MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: thượng hội đồng giám mục về gia đình 2015
Tông Huấn "Amazon Yêu Quý" của ĐTC Phanxico Ban Hành ngày 12/2/2020
Chi tiết »

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thường Lệ Kỳ thứ 14 diễn ra từ ngày 04 đến 25 Tháng 10 với chủ đề “Ơn gọi và sứ mạng của các gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới đương đại.”
Chi tiết »

Video: Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (Mon 12/10/2015)
Chi tiết »

Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Sáu 09 tháng 10, 2015 (Fri 9/10/2015)
Chi tiết »

Video: Canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (Sat 3/10/2015)
Chi tiết »

Video: Ngày họp thứ hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình kỳ thứ 14. (Tues 6/10/2015)
Chi tiết »

Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10, 2015
Chi tiết »

Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình bước sang giai đoạn 2 (Fri 9/10/2015)
Chi tiết »

Video: Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám Mục tham dự ngày quốc tế gia đình (Sunday 4/10/2015)
Chi tiết »

Video: Ngày họp thứ hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình kỳ thứ 14. (Monday 05/10/2015)
Chi tiết »

Video: Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (Monday 05/10/2015)
Chi tiết »

Video: Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (Sunday 4/10/2015)
Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768