MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1158
Số Tin
Trang của 29
 Album HỢP TUYỂN THÁNH CA GIÁNG SINH 2014
Chi tiết »

Giáng Sinh Bản Thượng -Thơ Trịnh Tây Ninh -Bích Hiền -DuyHan
Chi tiết »

Tuần 3 Mùa Vọng --- Ơn Gọi Làm Ngôn Sứ
Chi tiết »

 Bài giảng CN-3B Mùa Vọng của cha Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Tuần 2 Mùa Vọng -- CÙNG MẸ MARIA SỐNG MÙA VỌNG
Chi tiết »

Chi tiết »

 Bài giảng CN-1B Mùa Vọng của cha Hảo

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-34A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-34A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

http://www.youtube.com/watch?v=wJCC8DmO738
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-33A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-33A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-32A Thường Niên

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-31A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-4B Mùa Vọng
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-3B Mùa Vọng
Chi tiết »

Chi tiết »

 Bài giảng CN-2B Mùa Vọng của cha Hảo

Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-2B Mùa Vọng
Chi tiết »

Tuần 1 Mùa Vọng -- Lời Dặn Tỉnh Thức
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-1B Mùa Vọng
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

 Bài Giảng CN-32A Thường Niên của cha Đa Minh Hảo

Chi tiết »

Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN-31A Thường Niên

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1158
Số Tin
Trang của 29
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768