MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1611
Số Tin
Trang của 41
Phim Cong Giao /Spritual Movies (phu de Viet nam) rat hay!
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 30C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 29C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 28C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 27C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 26C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 25C Thường Niên
Chi tiết »

Theo dõi chương trình phát thanh trên Youtube: CHUONG TRINH PHAT THANH LONG CHUA THUONG XOT
Chi tiết »

Linh mục Nguyễn Văn Khải - Vai trò của Người Công Giáo VN hải ngoại đối với Giáo Hội và Quê Hương VN
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 24C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 23C Thường Niên
Chi tiết »

Xin mời nghe và cùng thực hành Lời Chúa, nhất là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa này.
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 22C Thường Niên
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 21C Thường Niên
Chi tiết »

Rào Cản Truyền Giáo
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 30C Thường Niên
Chi tiết »

Lòng Tin trong giáo hội hôm nay
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 29C Thường Niên
Chi tiết »

Thế chín người kia đâu?
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 28C Thường Niên
Chi tiết »

Mẹ Maria dạy sống Kinh Mân Côi
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 27C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 26C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 25C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Đồng bàn với phường tội lỗi
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 24C Thường Niên
Chi tiết »

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy hội thảo chủ đề: "NHẪN NHỊN"
Chi tiết »

Linh Đạo Từ Bỏ và Yêu Thương
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 23C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 22C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 21C Thường Niên
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1611
Số Tin
Trang của 41
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768