MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1639
Số Tin
Trang của 41
Mùa Vọng Cuộc Đời
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm Cn 3A-MV
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 2A-MV
Chi tiết »

Sám Hối Là Cửa Ngõ Canh Tân
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 1A-MV
Chi tiết »

Vương Quốc Nước Trời
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 34C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 33C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Tính sổ cuộc đời
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 32C Thường Niên
Chi tiết »

Hội thảo về Tràng Chuỗi Mân Côi - Lm Nguyễn Thiết Thắng, OSB
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 31C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 30C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 29C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 28C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 3A-MV
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm Cn 2A-MV
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Giải Độc Thuốc Ngủ Mê
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm Cn 1A-MV
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 34C Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 33C Thường Niên
Chi tiết »

Tử Vì Đạo Không Đổ Máu
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 32C Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 31C Thường Niên
Chi tiết »

Phim Cong Giao /Spritual Movies (phu de Viet nam) rat hay!
Chi tiết »

Nhìn đúng nhìn sai
Chi tiết »

Rào Cản Truyền Giáo
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 30C Thường Niên
Chi tiết »

Lòng Tin trong giáo hội hôm nay
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 29C Thường Niên
Chi tiết »

Thế chín người kia đâu?
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN 28C Thường Niên
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1639
Số Tin
Trang của 41
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768