MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1336
Số Tin
Trang của 34
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN18B- Thường Niên
Chi tiết »

Chi tiết »

CN17TN - NAM B - THIEU COM BANH HAY THIEU TINH THUONG
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

CN16TN - NAM B - NHU DAN CHIEN KHONG NGUOI CHAN
Chi tiết »

Thánh Ca: Cho Con Vững Tin - Sáng tác: Nguyễn Duy - Trình bày: Thùy Loan – Mai Hương – Minh Nguyệt
Chi tiết »

CN15TN - NAM B - HANH TRANG NGUOI DUOC SAI DI
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

CN13TN - NAM B - Cho và nhận
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN14B- Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN14B- Thường Niên
Chi tiết »

Bài giảng CN13B- Thường Niên của cha Hảo
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN13B- Thường Niên
Chi tiết »

Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ CN12B- Thường Niên
Chi tiết »

Bài giảng CN12B- Thường Niên của cha Hảo
Chi tiết »

 Thánh Vịnh Đáp Ca CN11B- Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chi tiết »

CN18TN - NAM B - ĐỪNG TIẾP TAY TỤC HOÁ THÁNH THỂ CHÚA
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN17B- Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN17B- Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ CN16B- Thường Niên
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN16B- Thường Niên
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN15B- Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN15B- Thường Niên
Chi tiết »

CN14TN - NAM B - NGON SU HOM NAY
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Bài giảng CN14B- Thường Niên của cha Hảo
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN13B- Thường Niên
Chi tiết »

PHÉP LẠ THÁNH THỂ IN HÌNH CHÚA Ở ẤN ĐỘ
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm CN12B- Thường Niên
Chi tiết »

 Suy Niệm Phúc Âm CN11B- Thường Niên
Chi tiết »

  Bài Giảng Của Cha Hảo CN11B- Thường Niên
Chi tiết »

 Tấm Bánh Nhỏ
Chi tiết »

 Thánh Vịnh Đáp Ca CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1336
Số Tin
Trang của 34
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768