MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1189
Số Tin
Trang của 30
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niêm Phúc Âm CN-3B Thường Niên 
Chi tiết »

  Thánh Vịnh Đáp Ca CN-3B Thường Niên
Chi tiết »

Bài Giảng Của Cha Hảo - Chúa Nhật 2B Thường Niên

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

  Thánh Vịnh Đáp Ca CN -1A Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 
Chi tiết »

  Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Chi tiết »

Lễ Hiển Linh - ÁNH SAO XƯA ÁNH SAO NAY
Chi tiết »

Lễ Mẹ là Mẹ Thiên chúa
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Gia đình hôm nay - Xã hội và Giáo hội ngày mai
Chi tiết »

Thư Mời Sinh Nhật Của Thầy
Chi tiết »

 Album HỢP TUYỂN THÁNH CA GIÁNG SINH 2014
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-4B Mùa Vọng
Chi tiết »

 Bài giảng CN-4B Mùa Vọng của cha Hảo

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-3B Mùa Vọng
Chi tiết »

Chi tiết »

 Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót Kỳ VII (2007).
Chi tiết »

Bài Giảng Của Cha Hảo - Chúa Nhật 3B Thường Niên

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

  Thánh Vịnh Đáp Ca CN-2B Thường Niên
Chi tiết »

 Suy Niêm Phúc Âm CN-2B Thường Niên 
Chi tiết »

Niềm tin trong không gian và thời gian 
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm Lễ Hiển Linh
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Kinh Hôn Nhân Gia Đình - Lm Phêrô Chu Quang Minh
Chi tiết »

 Thánh Vịnh Đáp Ca CN Lễ Thánh Gia
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN Lễ Thánh Gia
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm Lễ Giáng Sinh
Chi tiết »

Chi tiết »

Tuần 4B Mùa Vọng --- Kính Mừng Maria 
Chi tiết »

Chi tiết »

Giáng Sinh Bản Thượng -Thơ Trịnh Tây Ninh -Bích Hiền -DuyHan
Chi tiết »

Tuần 3 Mùa Vọng --- Ơn Gọi Làm Ngôn Sứ
Chi tiết »

 Bài giảng CN-3B Mùa Vọng của cha Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1189
Số Tin
Trang của 30
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768