MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1115
Số Tin
Trang của 28
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-28A Thường Niên

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-27A Thường Niên

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-26A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-26A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Nhân ngày lễ Mẹ Đồng Công (15/9). Xin chia sẻ hình ảnh từ vườn Cây-dầu tới Đồi Canvê nơi Mẹ đứng bên Thánh Giá Chúa. Bên trong là lỗ chôn cây Thánh Giá Chúa, cạnh đó là hình vẽ Mẹ đau thương như lưỡi đòng thâu qua, ngay sát đó là cảnh Mẹ đứng nhìn xác con...

Nguồn: www.KinhMungMaria.com
Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-23A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-23A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-21A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Lời Chúa san sẻ CN 21 Thường niên Năm A --- Lm Kenvin O'Shea CSSR --- Mai Tá lược dịch và đọc

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-20A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-29A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-29A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Bài Giảng CN-28A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Nhấn vào đây để xem
Chi tiết »

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-27A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-25A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-25A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-24A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-24A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-22A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-22A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-21A Thường Niên

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-20A Thường Niên

Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1115
Số Tin
Trang của 28
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768