MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video thiên chúa (more ...)
Xem 1 - 40 của 1430
Số Tin
Trang của 36
Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-4C-Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-3C-Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-2C-Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN Chúa Chịu Phép Rửa
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-Lễ Hiển Linh
Chi tiết »

Phim Công Giáo: Câu Chuyện Chúa Giáng Sinh
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-Lễ Thánh Gia
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Chúa Giáng Sinh
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm Lễ Chúa Giáng Sinh
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-4C Mùa Vọng
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm Cn-3C Mùa Vọng
Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ Cn-2c Mùa Vọng
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm Cn-1C Mùa Vọng
Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ Cn-1c Mùa Vọng
Chi tiết »

CN CUOI CUNG NAM PHUNG VU - LE CHUA GIESU VUA - VUONG QUOC SU THAT
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-4C-Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-3C-Thường Niên
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-2C-Thường Niên
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN-Lễ Hiển Linh
Chi tiết »

Mơ tương vu vơ lòng dối lòng
Chi tiết »

Suy Niệm Phúc Âm CN Lễ Thánh Gia Thất 
Chi tiết »

Thư Mời Sinh Nhật Của Thày
Chi tiết »

Xin Ngài Giáng Sinh Trong Tim Con (Bosco Thiện-Bản)
Chi tiết »

Thánh Vịnh Đáp Ca CN-4C Mùa Vọng
Chi tiết »

Đáng Coi: Câu chuyện của một Giáo Sĩ Hồi Giáo trở lại Công Giáo đã mang ra quá nhiều điều về Chúa Kitô ....
Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ Cn-3c Mùa Vọng
Chi tiết »

Suy Niêm Phúc Âm Cn-2C Mùa Vọng
Chi tiết »

Xin mòi quí bạn thưởng thức ca khúc "Dâng Ngài Lễ Mọn" như một lời nguyện Tạ Ơn chung
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Chia sẻ : Lm Kevin O’Shea
Chuyển dịch và đọc : Mai Tá
Cài nhạc : Peter Lê
Moviemaker : Vuisong
Chi tiết »

Thánh Vịnh đáp ca lễ CN34B- Thường Niên
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 1430
Số Tin
Trang của 36
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768