
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thư Mời Sinh Nhật Của Thày
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 4A-MV
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 3A-MV
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1677
Số Tin
Trang của 42
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768